Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Фізико-географічна характеристика району дослідження ... 5
1.1. Геологічна будова ... 5
1.2. Геоморфологічна будова і рельєф ... 7
1.3. Кліматичні умови досліджуваного району ... 9
Розділ 2. Огляд літературних даних ... 11
2.1. Характеристика лісових флороцинокомплексів РЛПП "Цуманський" ... 11
2.2. Регіональні ландшафтні природні парки як форма охорони природи ... 13
2.3. Історія дослідження лікарських рослин ... 14
Розділ 3. Матеріали та методика дослідження ... 19
3.1. Методика збору гербарію ... 19
3.2. Методика заготівлі і збору лікарської сировини ... 23
Розділ 4. Експериментальна частина ... 30
4.1. Морфологічний аналіз лікарських рослин лісового флороцинокомплексу РЛПП "Цуманський" ... 30
4.2. Систематичний спектр досліджуваних видів ... 43
Висновки ... 52
Література ... 55
Додаток ... 57

Для придбання курсової роботи "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області"

Курсова робота "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" і призначений виключно для пошукових систем.

САМОДІЯЛЬНІ ОБ'ЄДНАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ - співтовариства і групи, виникаючі з ініціативи дітей і молодих людей на основі загальних цілей, інтересів і прагнень. Єдиний термін для позначення таких обшно-стей відсутній. Соціологи часто вживають поняття неформальні об'єднання, тобто соціальні групи, домінантні ознаки к-рих - наявність внутрішньо емоційно забарвлених пси-хол. взаємозалежності учасників при майже повній відсутності інституційно організованих відносин всередині групи. Застосовуються також позначення: "нетрадиційні об'єднання", "об'єднання субкультури, контркультури" і інш. Однак при всій. ВИХОВАННЯ В ДУСІ СВІТУ - напрям в пед. теорії і практиці, що має на меті соціальну, духовну і нравств. підготовку до свідомої і активної участі в розв'язанні найважливішої проблеми сучасності - установлення миру, взаєморозуміння і довір'я між народами, дотримання прав народів і людини. Для позначення цього напряму використовуються також терміни "педагогіка світу", "миротворче виховання", "міжнародне, глобальне виховання". Його ідеологи обгрунтовують свої зусилля як направлені на розвиток особистості людини, що поважає людей інш. національностей, їх культуру і образ життя, що усвідомлює. ІНТЕРНЕТ - - всесвітня асоціація комп'ютерних мереж, інтегрована мережева павутина, що складається з різних фізично неоднорідних комунікаційних мереж, об'єднаних в єдину логічну архітектуру. І. об'єднує безліч серверів, на яких знаходиться величезний обсяг інформації по різноманітних темах. Інформація на серверах організована для доступу користувачів різними способами. По цій ознаці найбільш поширеними є сервери FTP, WWW і Telnet. Для пересилки повідомлень по мережі І. використовується електронна пошта. Кожний її користувач повинен мати адресу електронної пошти, яка однозначно визначає адресата. Послана. СПОСОБИ СЛУХАННЯ - нерефлексивное і рефлексивное слухання. Нерефлексивное слухання складається в умінні "уважно мовчати", не втручаючись в мову говорячого своїми зауваженнями. Це активний процес, що вимагає фізичної і психологічної уваги. У процесі нерефлексивного слухання і вчитель, і учні можуть виразити розуміння, схвалення і підтримку. Нерефлексивное слухання може супроводитися реакцією підтвердження: це і кивання головою, і усмішка, і спохмурніти, і різні жести, емоційно співзвучні мови говорячого. Рефлексивное слухання використовується для того, щоб встановити точність сприйняття почутого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІМУНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД - на початку XX в. наука ще не уміла відрізняти кров людини від крові тварин. Берлінський лікар Уленгут став вводити кроликам кров різних тварин і помітив, що при цьому кожний раз у кролика виробляється різний антибілок. Особливо бурхливо виділяла антитіла кров кролика, коли в неї додавали кров людини. Цей метод Уленгута називається І. м. Так само як Уленгут, вчені-антропологи стали вводити кроликам білок сироватки людини. Після цього у кроликів стали бурхливо вироблятися антитіла, щоб захистити організм від чужеродного білка. Сироватку крові кролика з антитілами стали змішувати з людським. Регель Едуард-Серпень - Регель (Едуард-Серпень, 1815 - 1892) - доктор філософії, вчений садовод; протягом майже 37 років (1855 - 92) був директором Імператорського ботанічного саду в Санкт-Петербурге; вчився в готской гімназії і вже в той час вільні години проводив в заняттях садівництвом, якому присвятив потім все своє життя. З 1832 по 1837 р. був вільним слухачем в геттингенском Ботанічному саду і вивчав ботаніку під керівництвом професора Бартлінга. Потім працював і вчився в ботанічних садах Бонна і Берліна. Твір, написаний ним в цей час: "Фізіологічне пояснення робіт під садівництву" доставило. Саддукєї - Партія в Іудеєві за часів Ісуса Хріста (Мат. 3:7; 16:1,6,11, 12; 22:23; Map. 12:18; Лук. 20:27; Діє. 4:1; 5:17; 23:6-8); в протилежність фарисеям, вони, за словами Йосипа Флавія, відкидали переказ стариків і дотримувалися тільки закону Моїсєєва. Вони особливо підкреслювали вільну волю людини. Час виникнення цього учення, по Йосипу Флавію, відноситься до 145 р. до Р.Хр З Нового Заповіту видно, що саддукєї відкидали воскресіння мертвих, існування ангелів і духів (Мат. 22; Лук. 12; Лук. 20; Діє. 23). Думка, що ніби то вони визнавали зі всього Старого Завіту тільки 5 книг Моїсєєвих, нічим не.
У вступі курсової "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Внутрішня політика Єлизавети Петрівни - Метою свого правління Єлизавета Петрівна проголосила повернення до порядків свого батька Петра I. Був відновлений в правах Сенат. У правління Єлизавети робилося багато що для полегшення становища людей, для розвитку економіки, освіти, культури. У 1743 р. імператриця підписала указ про скасування смертної страти і тортур дітей. При її підтримці засновувалися будинки для інвалідів і бідних людей. У правління Єлизавети Петрівни були зроблені заходи, направлені на розвиток економіки країни (Див. схему "Правління Єлизавета Петрівна. Основні напрями політики"). У 1753 р. були.

