Маргінальний статус особистості

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей маргінального статусу особистості ... 5
1.1. Особливості дослідження маргінальності в сучасному суспільстві ... 5
1.2. Маргіналізація як засіб раціоналізації соціального порядку ... 17
Розділ 2. Маргінальність українського суспільства ... 20
2.1. Міфологічна складова українського маргіналізму ... 20
2.2. Маргінальне у сфері адміністративного управління ... 30
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Маргінальний статус особистості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Маргінальний статус особистості"

Курсова робота "Маргінальний статус особистості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Маргінальний статус особистості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Маргінальний статус особистості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Маргінальний статус особистості" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИТИНСТВО - етап розвитку людини, перед. що простує взрослости, характеризується інтенсивним зростанням організму і формуванням вищих психич. функцій. У совр. філософії, соціології, психології узагальнене поняття "Д." розглядається як складний багатомірний фено міни до рий, маючи биол. основу, опосередкований мн. соціально-культурними чинниками, що диктує необхідність вивчення його ист. розвитку. Згідно ДБ Елеконіпу, Д. виникло на тому етапі еволюції тваринного світу, коли інстинктивні форми поведінки перестали відповідати взаємовідносинам, що ускладнюються з навколишнім середовищем. Для. АДИГЕЯ, Республіка Адигея - входить в Рос. Федерацію. Пл. ок. 7,8 тис. км2. Нас. 432,9 тис. чол. (1989). Центр - Майкоп. У 1989 на 1000чел. населення у віці 15 років і старше доводилося 778 чол. з висш. і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 648 чол.). З 18 в. розповсюдилися мусульм. уч. закладу. З 30-хгг. 19 в. адигейци в рідких випадках вчилися в русявий. уч. закладах на правобережжі Кубані, у Владікавказе. Перша на терр. Адигеи світська школа (горская; по програмі двухклассного уч-ща) відкрита в 1866 в Майкопе. Після 1876 з'явилися станичні і аульні (одноклассні) школи. До 1915 працювало 9 нач. ШКОЛА-ІНТЕРНАТ - общеобразоват. установа суспільств, виховання для учнів, не маючих необхідних матеріальних і моральних умов в сім'ї. Створювалися в СРСР. з 1956. Існують неск. типів общеобразоват. Ш.-і.: загального типу - для дітей з сімей, що не мають необхідних умов виховання; для детей дітей, що залишилися без піклування батьків внаслідок їх смерті, позбавлення батьківських прав і т. п.; санаторного типу - для дітей, страждаючих разл. захворюваннями; спеціальні - для тих, що мають недоліки в физич. або розумовому розвитку, перешкоджаючі навчанню в звичайної общеобразоват. школі. Особливий тип III. -. MЕЖОВ Володимир Ізмаїлович - [17(29), 5.1830, Саратов, - 18(30).5.1894, Петербург], бібліограф. По закінченні Гатчинського сиротського інституту (1851) служив в Публічній бібліотеці в Петербурге. У 1866, вийшовши у відставку, став першим в Росії бібліографом-професіоналом. Співробітничав в журналах "Бібліографіч. записки", "Бібліограф", "Рос. бібліографія", "Книжковий вісник". Автор більше за 100 библиографич. робіт, відмінних різноманіттям тематики, широтою обхвату матеріалу, ориентированностью на актуальні запити епохи. Автор капітальних трудів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Маргінальний статус особистості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Боротьба Русі з иноземними загарбниками - Перша зустріч росіян з монголами - битва на ріці Калке в 1223 м. У 1237 м. внук Чингисхана хан Батий початків нашестя на СевероСхідну Русь. Першим з російських земель зазнало напад Рязанськоє князівство. Рязанские князья відмовилися підкоритися монголам. Князівство було спустошене і розорене. Його столиця Рязань після декількох днів безперервного штурму була взята, розграбована, а потім місто порівняли із землею. Збереглася оповідь про чудовий подвиг рязанского боярина Евпатія Коловрата, який сам напав на військо Батия, зумів нанести великі втрати ворогу і героїчно загинув в бою із. ПОТЕМКИН Володимир Петрович - (7/19.10.1874 - 23.02.1946), російський педагог, воєначальник, дипломат, державний діяч. З 1940 - народний комісар освіти, перший в історії Росії міністр-педагог з багаторічним досвідом практичної роботи в середній школі. Патриот-государственник, Потемкин поставив мету - зробити радянську школу кращою в світі. Головну увагу приділяв патріотичному вихованню учнів. Заслуга Потемкина - повернення в школу російських національно-культурних цінностей. Програма по літературі, розроблена при Потемкине, була кращої за всю історію радянської школи. У 8-10 класах були введені курси. ОДИГИТРИЯ - (греч. - путеводительница) - один з самих поширених типів зображення Богоматері з немовлям; немовля сидить на руках Богоматері, правою рукою він благославляет, а лівої - тримає сувій, рідше - книгу, що відповідає иконографическому типу Христа Пантократора (Вседержітеля). З догматичної точки зору основне значення цього образу - явище в мир Небесного Царя і Судії і поклоніння царственому немовляті. Існують різні припущення відносно походження цього типу зображення Богоматері, безумовно, що є одним з древнейших (хоч саме найменування "Одігитрія" з'являється в джерелах не раніше IX віку).
У вступі курсової "Маргінальний статус особистості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Тімашев Олександр Єгорович - Тімашев (Олександр Єгорович, 1818 - 1893) - генерал-ад'ютант, генерал від кавалерії. Закінчив курс в школі гвардійських подпрапорщиков і кавалерійських юнкерів. У 1856 р. призначений начальником штабу корпусу жандармів і керуючим третім відділенням Власною Його Величності канцелярії; після звільнення селян був тимчасовим генерал-губернатором Казанської, Пермської і Вятської губерній; в 1867 р. зайняв пост міністра пошти і телеграфов, а в 1868 р. був призначений міністром внутрішніх справ на місце П.А. Валуєва і займав цей пост до кінця 1877 р. При Тімашеве було введене городове положення 1870.

