На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Літературне краєзнавство на уроках української літератури

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення літератури рідного краю в школі ... 5
1.1. Проблеми вивчення літератури рідного краю в школі ... 5
1.2. Особливості методів і прийомів вивчення літератури рідного краю ... 8
Розділ 2. Методичні моделі краєзнавчої роботи в школі ... 13
2.1. Методична модель вивчення теми "Інтимна лірика у творах письменників - земляків" ... 13
2.2. Методична модель вивчення пейзажної лірики на прикладі М. Чернявського і С. Черкасенка у 6-9 кл ... 20
2.3. Урок літератури рідного краю. Конспект уроку ... 23
Висновки ... 26
Література ... 28

Для придбання курсової роботи "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Літературне краєзнавство на уроках української літератури"

Курсова робота "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Літературне краєзнавство на уроках української літератури", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" і призначений виключно для пошукових систем.

ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА - область психології, розробляюча проблеми конструювання, перевірки і застосування методик вивчення і випробування психол. і психофизиол. відмінностей. До останніх відносяться як межгруппові і межиндивидуальні відмінності, ті, що охоплюють вікові, групові і властиві лише даному суб'єкту особливості, так і внутрииндивидуальні відмінності, пов'язані із зміною станів суб'єкта, зумовленою динамікою внеш. і внутр. чинників (емоційні стану, пильнування і сон, стомлення і інш.). Групові і індивідуальні відмінності привертали увагу мислителів і практиків задовго до виникнення П. д. як науч. ИЕШИВА - (ешива, ешибот, иешибот, іврит, йешива - сидіння, засідання), вища школа вивчення евр. религ. права (галахи), центр традиц. евр. ученість. Готує рабинів, судді, вчителів евр. традиції, теологов. Слушателямі И. (бахурим) є повнолітні чоловіки (згідно галахе, повноліття наступає по досягненні 13-літнього віку), осн. контингент складає неодружена молодь від 15 до 25 років. Тільки в 80-х рр. 20 в. в Ізраїлі стали створюватися І. для дівчат. Термін навчання в різних І. від 3 до 7 років. Традіц. І. керувалася розділом (рош-йешива), до-рому допомагали "контролери" (машгихим), що стежили. ЗАДРІМАТИ - процес, що приводить до втрати чіткості і зменшення об'єму закріпленого в пам'яті матеріалу, неможливість відтворити, а в крайніх випадках навіть взнати те, що було відомо з минулого досвіду. Забувається насамперед те, що не застосовується, не повторюється, до чого немає інтересу, що перестає бути для людини істотним. Деталі забуваються швидше; звичайно довше зберігаються в пам'яті загальні положення, висновки. Матеріал, к-рий закріпляється механічно, без достатнього розуміння, схильний більш швидкому 3. якби. поширені пояснення 3. пов'язані з двома гіпотезами, уперше сформульованими ньому. БРИГАДНО-ЛАБОРАТОРНИЙ МЕТОД - одна з организац. форм уч. занять; застосовувався в СРСР в общееоразоват. школах, а також у вузах і технікумах в 20-х - нач. 30-х рр. Склався під впливом далипон-плану, що будувався на початках індивідуальної роботи учнів. У основу організації роботи були встановлені бригади, що створюються з учнів на чолі з бригадиром. Уч-ця працювали по завданнях, розрахованих на термін від 2 нед до 1 мес, в них вказувалася уч. літра, контрольні питання, передбачалися задачі і вправа. Б. м. включав спільну роботу класу, колективну роботу бригади, індивідуальну роботу кожного учня. У спільну роботу класу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Поляків Петро Андрійович - Поляків (Петро Андрійович) - анатом, гістолог і ембріолог, народився в 1862 р. Середню освіту отримав в усть-медведицкой гімназії (Донська область), а вище - у військово-медичній академії, яку закінчив в 1888 р. і служив до 1893 р. в Тіфлісе, у військовому госпіталі, де виконував обов'язки ординатора і прозектора госпіталю, викладача у військово-фельдшерській школі і лікаря в місцевому дитячому притулку Червоного Хреста. У 1892 р. був відряджений в Закаспійськую область для боротьби з холерною епідемією. На зізваному в січні 1893 р. кавказьким медичним суспільством 1-м з'їзді кавказьких лікарів (з приводу. ОВРУЧСКИЙ ВАСИЛЬЕВСКИЙ жіночий монастир - Волинська еп., встановлений в 1910 з жіночої общини, заснованої в 1906 при Васильевськом храмі, в Овруче. Це місто, що спочатку мало назву Обруч (що пояснюється, за місцевими переказами, тим, що на верху земляних зміцнень, що оточувало це місто були дерев'яні брусья, що мали вигляд обручів), з 946 служив столицею Древлянського князівства, що змінила розорений і спалений вів. кн. Ольгою м. Коростень. З глибокої древності м. Овруч прикрашався спорудженим в ньому в честь св. Василя Великого храмом візантійського стилю. Цей храм був побудований в 997 св. равноап. кн. Володимиром і ревно був прикрашаємо. АБОВЯН - Хачатур (1809, з. Канакер поблизу Єревана - 1848, місце загибелі і захоронення невідоме), вірменський письменник, педагог, просвітник, етнограф. Основоположник нової вірменської літератури і творець нової літературної мови. Перу Абовяна належать романи, розповіді, нариси, вірші, байки, науково-художні твори; він став автором перших літературних творів на вірменській мові для дітей. Закінчивши в 1826 м. вірменську духовну школу Нерсисяна, Абовян мав намір дістати подальшу освіту в ун-ті м. Дерпта (нині Тарту, Естонія), але прийнятий в нього не був. Займаючись самообразованием по спеціально.
У вступі курсової "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Астафьев Олександр Іванович - Астафьев (Олександр Іванович) - військовий письменник; народився в 1816 році в дворянській сім'ї, в Калужської губернії; в 1835 році з кадет 1-го московського корпусу випущений прапорщиком в 8 артилерійську бригаду, в 1842 році поступив в Миколаївську академію генерального штабу, а по закінченні в ній курсу переведений в 1844 році в Генеральний штаб. У 1854 році А., в чині полковника, зарахований при Миколаївській академії Генерального штабу як вихователь офіцерів, що знаходяться в академії і залишився в цьому званні до виходу в 1863 році у відставку по хворобі. Невдовзі після цього А.

