ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО В ПОВІСТІ ТОМАСА МАННА "ТОНІО КРЬОГЕР"

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Томас Манн як представник епохи ... 5
Розділ 2. "Тоніо Крьогер" - одна з кращих новел Томаса Манна ... 16
Висновки ... 25
Література ... 27

Для придбання курсової роботи "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер""

Курсова робота "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" і призначений виключно для пошукових систем.

АНТИЧНІСТЬ - - педагогічна думка і виховальна практика. Педагогічна думка і система виховальних інститутів уперше досягли зрілих форм в Греції до 4 в. до н.е. після тривалої еволюції поліса (міста-держави), в Римі - до кінця 1 в. до н.е., коли рабовласницьку республіку змінила імперія. Древня Греція. Уявлення про ідеальний зразок поведінки існувало вже в міфах і поемах Гомера, з яких було відомо, що хлопчиків навчали бігу, полюванню, грі на лірі і т.п., прищеплювали поняття про геройство і достоїнство. Осн. методом виховання було наслідування зразкам, в т.ч. міфологічним; самі гомерівські герої. ВИКЛАД (ПЕРЕКАЗ) - вигляд роботи по розвитку зв'язної мови, в основі якого лежить відтворення змісту висловлювання, створення тексту на основі даного (початкового). Слова виклад, переказ вживаються як синоніми, однак найменування переказ частіше відноситься до усної форми відтворення тексту (усне . Основні характеристики І. пов'язані з особливостями початкового тексту (його складністю, об'ємом), зі способами його сприйняття, задачами, які ставляться перед відтворенням тексту, і т. д. По відношенню до об'єму початкового тексту розрізнюються докладні і стислі (короткі) І. Задача стислого Це вимагає уміння. ХОЛ Гренвілл Стенлі - (1 2 1846, Ашфілд, шт Массачусетс, - 24 4 1924, Вустер, там же), амер психолог, прихильник експерим. педагогіки В 1878 - 80 вчився в Німеччині, в т.ч. у ГТ Фехнера і В Вундта В 1881 - 88 проф. ун-та Дж Хопкинса (г Балтімор), де ним в 1883 заснована одна з перших в США лабораторій експерим. психології В 1889- 1920 проф. психології і през ун-та Кларка, де організував перший в США Ін-т подітий. психології В 1887 заснував перший амер психол журн "Амер журнал психології" ("Amencan Journal of Psychology"), в 1891 - "Пед. семінар і журнал генетач. ГВОЗДЕВ Олександр Миколайович - [15(27).3.1892, з. Сивинь, нині Мордовія, - 19.12.1959, Куйбишев, нині Самара], філолог, ч.-до. АПН РСФСР (1945). Закінчивши ист. ф-т Моськ. ун-та (1918), викладав в Пензенської вчительській семінарії. З 1920 на науч. роботі в ср. і висш. уч. закладах, в 1944 - 59 проф. Куйбишевського пед. ин-та. Работи Г. по диалектологии, фонетиці і фонологии, теорії орфографії, морфології і стилістиці стали основою розроблених ним фундаментальних вузовских курсів: "Совр. русявий. лит. мова" (ч. 1 - 2, 1958), "Нариси по стилістиці русявий. лит. мови" (1952). Їх практич. цінність не.
Кожна вагома структурна частина курсової "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФИЛДИНГ - (Fielding) Генрі (1707, Шарпем-Парк, Сомерсет, Англія - 1754, Ліссабон), англійський письменник. Вивчав в коледжі в Ітоне древньогрецький і римську літературу, поступив в Лейденський ун-т в Голландії, через нестачу коштів був вимушений повернутися в Англію. У Лондоні почав писати для театру: в 1728-37 рр. склав більше 20 сатиричних комедій і став самим помітним драматургом, відкрив власний театр, однак закон, що обмежив кількість лондонських театрів до двох (1737), підірвав хитке благополуччя письменника. У 1737 м. Филдинг почав вивчати юриспруденцію і в 1740 м. став адвокатом, поєднуючи до. Теряев Андрій Михайлович - Теряев (Андрій Михайлович, помер в 1827 р.) - професор Санкт-Петербургского інституту і академік Імператорської медико-хірургічної академії. По закінченні курсу наук в санкт-петербургской гімназії, Теряев був призначений до відправлення за межу для удосконалення. Війна, що Відкрилася перешкодила його від'їзду і Теряев залишився при семінарії ще на один курс, по закінченні якого, в 1789 р. вироблений в профессори природній історії вчительської гімназії і призначений викладачем того ж предмета у виховальному суспільстві благородних дівчат. При перетворенні вчительської семінарії в. КОРЖАВИН - (справжнє прізвище Мандель) Наум (Еммануїл) Моісейович (р. 1925, Київ), російський поет, драматург, літературний критик. У 1944 м. поступив в Літературний ин-т ім. А. М. Горького (закінчив в 1959). Вже в ранніх віршах Коржавіна (що ходили в списках і що читалися автором на поетичних вечорах) юнацький максималізм поєднувався з тією "антирадянською спрямованістю", яка примусила владу побачити в ньому поета-дисидента. У 1947 м. Коржавин був арештований і в 1948 м. висланий в Новосибірську область, згодом в Караганду. Звільнений по амністії, в 1954 м. повернувся в Москву, в 1956 м. був.
У вступі курсової "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПСАММЕТИХ I - Цар ЄГИПТУ ДРЕВНЬОГО 26-й ДИНАСТІЇ, що правив в 664-610 рр. до Р. Х. Псамметіх, син саисского князя Нехо I, в 661 р. до Р. Х. захищав разом з ассирийцами від ефіопів Мемфіс. Коли Мемфіс пас, Псамметіх біг в Ассірію, повернувся разом з царем Ашшурбаніапалом і знову став правити в Нижньому Єгипті. Незабаром азіатська смута відвернула увагу Ашшурбаніапала від Єгипту. Влада ассирийцев над країною поступово слабшала. Між тим Псамметіх встановив контакт з лидийским царем Гигесом, який біля 654 р. до Р. Х. послав йому на допомогу загони своїх карийских і ионийских найманців. З їх допомогою Псамметіх що.

