Лідерство та організаторські здібності

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження лідерства та організаторських здібностей ... 6
1.1. Теорії лідерства ... 6
1.1.1. Ранні теорії лідерства ... 6
1.1.2. Теорії "героїв" і "теорії рис" ... 6
1.1.3. Теорії середовища ... 8
1.1.4. Особово-ситуативні теорії ... 8
1.1.5. Теорії взаємодії-очікування ... 9
1.1.6. Теорії обміну ... 11
1.1.7. Мотиваційні теорії ... 11
1.1.8. Сучасні концепції: загальні типології і типи лідерства ... 13
1.2. Організаційна діяльність менеджера в системі управління ... 16
1.3. Структура організаційних здібностей менеджера ... 18
Розділ 2. Біологічні основи влади й лідерства ... 22
2.1. Еволюційна доцільність поведінкової розмаїтості ... 22
2.2. Психолого-фізіологічний і генетичний компоненти лідерства ... 24
2.3. Вплив зовнішнього середовища на реалізацію генотипу лідера ... 26
Розділ 3. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство. Взаємозв'язок лідерства та організаційних здібностей ... 31
Висновки ... 40
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Лідерство та організаторські здібності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Лідерство та організаторські здібності"

Курсова робота "Лідерство та організаторські здібності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Лідерство та організаторські здібності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Лідерство та організаторські здібності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Лідерство та організаторські здібності" і призначений виключно для пошукових систем.

АВТОМАТИЗОВАНА ПОВЧАЛЬНА СИСТЕМА - (АОС), комплекс техн., уч.-метод., лингвистич., програмного і организац. забезпеченні на базі ЕОМ призначений для індивідуалізації навчання. З допомогою АОС здійснюють: 1) виявлення початкового рівня знань, умінь і навиків учнів, їх індивідуальних особливостей; 2) підготовку уч. матеріалу (пояснить, текстів і ілюстрацій з проблеми, що вивчається, уч. і контрольних завдань); 3) пред'явлення уч. матеріалу, адаптацію його по рівню складності, темпу представлення інформації; 4) управління познават. діяльністю учнів; 5) визначення показників їх працездатності; 6) завершальний контроль якості. УЧБОВІ ДОПОМОГИ - в совр. пед. класифікації всі матеріальні кошти навчання, що використовуються в уч. процесі і призначені для розширення, поглиблення і кращого засвоєння знань, передбаченого учбовою програмою і викладеного в підручниках. Для кожного учбового предмета розробляється система У. п., між к-рими існують зв'язки, визначувані змістом предмета, методикою викладання, особливостями засвоєння того або інакшого змісту і функціональними властивостями отд. видів У. п. Розрізнюють 3 осн. групи У. п.: натуральні об'єкти; зображення і відображення предметів і явищ дійсності; опису предметів і явищ світу словами і. АСАФЬЕВ Борис Володимирович - (псевд. Ігор Глебов) [17(29).7.1884, Петербург, - 27.1.1949, Москва], музикознавець, композитор, педагог, акад. АН СРСР (1943), нар. арт. СРСР (1946). Основоположник великої музикознавської школи. Закінчив ист. ф-т Петерб. ун-та (1908) і Петерб. консерваторію по класу композиції А. Лядова (1910). Автор опер, балетів і інш. муз. творів (Гос. пр. СРСР, 1943, 1948). У 1918 - 21 працював в Муз. відділі Наркомпроса. Один з організаторів загальнодоступних концертів, для к-рих писав листівки-пояснення до творів, що виконувалися. Автор трудів по естетиці, теорії і історії музики, муз.-просвітницьким. ПЕДАГОГІКА СПІВПРАЦІ - - напрям у вітчизняній педагогіці 2-й половини 20 в. П.с. являє собою систему методів і прийомів виховання і навчання, осн. на принципах гуманізму і творчого підходу до розвитку особистості. Серед авторів П.с.: Ш.А. Амонашвілі, І.П. Волков, І.П. Іванов, Е.Н. Ільін, В.А. Караковський, С.Н. Лисенкова, Л.А. і Б.П. Нікитіни, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетінін і інш. Всі автори П.с. мали великий практичний досвід роботи в школі (св. 25 років) і розробили оригінальні концепції навчання і виховання. Ініціаторами об'єднання педагогів-новаторів стали гл. редактор "Вчительської газети" В.Ф. Матвеєв і публіцист.
