Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"

(курсова робота з педагогіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Психологічні особливості освітньо-вікової групи навчання та їх вплив на вибір форм та методів навчання.....5
Розділ 2. Тематичний план економічної дисципліни "Основи економічних знань".....7
2.1. Обґрунтування та мета дисципліни, її задачі.....7
2.2. Бюджет часу, форми і методи організації навчання.....7
2.3. Самостійна робота учнів, контроль знань, література.....10
Розділ 3. Науково-методична розробка економічної теми.....16
3.1. Місце теми в програмі та її актуальність.....16
3.2. Бюджет часу. Види занять по темі.....17
3.3. Структурно-логічна схема вивчення теми.....19
3.4. Дидактичний матеріал до проведення трьох навчальних занять по темі.....23
Розділ 4. Комунікативні процеси у навчанні.....41
4.1. Комунікативні прийоми та вміння, які сприяють підвищенню ефективності викладання.....41
4.2. Розвиток комунікативних вмінь учнів в процесі навчання.....43
Висновки.....45
Список літератури.....46
Додаток.....48

Для придбання курсової роботи "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань""

Курсова робота "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДОЛОГІЯ - (від греч. pais, paidos - дитя і логос - наука), термін, запропонований в 1893 амер. психологом О. Хрізманом (учнем С. Холла) для позначення всебічного дослідження закономірностей вікового розвитку. Ідея про найважливіше значення вивчення дитинства для рішення як теоретичних (филос., методологич.), так і практичних (насамперед педагогічних) задач фактично завжди признавалася передовими філософами і педагогами. На принципі знання психол. і физиол. закономірностей подітий. розвитку засновувалися пед. системи Я. А. Коменського, Ж. Ж. Руссо, І. Г. Песталоцци, Дж. Лок-ка. У русявий. науці цей. ПЛУТАРХ - (ок. 46, Херонея, Беотія, - ок. 127), інш.. письменник, філософ-мораліст, історик. Вивчав філософію, історію, єств. науки в Афінах. Збирав ист. матеріали в різних місцевостях Греції, бував в Італії, Александрії. У Римі виступав з лекціями на филос. і ист. теми. Є відомості про моральну авторитетности П., що примушувала багатьох з його слухачів звертатися до нього за радою в своїх нравств. труднощах. Велику частину життя П. провів на батьківщині, заснував там филос. школу і присвятив себе пед. і просвітницької діяльності. Займав видні суспільств. посади, на к-рі його обирали співгромадяни. У. ЛЕВІВ Костянтин Іванович - [5(17).4. 1895, д. Неялиново, нині Благиніно Тверської обл. - 22.10.1950, Москва], педагог, ч.-до. АПН РСФСР (1950), д-р пед. наук (1947), проф. (1934). По закінченні ист. ф-та Петрогр. ун-та (1918) працював інструктором по шк. і внешк. освіті (Ржев). У 1919 - 22 в Москві, вчитель і інструктор за освітою. Вів науч. роботу у 2-м МГУ і Ін-ті методів внешк. роботи (1924 - 30), Висш. пед. ин-ті в Фергане (1930 - 32), МГПИ (1932 - 38), ВКИПе (1937 - 38), МГПИ ім. К. Лібкнехта (1938 - 42), Моськ. бібліотечному ин-ті (1943 - 46), НДІ пед. утворення (заст. директора 1946 - 49), НДІ теорії і історій. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ - наука про фізіологічні основи психіки. Термін "П." запропонований ок. 1830 французьким філософом Н. Массиасом. Задачей П. є вивчення фізіологічних і нейрофизиологических механізмів психічних процесів. У П. використовуються методи реєстрації сенсомоторних і вегетативних реакцій, а також методи прямої реєстрації активності мозкових структур при різних функціональних станах і видах психічної діяльності. До їх числа відносяться електрофизиологические методики (електроенцефалограмма і викликані потенціали), комп'ютерна позитронно-емісійна томографія, ядерно-магнітний резонанс.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Броунов Петро Іванович - Броунов, Петро Іванович - метеоролог, народився в 1852 р. По закінченні Петербургського університету на математичному відділенні фізико-математичного факультету в 1875 р. залишений для підготовки до професорської діяльності. У 1877 р. Броунов зайняв в Головній фізичній обсерваторії посада старшого спостерігача і фізика відділення метеорологічного бюлетеня. Захистивши дисертацію "Поступальний рух циклонів і антициклонів в Європі і особливо в Росії", отримав міру магістра в 1882 р. і в кінці того ж року поступив приват-доцентом в Петербургський університет; в 1886 р. отримав премію в 500 крб. проф. ДОНСЬКИЙ чоловічий монастир - Московська еп., ставропигиальний (з 1764), в Москві, поблизу Калужської застави, на Донській вул. Заснований в 1593 царем Феодором Іоанновичем. У Смутний час монастир зазнав розорення і спустошення. По поновленні царями Михайлом Феодоровичем і Олексієм Михайловичем монастир зробився "богомольем царів": сюди здійснювалися хресні ходи, в яких брали участь царі. Величний соборний храм в честь Донської ікони Божієй Матері, споруджений старанністю царівна Екатеріни Олексіївни, за участю царя Феодора Олексійовича, освячений в 1698; стіни розписані фресками; іконостас майстерного. Анстедт Іван Осипович (барон) - Анстедт барон (Іван Осипович) - дипломат російської служби, дійсний таємний радник, народився 1770 рік, помер 1835. Прийнятий з французької (в чині поручика кавалерії) в російську службу 1789 року 29 травня, по особливому найвищому велінню, і призначений у веслову флотилію, розташовану в фінських шхерах. Брав участь з відмінністю у всіх боях її з шведами, особливо 13 серпня 1789 року, заслуживши орден Володимира з бантом. 1791 року 11 квітня визначений в колегію закордонних справ 8-м класом і посланий в Берлін. У 1794 році брав участь в складанні негоціації для залучення пруського.
У вступі курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пуд - християнин з Рима, від імені якого ап. Павло вітає Тімофея (2 Тім. 4:21). У цьому ж місці свого послання він також вітає від імені Ліна і Клавдія. Дивним збігом є та обставина, що сучасник Павле, іспанський поет Марциал, який прибув в Рим, приблизно, в 66 році по Р.Хр. і прожив там біля 40 років, згадує в своїх творах про двох сучасників: Пуді і Клавдії - Руфіне, як про чоловіка і дружину, а також про неякого Лина. Об Клавдії він відгукується, як про прекрасну жінку британського походження, матері трохи дітей. У 1723 році знайшли в Англії латинський напис на храмі, який був побудований.

МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ і УНЖЕНСКИЙ - преподобний (1349 - 25.07.1444), родом з Нижнього Новгорода. У дванадцять років таємно залишив будинок батьків і прийняв чернечу постриг в Вознесенськом Печерському монастирі. Тут, невпинно оспівуючи в молитвах Бога, Макарій ревно вдався до справи порятунку: найсуворіший пост і точне виконання иноческих правил відрізняли його перед братией. Тільки три роки опісля батьки взнали, де він переховується. Але юний подвижник, уникаючи усього мирського, розмовляв з батьком лише через стіну. Обтяжуючись славою своїх подвигів, смиренний Макарій віддалився з Печерського помешкання на берег Волги і, знайшовши. АБРАМОВИЧ Роман Аркадійович - (р. 24.10.1966) Губернатор Чукотського автономного округу з грудня 2000 м. Народився в м. Саратове. Батько працював виконробом на будівництві, загинув, придавлений бетонною плитою, коли сину не було і трьох років. Мати померла. Виховувався у дядька. Освіту отримав в Московському інституті нафти і гази ім. І. М. Губкина. У одному з свого рідкого інтерв'ю признався: "Я вчився в інституті і паралельно організував кооператив "Затишок". Ми робили іграшки з полімерів. Хлоп'ята, з якими ми працювали в кооперативі, потім становили керуючу ланку "Сибнефті", - Одружуючи.
Список літератури курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" - більше 20 джерел. КАДИРОВ Рамзан Ахматович - (р. 05.10.1976) Президент Чеченської республіки з 02.03.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в селі Центорой ЧеченоИнгушской АССР. Син А. Кадирова. Освіту отримав в Махачкалінськом інституті бізнесу і права по спеціальності "юриспруденція" (2004, з відмінністю). Кандидат економічних наук (2006). Тема дисертації: "Оптимальне управління договірними відносинами між основними учасниками будівельного виробництва". З 1996 р. помічник і особистий охоронець свого батька, муфтия самопроголошений Чеченської республіки Ічкерія А. Кадирова. З червня. БЮРОКРАТІЯ - Бюрократія представлена одержуючими платню посадовими особами, працюючими на виконавчу гілку влади, чия роль полягає в реалізації владою політики, що проводиться. Багато Які з тих, хто виконує цю роботу, відносяться до категорії державних службовців, а це означає, що такі ключові аспекти їх зайнятості, як наем, оплата труда, просування по службі, атестація, звільнення і умови труда, регулюються загальним законодавством, діючим відносно службовців органів державного управління. Законодавство такого роду виробляється централізованими органами, які, зокрема, американський Департамент по управлінню.