Гюлістанський мирний договір 1813 р. - мирний договір між Росією і Персією, завершив російсько-персидську війну 1804-1813 рр. Підписаний 12.10.1813 м. в урочищі Гюлістан в Карабаху. З російської сторони договір підписав головнокомандуючий військами на Кавказькій лінії і в Грузії генерал Н.Ф. Ртіщев, з персидською - Мірза Абдул-Хасан-хан, радник таємних справ персидського двора. Персія визнала приєднання до Росії Карабахського, Гянджінського, Шекинського, Ширванського, Дербентського, Кубинського, Бакинського, Талишського ханств, Дагестану, Грузії з Шурагельської провінцією, Імеретії, Гурії, Мінгрелії і Абхазії. Росія дістала. ХОДОРКОВСКИЙ Михайло Борисович - колишній глава об'єднання "Менатеп", бувший голова ради директорів "Роспром", бувший власник нафтової імперії ЮКОС. Типовий представник т. н. олігархії. Народився в 1963 р. в Москві в сім'ї інженерів. З 1981 по 1986 рр. вчився в Московському химико-технологічному інституті імені Д. І. Менделеєва. У 1988 р. закінчив Московський інститут народного господарства ім. Г. В. Плеханова. Активно займався комсомольською роботою (замсекретаря комсомольського комітету МХТИ, член Свердловського райкома ВЛКСМ, замсекретаря Фрунзенського райкома ВЛКСМ). Був членом КПРС. У 1987 р. брав участь.
Список літератури курсової "Маргінальний статус особистості" - більше 20 джерел. Іноземні інвестиції, їх обмеження по мотивах національної безпеки - Президент РФ В. Путін: "Росія надто зацікавлена в масштабній притоці приватних, в тому числі іноземних, інвестицій. Однак на практиці інвестори часом стикаються з самого різного порядку обмеженнями, в тому числі і тими, які пояснюються міркуваннями національної безпеки. При цьому все це не оформлене юридично. Така невизначеність створює проблеми як державі, так і інвесторам. Необхідно розробити і закріпити на законодавчому рівні систему критеріїв, що визначають обмеження для іноземного капіталу по участі в таких сферах економіки". (Послання 2005 року.) "Необхідно розробити і закріпити. Політичний спектр - Концепція політичного спектра використовується для класифікації різних політичних ідеологій відносно один одного з можливістю виявлення існуючої між ними схожості і відмінностей. Політичні ідеології загалом поділяються на три великі групи: ліві, праві і центристські. До правих відносять фашизм і консерватизм, центр представлений лібералізмом і соціал-демократією, а в лівій частині спектра розташовуються соціалізм, комунізм і анархізм. Крайній лівий фланг спектра зайнятий анархізмом, а крайній правий - фашизмом. Дана термінологія сходить корінням до часів Великої французької революції.