ИГНАТИЙ ЛОМСКИЙ, Ярославський - преподобний (ск. 28.12.1591). Історія не зберегла ніяких відомостей відносно місця народження і батьків прп. Ігнатія. Ймовірно, він почав свій чернечий подвиг в Вологодської Спасо-Прилуцкой помешканні. Пізнє прп. Игнатий перейшов в Кирилло-Белозерский монастир і тут продовжив иноческую життя. Однак, люблячи безмовність, прп. Игнатий віддалився з багатолюдного Киріллова монастиря і поселився в околицях містечка, що обезлюділо Ломська, на Ярославської землі. Тут їм була заснована Спасська пустель, в яку стали збиратися иноки, що шукають пустинножительства. Передавши управління. ЗАСТАВНІ АУКЦІОНИ - шахрайська, по суті, схема перерозподілу величезних державних активів на користь декількох приватних осіб. Виглядали як спосіб залучення коштів до федерального бюджету шляхом передачі в заставу акцій, що знаходяться в федеральній власності, з їх подальшим відчуженням відповідно до чинного законодавства про приватизацію. До початку 1995 р. держава, що залишила за собою після "ваучерной" приватизації значні пакети акцій найбільш привабливих підприємств, стало потребувати грошей: треба було терміново латати діри в бюджеті. Разом з тим власникам великих банків, що заробили колосальні кошти на.
Список літератури курсової "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" - більше 20 джерел. Чичерін Георгій Васильович - (12 листопада 1872, село Караул Кирсановського повіту Тамбовської губернії, - 7 липня 1936, Москва). З сім'ї відставного дипломата, що відбувалася від старовинного дворянського роду; племінник Б.І. Чичеріна, історика, філософа, юриста. У 1895 закінчив історико-філологічний факультет Петербургського університету. Служив в Державному і Санкт-Петербургском головному архіві МЗС. На рубежі віків зблизився з представниками різних революційних партій, робив їм послуги технічного характеру. Через загрозу арешту на початку 1904 виїхав за межу, залишаючись прирахованим до архіву МЗС. Жил в Німеччині, після. ТЮРИНИ Аркадій Федорович і Ольга Сергіївна - Сусіди В. В. Путіна по драбинній клітці в будинку № 42 по Среднеохтінському проспекту. Обидва сімейства заселилися в один місяць, коли Путіни повернулися з ГДР і стали жити тут з батьками В. В. Путіна. Минуле сусідство доставляє Тюріним немало турботи. Зі слів А. Ф. Тюріна, инженераконструктора, він вже переситився цим: "Вдома постійно дзвінками дістають, на роботі чудеса творяться: наш зам по режиму раніше за мене не помічав навіть, а тепер сам прискакав, руку жме, все "Здрасьтездрасьте. Ви, говорить, з Путіним жили поряд?!"" (Співрозмовник. 2000, № 1. С. 7). По.

