Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та особливості комплектування бібліотечного фонду ... 5
1.1 Інформація як складова сучасного інформаційного суспільства ... 5
1.2. Поняття бібліотечного фонду ... 8
1.3. Сутність і принципи комплектування фондів бібліотек ... 13
1.4. Принципи, комплектування бібліотечних фондів ... 14
Розділ 2. Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду ... 21
2.1. Поняття словника, його види та призначення ... 21
2.2. Основні види лінгвістичних словників ... 24
2.3. Давня та сучасна українська лексикографія ... 31
2.4. Місце і значення словників у житті сучасників ... 38
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 42

Для придбання курсової роботи "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду"

Курсова робота "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕМПЕРАМЕНТ - (лати temperamentum - пропорційність, належне співвідношення частин), закономірне співвідношення стійких особливостей індивіда, що характеризують разл сторони динаміки психич. діяльності Тип Т залежить від природжених анатомо-физиол. особливостей, насамперед нервової системи Аналіз внутр. структури Т представляє значить. труднощі, зумовлені відсутністю у Т єдиного змісту і єдиної системи зовнішніх виявів Спроби такого аналізу приводять до виділення трьох ведучих компонентів Т, що відносяться до сфер загальної активності індивіда, його мото-рики і його емоційність якби. широке значення в. ЗАВДАННЯ учбове - вигляд доручення вчителя учнем, в до-ром міститься вимога виконати к. учбові (теоретич. і практич.) дії; сисТематич. виконання 3. забезпечує засвоєння уч. матеріалу. Існують разл. підходи до класифікації уч. 3. С. Ф. Жуйков розділяв уч. 3. на дві групи - 3., характерні для процесу придбання знань, умінь, і 3., вживані для закріплення пройденого, - і ставив метою визначити, "якого характеру розумову діяльність може викликати те або інакше З. до Він виділяв 3., к-рі вимагають активізації знань і дій; 3. на застосування до новому уч. матеріалу раніше засвоєного поняття, дії, прийому. ДЬЯЧЕНКО ВІТАЛІЙ КУЗЬМИЧ - (1923) Відомий вчений-педагог, основоположник дидактики як науки про навчання. Основні педагогічні труди: Загальні форми організації процесу навчання. - Красноярск, 1984; Організаційна структура учбового процесу і її розвиток. - М., 1989; Співпраця в навчанні. - М., 1991.; Передовий педагогічний досвід в сучасних умовах. - Алма-Ата, 1991; Нова педагогічна технологія учбово-виховального процесу. - Усть-Каменогорск, 1992; Нова педагогічна технологія і її ланки. - Красноярск, 1994; Діалоги про навчання. - Красноярск, 1995; Діалоги про школу ХХI віку. - Алмати, 1995; Розвиваюче навчання. Смерть - (ст. славши.) - кінець земного тварной життя людини; з позицій християнства - розлучення душі з тілом, процес переходу людини з "цього" миру в мир "інакший", з одного стану в інше, більш довершене за формою і значенням. Земне існування - лише частина життя людини, рівень до життя небесного і вічного. Смерть - незбагненна таємниця, вона абсолютна і сверхчеловечна; саме вона примушує людину шукати "значення життя". Християнське розуміння смерті прямо протилежно матеріалістичному, де факт її здійснення розуміється як повне припинення буття людини. У християнстві таке.
Кожна вагома структурна частина курсової "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Абіх Герман Вільгельмович - Абіх (Abich), Герман Вільгельмович, славнозвісний геолог, народився 11 грудня 1806 року в Берліні, в 1833 році зробив вчену подорож по Італії, після чого надрукував "Ueber die Natur der vulkanischen Bildungen" (Брауншв., 1841). У 1842 році зайняв в Дерпте кафедру геології, в 1844 році, залучений відомим виверженням Арарата 30 червня 1840 року, відправився на Кавказ. Зосереджений грандіозною природою Кавказу, А. вирішився принести їй в жертву кафедру і в 1854 році остаточно поселився на Кавказі, де прожив до 1877 року, працюючи невтомно і самовіддано. Крім численних статей в "Bulletins" і. КХАДЖУРАХО - середньовічний индуистский храмовий комплекс (10-11 вв.) в Центральній Індії, до південного сходу від м. Поділи. Включав понад 80 споруд, з яких збереглися 24 храми. Зведений в правління династії Чанделов, в наступні віки був покинений і відданий забуттю; штучні водоймища заросли, а ліси поглинули ніколи прекрасну столицю. Лише в 1838 м. Кхаджурахо був відкритий вченими. Храми, складені з граніту і золотистого пісковика, підносяться на постаментах. До входу, орієнтованого на схід, ведуть високі рівні. У храмах Кхаджурахо, як і у всіх индуистских культових будівлях, за притвором (передднем). ЮЖНО - РОСІЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ - зібралася 17 липня 1919 р. До цього часу вона вважалася козачою конференцією для вирішень питань по організації Південно-Східного Союзу і відбувалася без участі офіційних представників Добрармії, але її течія була порушена терористичним актом деникинцев - вбивством Н. С. Рябовола. Після цього, загроза нових вбивств через кут направила діяльність конференції на шлях бажаний всім противникам посилення Південно-Східного Союзу, проти волі і наканзов Кіл і Ради. Тепер па засідання конференції запрошувалося і представники Добрармії: А. С. Щетінін, В. Н. Челіщев, М. М. Федоров.
У вступі курсової "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Верхне-Силезский плебісцит - Верхня Силезія - найбагатший вугільний і промисловий район Німеччини, на який Польща пред'явила свої домагання на Версальської конференції. Версальская конференція постановила, що питання про перехід Верхньої Силезії до Польщі повинне бути вирішене внаслідок голосування (плебісциту) населення Верхньої Силезії. За час від Версальської конференції до плебісциту Польща вела скажену агітацію серед польської частини населення Верхньої Силезії і декілька разів підіймала повстання, бажаючи поставити союзників перед доконаним фактом захвата цього району поляками. У зв'язку з протидією.

