Махновщина

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Нестор Махно: захисник селян України чи кримінальний злочинець? ... 5
Розділ 2. Соціально-економічна політика Нестора Махна ... 12
Розділ 3. Українське питання в ідеології махновського руху ... 13
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Махновщина" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Махновщина"

Курсова робота "Махновщина" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Махновщина", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Махновщина" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Махновщина" і призначений виключно для пошукових систем.

ЖУРНАЛИ ПСИХОЛОГІЧНІ - Отдельние Ж. п. з'явилися в кон. 18 - сірок. 19 вв., але їх тематика не відрізнялася від филос. і физиол. журналів. Широке поширення Ж. п. почалося з 80-х рр. 19 в. До кон. 19 в. їх було 234. Ж. п. зі спеціально пед. тематикою виникли в нач. 20 в. в Німеччині, Франції, США. До сірок. 20 в. число Ж. п. досягло 500 назв. при спеціалізації, що все збільшується. У нач. 90-х рр. вийде не менше за 700 Ж. п., в них відбивається Значить. частина з 27, що щорічно публікуються - 30 тис. психол. досліджень. Більш точне число Ж. п. указати неможливо через наявність мн. видань, що. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ - система многофункциональная. Педагог в своїй діяльності виступає як джерело інформації, як організатор колективної діяльності і взаємовідносин, при цьому він розвиває дітей, навчає їх і виховує. Оптімальноє П. про. - таке спілкування вчителя з школярами, яке створює найкращі умови для правильного формування особистості, творчого характеру учбової діяльності і розвитку учнів, забезпечує сприятливий емоційний клімат (зокрема, перешкоджає виникненню "психологічного бар'єра") і дозволяє максимально використати в учбовому процесі особові особливості вчителя. Виділяються наступні. ПІСАРЕВ Дмитро Іванович (1846-1868) - - публіцист, літературний критик, філософ-матеріаліст. Провісник нігілізму. У 1862-66 відбував ув'язнення у фортеці Петропавловськой, де написав більше половини своїх творів. У центрі антропологічної концепції П. - боротьба за звільнення людини від всіх видів духовного придушення: державного деспотизму, релігійних вірувань, моральних кодексів і ін. Найближчим завданням П. вважав підготовку освічених людей, здатних стати провідниками передової суспільної думки в широкі народні маси. У статті "Народні книжки" (1861) П. порівнював меті діяльності поета і вчителя: той і інший покликаний. ХУДОЖНЬО - РЕМІСНИЧІ УЧИЛИЩА - проф. уч закладу, що готували квалифициров робітників для худож. і обробних робіт Одним з перших уч закладів цього типу в Росії була Малювальна школа при Петерб друкарні, заснована в нач 18 в В 1816 організована фабрично-ремесл школа при Прохоровської трехгорной мануфактурі, що давала професії рисовальщиков, різьбярів, набойщиков, красильників і др, в 1825 - Строгановська школа малювання в Москві, перетворена в 1860 в уч-ще техн. малювання, в 1879 - центр уч-ще техн. малювання в Петербурге і інш. З нач 20 в по Положенню об худож. -пром освіті (1902). створювалися худож. -пром уч-ща і школи, худож.
Кожна вагома структурна частина курсової "Махновщина" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОЧЕСНЕ ГРОМАДЯНСТВО - особливий клас міських жителів дореволюційної Росії. Звання почесних громадян затверджене маніфестом Миколи I 10 квітня 1832 р. Розділялося на потомствене і особисте. По народженню його отримували діти особистих дворян, православних церковнослужителів, якщо останні закінчили повний курс в академії або семінарії і отримали відповідну міру, лютеранських і реформаторських проповідників. Особисте П. Г. отримували діти церковнослужителів, не відповідні під вказані вище умови, а також чинів вищого мусульманського закавказского духовенства. Крім того, законом від 12.3.1891 м. було встановлено. СЕРАПИН Сергій Олександрович - родом помор з Архангельська, викладач російської мови в Усть-Медведицком Платовськом реальному училищі; як письменник і журналіст своїм пером віддано служив козачим інтересам; літературний псевдонім - Сергій Пінус. Велику частину життя провів на Дону; до революцій і відродження козачої державності друкувався в багатьох росіянах і донських журналах, а після 1917 р. співробітничав в газеті "Північ Дону", в "Вісникові Штабу Донської Армії" і "Донській Хвилі". Після відступу в Крим, прийнятий другим редактором козачої газети "Сполох" (першим був Микола Васильович Куніцин, викладач історії того ж. Сосновський, Лев Семенович - (1886-1937) - талановитий журналіст, видний співробітник "Правди". У 1903 р., 17 років від роду, вступив в більшовистський партію. Після революції 1905 р. емігрував за межу. Після повернення в Росію, в кінці 1906 р., він проробив аж до 1912 р. в підпільних більшовистський організаціях і профспілках Ташкента, Баку, Москви і Уралу. Тов. Сосновский був одним з фундаторів дореволюційної "Правди", в якій він працював під прізвищем Алексеєва в 1912-1914 рр. За час своєї підпільної революційної діяльності він два роки сидів у в'язниці і від'їжджав дворічне посилання в Челябінське. Після.
У вступі курсової "Махновщина" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЛУЦКИЙ - Борис Абрамович (1919, Славянськ, нині Донецька обл. - 1986, Тула), російський поет. У 1937 м. поступив в Московський юридичний ин-т, в 1939 м. по рекомендації П. Г. Антокольського - в Літературний ин-т ім. М. Горького. У 1941 м., достроково здавши екзамени, добровольцем пішов на фронт. З цього ж року почав друкуватися, вставши в ряд з такими поетами-фронтовой, як його друзі М. В. Кульчицкий (загинув на війні), П. Д. Коган, С. С. Наровчатов. Гранична щирість, громадянськість і философичность, неприйняття літературних штампів властиві віршам, опублікованим в збірниках "Пам'ять" (1957).