КУАЙТИ - Династія султанів Шихра і Мукалли (Йемен), що правила в 1866-1967 рр. Шихр - невелика область навколо однойменного міста на побережжі Південній Аравії. Незалежний султанат утворився тут в 1866 р., коли містом оволодів шейх арабського клану Куайті Авадх I. В подальші роки він зумів значно розширити свої володіння і створити саме велику державу в межах Хадрамаута. У 1881 р. в склад султаната увійшла Мукалла - самий велике і багатолюдне після Адена місто Південного Йемена, що згодом зробилося столицею Куайті. Однак вже в 1888 р. Авадх повинен був визнати англійський протекторат і позбавився. КОНДОПОГА - місто (з 1938) в Росії, районний центр Карелія. Розташований на березі Онежського оз., в 54 км від м. Петрозаводськ. Населення - 34,4 тис. чол. (2005). Кондопожський целюлозно-паперовий комбінат проводить порядку однієї третини газетного паперу Росії. На ЦБК працює 7000 кондопожцев, середня зарплата на підприємстві - 15-20 тис. крб. Місто отримав широку популярність після масштабного міжетнічного безладдя, що відбулося в кінці серпня - початку вересня 2006 р. Проблема назрівала давно. Городян все більше обурювала безкарність кавказьких переселенців, що об'єдналися в злочинні угруповання і.
Список літератури курсової "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" - більше 20 джерел. Атабекян Олександр Моісейович - (2 лютого 1868, м. Шуша Елізаветпольської губернії, - 5 грудня 1933, Москва). Народився в сім'ї лікаря. Закінчив реальне училище в Шуше (1886). У 1889 - 96 вчився на медичному факультеті Женевського університету, вступив у вірменську соціал-демократичну партію "Гнчак" ( "Дзвін"), але невдовзі відійшов від неї і став анархістом. У Женеві видавав анархічну літературу на вірменській і російській мовах. Влітку 1893 разом з болгарським анархістом П. Стояновим їздив в Лондон до П.А. Кропоткину домовлятися про видавничі плани. Надалі, знаходячись в еміграції, від активної політичної. ЛІБЕРАЛІЗМ - Сучасний лібералізм зародився в процесі боротьби за свободу віросповідання, що розвернулася в Західній Європі в кінці XVI і в XVII віках. Характерний для того періоду тісний взаємозв'язок між церквою і державою обумовив необхідність паралельного розв'язання релігійних і політичних питань. Теоретики лібералізму затверджували, що суспільний устрій був свого роду контрактом (або пактом), що добровільно укладається його сторонами, а не некой ниспосланной Богом структурі. Теорія соціального контракту розроблялася, зокрема, Томасом Гоббсом (1588-1679) і Джоном Локком (1632-1704). Оскільки.

УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНА - (греч. politike - політика) - вплив політичних суб'єктів на політичну систему, її елементи; процес прийняття політичних рішень. Одна з найбільш поширених вітчизняних класифікацій політичної поведінки передбачає виділення таких форм політичної участі, як активну участь, що включає участь у виборах, референдумах, мітингах, демонстраціях, участь в діяльності політичних організацій і державних інститутів, і пасивна участь, що передбачає відмову від активних дій в політичній сфері, а також таку форму поведінки в повсякденному і "службовому" житті людини, яке обмежується дотриманням.
Посилання в тексті роботи "Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЄЗУЇТИ - (лати. Societas Jesu - Суспільство Іїсуса) - члени католич. монаш. ордена, створеного в 1534 Лойолой і затвердженого татом Павлом 111 в 1540. Орден И. став гл. знаряддям Контрреформациї. І. брали участь в діяльності інквізиції. вели боротьбу з народними антифеод, рухами. Орден добився привілейованого положення в итал. гос-вах, у Франції л? , Іспанії. У 16-18 вв. І. зайняли ведучі позиції в області освіти, створивши широку мережу шкіл. І. займалися місіонерством. Вони проникли у мн. країни, сприяючи своєю діяльністю колоніальним захватам. У 17 в. І. створили рабовлад. гос-у в Парагває, ок. ТИМАШЕВ Микола Сергійович - (9.11.1886, Петербург -9.3.1970, Нью-Йорк), рус. соціолог, правознавець і історик суспільств. думки. Проф. юриспруденції Петрогр. политехнич. ин-та (1916-20). У 1921 емігрував з СРСР; після 1936 жил в США. Згідно Т., правова система це - вимірювач, показник і осн. "рефлектор" соціальної системи і її змін. Услід за Петражіцким Т. вважав, що право як соціальне явище виникає при злитті двох вже чого склався особливостей соціального буття (к-рі загалом можуть існувати і незалежно один від одного). Перша з них - наявність в кожній тривало існуючій соціальній групі такого порядку, к-рий може. "F52" Сексуальні розлади (дисфункція), не зумовлені органічними порушеннями або хворобами - Статеві розлади виявляються в різних варіантах нездатності індивідуума брати участь в статевому житті відповідно до його бажання. Можуть мати місце почуття задоволення, відсутність задоволення, відсутність фізіологічних реакцій, необхідних для повноцінної сексуальної взаємодії (наприклад, ерекції) або неможливість контролювати або переживати оргазм. Сексуальна реакція являє собою психосоматичний процес, і в походженні сексуальних розладів звичайно беруть участь і психологічні і соматичні чинники. Може виявитися можливим виявити безсумнівно психогенну і органічну етіологію, але частіше, особливо при.

"F20.1" Гебефренічеська (гебефренная) шизофренія - Форма шизофренії, при якій виражені емоційні зміни, відмічаються фрагментарність і нестійкість марення і галюцинацій, безвідповідальна і непередбачувана поведінка, часто зустрічається манірність. Афект неглибокий і неадекватний, часто супроводиться хихиканьем, самовдоволенням, самопоглощенной усмішкою, величними манерами, гримасами, манірністю, проказами, ипохондрическими жалобами і виразами, що повторюються. Мислення дезорганізоване, мова розірвана. Є тенденція до ізоляції, поведінка безцільна і позбавлено емоційного забарвлення. Ця форма шизофренії звичайно починається у віці 15-25 років і має. Перцептівние спотворення - (perceptual distortions) Є три вигляду спотворень сприйняття: 1) спотворення, джерело к-рих укладене в суб'єктові сприйняття; 2) спотворення, зумовлені провідною середою між суб'єктом сприйняття і стимульним об'єктом; 3) спотворення, к-рі можна віднести на рахунок властивостей об'єкта сприйняття. П. і., джерело к-рих укладене в самому суб'єктові сприйняття, можуть виникати під впливом характерних особливостей індивідуума, напр., душевного розладу або чинників особистості, або під впливом тимчасових індукованих станів, що викликаються, напр., наркотичними препаратами. Більшість. НЕВРОЗ - (neurosis, множ. neuroses) - будь-який довготривалий психологічний або поведенческое розлад, при якому зберігається контакт з навколишньою реальністю, однак обставини сприймаються хворим як аномальні. (Невроз - душевний розлад психогенного походження, симптоми якого виражають в символічній формі той психічний конфлікт, який стався в ранньому віці, і являють собою компроміс між бажанням і захистом - ред.) Основними виявами неврозу є тривога і зайво підкреслена поведінка, направлена на те, щоб позбутися тривожного стану. Захисні механізми, ведучі боротьбу з станом тривоги, приймають різні. Репутація політика - соціальне уявлення, змістом к-рого є оцінка соціальними групами ділових і етичних якостей політика. Воно характеризується стійкістю і цілісністю. Ядро Р. п. складають уявлення соціальних груп про ідеологічну концепцію політика (розуміння призначення влади), етично-етичної позиції, силі особистості (енергетичному потенціалі). Структура Р. п. має соціально-демографічні і национ. особливості. Формірованіє Р. п. відбувається протягом відносно тривалого часу в процесі внутригрупповой, міжгрупового і медиакоммуникации (значущість останньою постійно зростає). Функциєй Р. п. в.