На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Лінгвістичні словники

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Місце словників серед складових бібліотечного фонду ... 5
1.1. Суть поняття "документ" ... 5
1.2. Видання як вид документа ... 9
1.3. Довідкове видання ... 13
1.4. Словник ... 14
Розділ 2. Лінгвістичні словники як складова бібліотечного фонду ... 18
2.1. Поняття словника, його види та призначення ... 18
2.2. Основні види лінгвістичних словників ... 21
2.3. Давня та сучасна українська лексикографія ... 28
2.4. Місце і значення словників у житті сучасників ... 35
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 39

Для придбання курсової роботи "Лінгвістичні словники" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Лінгвістичні словники"

Курсова робота "Лінгвістичні словники" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Лінгвістичні словники", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Лінгвістичні словники" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Лінгвістичні словники" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЛЕКТИВ - (від лати. collectivus- збірний), соціальна спільність людей, об'єднаних на основі суспільно значущих цілей, загальних ціннісних орієнтації, совм. діяльність і спілкування. У соціології вивчають преим. трудової До., в психології - контактні групи людей, що знаходяться в непо-коштів. взаємодії, в педагогіці - організована спільність дітей і дорослих. У розробці теорії К. важливу роль зіграли роботи філософів (Л. П. Буєва, В. Г. Іванов, Н. І. Лапін і інш.), розкриваючі соціальні функції, загальні закономірності розвитку К. і особистості, суперечності розвитку особистості в До.; психологів (А. Г. ВИДАВНИЦТВА ПЕДАГОГІЧНІ - - випускають підручники, учбові допомоги, педагогічну, освітню, художню і довідкову літературу, періодичні видання і інш. У Росії до 1917 учбову і педагогічну літературу випускали видавництва просвітницької спрямованості, наприклад: видавництва І. Огризко (1858-63), П.П. Сойкина (1885- 1930), братів Сабашникових (1891- 1930), Товариство "Суспільна користь" (1859-1911), "Посередник" (1884-1935), "Освіта" (1896- 1922), "Освіта" (1909-30) і інш. Учбові книги входили в тематику майже всіх універсальних видавництв: Н.І. Новікова (1762-92), К.Т. Солдатенкова (1856-1901), А.С. Суворіна. КРИЗИ ВІКОВІ - (від греч. krisis - переломний момент, вихід), умовне найменування переходів від одного вікового етапу до іншого. У подітий. психології емпірично відмічалася нерівномірність подітий. розвитку, наявність особливих, складних моментів становлення особистості. При цьому мн. дослідники (3. Фрейд, А. Гезелл і інш.) розглядали ці моменти як "хвороби розвитку", негативний результат зіткнення особистості, що розвивається з соціальною дійсністю. Л. С. Виготський розробив оригінальну концепцію, в до-ой розглядав віковий розвиток як диалектич. процес. Етапи поступових змін в цьому. ЛАНЖЕВЕН Поль - (23.1.1872, Париж, - 19.12.1946, там же, похований в Пантеоні), франц. фізик і суспільств. діяч, проф. Парижского ун-та і Коллеж де Франс, чл. Парижской АН (1934), поч. ч. АН СРСР (1929). Перед, об-ва "франція - СРСР" (1946). Л. виступав за забезпечення рівного для всіх учнів загального утворення, що включає відому спеціалізацію з урахуванням індивідуальних схильностей кожного школяра. Його концепція естеств. навчання передбачала проходження учнями трьох взаємопов'язаних етапів при вивченні єств. і физ. дисциплін: наочного (для 10 - 12-літніх), практичного (для 12 -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Лінгвістичні словники" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Міддендорф Олександр Федорович - Міддендорф Олександр Федорович - відомий дослідник (1815 - 1894). Закінчив курс в Дерптськом університеті. Був професором зоології в університеті святого Володимира; брав участь в експедиції Бер в Лапландію; в 1843 - 44 роки здійснив, за дорученням академії наук, подорож в Сибір. У 1850 р. вибраний ординарним академіком, в 1855 р. - неодмінним секретарем академії. У 1859 - 60 роки був президентом Імператорського Вільного економічного суспільства. У 1870 р. супроводив великого князя Олексія Олександровича в подорожі по Білому морю і на Нову Землю, причому зробив важливі спостереження відносно. Хованський Олексій Андрійович - Хованський (Олексій Андрійович, 1814 - 1899) - педагог-письменник. Закінчив курс в саратовской духовній семінарії; викладав російську мову у воронежском Михайлівському кадетському корпусі. Під впливом М.Ф. Де-Кулі і інш. він старанно займався складанням російської граматики, вивченням літератури і слов'янських прислівників і, нарешті, в зв'язку з відсутністю в російській журналістиці спеціального органу, присвяченою філології, "осмілився" (по власному вираженню) в 1861 р. видавати на скудні вчительські кошти власний журнал під заголовком "Філологічні Записки". Поширення язикових сімей - В бронзовому віці в Європі, за винятком околичних районів, а також в Південно-Західному Сибірі і Середній Азії ми, повидимому, маємо справу головним чином з населенням, що говорило на древніх мовах, які в більшості своїй лягли в основу розвитку пізніших язикових груп индоевропейской сім'ї. Письмовими пам'ятниками засвідчені индоевропейские мови анатолийской групи в Малій Азії, индоевропейские грецькі діалекти на півдні Балканського півострова. У більш північних районах можна намітити розселення племен іранською, слов'янською, иллирийской, німецької і кельтської груп индоевропейской сім'ї мов.
У вступі курсової "Лінгвістичні словники" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Трот цу Зольц, Адам фон - (Trott zu Solz), (1902-1944), радник міністерства іноземних справ, співробітник Абвера, учасник змови проти Гитлера. Народився в сім'ї пруського міністра освіти. Закінчив Оксфордський університет. З 1934 вів юридичну практику в Касселе. Будучи противником нацистського режиму, Трот цу Зольц приєднався до членів антигитлеровской організації, що мали намір встановити в Німеччині правління, засноване на християнських цінностях (див. Крейсау група). У 1935 він здійснив нове видання трудів Генріха фон Клейста, супроводивши їх коментарями, в яких простежувався зв'язок між нападками поета на.