Кожна вагома структурна частина курсової "Лідерство та організаторські здібності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Пилипа Іван Пилипович - Пилипа (Іван Пилипович) - розкольницький письменник, народився в 1655 р., в Олонецком краї. У 1714 р. поступив в Виговськую пустель братів Денісових і невдовзі зайняв тут видне положення, будучи повіреним общини в різних зовнішніх стосунках. Після смерті Сім'я Денісова в 1740 р. став киновиархом монастиря. Як один з видних вожаків розколу, він зазнав переслідування і навіть деякий час містився в ув'язненні. Помер в 1744 р. Його літературна діяльність була дуже обширна; твори його - переважно історичного характеру. Павло Цікавий вказує наступні його твори: "Повна історія Вигорецкой. Блуменрост Лаврентій Алферович - Блуменрост (Лаврентій Алферович) - син пастора, народився в імперському вільному місті Мюльгаузене в 1619 р. Первинну освіту отримав в місцевій гімназії, потім слухав медичні курси в Брауншвейге, Гельмштедте, Ієні і Лейпциге. Захистив дисертацію "De scorbuto" (Ієна, 1648), він отримав міру лікаря і був визначений штатс-ланд-фізиком в рідне місто, а потім поступив в службу герцога саксен-готского і графа Гинтера шварцбургского. Слава про вченого практика лікарі дійшла до Москви, де в той час мали потребу, між іншим, у вченому гитенмейстере, про що, 12 березня 1667 р., цар Олексій Михайлович. ЄВСТАФІЙ ПЛАКИДА, Римський - полководець, великомученик (ск. ок. 118), відбувався із знатного роду і був воєначальником в римській армії при импп. Тите і Траяне. Ще в язичестві він відрізнявся добротою, милосердям, сострадательностью, як би виправдовуючи своє ім'я Плакида (лати.: "тихий", "покірливий"). Одного разу Євстафій полював на оленів. Погнавшись за одним з них, він побачив між його рогами сяючий хрест з розп'яттям. Уражений чудовим баченням, Євстафій прийняв християнство. Разом з ним прийняли св. хрещення його дружина і двоє сини. Дружина Евстафія була хрещена з ім'ям Феопістія, а діти - Агапій і Феопіст. Невдовзі.
У вступі курсової "Лідерство та організаторські здібності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАТРІАРХ - (від греч. Patriarches - батько, управляю), вищий титул розділу самостійної (афтокефальной) християнської церкви в ряді країн. Тітул П. встановлений Халкидонським церковним собором (451). Після розділення християнської церкви на західну (католицьку) і східну (православну) він закріпився за ієрархами східної церкви. У Візантійській імперії православну церкву очолювали 4 З виникненням самостійних слов'янських держав (Болгарія, Сербія) у розділі їх церкв також ставали П. В Росії перший П. був вибраний собором російських церковних ієрархів в 1589 м. - П. Іов. Крім російського, є П.