Доміниканська Республіка - Доміниканська Республіка (Dominican Republic), гос-у в Карібському морі, розташоване у вост. частини про. Гаїті. Отримавши незалежність від Іспанії (1821), Санто-Доминго (колишнє назв. країни) було анексоване Гаїті (1822). У 1843 р. доминиканци повстали проти гаитянского панування, у другий раз завоювавши незалежність і створивши Д.Р. (1844). З 1861 по 1865 р. Д.Р. була знову анексована, на цей раз Іспанією, і була вимушена почати 3-ю війну за незалежність (1865) під керівництвом Буенавентури Баеса. Після періоду анархії, що наступив потім, рев-ций і диктатур до 1905 р. країна виявилася в. Рух національного звільнення Палестіни - (Al-Fatah, Al-Fat'H, Harakat Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini; Fatah, "Озброєний загін 17", "Чорний вересень", "Хаварі" група спеціальних операцій, BSO, Аль-Асифа, "Шторм", "Фатах - група спеціальних операцій", "Мученики", Tal А1 Za'atar, Amn Araissi) - ФАТХ. Військово-політична організація палестинских арабів, заснована в Кувейті в 1957 Ясиром Арафатом і Абу Джіхадом з метою звільнення Палестіни від ізраїльської окупації, знищення Держави Ізраїль, що вигнав з території Палестіни новоприбулих євреї. Палестину розглядали.
Список літератури курсової "Махновщина" - більше 20 джерел. ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - один з головних прапорів адептів лібералізму, який полягає в тому, що тільки самостійне ефективне управління підприємством зможе зробити оное конкурентноспособним (додатково див. конкуренція) і забезпечити самоокупність. Передбачається, що ефективний менеджмент може відбуватися тільки в умовах ринкової економіки після приватизації державних підприємств. Однак, цілком природно, що нові власники підприємств відразу ж відмовилися випускати продукцію, яка необхідна галузям промисловості, але не приносить хорошого доходу. Всі ринулися в свій власний бізнес, що звичайно полягав в. ПРЕЗИДЕНТСЬКА ФОРМА ПРАВЛІННЯ - Це форма державного пристрою, при якій виконавча і законодавча гілки влади представлені різними людьми. Виконавча влада обирається на фіксований термін; їй же належить пост голови держави. Законодавча влада формально не пов'язана з виконавчою, крім як через свою здатність змістити президента з посади через імпічмент. Президент при цьому не володіє повноваженнями на розпуск законодавчих зборів і оголошення загальних виборів. Така форма правління характерна для країн як Північної, так і Південної Америки. Влада президента обмежена необхідністю заручитися підтримкою законодавців для проведення певних дій.