СЕВАСТОПОЛЬ - місто російської слави на березі Севастопольської бухти Чорного моря. У древності в районі Севастополя було розташоване античне місто Херсонес (нині в межі міста). Заснований 3 червня 1783 як військово-морський порт і міцність після повернення Криму до складу Росії. У будівництві і зміцненні Севастополя велику роль зіграли А.В. Суворов, Д.Н. Сенявін, Ф.Ф. Ушаков. Спочатку місто називалося Ахтіаром (Біла круча) на ім'я татарського населеного пункту, що знаходився на березі бухти. Указом російського уряду від 10 лютого 1784 був названий Севастополем, що в перекладі з грецького значить: "величне місто". ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - в сучасній вітчизняній і західній науковій літературі дослідженню політичної культури відведено велике місце. Термін "політична культура" уперше введений в науковий побут в роботах американських вчених Г. Алмонда, Х. Хаєра і С. Верби в 50-х роках минулого віку. Політична культура в цих роботах розумілася як частина політичної системи суспільства, представленої в знаннях, думках, позиціях, почуттях і оцінках людей. У подальших дослідженнях даного феномена розуміння політичної культури розширялося і уточнювалося: деякі автори робили акцент на моделях, зразках поведінки, відносинах між суб'єктами політики.
Список літератури курсової "Лінгвістичні словники" - більше 20 джерел. Іманов Амангельди - (3 квітня 1873, аул № 3 Кайдаульської волості Тургайського повіту Тургайської області, - 18 травня 1919, Тургай). У 1881-84 вчився у аульного мулли; познайомився з росіянами політичними засланими. У 1906 організував виступ бідняків Каратургайської і Кайдаульської волостей проти захвата їх земель. Неодноразово знаходився під слідством, арештовувався. У 1908 осуджений за участь в зіткненні в м. Тургай на ярмарку бідняків з вартовим загоном і за розгром вартового приміщення. У 1914 побував в Москві і Петербурге у справах захисту інтересів тургайской бідноти. У 1916-лютому 1917 очолив. РАПОТА Григорій Олексійович - (р.05.02.1944) Повноважний представник Президента РФ В. В. Путіна в Південному федеральному округу з 09.10.2007 м. Народився в Москві в сім'ї военнослужащегоавиатора. Мати за освітою педагог. Предки по лінії батька з Прибалтики, що переїхали на Україну. Дід по лінії матері служив швейцаром в славнозвісному Будинку на набережній, в минулому селянин з Воронежської області. Освіту отримав в Московському вищому технічному училищі ім. Н. Е. Баумана по спеціальності "инженерконструктор" (1966) і в Краснознаменном інституті КДБ СРСР. З 1966 р. працював в Першому головному.