Християнство - сама велика по числу послідовників світова релігія. Виникла в Палестіне внаслідок діяльності Іїсуса Христа, а також Його найближчих послідовників. Поширення християнства, особливо в перші п'ять сторіч нашої ери, йшло дуже швидко. Основна частина християн шанує Іїсуса Христа як другу особу Божественної Трійці, єдиного Бога в трьох особах: Бога Батька, Бога Сина і Бога Духа Святого. Священним Писанням признаються Ветхий і Новий Заповіти. У короткій формі основні догмати християнства викладені в трьох історичних символах (сповіданні) віри: Апостольському, Нікейськом (або. Брюллова-Шаскольская Надія Володимирівна - (30 листопада 1886, Петербург, - 9 жовтня 1937, Ташкент). З дворянської сім'ї, внучка архітектора і художника А.П. Брюллова. По закінченні в 1908 історико-філологічного відділення Вищих жіночих (Бестужевських) курсів, де спеціалізувалася по історії релігії, була послана в закордонне відрядження. У 1909 в Штутгарте вийшла заміж за приват-доцента П.Б. Шаськольського. Повернувшись в Петроград, викладала в гімназіях, Народному університеті, займалася науковою роботою. Співробітничала в журналах, в словнику Брокгауза і Ефрона. У 1916 здала випробування на диплом 1-й міри Петроградського.
Список літератури курсової "Лідерство та організаторські здібності" - більше 20 джерел. "Велика шахівниця", - книга американського політолога Збігнева Бжезінського (1997), в якій викладається відвертий і спрощений погляд на євразійську геополітику США. Тектонічні зсуви на політичній карті світу уперше в історії висунули в роль світового лідера неєвразійську державу, що стала головним арбітром у відносинах держав Євразії. Після поразки і розвалу Радянського Союзу Євразія як і раніше зберігає своє геополітичне положення. Тут нарівні з Західною Європою в Східній Азії формується новий центр економічного розвитку і зростаючого політичного впливу. На великій євразійській "шахівниці" продовжується. ЗАХАРОВА [Цедербаум, Захарова-Цедербаум] Конкордія Іванівна (псевд. Аполінарія, Доночка, Кірка, Тодорка) - (25.5.1879 - 13.6.1938). Соціал-демократ. З дворян. У соціал-демократичному русі з 1890-х рр. Член РСДРП з 1896, член Петербургського "Союзу боротьби за звільнення робочого класу", агент газети "Іскра". До 1917 зазнавала арештів в 1897 (11 місяців в'язниці, 2 року посилання), 1901, 1903 (засуджена до 10 років посилання в Східний Сибір). Арештована в 1920, засланець. У 1921 була секретарем ЦК РСДРП, жила в Москві, працювала завідуючої Відділом охорони труда Московського союзу хіміків. Місцевими чекістами характеризувалася як "неактивний" партійний працівник. Арештована 25.2.1921 в клубі "Уперед" в.

ВАЛЛЕРСТАЙН (WALLERSTEIN) Іммануїл Моріс - (1930) - американський філософ, історик, соціолог, основоположник миру-системного аналізу, в 1994-1998 рр. - президент Міжнародної соціологічної асоціації. Розроблена Валлерстайном мир-системна теорія ("Сучасна мир-система", 1974, 1980, 1989) спирається на запропоновані Ф. Броделем принципи комплексного історичного аналізу і синтезує соціологічний, історичний і економічний підходи до вивчення суспільної еволюції. У противагу традиційним (формационному і цивилизационному) підходам до розгляду історичного процесу, Валлерстайн пропонує нову парадигму суспільного розвитку.
