На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Літературна преса в Україні

(курсова робота з журналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Тенденції та перспективи розвитку літературної преси в Україні ... 7
1.1. Проблема типологізації засобів масової інформації ... 7
1.2. Література на сторінках преси ... 12
1.3. Перспективи та аналіз розвитку засобів масової інформації в Україні ... 14
Розділ 3. Сучасні проблеми літературної преси в Україні ... 29
Висновки ... 36
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Літературна преса в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Літературна преса в Україні"

Курсова робота "Літературна преса в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Літературна преса в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Літературна преса в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Літературна преса в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА - область пед. науки, що вивчає переважно в зіставить, плані стан, закономірності і тенденціях розвитку пед. теорії і практика в разл. країнах і регіонах світу, а також співвідношення їх загальних тенденцій, нац. і регіональної специфіки; виявляє форми і способи взаємозбагачення нац. образо-вати. систем шляхом використання ними заруб. досвіду. Сравніт. дослідження дозволяють побачити достоїнства і недоліки отд. систем освіти, явища і процеси, к-рі вимагають особливої уваги і навіть реформування. С. п. досліджує широке коло проблем (теорію, зміст, методи, організацію утворення і. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГІЯ - (від лати. cognitio - знання, пізнання), один з ведучих напрямів совр. заруб. психології, що вивчає структуру і протікання познават. процесів людини. Виникла в США в кон. 50-х рр. 20 в. як реакція на характерне для бихевиоризма заперечення ролі психич. процесів і їх структурної організації в діяльності людини. Развітіє К. п. було підготовлено роботами в області гештальтпси-хологии, в к-рих підкреслювалася роль сприйняття в навчанні з урахуванням відношення даних, що сприймаються до вже відомих, а також роботами К. Левіна і Е. Толмена, що показали залежність поведінки індивіда від. ВЛАДА - - особливі відносини між людьми, здатність здійснювати свою волю. Традиція інтерпретації В. в термінах дихотомии "пан - раб" сходить до Платону і Арістотелю. В. необхідна для заборони егоїстичної природи людини і виявляється у відносинах "государ - підданий". Проблема В. була систематично проаналізована німецьким соціологом М. Вебером, який виділив, зокрема, особовий і формально-раціональний типи В. Прі аналізі В. прийнято розглядати як один з її видів сімейну В. і враховувати різні її форми (керівництво, управління, організація, контроль) і методи (авторитет, право, насилля). Природа В., на думку. МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ ШКОЛА - - школа без паралельних класів, з малим контингентом учнів. Поширені гл.о. в сільській місцевості. У СРСР до початку 70-х рр. термін "М.ш." застосовувався до початкової школи, в якій декілька класів, що нараховували разом менше за 15 учнів, об'єднувалися в один клас-комплект. З класом-комплектом працює один вчитель. Для М.ш. розробляються спеціальні дидактичні матеріали, що дозволяють організувати самостійну роботу учнів одного класу в той час, поки вчитель зайнятий з іншим класом. У 70-е рр. в поняття "М.ш." стали включати неповні середні і середні школи з малої наполняемостью класів. У.
Кожна вагома структурна частина курсової "Літературна преса в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Геннаді Григорій Миколайович - Геннаді, Григорій Миколайович - відомий бібліограф (1826 - 1880). Закінчив курс на юридичному факультеті Петербургського університету. У 1861 - 1863 роках був світовим посередником в Сичевськом повіті; потім зажив життям багатої людини, що приділяла своє дозвілля бібліофільство і бібліографії. Останні роки він провів в Берліні і Дрездене, не пориваючи зв'язку з Росією. Геннади рано почав займатися коллекционерством, склав собі прекрасну бібліотеку і з'явився родоначальником книголюбів "геннадиевского глузду", що цінять книгу тільки по рідкості, не обертаючи уваги на її безпосередні достоїнства. Фішер Иоганн-Ебергард - Фішер (Иоганн-Ебергард, 1697 - 1771) - історик і археолог. У 1730 р. Ф., що мав вчений ступінь магістра, прибув в Росію і помістився при санкт-петербургской академічній гімназії спершу проректора, потім ректори. Взимку 1739 р. Ф. був відряджений академією в Сибір на зміну академіка Міллера. Пробувши з лишком дев'ять років у відрядженні, Ф. повернувся в Санкт-Петербург, незадовільно виконавши дані йому доручення; ця невдача пояснюється поганим знанням російської мови і незлагідним характером вченого, що знаходився в постійній "партикулярном незгоді" з Гмеліном, Міллером і іншими. Маври - Маври (Moors), загальноприйнятий в Європі з Середніх віків синонім сарацинов. Іспанці і португальці називали М. мусульман Сівбу. Африки і Іспанії, а в більш широкому значенні - всіх мусульман, на відміну від язичників Африки і індуїстів Індії. У Іспанії до М. прираховували насамперед араб, завойовників, що висадилися на Піренейськом п-ове в 710 р. У 711 р. військо берберов під командуванням Таріка ибн Зайда вторглося в країну і підкорило королівство вестготов. Переваливши через Піренеї, М. проникли у Францію, але були розбиті в битві при Пуатье в 732 р., що зупинило їх подальше.
У вступі курсової "Літературна преса в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАТФЕЙ (Левій) - апостол з 12-ти і євангеліст, священномученик, бувший митарь, брат ап. Иакова Алфеєва (ск. 60), жил в галилейском м. Капернауме. До заклику на апостольське служіння займав посаду митаря - складальника податків і податей, був людиною спроможною. У єврейському суспільстві особливо не любили митарей, які, будучи самі євреї, поступили на службу до римської влади, що завоювала Палестіну. Багато які митари до того ж використали свою посаду для власного збагачення, збираючи з жителів зверх встановленого. Слово "митарь" в Новому Заповіті часто використовується як синонім слова "грішник". Матфей був.