Булахови (музична сім'я) - Булахови - музична сім'я (переважно співаки): 1) Петро А. Б. співав в Москві в приватному хорі (тенор), а потім на московській оперній сцені, виступаючи з великим успіхом особливо в операх Буальдье, і інш. Помер в Москві в 1837 р. - 2) Павло Петрович, його син, вчився в петербургском театральному училищі, дебютував в 1849 р. в партії Сабініна в "Житті за Царя"; володів м'яким і виразним голосом (ліричний тенор) і рідкою музичністю. У трупа імператорської петербургской опери перебував до самої своєї смерті (1873). Він є автором романсів, в свій час дуже популярних (особливо "Ти для мене душа і. СОЦІАЛІЗМ - (від лати. soсialis - суспільний, товариський) - політична і економічна система, що характеризується контролем з боку суспільства процесів виробництва і розподілу доходів. Найважливішою категорією, яка об'єднує різні напрями соціалістичної думки, є суспільна власність на засоби виробництва, яка замінює собою приватну власність. Аргументація передачі власності на засоби виробництва з приватних рук під суспільний контроль засновується на декларації усунення експлуатації людини людиною, зниженні відчуження людини від результатів його труда, зниженні диференціації доходів, забезпеченні вільного і.
Список літератури курсової "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" - більше 20 джерел. МОНАРХІЯ - (греч. monarchia - єдиновладдя) - форма державного правління, при якій влада глави держави (монарха) передається по спадщині, здійснюється безстроково і не залежить від населення. Історично верховна влада монарха влаштовувалася її божественним походженням - монарх вважався намісником Бога на Землі (так, імператор Японії аж до прийняття нової конституції в 1946 р. офіційно вважався сином богині сонця - Аматерасу). Сучасна політична наука при розгляді монархічних держав основна увага приділяє не характеру походження влади монархів, а їх повноваженням, виділяючи такі різновиди даної. СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД) - міждержавне об'єднання, створене на основі Угоди про утворення дружества Незалежних Держав (підписаний в Мінську 8 грудня 1991 р. представниками трьох республік колишнього СРСР - Республіки Білорусь, РСФСР і України). Статут СНД прийнятий в Мінську 22 січня 1993 р. В СНД входять 12 колишніх республік СРСР - Російська Федерація, Україна, Республіка Узбекистан, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Азербайджанська Республіка, Республіка Грузія, Республіка Вірменія, Республіка Таджикистан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Туркменістан. Цілями СНД є: розвиток рівноправної і взаємовигідної.

