Лобізм

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження лобізму та лобістських груп ... 5
1.1. Поняття і види лобізму. Політичний сенс лобізму ... 5
1.2. Соціальне значення лобізму ... 8
1.3. Умови і структури лобіювання ... 12
1.4. Основні типи представництва інтересів ... 14
Розділ 2. Сучасний лобізм у світі ... 16
2.1. Лобізм у США ... 16
2.2. Лобізм у Європі ... 20
2.3. Лобізм у Росії ... 20
Розділ 3. Особливості лобізму в Україні ... 22
3.1. Становлення лобістських структур в Україні ... 22
3.2. Механізми лобіювання в сучасній Україні ... 26
3.2.1. Лобізм у Верховній Раді України ... 26
3.2.2. Лобізм у виконавчій гілці влади ... 29
3.2.3. Корпоративне лобі ... 30
3.2.4. Лобістські структури і кримінальний світ ... 31
3.2.5. Регіональне лобі ... 32
Висновки ... 33
Використана література ... 36

Для придбання курсової роботи "Лобізм" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Лобізм"

Курсова робота "Лобізм" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Лобізм", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Лобізм" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Лобізм" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕКСІКА - (Mexico, Mejico), Мексиканські Сполучені Штат и, гос-у на Ю. Сев. Америки. Пл. 1958,2 тис. км2. Нас. 83,2 млн. чол. (1988). Гос. яз. - іспанський. Столиця - Мехіко. У доколон. період у народів, що населяли терр. совр. Діти з ср. шарів навчалися в т. н. нар. школах. Після завоювання М. іспанцями в нач. 16 в. стали виникати місіонерські школи. Значить. внесок в розвиток шк. освіти в 1-й підлогу. 16 в. внесли місіонери В. де Кирога, Б. де Лас Касас і Петер Гентський. У 1524 він заснував в Мехіко для індіанців першу общеобразоват, школу. У її уч. план входили: граматика, читання і лист на лати. ДЬЮИ Джон - (20.10.1859, Берлінгтон, шт. Вермонт, - 1.6.1952, Нью-Йорк), амер. філософ, психолог і педагог. Закінчив Вермонтський ун-т (1879). ПРОФ. Мичиганского (1884 - 94), Чикагського (1894 - 1904) і Колумбійського (1904 - 30) ун-тов. Розвинув новий варіант прагматизму - инструментализм, розробив прагматистскую методологію в області логіки і теорії пізнання. Згідно Д., разл. види людської діяльності суть інструменти, створені людиною для дозволу індивідуальних і соціальних проблем. Пізнання трактував як складну форму поведінки, в кінцевому результаті - засіб боротьби за виживання. Істина визначається Д. МАРИТЕН Жак - (18.11.1882, Париж, - 28.4.1973, Тулуза), франц. філософ і педагог, найвидніший представник неотомизма. Закінчив Сорбонну; з 1914 проф. філософії Паріжського ка-толич. ин-та. У 1933 - 44 працював в Ін-ті ср. віків в Торонто (Канада). У 1945 - 48 посол Франції в Ватікані. Викладав в Прінстонськом (проф. в 1848 - 66) і Колумбійськом ун-тах (США). М. очолював течію ліберального неотомизма. Нек-рие церк. ідеологи звинувачували його у відступі від католич. ортодоксии. Але саме М. в Значить. мірі передбачив той "новий курс", к-рий став здійснюватися Ватіканом з сірок. 50-х рр. 20 в. Нарівні з. СПІЛКУВАННЯ - це складний і багатогранний процес, який може виступати в один і той же час і як процес взаємодії індивідів, і як інформаційний процес, і як відношення людей один до одного, і як процес їх взаємовпливу один на одну, і як процес сопереживания і взаємного розуміння. Основні функції Про.: 1) информационно-коммуникативні (пов'язані з прийомом і передачею інформації, пізнанням людьми один одного); 2) регуляционно-коммуникативні (регуляция людьми поведінки один одного, організація спільної діяльності); 3). аффективно-коммуникативні (вони пов'язані з емоційними сферами людини). У.
Кожна вагома структурна частина курсової "Лобізм" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Горчаков Олександр Михайлович - (1798-1883 рр.) - державний діяч, дипломат, державний канцлер (1867 р.), найсвітліший князь. З древнього князівського роду Горчакових. Рід стався від нащадка Рюріка в 18 коліні Федора Івановича Мортка. У XVII в. його нащадки стали іменуватися Горчаковимі. А.М. Горчаков в 1817 р. закінчив Царськосельський ліцей, був іншому А.С. Пушкина. Дипломатичну службу початків в Міністерстві іноземних справ. У 1820-1822 рр. секретар міністра закордонних справ К.В. Нессельроде. Надалі займав різні дипломатичні пости. З 1856 р. - міністр закордонних справ і одночасно член з 1862 р. член Державної. Бахерахт Андрій Гаврілович - Бахерахт (Андрій Гаврілович, також Генріх) - медик минулого сторіччя, народився в Петербурге в сім'ї голландського маклера Гавріїла Би., 28 лютого 1741 року визначений був лекарским учнем в с.-петербургский генеральний сухопутний госпіталь на своєму змісті, 20 грудня 1743 року зроблений в подлекари в с.-петербургский генеральний адмиралтейский госпіталь; 9 вересня 1746 року звільнений в Голландію, в лейденський університет, для продовження освіти, із зобов'язанням повернутися в російську службу. Там він отримав докторський диплом, надрукувавши дисертацію: "De morbis ligamentorum". Матюшенко, А. Н. - (1879 - 1907) - керівник повстання матросів на броненосці "Князь Потемкин" в червні 1905 р. Народився в селі Дергачах, Харківського повіту, в сім'ї чоботаря. Одинадцяти років закінчив церковно-приходскую школу. Потреба примусила його піти на заработки в Харків, де він працював мастильником на залізниці. Невдовзі він кидає цю роботу і поступає кочегаром на пароплав. Повернувшись з плавання, Матюшенко поступив в мінно-машинну школу і по закінченні її отримав звання мінно-машинного квартирмейстера; цю посаду він і зайняв на "Потемкине". 13 червня 1905 р. на броненосці "Князь Потемкин".
У вступі курсової "Лобізм" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Торглер, Ернст - (Torgler), німецький політичний діяч, комуніст. Був в числі обвинувачених в підпалі рейхстагу. Народився 15 квітня 1893 в Берліні. Його батько був чорноробом на газовому заводі, мати - членом соціал-демократичної партії і іншому Серпня Бебеля. Ще в юні роки Торглер прилучився до соціалістичного руху. Добровольцем брав участь в 1-й світовій війні. У 1920 вступив в Комуністичну партію Німеччини. У 1924-33 депутат рейхстагу, голова комуністичної фракції. Був непримиренним противником націонал-соціалізму. Торглер був арештований 28 лютого 1933 по обвинуваченню в співучасті в підпалі рейхстагу. Сім місяців.