Африканський національний конгрес (АНК) - Африканський національний конгрес (АНК)(African National Congress), политий, партія південноафриканської Республіки. Заснована в 1912 р. в Блумфонтейне зулуським методистским священиком Дж.У. Дьюбе на базі "тубільних конгресів". У 1914 р. він очолив делегацію, що відправилася в Англію, щоб висловити протест проти зем. закону (1913), що забороняв корінним африканцам володіння землейвне резерватов. У 1926 р. АНК спільно з представниками инд. общини організував єдиний фронт з метою створення безрасового демокр. гос-ва в Південній Африці, при цьому рівність рас передбачається досягнути ненасильним. РЕВОЛЮЦІЯ - в самому широкому значенні ця радикальна, корінна зміна будь-якого порядку протікання, що устоявся роками (а те і віками) різних процесів. Немає жодній області суспільного життя, де ні відбувалися б ці раптові, несподівані перевороти. Вони трапляються в державах і в розумах, в технологіях і мистецтві, в науці і техніці, в релігії і поведенческих стереотипах, в літературі і моді... Але в якій би сфері ні проходила революція, вона незмінно супроводить інакшій формі протікання суспільних процесів, своєму антиподу - еволюції. Еволюція - це повільні, поступові і послідовні зміни, що не.
Список літератури курсової "Літературна преса в Україні" - більше 20 джерел. Знецінення накопичень громадян СРСР - Президент РФ В. Путін: "Крах Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою віку. Для російського ж народу воно стало справжньою драмою. Десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників виявилися за межами російської території... Накопичення громадян були знецінені, старі ідеали зруйновані..." (Послання 2005 року.) Знецінення накопичень громадян - звичайне явище, виникаюче внаслідок розпаду держави. Російська Федерація після розпаду СРСР не стала виключенням. У січні 1991 року в країні почалася "павловская" грошова реформа (названа в честь прем'єрміністра. БЮРОКРАТИЗМ - спосіб вияву негативних якостей бюрократії як особливого чиновничье-адміністративного шара держави. Цей об'єктивний стан чиновника-бюрократа, зумовлений соціально-економічними чинниками, що не залежать від інтересів, свідомості людей. Бюрократичне відношення тому є формою вияву протиріч, антагонізмів між державою і суспільством, владою і громадянами. Оскільки бюрократ об'єктивно включений в систему державно-владних відносин, тобто стосується безпосередню влади, то відмічені протиріччя, антагонізми він трактує по-своєму, з позицій інтересів помилково зрозумілих і виражених інтересів.