ДОБРОЛЮБОВ Микола Олександрович (1836-1861) - літературний критик, публіцист. Революційний демократизм Д. відрізнявся конкретністю і радикальністю, сполученою з вірою IB те, що ідейно-психологічні відмінності пригноблюваних класів грають величезну роль у визвольному русі. Майбутнє Росії Д. бачив в перемозі i народної революції, вважаючи, що вона повинна йти тим же шляхом революцій. Яким йшла Західна Європа в боротьбі I з феодалізмом. З революцією Д. зв'язував можливість швидше пройти стадії, "фазиси" розвитку, які вже пройшла Західна Європа. Услід за Н. Г. Чернишевским Д. вважав можливим шлях некапіталістичного розвитку Росії, використання.
Посилання в тексті роботи "Маргінальний статус особистості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - (від позднелат. saecularis - мирнской, світський), первинне відторгнення або перендача церк. земель і майна в світське (гос.) владенние; з кон. 19 в. в бурж. соціології всяка форма еманнсипации від релігії і церк. інститутів. У марксистнской літрі під С. розуміються різні историч. етапи вивільнення від религ. впливу всіх сфер жизннедеятельности суспільства і особистості. С.- це процес позбавлення религ. інститутів соціальних функцій, скорочення культової практики, витиснення религ. уявлень, заміна їх різними світськими взгляндами, твердження в суспільств. і індивідуальному созннании. АПОЛОГЕТИКА - (греч. apologeomai - захищаю) - (1) - в традиційно-історичному значенні - збірна назва трудів раннехристианских письменників-філософів 2 в., що захищали в своїх трудах основи християнського світогляду від критичних нападок язичницьких світських володарів і вчених. А. обгрунтовувала переваги моральних принципів віровчення Іїсуса Христа, їх сумісність з грецькою філософією, переваги християнства в ролі державної релігії. З трудів, що відносяться до А., найбільш відомі послання Юстіна Мученика або "Христа в філософській мантії" (100-167), що трактував християнство як нову філософію, а також. ЗАДРІМАТИ - 1. Широке значення: втрата здатності згадувати, взнавати або відтворювати те, що було раніше засвоєно. Це визначення досить пряме і відображає загальне значення терміну. Однак використання його в психології має тенденцію обростати різним нюансом, який утвориться з конкретних теоретичних визначень характеру процесів, лежачих в основі задрімати. Зокрема: 2. У традиційних підходах до навчання задрімаю розглядаюся як ослаблення асоціативного зв'язку. Це, як передбачається, викликається або непідкріпленням або дією различнихтормозящих або інтерференційних процесів. Див. тут, наприклад.

ВІДБІР ПСИХОЛОГІЧНИЙ - прийняття рішення про придатність кандидатів до учбової або професійної діяльності з урахуванням результатів психологічних і психофізіологічних випробувань. Застосовується в управлінні, промисловості, авіації, армії, спорті, при комплектації неяких учбових закладів. Йому передує визначення вимог до кандидатів на базі психологічного аналізу майбутньої діяльності, а потім - підбір відповідних діагностичних методик. Валидность цих методик перевіряється на репрезентативной вибірці. При цьому розрізнюються два типи учбової і професійної діяльності: 1) тип перший - зумовлює вимоги. Профессиографія - метод вивчення вимог, що пред'являються професією до особових якостей, психологічних здібностей, психолого-фізичних можливостей людини. Використовується з метою розробки інформаційних, діагностичних, коррекционних і формуючих методичних посібників і практичних рекомендацій по забезпеченню взаимосоответствия людини і професії. П. забезпечує постановку практичної задачі і організацію її рішення з метою оптимізації і підвищення ефективності професійного труда. П. охоплює різні сторони конкретної професійної діяльності - соціальні, соціально-економічні, історичні, технічні, технологічні. НЕВЕРБАЛЬНИЕ ФОРМИ ТЕРАПІЇ - До вживаних в Динамічній психіатрії невербальним (бессловестним) форм терапії відноситься розроблена Аммоном з 1982 р. гуманструктуральная терапія танцем, як і терапія музикою, мистецтвом, верховою їздою і театром. Нарівні з окремими специфічними ознаками вони мають загальну схожість в тому, що в них використовуються кошти, розташовані поза областю мови і що дозволяють людині власну архаїчну (засвоєну в ранньому симбиозе) комунікацію. Для багатьох пацієнтів, особливо з архаїчними захворюваннями Я, які мали пошкодження в області мови, невербальні форми терапії являють собою істотно важливу. Оцінка величини стимулу - (magnitude estimation) Цей психофизический метод був винайдений С. С. Стівенсом для исслед. величини відчуття. У процедурному плані, метод оцінки величини зобов'язує спостерігача приписувати числа, що пропорціонально відображають величину кожного стимулу в послідовності стимулів, що пред'являються. Спостерігачу можна пред'явити стандартний стимул і попросити прийняти цей стандарт за 10 одиниць. Число, що привласнюється цьому стандарту, називається модулем. При подальших порівняннях стимулам приписуються числа відносно цього стандарту і пропорційні його модулю. Модуль звичайно привласнюється.