Кенісара (Касимов) - Кенісара (Касимов) - киргизький султан, син Касима Аблаєва, також султана. У 1838 - 1847 роках хвилював киргизький степ і створив багато ускладнень адміністрації Оренбургського краю і західного Сибіру. Він мріяв про повне звільнення киргиз з-під російської влади і про з'єднання їх з единоверной Хивой. Невдалий похід Перовського на Хиву (1839) ослабив в степу вплив російського імені і створив сприятливий грунт для повстання; йому не мало сприяли і сперечання сибірського начальства з оренбургским. Користуючись цим, Кенісара довго маскував свою протидію російським владі і зумів поставити справу так, що. ЗУБКІВ Віктор Олексійович - (р. 15.09.1941) Голова Уряду РФ з 14.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в селищі Арбат Кушвінського району Свердловської області, де його батьки знаходилися в евакуації з м. Мончегорска Мурманської області. Після війни сім'я повернулася в м. Мончегорськ. Батько працював на руднику прохідником. Освіту отримав на економічному факультеті Ленінградського сільськогосподарського інституту (1965). Кандидат економічних наук, професор. Тема дисертації: "Вдосконалення податкового механізму минеральносирьевого комплексу. На прикладі Ленінградської області". З серпня.
Список літератури курсової "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" - більше 20 джерел. ТОМПСОН Карон фон ГЕРКЕ - Співробітник ЦРУ, що займався в ельцинские часи розслідуванням "відмиття" російських капіталів і перекладом їх в США. Працював в Індонезії, Єгипті, Саудівській Аравії, Бірме, Таїланді, Японії, Південній Кореї, Італії. У січні 2000 р. розказував кореспонденту італійської газети "Коррера делла сіра" Карло Беніні: "Я працював на ЦРУ аж до кінця 1993 року. Аж до моменту, коли внаслідок операції Kid була згорнена операція "Конанихин". Адже ми вхопилися за кінчик ниточки цієї справи. У нас були доказу того, що Борис Єльцин і його оточення стоять у розділі масштабної операції. БОРОТЬБА ПОЛІТИЧНА - стан зіставлення інтересів політичних суб'єктів з метою досягнення певних політичних результатів. Види політичної боротьби багатоманітні. Боротьба може бути революційною, коли протилежні політичні суб'єкти - антагоністи за допомогою різноманітних, жорстких, рішучих коштів стараються кардинально, радикально змінити існуючу систему суспільства, її інститути у відповідності зі своїми уявленнями, поглядами, орієнтаціями. Боротьба йде з порушенням цивілізованих "правил гри", на важко передбачувана про результатам, тяжка для народу. Термін "боротьба" - одна з основних в теоріях революційного.