ОБРАЗИ ПОЛІТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ - ті представлення людей, на основі яких формується їх політична свідомість і відношення до політичної діяльності і політичних лідерів. Звичайно виділяють образ інформації, образ значення і образ очікуваного майбутнього. Образ інформації являє собою знання (необов'язково істинні), що є у населення про владу, її функції і призначення, про політичних лідерів. Чим менше розвинена політична культура суспільства, тим більше стереотипів і забобонів містить такий образ. Він найбільш схильний до прямого пропагандистського впливу, внаслідок чого позитивне знання в ньому доповнюється ідеологічним кліше.
Посилання в тексті роботи "Літературна преса в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БРАК - соціально схвалений союз чоловіка і жінки, що укладається для сексуального, межличностного спілкування, спільного виховання дітей, співпраці в організації побуту і дозвілля. Головна причина його існування в суспільстві - діти. І древнейшие табу, і сучасні юридичні і етичні норми браку забезпечують такі умови, в яких батьки знають і виховують своїх дітей, а діти знають своїх батьків і можуть користуватися їх допомогою і підтримкою. Форми браку історично мінливі. У первісну епоху існував груповий брак, коли кожний чоловік певної групи племені вважався чоловіком кожної жінки іншої його. КУАЙН Уїллард ван Ормен - (р. 25.6.1908, Акрон, шт. Огайо), амер. філософ. Займається проблемами логіки, філософії математики, логич. аналізом мови науки і буденної мови. Підтримував контакти з Венським гуртком, але вважає себе не логич. позитивістом, а "логич. прагматистом". К. вважає, що не філософія, а тільки науч. теорія може говорити про те, які об'єкти існують, а які немає, однак на відміну від позитивістів Венського гуртка саме питання про існування об'єктів К. не вважає псевдопитанням. Твердження про існування физич. об'єктів або груп таких об'єктів К. вважає осмисленими, а твердження про існування т. н. Рівні обробки - Згідно з теорією, висуненою Крейком і Локхартом (1972), глибина обробки перцептуальной інформації, що відбувається в процесі навчання, визначає кількість інформації про даний об'єкт, що зберігається в довготривалій пам'яті. Таким чином, кількість смислових характеристик, витягнутих з даного стимулу, визначає рівень, або глибину обробки. На самому поверхневому рівні при обробці витягуються лише фізичні характеристики (колір або розмір) стимулу. На самому глибокому рівні обробки витягується інформація про смислове значення стимулу. Ось головні передумови цієї теорії: - Рівень обробки.

Упущення - Частіше за все їх зв'язують з рассеянностью, але насправді, це приклади помилок уваги. На основі експериментальних свідчень можна виділити наступні види упущень: 1. Перевірочні помилки: нездатність завершити певну послідовність дій через недостатню уважність в критичні моменти. Наприклад, я часто доїжджаю майже до свого місця роботи, оскільки забуваю повернути на головну дорогу, щоб попасти туди, куди збирався з самого початку. 2. Помилки зберігання: ми забуваємо первинний намір або дію - наприклад, кладемо в каві другу ложку цукру, забуваючи про те, що поклали першу. 3. Субрутинні. ПСИХОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА - загальне позначення різних видів дослідження явищ психічних за допомогою методів експериментальних. Застосування експерименту зіграло найважливішу роль в перетворенні психологічних знань, в перетворенні психології з галузі філософії в самостійну науку. Психологія експериментальна була підготовлена що широко розвернувся в середині XIX в. в фізіологічних лабораторіях вивченням елементарних функцій психічних - відчуттів, сприйнять, часу реакції. Ці роботи обумовили зародження ідеї про можливість створення психології експериментальної як особливої науки, відмінну від філософії і фізіології. Перший. РОБОЧА ПОВЕРХНЯ - елемент обладнання робочого місця, на якому людина виконує свою діяльність. Її конструктивні особливості визначаються специфікою діяльності, характером задач, що вирішуються, технологічними вимогами, положенням тіла, антропометричними даними і розмірами предметів і коштів труда. Р. п. потрібно відрізняти від поверхні, що обробляється, поверхонь привідний елементів, інструментів, машин і механізмів. Для Р. п. розраховуються габаритні межі, досяжні по висоті, ширині, глибині, розміри простору для ніг, стоп, розміри підходів до кожної з них, а також оптимальна обзорность. Для оптимальної. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД - методологічний напрям в науці, основна задача якого складається в розробці методів дослідження і конструювання складноорганізованих об'єктів - систем різних типів і класів. До числа найважливіших задач C. п. відносяться: 1) розробка коштів представлення досліджуваних об'єктів як систем; 2) побудова узагальнених моделей системи, моделей різних класів і специфічних властивостей систем; 3) дослідження структури теорій систем і різних системних концепцій і розробок. У системному дослідженні об'єкт, що аналізується розглядається як певна безліч елементів, взаємозв'язок яких зумовлює цілісні.