Суспільна палата - Президент РФ В. Путін: "Доцільно також використати і накопичений в ряді регіонів Росії досвід роботи суспільних палат". (Послання 2004 року.) "Пропоную посилити повноваження Суспільної палати в частині забезпечення цивільного контролю за дотриманням телеканалами принципів свободи слова. Для цього в складі Палати може бути створена Комісія з числа шановних професійним співтовариством людей, які будуть забезпечувати незалежність мовної політики, залучати для роботи кваліфіковані кадри". (Послання 2005 року.) Суспільна палата - суспільний консультативний і експертний орган при.
Посилання в тексті роботи "Лінгвістичні словники" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КЛАСИФІКАЦІЯ - (від лати. classis - розряд, клас і facio - роблю, розкладаю), система соподчиненних понять (класів об'єктів) к. області знання або діяльність людини, що часто представляється у вигляді різних за формою схем (таблиць) і що використовується як засіб для встановлення зв'язків між цими поняттями або класами об'єктів, а також для орієнтування в різноманітті понять або соответств. об'єктів. Науч. К. фіксує закономірні зв'язки між класами об'єктів з метою визначення місця об'єкта в системі, до-ой вказує на його властивості (такі, напр., биологич. систематики, К. химич. елементів, К. наук). Суворо і чітко. "ТЕЗИ ПРО ФЕЙЕРБАХЕ" - 11 тез, написаних К. Марксом в 1845 і опублікованих після його смерті Ф. Енгельсом в 1888. Зі слів Енгельса, це ".. первий. документ, вмісний в собі геніальний зародок нового світогляду" (Маркс До., Енгельс Ф. Соч., т. 21, з. 371). У тезах стисло сформульовані осн. положення філософії марксизму: материалистич. розуміння історії і суспільств. практики, принципово новий погляд на людину, визначення залежності идеологич. феноменів (в т. ч. релігії) від умов матеріального життя суспільства. У них критикується историч. ідеалізм Фейербаха і утопич. соціалізм; розкривається гл. нестача усього. ФІНАЛЬНИЙ - (Final) - точка зору, більш заснована на потенційному результаті або меті психічної активності, ніж на її причині; комплементарна каузальному підходу. "Психологічні дані з неминучістю породжують двійчасту точку зору, а саме каузальну і фінальну. Я використовую слово финальность навмисно, з тим щоб уникнути плутанини з поняттям телеологии. Телеологія має на увазі передбачення певного кінця або мети; финальность передбачає мету, але мету, істотно незнану. Тому під финальностио я маю на увазі просто іманентне психологічне спонукання до мети. Замість "спонукання до мети" можна також сказати.

ЦІЛІСНІСТЬ Я - психічна інтеграція життєвого досвіду, що упорядковує переживання людини і що додає йому значення життя.    Уявлення про цілісність Я становить важливу частину ряду психоаналитических досліджень. Так, у висуненій Е. Еріксоном (1902-1994) концепції восьми віку життя людини вона розглядалася як завершальна стадія життєвого циклу. Цілісність Я розумілася їм як особливий душевний стан людини, адаптований до перемог і поразок, що піклується про справи і людей, продолжителем людського роду, що є і виробляючого матеріальні і духовні цінності.    З точки зору Е. Еріксона, цілісність Я це:. ПСИХОЛОГІЯ ДОПИТУ, СВІДЧЕННЯ - (психологія допиту і свідчень) - судової розділ психології, що вивчає психологічні закономірності отримання, фіксації, оцінки представниками правоохоронних органів значущої для встановлення істини інформації від свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених. Допит розглядається як специфічна, регламентована законом форма спілкування, що має характер співпраці або противоборства. Особливо питання, що активно розробляються: 1) формування свідчень; 2) походження і попередження в них помилок; 3) диагностика і профилактика явно помилкових свідчень; 4) визначення тактики допиту, методів. Сексизм - ідеологія і практика дискримінації людей по ознаці підлоги. Вона заснована на установках або переконаннях, відповідно до яких жінкам (або чоловікам) помилково приписуються (або заперечуються) певні якості. Термін з'явився в 1960-х рр. в США в Жіночому визвольному русі. Особливо часто він вживається при обговоренні упереджень проти жінок, гендерних стереотипів. Чоловіки також можуть бути жертвами сексизма як в персональному відношенні, так і як гендерная соціальна група: наприклад, сексизм лежить в основі примусового призову в армію тільки чоловіків. Подібно расизму, сексизм передбачає перевагу в. СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ - (від лати. signum - знак і греч. systema- ціле, з'єднання) - перша і друга С. з. (1-я С. з, 2-я С. з.) - терміни, введені І. П. Павловим для позначення двох якісно різних рівнів еволюційного розвитку вищої нервової діяльності. Сукупність безпосередніх умовних подразників (зорових, слухових, тактильних), що викликаються ними збуджень в аналізаторах і умовно-рефлекторних процесів називається 1-й С. з. Вона властива як твариною, так і людині. Сукупність словесних сигналів, що викликаються ними нервових процесів і система виникаючих на цій основі тимчасових нервових зв'язків називається 2-й С.