Дрібна буржуазія - це клас людей, джерелом доходу яких є привласнення чужого неоплаченого труда без посередників. Об'єкт діяльності дрібної буржуазії - сфера споживання. Дрібна буржуазія виникає і розвивається в умовах товарно-грошових відносин в сфері споживання. Від великої буржуазії, що широко використовує допоміжні служби і посередників, дрібний буржуа відрізняється необхідністю самому продавати свій товар або послугу, що істотно обмежує його можливості і масштаб діяльності. Володіння дрібними засобами виробництва не є ознакою приналежності до дрібної буржуазії. Ремісник перетворюється в дрібного буржуа в.
Посилання в тексті роботи "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОНЯТТЯ - форма мислення, що відображає загальні закономірні зв'язки, істотні сторони, ознаки явищ, які закріпляються в їх визначеннях, абстрактний мислительний образ, в якому фіксуються загальні і істотні властивості (ознаки) предметів. Весь процес мислення можна звести до  формулювання поняття,  уточнення об'єму  і  змісту поняття.  Поняття предмета завжди виражається ім'ям - словом або словосполученням описового характеру, має дві характеристики - зміст і  об'єм. Сукупність істотних ознак предмета утворить зміст поняття. Під об'ємом поняття  розуміється  безліч  предметів, що узагальнюються  в. ЧАС ПРИРОДЖЕНІ ІДЕЇ - термін філософської традиції, що означає поняття, які властиві мисленню спочатку і отримують свій розвиток в процесі почуттєвого збагнення. Родоначальником вчення об В.І. був Платон. На його думку, в душі в формі ейдосов зазделегідь міститься те, що стає для неї предметом почуттєвого досвіду, тому пізнання є "пригадування ідей", тобто звертання до В.І. Под В.И. Платон розумів загальні поняття. У рационалистской філософії 17-18 вв. (Декарт, Лейбніц) В.І. стали вважати очевидні поняття, до них відносили аксіоми математики, положення логіки і т.п. Значення В.І. убачали в тому, що за. Моделі СМК: модель "чарівної кулі" Лассуелла - Коммуникатівная модель Г. Д. Лассуелла (H. D. Lasswell). Історія науч. досліджень в області ефектів СМК бере свій початок у вивченні политий. пропаганди в нач. XX в. Перші теорії масових комунікацій будувалися преим. за принципом "стимул - реакція" і засновувалися на положенні про те, що повідомлення СМК однаково сприймаються всіма членами аудиторії і викликають неминучу, негайну і безпосередню реакцію. Перші моделі комунікації (ДО.), запропоновані в рамках такого підходу, означаються як лінійні. Г. Д. Лассуелл, представник бихевиористского підходу, запропонував модель масових.

ЕБШТЕЙНА АНОМАЛІЯ - (на ім'я німецького терапевта W. Ebstein, 1836-1912) - природжена вада серця: зміщення стулок правого предсердно-желудочкового (трехстворчатого) клапана в порожнину правого шлуночка внаслідок їх аномально низького прикріплення. Внаслідок порушення замикательной функції трехстворчатого клапана частина венозної крові повертається зворотно в праве передсердя, тобто виникає трикуспидальная недостатність. Крім того, зменшення маси функціонуючого міокарда правого шлуночка приводить до його дисфункція. Аномалії часто супроводить дефект межпредсердной перегородки, в таких. ПИЛЬНІСТЬ людини-оператора - властивість людини, що характеризує його здатність своєчасно виявляти сигнали і виконувати необхідні дії. Б. являє собою функціональну характеристику діяльності людини-оператора в задачах на стеження і виявлення сигналу, що виконуються протягом тривалого часу. Вона визначається ефективністю селективних процесів на різних етапах процесу переробки інформації, головним чином на етапі прийому інформації і прийняття рішення. Б. безпосередньо залежить від рівня активації організму, звичайно вона розглядається в зв'язку з вивченням функцій уваги. Адекватною математичною моделлю, що використовується для кількісної. ВИМІРЮВАННЯ - процес, що полягає в порівнянні (шляхом фізичного експерименту) даної величини з деяким її значенням, прийнятим за одиницю. Як відомо, різні предмети можуть порівнюватися між собою по якихсь певних однорідних властивостях, які можна зіставити між собою тільки по ознаці "більше - менше". Ряди, складені по однорідних властивостях різних предметів, називаються послідовними натуральними рядами. Так, якщо з всіх властивостей предметів вибрати властивість ваги, то їх можна розташувати по цій ознаці в ряд таким чином, щоб кожна з вхідних в неї величин була більше всіх попередніх і. КОНЦЕПЦІЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДІНКИ А. Г. АМБРУМОВОЙ - (1971) - описує уявлення про те, що кожний випадок самогубства визначається співвідношенням средових, особових і психопатологических (при їх наявності) чинників. Основними аспектами концепції є: - до основних діагностичних категорій суицидентов відносяться психічно хворі з ендогенними психопатологическими розладами, хворі з прикордонними психічними розладами і практично здорові люди; - у всіх суицидентов виявляються об'єктивні і суб'єктивні ознаки соціально-психологічної дезадаптации, яка може бути парциальной або тотальної (в залежності від міри і характеру порушень.