На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Психологічні особливості освітньо-вікової групи навчання та їх вплив на вибір форм та методів навчання ... 5
Розділ 2. Тематичний план економічної дисципліни "Основи економічних знань" ... 7
2.1. Обґрунтування та мета дисципліни, її задачі ... 7
2.2. Бюджет часу, форми і методи організації навчання ... 7
2.3. Самостійна робота учнів, контроль знань, література ... 10
Розділ 3. Науково-методична розробка економічної теми ... 16
3.1. Місце теми в програмі та її актуальність ... 16
3.2. Бюджет часу. Види занять по темі ... 17
3.3. Структурно-логічна схема вивчення теми ... 19
3.4. Дидактичний матеріал до проведення трьох навчальних занять по темі ... 23
Розділ 4. Комунікативні процеси у навчанні ... 41
4.1. Комунікативні прийоми та вміння, які сприяють підвищенню ефективності викладання ... 41
4.2. Розвиток комунікативних вмінь учнів в процесі навчання ... 43
Висновки ... 45
Список літератури ... 46
Додаток ... 48

Для придбання курсової роботи "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань""

Курсова робота "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДОЛОГІЯ - (від греч. pais, paidos - дитя і логос - наука), термін, запропонований в 1893 амер. психологом О. Хрізманом (учнем С. Холла) для позначення всебічного дослідження закономірностей вікового розвитку. Ідея про найважливіше значення вивчення дитинства для рішення як теоретичних (филос., методологич.), так і практичних (насамперед педагогічних) задач фактично завжди признавалася передовими філософами і педагогами. На принципі знання психол. і физиол. закономірностей подітий. розвитку засновувалися пед. системи Я. А. Коменського, Ж. Ж. Руссо, І. Г. Песталоцци, Дж. Лок-ка. У русявий. науці цей. ПЛУТАРХ - (ок. 46, Херонея, Беотія, - ок. 127), інш.. письменник, філософ-мораліст, історик. Вивчав філософію, історію, єств. науки в Афінах. Збирав ист. матеріали в різних місцевостях Греції, бував в Італії, Александрії. У Римі виступав з лекціями на филос. і ист. теми. Є відомості про моральну авторитетности П., що примушувала багатьох з його слухачів звертатися до нього за радою в своїх нравств. труднощах. Велику частину життя П. провів на батьківщині, заснував там филос. школу і присвятив себе пед. і просвітницької діяльності. Займав видні суспільств. посади, на к-рі його обирали співгромадяни. У. ЛЕВІВ Костянтин Іванович - [5(17).4. 1895, д. Неялиново, нині Благиніно Тверської обл. - 22.10.1950, Москва], педагог, ч.-до. АПН РСФСР (1950), д-р пед. наук (1947), проф. (1934). По закінченні ист. ф-та Петрогр. ун-та (1918) працював інструктором по шк. і внешк. освіті (Ржев). У 1919 - 22 в Москві, вчитель і інструктор за освітою. Вів науч. роботу у 2-м МГУ і Ін-ті методів внешк. роботи (1924 - 30), Висш. пед. ин-ті в Фергане (1930 - 32), МГПИ (1932 - 38), ВКИПе (1937 - 38), МГПИ ім. К. Лібкнехта (1938 - 42), Моськ. бібліотечному ин-ті (1943 - 46), НДІ пед. утворення (заст. директора 1946 - 49), НДІ теорії і історій. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ - наука про фізіологічні основи психіки. Термін "П." запропонований ок. 1830 французьким філософом Н. Массиасом. Задачей П. є вивчення фізіологічних і нейрофизиологических механізмів психічних процесів. У П. використовуються методи реєстрації сенсомоторних і вегетативних реакцій, а також методи прямої реєстрації активності мозкових структур при різних функціональних станах і видах психічної діяльності. До їх числа відносяться електрофизиологические методики (електроенцефалограмма і викликані потенціали), комп'ютерна позитронно-емісійна томографія, ядерно-магнітний резонанс.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Броунов Петро Іванович - Броунов, Петро Іванович - метеоролог, народився в 1852 р. По закінченні Петербургського університету на математичному відділенні фізико-математичного факультету в 1875 р. залишений для підготовки до професорської діяльності. У 1877 р. Броунов зайняв в Головній фізичній обсерваторії посада старшого спостерігача і фізика відділення метеорологічного бюлетеня. Захистивши дисертацію "Поступальний рух циклонів і антициклонів в Європі і особливо в Росії", отримав міру магістра в 1882 р. і в кінці того ж року поступив приват-доцентом в Петербургський університет; в 1886 р. отримав премію в 500 крб. проф. ДОНСЬКИЙ чоловічий монастир - Московська еп., ставропигиальний (з 1764), в Москві, поблизу Калужської застави, на Донській вул. Заснований в 1593 царем Феодором Іоанновичем. У Смутний час монастир зазнав розорення і спустошення. По поновленні царями Михайлом Феодоровичем і Олексієм Михайловичем монастир зробився "богомольем царів": сюди здійснювалися хресні ходи, в яких брали участь царі. Величний соборний храм в честь Донської ікони Божієй Матері, споруджений старанністю царівна Екатеріни Олексіївни, за участю царя Феодора Олексійовича, освячений в 1698; стіни розписані фресками; іконостас майстерного. Анстедт Іван Осипович (барон) - Анстедт барон (Іван Осипович) - дипломат російської служби, дійсний таємний радник, народився 1770 рік, помер 1835. Прийнятий з французької (в чині поручика кавалерії) в російську службу 1789 року 29 травня, по особливому найвищому велінню, і призначений у веслову флотилію, розташовану в фінських шхерах. Брав участь з відмінністю у всіх боях її з шведами, особливо 13 серпня 1789 року, заслуживши орден Володимира з бантом. 1791 року 11 квітня визначений в колегію закордонних справ 8-м класом і посланий в Берлін. У 1794 році брав участь в складанні негоціації для залучення пруського.
У вступі курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пуд - християнин з Рима, від імені якого ап. Павло вітає Тімофея (2 Тім. 4:21). У цьому ж місці свого послання він також вітає від імені Ліна і Клавдія. Дивним збігом є та обставина, що сучасник Павле, іспанський поет Марциал, який прибув в Рим, приблизно, в 66 році по Р.Хр. і прожив там біля 40 років, згадує в своїх творах про двох сучасників: Пуді і Клавдії - Руфіне, як про чоловіка і дружину, а також про неякого Лина. Об Клавдії він відгукується, як про прекрасну жінку британського походження, матері трохи дітей. У 1723 році знайшли в Англії латинський напис на храмі, який був побудований.

МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ і УНЖЕНСКИЙ - преподобний (1349 - 25.07.1444), родом з Нижнього Новгорода. У дванадцять років таємно залишив будинок батьків і прийняв чернечу постриг в Вознесенськом Печерському монастирі. Тут, невпинно оспівуючи в молитвах Бога, Макарій ревно вдався до справи порятунку: найсуворіший пост і точне виконання иноческих правил відрізняли його перед братией. Тільки три роки опісля батьки взнали, де він переховується. Але юний подвижник, уникаючи усього мирського, розмовляв з батьком лише через стіну. Обтяжуючись славою своїх подвигів, смиренний Макарій віддалився з Печерського помешкання на берег Волги і, знайшовши. АБРАМОВИЧ Роман Аркадійович - (р. 24.10.1966) Губернатор Чукотського автономного округу з грудня 2000 м. Народився в м. Саратове. Батько працював виконробом на будівництві, загинув, придавлений бетонною плитою, коли сину не було і трьох років. Мати померла. Виховувався у дядька. Освіту отримав в Московському інституті нафти і гази ім. І. М. Губкина. У одному з свого рідкого інтерв'ю признався: "Я вчився в інституті і паралельно організував кооператив "Затишок". Ми робили іграшки з полімерів. Хлоп'ята, з якими ми працювали в кооперативі, потім становили керуючу ланку "Сибнефті", - Одружуючи.
Список літератури курсової "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" - більше 20 джерел. КАДИРОВ Рамзан Ахматович - (р. 05.10.1976) Президент Чеченської республіки з 02.03.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в селі Центорой ЧеченоИнгушской АССР. Син А. Кадирова. Освіту отримав в Махачкалінськом інституті бізнесу і права по спеціальності "юриспруденція" (2004, з відмінністю). Кандидат економічних наук (2006). Тема дисертації: "Оптимальне управління договірними відносинами між основними учасниками будівельного виробництва". З 1996 р. помічник і особистий охоронець свого батька, муфтия самопроголошений Чеченської республіки Ічкерія А. Кадирова. З червня. БЮРОКРАТІЯ - Бюрократія представлена одержуючими платню посадовими особами, працюючими на виконавчу гілку влади, чия роль полягає в реалізації владою політики, що проводиться. Багато Які з тих, хто виконує цю роботу, відносяться до категорії державних службовців, а це означає, що такі ключові аспекти їх зайнятості, як наем, оплата труда, просування по службі, атестація, звільнення і умови труда, регулюються загальним законодавством, діючим відносно службовців органів державного управління. Законодавство такого роду виробляється централізованими органами, які, зокрема, американський Департамент по управлінню.