ПАЛЕСТИНА - історична область в Західній Азії. У 3-м тисячолітті до н. е. тут осіли племена ханаанеев. У XII в. побережжя П. завойоване филистимлянами, на іншій території в XI в. староєврейські племена заснували Ізраїльсько-Іудейське царство, що розпалося біля 928 р. на два: Ізраїльське (існувало до 722 р.) і Іудейське (до 586 р.). Впоследствії П. входила до складу держав Ахеменідов (після 539 р.), Птолемеїв і Сельовкидов (в III - II вв.), Рима (з 63 р. до н. е.), Византии (з 395 р. н. е.). У VII в. П. завоювали араби, в XI в. хрестоносці, в XII в. єгипетські султани, з 1516 р. в складі Османської імперії. БЮРОКРАТІЯ - (від фр. bureau - бюро, канцелярія і греч. kratos - панування, влада) - специфічний спосіб державного управління, форма пристрою соціальних організацій в суспільстві, що характеризується суворій иерархизацией владі і чітким розділенням функцій (що забезпечує високий клас фахівців в кожній посаді), стандартизованими схемами прийняття рішень, обезличенностью діяльності, наймом на роботу відповідно суворому до технічних кваліфікаційних вимог. Особлива група людей, чиєю професією було управління, виділялася в окремий клас ще в древності. У родоплеменном суспільстві соціальним управлінням займалися.
Список літератури курсової "Лобізм" - більше 20 джерел. ЕФРЕМОВА Антоніна Володимирівна - (р. 1927) Жительница м. Серпухова, якої президент В. В. Путін 08.03.2005 м. особисто доставив і подарував новий автомобіль "Волга". Одна з 14 жительниц м. Серпухова Московської області, яких президент В. В. Путін приймав 8 березня в Кремлі. Ветеран Великої Вітчизняної війни. Користуючись випадком, попросила допомогти в будівництві каплиці на території меморіалу радянським воїнам, загиблим під час Великої Вітчизняної війни. "Так йому і сказала в Кремлі: ось вам, Володимир Володимирович, любовний лист. Говорю вам як розвідник розвіднику: тільки ви в тилу ворога воювали, а я. ТЕРОРИЗМ - (від лати. terror - страх, жах) - політика і тактика терору, тобто сукупність особливо жорстких форм і коштів політичного насилля, які використовують терористи для досягнення своїх антилюдських цілей. Тероризм досить широко використали в історії як засіб політичної боротьби в світському і церковному житті. Особливо терор застосовувався в перехідних станах суспільного і політичного розвитку суспільства і держави. У сучасних умовах розвитку постсоциалистических країн. У світовій політиці тероризм набув значного поширення. Модернізуються його форми, способи здійснення; терористична.

