На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Методика використання наочних посібників на уроках природознавства

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження методики використання наочних посібників на уроках природознавства ... 5
1.1. Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів ... 5
1.2. Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика ... 8
1.3. Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи ... 10
Розділ 2. Методика використання засобів наочності на уроках природознавства в початковій школі ... 18
2.1. Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках ... 18
2.2. Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань ... 24
2.3. Методика використання наочності для вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі ... 26
Висновки ... 31
Література ... 33
Додатки ... 36

Для придбання курсової роботи "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методика використання наочних посібників на уроках природознавства"

Курсова робота "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" і призначений виключно для пошукових систем.

ГЕГЕЛЬ Георг Вільгельм Фрідріх - (27.8.1770, Штутгарт, - 14.11.1831. Берлін), філософ, представник неу классич. філософії. У 1788 - 93 изуча-богословие в Тюбінгене. Був домашни вчителем в Берні і Франкфурте-на-Маг не. З 1801 проф. Йенского ун-та. У 1808- 1816 директор гімназії в Нюрнберге. З 1816 проф. філософії в Гейдельберг-ськом (до 1818) і Берлінськом ун-тах. Осн. поняття филос. системи Задача филос. системи Мишленіє Г. оголошував "суб'єктом", творцем духовного багатства, розвиненого історією. Мислительное, логічне в своєму диалектич. розгортанні ставало, т. о., засобом "самоосуществления" духа. МОВНИЙ ЕТИКЕТ - система національно-специфічних, стереотипних, стійких формул спілкування, прийнятих суспільством для встановлення контакту співрозмовників, для його підтримки і переривання (у вибраній тональності). Коммуникативная функція мови реалізовується в Р. е. через ряд спеціалізованих функцій. Контактоустанавливающая (социативная, контактна, фактична) функція виявляється в таких мовних актах, коли говорячий звертає на себе увагу співрозмовника, готує його до повідомлення інформації. Контактоустанавливающая функція конкретизується в таких подфункциях, як апеллятивная і вокатив-ная, що здійснює. УАЙТХЕД Алфред Норт - (15.2.1861, Рамсгит, Кент, - 30.12.1947, Кембрідж), англо-амер. математик, логік, філософ і педагог; один з основоположників матем. логіки. Закінчив матем. ф-т Кембріджського ун-та, де в 1885 - 1911 читав лекції по математиці. З 1914 проф. математики і механіки в Кембрідже і Лондоні, де жил і працював з 1911. Після виходу в 1924 на пенсію поїхав в США, де став проф. філософії Гарвардського ун-та. У 1937 вийшов у відставку. Пед. погляди У. викладені в ряді його статей, доповідей, лекцій (1912 - 28). і в кн, що багато разів перевидавалася. "Цілі виховання і інші твори" ("The. Християнство - одна з світових релігій (іслам, буддизм, іудаїзм), виникла в I віці в східних провінціях Римської імперії як релігія пригноблених, але що стала потім релігією всіх і кожних, що повірили в Бога нашого і явище Іїсуса Христа. У основі вчення лежить ідея відкидання себе і возлюбления Бога і ближнього, знищення в собі гріховної самости, себелюбства і самосожаления. Християнство, на відміну від іудаїзму, дає внутрішні закони етичної поведінки людини, звільняє його від зовнішнього світу через любов до нього. Християнство, на ранніх рівнях свого розвитку, повністю заперечувало насилля, чому перші християни за.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Немирович-Данченко Володимир Іванович - Немирович-Данченко Володимир Іванович - талановитий драматичний діяч і белетрист, брат попереднього. Народився в 1858 р.; освіту отримав в Московському університеті. Ще в бутність студентом перебував театральним критиком в "Російському Кур'єрові". Був членом московського літературно-театрального комітету і викладав в Московському театральному училищі сценічне мистецтво. Велике місце в історії російського театру Немирович-Данченко займає як фундатор, разом з Станіславським, Московського Художнього театру. Починаючи з 1882 р. (п'єса, що не мала успіху "Наші Американці"). Пронін Олександр Пилипович - російський, син же. д. сторожа, робітник; рід. 11 дек. 1882 р. в Нікитіне, Ніжегродськ. губ.; образ. початкове. У кінці 1889 р. відвідував кухлі під руков. с.-д., а потім обьед. с. і с.-р. У 1900-04 рр. робіт. в Саратове, Царіцине, в Сарепте в орг. Партії соц.-революціонерів під кличками "Ведмежа" і "Степан"; распростр. литерат., вів проп. серед робітників. Арешт. в 1902 р. за участь в сарат. демонстрації (був прапороносцем). Сидів 5 нед. в дільниці, але за отсутств. доказів звільнений. Повторно в окт. того ж року отсидел 9 м. у в'язниці.. У третій раз - восени 1903 р.; сидів 7 м. У 1904. Баварія - Баварія (Bavaria), сама велика земля Німеччини. У кон. 18 в. князівство Б. виявилося під франц. впливом і тому підтримало Наполеона при його вторгненні в Австрію в 1800 р. Хотя Б. зобов'язувалася (1801) на вимогу Наполеона передати Франції прирейнские терр. (Пфальц), вона, навпаки, до 1805 р. значить, розширила свої володіння і оголосила себе королівством. У 1806 р. увійшла в створений Наполеоном Рейнський союз. Незадовго Лейпцигського битви Б. змінила союзу з Наполеоном, приєднавшись до Чет-верному альянсу (антифранц. коаліції) і отримавши зворотно в кач-ве винагороди Пфальцськоє.
У вступі курсової "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БУДАНОВ Іван Платонович - (дон.) - рожд. 1880 р., ст. Федосеєвської; юрист, політичний діяч, історик. У молоді гонди був вчителем церковно-приходской школи; скопивши невелику суму грошей, поступив в Новочеркасськую вчительську семінарію; отримавши її атестат дев'ять років залишався в посаді народного вчителя ст. Ті-шанської. За цей час підготувався до екзаменів на атестат зрілості і, пройшовши успішно випробування, поступив на юридичний факультет Московського університету. У 1911 р., на основі Положення про посилену охорону, виключений з університету, без права надходження в який небудь вищий учбовий заклад і.