Дрібна буржуазія - це клас людей, джерелом доходу яких є привласнення чужого неоплаченого труда без посередників. Об'єкт діяльності дрібної буржуазії - сфера споживання. Дрібна буржуазія виникає і розвивається в умовах товарно-грошових відносин в сфері споживання. Від великої буржуазії, що широко використовує допоміжні служби і посередників, дрібний буржуа відрізняється необхідністю самому продавати свій товар або послугу, що істотно обмежує його можливості і масштаб діяльності. Володіння дрібними засобами виробництва не є ознакою приналежності до дрібної буржуазії. Ремісник перетворюється в дрібного буржуа в.
Посилання в тексті роботи "Методика викладання дисципліни "Основи економічних знань"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОНЯТТЯ - форма мислення, що відображає загальні закономірні зв'язки, істотні сторони, ознаки явищ, які закріпляються в їх визначеннях, абстрактний мислительний образ, в якому фіксуються загальні і істотні властивості (ознаки) предметів. Весь процес мислення можна звести до  формулювання поняття,  уточнення об'єму  і  змісту поняття.  Поняття предмета завжди виражається ім'ям - словом або словосполученням описового характеру, має дві характеристики - зміст і  об'єм. Сукупність істотних ознак предмета утворить зміст поняття. Під об'ємом поняття  розуміється  безліч  предметів, що узагальнюються  в. ЧАС ПРИРОДЖЕНІ ІДЕЇ - термін філософської традиції, що означає поняття, які властиві мисленню спочатку і отримують свій розвиток в процесі почуттєвого збагнення. Родоначальником вчення об В.І. був Платон. На його думку, в душі в формі ейдосов зазделегідь міститься те, що стає для неї предметом почуттєвого досвіду, тому пізнання є "пригадування ідей", тобто звертання до В.І. Под В.И. Платон розумів загальні поняття. У рационалистской філософії 17-18 вв. (Декарт, Лейбніц) В.І. стали вважати очевидні поняття, до них відносили аксіоми математики, положення логіки і т.п. Значення В.І. убачали в тому, що за. Моделі СМК: модель "чарівної кулі" Лассуелла - Коммуникатівная модель Г. Д. Лассуелла (H. D. Lasswell). Історія науч. досліджень в області ефектів СМК бере свій початок у вивченні политий. пропаганди в нач. XX в. Перші теорії масових комунікацій будувалися преим. за принципом "стимул - реакція" і засновувалися на положенні про те, що повідомлення СМК однаково сприймаються всіма членами аудиторії і викликають неминучу, негайну і безпосередню реакцію. Перші моделі комунікації (ДО.), запропоновані в рамках такого підходу, означаються як лінійні. Г. Д. Лассуелл, представник бихевиористского підходу, запропонував модель масових.

ЕБШТЕЙНА АНОМАЛІЯ - (на ім'я німецького терапевта W. Ebstein, 1836-1912) - природжена вада серця: зміщення стулок правого предсердно-желудочкового (трехстворчатого) клапана в порожнину правого шлуночка внаслідок їх аномально низького прикріплення. Внаслідок порушення замикательной функції трехстворчатого клапана частина венозної крові повертається зворотно в праве передсердя, тобто виникає трикуспидальная недостатність. Крім того, зменшення маси функціонуючого міокарда правого шлуночка приводить до його дисфункція. Аномалії часто супроводить дефект межпредсердной перегородки, в таких. ПИЛЬНІСТЬ людини-оператора - властивість людини, що характеризує його здатність своєчасно виявляти сигнали і виконувати необхідні дії. Б. являє собою функціональну характеристику діяльності людини-оператора в задачах на стеження і виявлення сигналу, що виконуються протягом тривалого часу. Вона визначається ефективністю селективних процесів на різних етапах процесу переробки інформації, головним чином на етапі прийому інформації і прийняття рішення. Б. безпосередньо залежить від рівня активації організму, звичайно вона розглядається в зв'язку з вивченням функцій уваги. Адекватною математичною моделлю, що використовується для кількісної. ВИМІРЮВАННЯ - процес, що полягає в порівнянні (шляхом фізичного експерименту) даної величини з деяким її значенням, прийнятим за одиницю. Як відомо, різні предмети можуть порівнюватися між собою по якихсь певних однорідних властивостях, які можна зіставити між собою тільки по ознаці "більше - менше". Ряди, складені по однорідних властивостях різних предметів, називаються послідовними натуральними рядами. Так, якщо з всіх властивостей предметів вибрати властивість ваги, то їх можна розташувати по цій ознаці в ряд таким чином, щоб кожна з вхідних в неї величин була більше всіх попередніх і. КОНЦЕПЦІЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДІНКИ А. Г. АМБРУМОВОЙ - (1971) - описує уявлення про те, що кожний випадок самогубства визначається співвідношенням средових, особових і психопатологических (при їх наявності) чинників. Основними аспектами концепції є: - до основних діагностичних категорій суицидентов відносяться психічно хворі з ендогенними психопатологическими розладами, хворі з прикордонними психічними розладами і практично здорові люди; - у всіх суицидентов виявляються об'єктивні і суб'єктивні ознаки соціально-психологічної дезадаптации, яка може бути парциальной або тотальної (в залежності від міри і характеру порушень.