ХАЙЕК Фрідріх Август фон (1899-1992) - австрійський економіст і політичний філософ. Лауреат Нобелівської премії в області економіки. У книзі Хайека "Дорога до рабства" (1944) генезис тоталітаризму зв'язувався з антіліберальнимі і соціалістичним політичним перебігом другої половини XIX в., що заперечували абсолютну цінність особи і що розглядали людину як момент в русі до якоїсь колективної мети. Основні риси тоталітаризму, по Хайеку, - відмова від свободи конкуренції, придушення державою індивідуальних свобод. Суперечка з соціалістами, на думку Хайека, - суперечка не про цінності, а про факти, не про ідеали, а про наслідки.
Посилання в тексті роботи "Лобізм" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Плеснер Гельмут - (1892-1985) - німецький філософ, що намагався обгрунтувати філософську антропологію як самостійна філософська дисципліна. У його роботах розкривається коло проблем, якими займається філософська антропологія, відповідаючи на питання: "Що таке людина?" Філософська антропологія, на його думку, є вчення про людину з точки зору самого буття людини. Філософська антропологія - це дисципліна, яка, на погляд Плеснера, з'єднує в собі об'єктивно-науковий і ціннісний розгляд людини і миру. Філософська антропологія прагне обкреслять область людського буття в його специфічних межах, людську. НИРВАНИ - (Санськр.) Той, хто досяг Нірвани - звільнена душа. Що Нірвана не означає нічого подібного тому, що затверджують сходознавці, добре відомо всякому вченому, що побував в Китаї, Індії і Японії. Це є "позбавлення від страждання", але тільки від матеріального, звільнення від Клеша або Ками, і повне знищення тваринних бажань. Якщо нам скажуть, що "Абхидхарма" визначає Нірвану "як стан абсолютного знищення", ми погодимося, додавши до останнього слова пояснення - "усього, пов'язаного з матерією або фізичним миром", і це просто тому, що останній (як і все в ньому) є ілюзія, майа. У. Генезису коммуникативной діяльності концепція - [греч. genesis - походження; лати. communicStio - повідомлення, передача] - теорія про виникнення і розвиток спілкування, його значення в життєдіяльності дітей в перші сім років їх життя, розроблену М.І. Лісиной. Спілкування в контексті даної концепції розглядається як умова і один з головних чинників психічного і особового розвитку дитини. Воно забезпечує залучення дитини до суспільно-історичного досвіду людства. У Г. до. д. до. простежуються вікові зміни коммуникативной діяльності дитини з дорослим і однолітками. Виділяються взаємопов'язані лінії вікових змін спілкування у.

БОУЛБИ - (Bowlby) Джон (1907-1990) -англійський психолог і психоаналітик, фахівець в області психології розвитку, психології сім'ї, психоаналізу і психотерапії. Секретар Британського психоаналитического суспільства (1944- 1947). Виконуючий обов'язки президента Наукового суспільства (1956-1961). Голова Асоціації дитячої психології і психіатрії (1958-1959). Президент Міжнародної асоціації дитячої психології і психіатрії (1962-1966). Чл. редк. журналу Journal of Child Psychology and Psychiatry, (з 1963). Поч. д-р літератури Лестерського ун-та (1971). Поч. д-р природних наук Кембріджського ун-та. Конфліктне спілкування - це О., в основі к-рого лежать об'єктивні або суб'єктивні протиріччя, виникаючі в процесі комунікації, взаємодії суб'єктів і сприйняття ними один одного. Глибинну основу К. про. складають: неспівпадання інтересів, моральних орієнтирів, психол. несумісність. У психол. плані - це відсутність готовності і здібності до діалогу, пошуку шляхів до згоди або зближення позицій. Прічини К. о., його джерела, характер протікання і способи дозволу залежать від того, на якому рівні соціальної організації вони відбуваються (міждержавному, міжнаціональному, межконфессиональном, корпоративному і пр.). ГІПНОЗ - Трохи термінів в психологічному лексиконі щільно обкутані містицизмом і приводять до плутанини. Такі проблеми виникають через тенденцію, яка сходить до першовідкривача, Францу Антону Месмеру, розглядати процес гіпнозу якось, що переносить суб'єкта в особливий "стан свідомості". Надалі ускладнення виникли тому, що це явище залучило до себе ряд шарлатанів, знахарів і останнім часом людей, виступаючих в нічних клубах, які роблять необгрунтовані заяви і чинять опір здійсненню контролю над їх роботою. Сучасна точка зору - гіпнотичний "стан" існує. Воно дещо менш ефектне, ніж часто зображається, але. Олігофренія при природженому сифілісі - До затримки психічного розвитку може приводити і сифіліс. Психічне недоразвитие при цьому може бути виражене порізному, часто в мірі дебільності. Можливе поєднання недоумства з епилептиформним синдромом. При постановці діагнозу великою підмогою є різні ознаки природженого сифілісу, такі, як полулунні вирізки на верхніх середніх різцях, неправильна форма інших зубів, седловидний ніс, радиарні білого кольору рубчики навколо кутів губ ("вуси кота"), специфічні паренхиматозний кератит і хориоретинит, атрофія зорового нерва, поразки слухового апарату, дільниці лейкодерми різної.