ПОППЕР Карл Раймунд (1902-1994) - відомий англійський філософ, логік, соціолог і політолог. У роботах "Убогість історицизму" (1944) і "Відкрите суспільство і його вороги" (1945) Поппер піддав критиці такі підходи до соціально-політичних явищ, як історицизм і утопічна соціальна інженерія, які, на його думку, сприяли появі тоталітаризму ("закритого" суспільства). Історицизм для Поппера - це соціально-філософська концепція, що наполягає на тому, що тенденції в історії суспільства слід розглядати як закони або їх можна вивести із загальних законів, - із законів психології, як у О. Конта і Дж. З. Мілля, або із законів діалектичного.
Посилання в тексті роботи "Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ - механізм саморегулювання системи, що забезпечує впорядковану взаємодію становлячих її елементів за допомогою нормативного регулювання. Як частина загальної системи узгодження взаємодії індивідів і суспільства, первинний С.К. задається наявністю інституційної організації суспільства. Соціальний інститут контролює поведінку, встановлюючи зразки, які додають поведінці один з багатьох, теоретично можливих напрямів. Контролюючий характер институционализа-ции жорстко не пов'язаний з системою санкцій, підтримуючих інститут: додаткові, повторні механізми контролю потрібно в тому випадку, якщо. КАШКИН Микола Сергійович - (2 (14). 05. 1829, Калуга 29. 11 (12. 12). 1914, Калуга) - суспільний діяч, петрашевец. Син декабриста, служив чиновником Азіатського департаменту Міністерства іноземних справ; в кон. Життя -  член Русявий. географічного об-ва. Захоплювався філософією і політичною економією, вивчав труди Канта, Гегеля, читав філософські роботи Герцена. У 1848 р. організував гурток, в до-ром обговорювалися соч. зап. политекономов, соціалістів, філософів. Виступив з доповіддю про суспільну науку, побудовану на природних законах. Використовуючи раскавиченні цитати з роботи Герцена "Дилетантизм в. САРТР - (Sartre) Жан Поль (1905-1980) -французький філософ, письменник і драматург. Один з впливових представників екзистенциальной філософії і творець екзистенциального психоаналізу. Закінчив Вищу Нормальну школу (1929). У 1929-1939 і 1941-1944 рр. викладав філософію в різних ліцеях Франції. У 1933-1934 рр. стажувався у Французькому ин-ті в Берліні; вивчав феноменологічну філософію Е. Гуссерля і екзистенціалізм М. Хайдеггера. Розвинув вчення про спонтанну творчість екзистенции (існування). Критично проаналізував різні психологічні вчення, в тому числі психоаналитическое вчення про несвідоме, ряд.

Групова терапія оголених - (nude group therapy) А. Маслоу встановив, що нагота може підвищити ефективність груп тренінгу сензитивности. П. Біндрім, слідуючи цьому, провів перший сеанс Г. т. про. в 1967 р. Для визначення того, чи є оголення гениталий первинним чинником, відповідальним за позитивний ефект, було проведене порівняння груп, учасники к-рих займалися в купальних костюмах, з групами, що відвідували ті ж самі психотерапевтичні заняття абсолютно оголеними. Мн. терапевтичні ефекти були відмічені і без оголення статевих органів. У той час як абсолютно ясно, що масаж, тілесний контакт, метод Райха і інш. аква-енергетичні. Отруєння свинцем хронічне - Син.: Сатурнізм. Отруєння частіше вмісними свинець барвниками. Характерна свинцева кайма по краях ясен (див. симптом Буртона), можливі анемія, свинцева колика (різкі приступообразні болі в животі) в зв'язку з поразкою бруньок - фосфатурия, глюкозурия, аминоцидурия. Вияву токсичної енцефалопатии: тупий дифузний головний біль, апатія, загальна слабість, стомлюваність, зниження пам'яті, головокружіння, статичний тремор. Характерні свинцеві моно- і полиневропатии (див.) з переважанням мишечних атрофії і парезов, раніше і значніше виражених в руках. При цьому звичайно переважає поразка. Пропаганда - Спроба маніпулювати суспільною свідомістю шляхом використання засобів масової інформації. Пропаганда є, мабуть, самим поширеним знаряддям психологічної війни. Маніпуляція людською свідомістю відбувається за допомогою радіо- і телепередач, газет, листівок і інших коштів передачі інформації. Щоб повідомлення вважалося пропагандою, воно повинно відповідати трьом критеріям: 1. Наявність усвідомленої спроби маніпулювати думкою інших людей. 2. У повідомленні представлена лише одна з сторін конфлікту; таким чином, створюється враження, що воно є беззастережною істиною. 2. Намір, який міститься в. Експлозівная (збудлива) психопатія - Головні вияви - надмірна збудливість, імпульсивність, взривчатость, конфликтность аж до злісності і агресивності. Експлозивні психопати вступають в конфлікти з навколишніми по самим незначним мотивам, не вважаючись з ситуацією, часто у шкоду собі. Погано контролюють поведінку. У сварках швидко переходять на крик, лайку, можуть влаштувати бійку, не розміряючи власні сили і фізичні можливості суперника. На роботі вступають у відкриті конфлікти не тільки з підлеглими, але і з начальством, ізза чого повільно просуваються або не просуваються по службі. Наживають собі безліч ворогів. Членів.