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. - Координація діяльності по реалізації задач, витікаючих з Федерального закону, здійснюється Радою з питань державної служби при Президентові Російської Федерації Ця рада складається з рівного числа представників Президента Російської Федерації, палат федеральних Зборів, Уряду, вищих органів судової влади Рада з питань державної служби при Президентові Російської федерації, аналізує стан і ефективність державної служби в органах державної влади: координує розробку проектів нормативних актів з питань організації державної служби; організує спільно з відповідними державними органами роботу по.
Посилання в тексті роботи "Махновщина" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕКУРСИВНОСТЬ - термін, вказуючий характер людської діяльності, що повторюється і будь-якого соціального феномена як такого, що встановлює відносини відмінності з тим, що повторюється. Основне теоретичне навантаження поняття Р. полягає в подоланні традиційних метафізичних опозицій соціальної структури і індивідуальної дії, виробництва і відтворювання, суб'єкта і об'єкта, внутрішньої і зовнішнього і т. д. Наявність будь-якого соціального явища признається лише в тому випадку, якщо повторення спочатку вписане в структуру цього феномена. Р. приховує структурну можливість тотожності (нетотожність). МАРКС КАРЛ - (1818-1883) - визнаний лідер в формуванні філософії техніки як особливого напряму і дослідження соціальних аспектів технічного прогресу, який в п'ятому розділі "Капіталу" аналізує людський труд,  оскільки  саме  він  "споживається"  (тобто  має  споживну вартість), а технічні засоби - лише його провідник. Для нього знаряддя труда - це "матеріалізована сила знання". Витиснення ручного труда машинним привело  до  революційних  перетворень  трудового  процесу.  Характер  нової епохи Маркс визначав через прогрес коштів труда, тих, що являють собою. Сприйняття казки - складний процес активного відтворення образно-предметного і етично-смислового змісту казки, як особливої літературно-художньої форми, спосіб освоєння дитиною соціальної дійсності. Сприйняття казки, як і гра, складає один з найбільш значущих видів діяльності дитини-дошкільника, визначаючи розвиток, як інтелектуальних і пізнавальних процесів (мови, мислення, уяви), так і емоційно-особовий, етичний і естетичний розвиток дитини. У класичній психології В. з. виступає як відхід дитини від ворожості навколишнього світу, соціального тиску, обмежень і заборон в мир фантазії, свободи.

ТРИЧЕРА КОЛЛИНЗА СИНДРОМ - (синдром Томсона, синдром Франчеськетті; уперше описаний в 1846 британським лікарем A. Thomson, 1809-1884; в 1900 на офтальмологическом суспільстві в Лондоні двох пацієнтів представив британський хірург E. T. Collins, 1862-1932; термін "мандибулофациальний дизостоз" запропонований в 1944 швейцарським офтальмологом A. Franceschetti, 1896-1968) - спадкове захворювання, пов'язане з недоразвитием всієї області першої зябровидної дуги або першої зябровидної борозни. Клінічні вияви: зовнішні кути очей розташовані нижче внутрішніх; двостороннє недоразвитие скулових кісток і орбіт;. МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ - зовні може показатися схожим з методом интроспекции (-> інтроспекція), але має істотні відмінності: 1) для експерименту береться не досвідчений в самонаблюдении фахівець, а "наївний" спостерігач, і чим менше він знає психологію, тим краще; 2) від випробуваного потрібно не аналітичний, а самий звичайний звіт про сприйнятого, - в тих термінах, якими він користується повсякденно. Задача експериментатора - вигадати експериментальний прийом, який примусить таємничий психічний процес розкритися і оголити свої механізми. У експериментах интроспекционистов пред'являвся звичайний. НЕГАТИВІЗМ - (англ. negativism; від лати. negatio - заперечення) - позбавлене розумних основ опір суб'єкта впливам, що надаються на нього. Понятіє Н. спочатку вживалося лише відносно патологічних явищ, виникаючих при деяких формах психічних захворювань. У психічно хворих Н. може виявлятися не тільки по відношенню впливів інш. людей, але і в зв'язку з дією внутрішніх імпульсів (затримками мови, рухів, деяких фізіологічних відправлень). У цей час це поняття придбало більш широке значення: воно вживається в педагогіці і психології для позначення будь-якого, уявного невмотивованим опору чужому впливу. Н. виникає як. ЗНАЧЕННЯ - (Meaning; Sinn) - якість, що приписується чому-небудь і що додає йому певну цінність. "Питання значення було центральним для Юнга як особистості, лікаря, психотерапевта, вченого і людини глибоко релігійного темпераменту. Він відшукував значення у всьому, чим займався, особливо в зв'язку з проблемами добра і зла, світла і пітьми, життя і смертей. Юнг прийшов до висновку, що локус (місце) значення - в психічному, і що тільки психіка здатна виділяти значення з досвіду. Це підтверджує вирішальну функцію рефлексії в психічному житті і підкреслює ту обставину, що свідомість не обмежується.