Виробничі відносини - відносини, виникаючі між людьми в процесі виробництва матеріальних благ. Оскільки виробництво охоплює три основних елементи - трудящого і його робочу силу, засоби виробництва і предмети споживання, то і виробничі відносини пов'язані не тільки з власне виробництвом матеріальних благ, але і з їх розподілом і привласненням. Виробничі відносини діляться на економічні і господарські. По Марксу тільки економічні виробничі відносини грають визначальну роль в розвитку суспільства. Господарські виробничі відносини - планування, організація, управління, контроль виробництва не є економічними відносинами.
Посилання в тексті роботи "Людина і суспільство в повісті Томаса Манна "Тоніо Крьогер"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕНЦИКЛОПЕДИСТИ - (Les encyclopedistes) - учасники французької "Енциклопедії", що видавалася в Парижі Д.Дідро в 1751 - 80. Коло енциклопедистів було об'єднанням однодумців, що ставили своєю метою поширення знань і пропаганду просвітницьких ідеалів. У їх число входили філософи Вольтер, Дідро, дАламбер, Кондорсе, Руссо (до 1757), натураліст Бюффон, хімік Малюен, математик де ла Шапель, державний діяч Тюрго, економіст Кене, абати де Прад, Івон, Мореллі, письменники Мармонтель, Сен-Пьер, Ламартін і багато які інші просвітники, видатні дослідники, прогресивно настроєні священослужитель і навіть міністри. Центон - (від лати. cento - одяг або ковдра з лоскутков) Літературна або музична композиція, цілком складена з уривків інших творів. Художнє призначення Стіхотворние Ц. відомі ще з античних часів (Ц. Авсонія, Проби по Вергилію, візантійський "Христос страждущий" по Евріпіду). Після епохи барокко форма Ц. використовується, в основному, як сатиричний прийом, віршований жарт (наприклад, в епіграмах). Своє нове життя Ц. знаходить у другій половині XX в. У формі Ц. пишуться романи і великі музичні твори. Романа Р. Федермена "На ваш розсуд" складають цитати з Ж. Дерріди, X. Л. Борхеса. Методика визначення ценностно-ориентационного єдності групи - В. С. Івашкин, В. В. Онуфрієва. Призначена для виявлення феномена згуртованості групи, а також міри його вираженість. Аналіз групової згуртованості неправомірно зводити тільки лише до виявлення таких характеристик межличностних відносин, як частота і інтенсивність контактів членів групи, їх симпатій і т. д. Цю проблему треба розглядати значно ширше, а саме як ценностно-ориентационное єдність членів конкретної групи. Фактично мова йде об узгодженість думок членів групи по відношенню до значущих для неї об'єктів, ситуації, події і т. д. Т. о., узгодженість думок може визначатися по виявленню.

Захисні механізми в спілкуванні - прийоми, з допомогою к-рих індивід здійснюються спотворення в сприйнятті реальної ситуації О. С допомогою захисних механізмів (З. м.) психіка оберігає себе від внутр. і внеш. напруження. Термін введений З. Фрейдом. З. м. дозволяють уникнути реальність (витиснення), виключити реальність (заперечення), перевизначити реальність (раціоналізація), додати реальності протилежний знак (реактивна освіта). Вони переміщують внутр. почуття у внеш. мир (проекція), розщеплюють реальність (ізоляція), сприяють відходу від реальності (регресія), або переорієнтують реальність (сублімація). У кожному. МИСЛЕННЯ ФАХІВЦЯ ТВОРЧЕ - виявляється при рішенні задач, що вимагають інтелектуальної ініціативи, пошуку нових способів дій, видозміни раніше засвоєних прийомів, обліку при прийнятті рішення конкретної трудової ситуації. Високий рівень розвитку М.с.т. - важлива психологічна передумова найбільш раціонального і ефективного виконання ним професійних обов'язків. Все це можливе, якщо фахівець прагне до оптимальних результатів, стійкий до негативних вражень і емоцій, зберігає самоконтроль. Саме завдяки стійким мотивам і особовим установкам, всебічній професійній підготовці і готовності до труда фахівець може найбільш творче. Психічні порушення при різних захворюваннях крові - Перніциозная анемія (злоякісна анемія). Основними психічними розладами, що виявляються при даному захворюванні, стає астенія, що характеризується швидкою психічною і фізичною стомлюваністю, рассеянностью уваги, ипохондрической фіксацією на своєму стані, плаксивостью або дратівливою слабістю, однак при легкій течії хвороби психічних порушень надто мало. Також характерні психопатоподобні розладу у вигляді дисфорического фону настрою, дратівливого невдоволення, надмірної збудливості і підвищеної вимогливості. Гостра течія захворювання супроводиться розвитком делириозного або (в більш рідких. ОЛЬФАКТОМЕТР - (від лати olfaceo - нюхаю греч. metron - міра) - пристрій (прилад) для вимірювання гостроти нюху, тобто для ольфакто-метрии (син. одориметрия). Найбільш поширений О. Цваардемакера (Zwaardemaker) - порожнистий і пористий циліндр, вмісний пахучу речовину, в який вставлена скляна трубка з делениями. Міра занурення трубки в циліндр дозує кількість речовини, що поступає через відкритий отвір трубки в ніс випробуваному, коли він принюхивается. Одиниця вимірювання гостроти нюху - оль-фактия (англ. olfactie), вона характеризується величиною занурення трубки в циліндр з пахучою речовиною.