ПРИВАТИЗАЦІЯ - акт передачі раніше послуг, що надавалися державою підприємствам приватного сектора. У Російській Федерації приватизація була здійснена А. Б. Чубайсом і його посіпаками. За 1992 рік Державним комітетом по управлінню державним майном під керівництвом А. Б. Чубайса була розроблена програма приватизації і здійснена її технічна підготовка. У період з 1992 по 1997 рік практично повністю була здійснена приватизація підприємств Росії. Було видано 150 мільйонів приватизаційних чеків (ваучерів). На початок 1997 року було приватизовано 127 тисяч державних підприємств, при цьому більшість підприємств була.
Посилання в тексті роботи "Літературне краєзнавство на уроках української літератури" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИТГЕНШТЕЙН ЛЮДВИГ - (1889-1951) - австрійський філософ, логік і математик, один з  творців  аналітичної філософії, що жив з 1929 р. вВеликобритании. Вивчав машинознавство і математику. Завідував кафедрою в Кембріджськом університеті. Спирався на ідеї "логічного атомизма" Розсадила. У основному творі раннього етапу його  філософської еволюції "Логикофілософський трактат" 1921) він зробив спробу обгрунтувати новий  способфилософствования, який базується на уявленні про мову як жорстку структуру. Основною функцією мови є позначення "фактів", тобто виконує роль. ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ - концепція, згідно якою в сучасних суспільствах меншає роль ідеологій, що витісняються формами позитивного знання. Безперечна соотнесенность концепції Д. з традицією позитивізму. Соціальною базою Д. є "новий клас технократов і менеджерів, що намагаються звільнитися від зайвої опіки політиків і ідеологів і від тиску традиційної середи, що захищає свої цінності. Девізом прихильників Д. стала теза: все те, що ідеологічно одержимі ліві обіцяли досягнути за допомогою соціальної революції, набагато ефективніше досягається за допомогою науково-технічної революції. З установками Д. в Зап. Робоча пам'ять - Модель пам'яті, спочатку сформульована Беддлі і Хитчем (1974) і згодом вдосконалена Беддлі (1986). Основні положення цієї моделі: 1. Поняття короткострокової пам'яті повинне бути замінене поняттям "сосистема робочої пам'яті". 2. Це поняття більш функціональне, оскільки пов'язане з активною обробкою і тимчасовим зберіганням інформації. 3. Робоча пам'ять розглядається як комплексна багатокомпонентна система, а не як окрема одиниця зберігання. Згідно з цією моделлю, система робочої пам'яті складається з трьох основних компонентів. Це центральний виконавчий блок, фонологическая петля.

РЕНО ХВОРОБА - одна з форм ангиотрофоневрозов (див.), що характеризується приступами спастических сосудодвигательних розладів. Причиною хвороби Рено часто є отморожение, інфекції, інтоксикації. У основі захворювання лежать порушення сосудодвигательной і трофічна иннервации. Жінки захворюють в 2 рази частіше, ніж чоловіки. Здивовується переважно молодий і середній вік. У класичних випадках приступи складаються з трьох фаз. Перша фаза виражається в побледнении і похолоданні пальців рук, що супроводиться болями. У другій фазі, крім вказаного, з'являється цианотичная забарвлення, болі посилюються. У третій фазі. ПСИХОЛОГІЯ ВІДМІННОСТЕЙ СТАТЕВИХ - розділ психології диференціальної, що вивчає відмінності між індивідами, зумовлені або опосередковані їх статевою приналежністю або пов'язані з нею. Має важливе практичне значення для відбору професійного (=> відбір психологічний) і орієнтації професійної, для рішення багатьох задач психології медичної і служби сім'ї. Нарівні з універсальними биогенетическими відмінностями чоловіків і жінок багато які їх особливості, що спостерігаються є слідство історично чого склався: 1) диференціація чоловічих і жіночих ролей соціальних; 2) розподілу праці в залежності від підлоги; 3). Марення ипохондрический - (греч. hypochondrion - подреберье) - патологічне переконання пацієнта в тому, що він страждає певним, звичайно важким захворюванням, іноді невідомим науці або ганебним, що не піддається звичайному лікуванню. Зустрічаючи незгоду зі своїм переконанням з боку лікарів вони пояснює це нещирістю, некомпетентністю, байдужістю останніх, а іноді і недоброзичливим до себе відношенням. Вони не довіряють аналізам, даним інших об'єктивних методів дослідження, будучи часом непохитно упевненими в тому, що їм показують не те, що насправді має місце у них. Зміст ипохондрического марення, як в частині. Професійне спілкування: типи - Виділяються слід. осн. типи професійного спілкування (П. про.), що мають свою специфіку: 1) Професійний договір - контракт, операція, учасники до-ой обмежені обопільними зобов'язаннями, вони сприймають, усвідомлюють іншого, взаємодіють лише в співвіднесенні з професійними нормативами, правилами, зобов'язаннями, тобто принципове обезличенно, на рівні функционала. Окремий випадок договору - взаимодоговоренность, що свідомо встановлюється, взаємозалежність, протилежна початковому договору ("домовитися про протилежне"). Прімер П. про. - договору - переговори диспетчера руху з.