ПЕРСИДСКОВ Макар Микитович - (дон.) - в 1732 р. організатор і керівник примусового переселення Донцов на Волгу і "Царіцинськую лінію". Після цього був призначений Військовим отаманом Волжських Козаків і хоч в грамоті від 15 травня того ж 1732 р. було сказано, що в новоучрежденном Волжськом каз. Війську отамани не можуть залишатися на своєму посту більше трьох років, П. став довічним отаманом і залишався ним, з декількома перервами, до 1771 року. Перерви ж відбувалися в ті місяці, коли П. знаходився під слідствами по обвинуваченні в розкраданні військової скарбниці. Однак кожний раз він виходив виправданим і повертався на. ЕКОЛОГІЯ - (від греч. oikos - житло) - наука про взаємодії рослин і живих організмів і їх систем, створюючі т. н. біосферу, один з одним і зі середовищем мешкання, що включає в себе як органічну, так і неорганічну природу. Термін "екологія" введений в науковий оборот в 1866 р. німецьким біологом-дарвіністом Ернстом Геккелем. Він вважав вивчення цих взаємодій ключем до розуміння еволюції. Спочатку екологія розглядала відносини окремого організму і середи, потім популяції і зовнішнього світу, і лише потім перетворилася в галузь біології, що вивчає закономірності функціонування і розвитку.
Список літератури курсової "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" - більше 20 джерел. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВИЙ ТЕРОРИЗМ, 1918-99 - На Європейському континенті терористична активність тривалий час базувалася переважно на праворадикальной націоналістичній ідеології. Після Першої світової війни правий радикалізм не тільки викликав до життя нові організації, але і примусив переглянути погляди багатьох революціонерів, що дотримувалися раніше лівих переконань. Найбільш яскравий приклад переродження - Муссоліні. З інших терористів досить пригадати хорватського революціонера - республіканця Анте Павеліча, що активно співробітничав з італійськими і німецькими фашистами в 1930-40-е рр., і Бориса Савінкова, до кінця життя що почав. ВИБОРИ - Вибори - це механізм, за допомогою якого погляди громадян країни трансформуються в політичні дії. Роль інституту виборів багатогранна. Вибори забезпечують суверенітет суспільства, наділяючи громадян вищою політичною владою в державі. Вибори дозволяють людям брати участь в реалізації ключових моментів політичної діяльності, наприклад в підборі персоналу інститутів влади і визначенні змісту державної політики. Вибори - це той механізм, який забезпечує підзвітність влади. Вони є характерною особливістю ліберально- демократичного пристрою суспільства, в якому верховна влада залишається в руках.