Посилання в тексті роботи "Лідерство та організаторські здібності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХНУФ - (Греч.) Нуф по-грецькому. Інший аспект Аммона і уособлення його породжуючої сили in actu, в той час як Неф - її ж in potentia. Він також овено-головий. Якщо в своєму аспекті Нефа він є Святий Дух з творчої мислеосновой, що виноситься в ньому, то як Хнуф він є ангелом, "вхідним" в Девственную грунт і плоть. Молитва на папірусі, переведена французький египтологом Шаба, свідчить: "Об Сепуї, Причина існування, що створив своє власне тіло! Об єдиний Владика, вихідний з Нума! Про божественна субстанція, створена з себе самою! Про Бог, що створив субстанцію, що є в ньому! Про Бог, що створив свого. СТЕРЕОТИП СОЦІАЛЬНИЙ - (греч stereos - твердий, typos - відбиток) - стійка сукупність представлень, що складаються в свідомості як на основі особистого життєвого досвіду, так і за допомогою багатоманітних джерел інформації. Крізь призму С. з. сприймаються реальні предмети, відносини, події, діючі особи. С. з. - невід'ємні компоненти індивідуальної і масової свідомості. Завдяки їм відбувається необхідне скорочення сприйняття і інакших інформаційних і ідеологічних процесів в свідомості, закріпляється як позитивний, так і негативний досвід людей, чим пояснюються їх однобічність і обмеженість, здатність порівняно легко. ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ - (.. от. лати. pangere - забивати, вбивати) - система відображення інформації індивідуального або колективного користування, представляюча сукупність вимірювальних приладів і індикаторів, кожний з яких несе інформацію про одне або декількох параметрах керованого об'єкта. Синоніми: приладовий щит (напр., електростанції), приладова дошка (напр., автомобіля), приладовий пульт. П. п. звичайно застосовують в тому випадку, коли число контрольованих оператором параметрів порівняно невелико і вони слабо пов'язані один з одним. Конструїрованіє П. п. полягає в розробці таких технічних засобів.

ПОВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ - (англ. educational experiment) - різновид природного експерименту, відмітна особливість якого складається в тому, що психічні явища (становляче предмет вивчення) не тільки викликаються, але і формуються (створюються) в умовах досвіду. О. е. почав широко застосовуватися у вітчизняній психології з 1930-х рр. (див. Експериментально-генетичний метод, Експериментальне навчання). За допомогою даного методу виявляється не стільки готівковий стан знанні, умінь, навиків, скільки особливості їх становлення, формування. У цих цілях основному досвіду передує попередній етап - т. н. констатуючий. ФРЕЙД ТЕОРІЯ - [Freud S.]. Суб'єктивно-ідеалістичне вчення в психології і психіатрії, що розглядає психічну діяльність людини в плані постійної боротьби між свідомим і несвідомим, при домінуючому значенні останнього. Несвідоме трактується як вікова "душевна субстанція", ірраціональне, непідвладне ніякому контролю і що визнає лише два принципи існування - принцип задоволення і принцип агресії, руйнування. Як незмінна рухова сила психічної діяльності розглядаються інстинкти, а розвиток особистості визначається, головним чином, інстинктами статевим і самозбереження. Свідомість людини ніби не. ВЕГЕТАТИВНО-СУДИННА ДИСТОНИЯ - симптомокомплекс, що характеризується функціональними порушеннями в різних відділах вегетативної нервової системи. Частіше за все вегетативно-судинна дистония спостерігається при неврозах і виявляється різними порушеннями з боку сердечно-судинної, дихальної діяльності і шлунково-кишкового тракту. Сердечно-судинні порушення - серцебиття, підвищення або зниження артеріального тиску, блідість, потливость; порушення травлення - відсутність апетиту, відрижка повітрям, труднощі при ковтанні, нудота, гикавка; дихальні порушення - задишка, утруднення в грудях. Характерні жалоби на швидку. НОВАТОРСЬКІ ТЕРАПІЇ - За останні роки майже будь-яка можлива форма дії, переконання, виконання, реагування, надії, доторку, боротьби, любові, руху, переживання емоцій, провокування і т.д. були перетворені в деяку форму психотерапії. Цей термін вживається як загальна назва для них всіх. Деякі з них довели свою дієвість в контрольованих умовах і з відповідною оцінкою і відстеженням випадків (наприклад, сексуальна терапія). Інші служать в основному джерелами доходу для терапевтів і чимсь новим, що можуть спробувати люди, які кидаються психічно в пошуках когось десь, щоб внести якесь значення в своє життя. Всі.