ДИСКРИМІНАЦІЯ - (лати. discriminatio - розрізнення), применшення (фактичне або юридичне) прав якої-небудь групи громадян по мотивах їх національності, раси, підлоги, віросповідання і т. п. У області міжнародних відносин - надання громадянам і організаціям якої-небудь держави менших прав і привілеїв, чим громадянам і організаціям інших держав. Сучасні правозахисники розуміють під дискримінацією виключно применшення прав і свобод різного роду меншин. При цьому покладається, що більшість по визначенню не може зазнавати дискримінації виключно внаслідок того, що воно - більшість, а тому завжди може постояти за.
Посилання в тексті роботи "Методика використання наочних посібників на уроках природознавства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Фатьяновська культура - археологічна культура бронзового віку (1-я половина 2-го тис. до н.е.), поширена від Прибалтики до Волго-Камья з центром в Волго-Окском міжріччі. Названа по могильнику у села Фатьяново Даніловського району Ярославської області. Виділяється декілька локальних варіантів: верхневолжский, московско-клязьминский і средневолжский (балановский) і інш. Основні пам'ятники - грунтові могильники, родові кладовища, звичайно розташовані на горбах. Вмерлих ховали в скорченому положенні в спеціальних спорудах (з дерева, берести, лозин), чоловіків в основному на правом боку, головою на захід, жінок - на лівому. ЛОГІКИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ - логічна теорія, мета якої - опис логічних зв'язків висловлювання про об'єкти, досліджувані квантовою механікою. Переворот, вироблений в фізичному мисленні квантовою механікою, був настільки радикальним, що виникла ідея особливої "логіки микромира", відмінної від звичайної "логіки макросвіту". У середині 30-х років була побудована перша Л. до. м., що поклала початок ще одному напряму логіки некласичної. Пізніше німецький філософ і логік Г. Рейхенбах (1891-1953) запропонував трехзначную логіку без закону виключеного третього, покликану усувати "причинні аномалії", виникаючі при. Відповідальність - підхід до цієї проблеми Ф. Перлза, повторює підхід до неї М. Бубера, мислителя, який вплинув значний чином на формування філософських основ гештальт-підходу. "Поняття відповідальності треба повернути з сфери етики, з вільно ширяючого в повітрі "долженствования", в сферу живого життя. Справжня відповідальність є лише там, де є дійсна можливість відповіді. Відповіді на що? На те, що з людиною трапляється, що він бачить, чує, відчуває",- писав М. Бубер [Бубер (2), з. 106]. Як і Бубер Перлз відділяє поняття відповідальності від понять боргу і провини:".. пациент ....

ГИПОМАНИЯ - психічний стан, що характеризується душевним підйомом, підведеним настроєм, підвищеною активністю, які насправді не відповідають реальним ситуаціям і обставини життя людини.  При гипомании може спостерігатися підвищена восторженность, невиправдана самовпевненість в своїх силах, завищена самооцінка, відчуття власної могутності. Гипоманиакальное стан може чергуватися з апатією і навіть депресією, особливо в тому випадку, коли гипоманиакальний чоловік стикається з серією невдач, що підривають його душевний підйом. У той же час на відміну від манії гипомания не супроводиться повною втратою меж. ЛАМБЕРТА - ИТОНА СИНДРОМ - (по іменах американських нейрофизиолога E. H. Lambert, рід. в 1915, і невролога L. M. Eaton, 1905-1958) - миастенический синдром, що характеризується розладом нервно-мишечной передачі внаслідок порушення вивільнення ацетилхолина з рухових нервових закінчень. Вияву: слабість і швидка стомлюваність (при повторному русі сила м'язів спочатку наростає, але потім швидко падає), іноді - біль в м'язах проксимальних відділів кінцівок, парастезии, птоз, ослаблення або відсутність глибоких сухожильних рефлексів, вегетативні розлади (сухість у роту, замки, розлади сечовипускання, еректильная дисфункція). Діагноз. анамнез - сукупність відомостей, які збирають від хворого для встановлення діагнозу і прогнозу. Розрізнюють: медичний анамнез включає опитування про вияви (жалоби хворого) і течію хвороби, а також про минуле життя. Останній включає відомості про минулі захворювання, спадковість, про сім'ю, професійну діяльність, про умови життя, шкідливі звички і інш. М.А. в суб'єктивних жалобах хворого покликаний розкривати об'єктивні вияви хвороби; психологічний анамнез відрізняється від медичного тим, що його задачею є отримати від хворого зведення для оцінки його особистості як чого склався системи відносин. ДИСЦЕНТНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ КОНДАША - Варіант поведенческой психотерапії, розроблений словацьким психологом Кондашом (Kondas О., 1976). Термін "дисцентний" відбувається від лати. discere - взнавати, пізнавати. На відміну від традиційної терапії поведінки, Д. п. К. засновується на наступних основних принципах: 1. Що Стосуються розвитку і усунення розладів: 1) визнання значення психогенетических чинників; 2) історичний принцип розвитку невротичних розладів; 3) принцип взаємної интеракции порушеної і непорушеної психічної діяльності; 4) застосування принципу психологічного зв'язку по відношенню до терапевтичного зв'язку.