Литовська метрика

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історія вивчення Литовської метрики ... 5
1.1. Литовська метрика як центральний архів (архів канцелярії) Великого князівства Литовського ... 5
1.2. Діяльність по вивченню і виданню Метрики Великого Князівства Литовського в Білорусі ... 12
Розділ 2. Канцлери Великого Князівства Литовського і Литовська Метрика в XVI в: питання збереження документів державної канцелярії ... 19
Розділ 3. Характеристика деяких сучасних видань Литовської метрики ... 35
3.1. LIETUVOS METRIKA. Knyga Nr. 9 (1511-1518) ... 35
3.2. LIETUVOS METRIKA (1540-1541) ... 37
Висновки ... 43
Список використаної літератури ... 45

Для придбання курсової роботи "Литовська метрика" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Литовська метрика"

Курсова робота "Литовська метрика" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Литовська метрика", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Литовська метрика" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Литовська метрика" і призначений виключно для пошукових систем.

МУЗЕЇ - (греч. museion - місце, присвячене музам, храм муз, від musa - муза), установи, що здійснюють відбір, науч. дослідження і зберігання пам'ятників культури і иск-ва. Деятельность М. направлена на задоволення образоват. і творчих інтересів особистості, пов'язаних з вивченням і освоєнням культурної спадщини. Виникнення і розвиток М. пов'язані, з одного боку, з потребою збереження людством ист. пам'яті, з іншою - з розвитком різноманітних форм колекціонування і собирательства. Прообразамі М. були інш.. Александрійський мусейон (3 в. до н. е.; тут вивчалися мусич. иск-ва), збори цінностей і худож. ПУНКТУАЦІЯ - (позднелат. punctuatio, від лати. punctum - точка), 1) частина граматики, сукупність правил постановки розділових знаків в письмовій мові; 2) розставляння розділових знаків відповідно до цих правил. Система совр. русявий. П. складалася з 18 в. на основі досягнень в розробці теоретич. питань граматики, зокрема теорії синтаксису. Система П. володіє гнучкістю: нарівні з обов'язковими правилами вона містить вказівки, що не мають суворо нормативного характеру і допускаючі варіанти, пов'язані не тільки зі смисловою стороною письмового тексту, але і з його стилистич. особливостями. У русявий. П. МОДЗАЛЕВСКИЙ Лев Миколайович - [14(26).2.1837, д. Гару, нині в Порхов-ськом р-не Пськовської обл., - 12(24).5. 1896, Петербург], русявий. педагог, соратник і послідовник К. Д. Ушинського. Закінчив ист. ф-т Петерб. ун-та (1859). Після навчання на не д. курсах при ун-ті був відряджений за межу (1862), де разом з Н. І. Піроговим вивчав пед. справа. Після повернення в Петербург (1864) викладав педагогіку в Смільному ин-ті (де працював ще в 1861 - 62 разом з Ушинським, що вплинув сильний чином на М.) і на пед. курсах при 2-й воен. гімназії (з 1865). Керував організованими ним Андріївськими курсами для підготовки нар. вчителів. РЕВИКИН Олександр Іванович - [24.11(6.12). 1900, з. Панипино Симбірської губ., - 15.8.1983, Москва], літературознавець, педагог, дер филол. наук, проф. (1932), засл. діяч науки РСФСР. Закінчив Ін-т інструкторів-організаторів Наркомпроса (1922). і відділення мови і літри пед. ф-та 2-го МГУ (1925), аспірантуру РАНІЇОНа (1929; учень проф. П. Н. Сакуліна). На пед. роботі з 1920. Викладав русявий. літру в разл. уч. закладах Москви, в т. ч. в Моськ. обл. вечірньому пед. ин-ті (1929- 32); проф. і зав. кафедрою гір. пед. ин-та ім. В. П. Потемкина (1930 - 60), МГПИ (1960 - 83). Ответств. ред. журн. "Літра в школі" (1946 -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Литовська метрика" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Івана Сергій Андрійович - Івана (Сергій Андрійович, 1822 - 1877) - архітектор, син професора живопису Андрія Івановича Іванова і молодший брат славнозвісного Олександра Андрійовича Іванова. Вчився в архітектурному відділенні Академії Мистецтв під головним керівництвом професора А.А. Тона, якому допомагав при споруді Благовещенської церкви в Санкт-Петербурге, потім відвідав головні міста Бельгії і Сівба. Франції, оглядав старовинні замки за течією Луари і на півдні Франції і в 1846 р. прибув в Рим, де зайнявся вивченням місцевих пам'ятників середньовічного зодчества і залишків античних будівель. У 1848 р., з нагоди. Фогель Роберт Філіппович - Фогель (Роберт Філіппович) - астроном і геодезист, народився в 1859 р. Освіту отримав в університеті святого Володимира на фізико-математичному факультеті. У 1888 р. був відряджений в Пулково для фотометрических і спектроскопических спостережень. У 1891 р. захистив дисертацію на міру магістра під заголовком "Визначення елементів орбіт по трьох спостереженнях" (Київ). У 1892 р. відряджений за межу, де відвідав найголовніші астрономічні обсерваторії, займався астрофотографией, а в римською Collegio Romano спектроскопією у професора Tacchini. Після повернення з-за кордону (1893). ПАНАФИНЕИ - свята в честь Афіни, що здійснювалися в середині літа разів в чотири роки в день народження богині, 28 числа першого місяця року (Гекатомпедона). Зі часів правителя Афін Пісистрата (565 м. до н. е.) стали називатися Великими Панафінеямі, на відміну від щорічних Малих Панафіней. Великі Панафінеї продовжувалися декілька днів. У перші дні здійснювалися змагання вигадників гімнів, кінні і музичні змагання. Проводилися також біг з факелами, марші і військові вправи озброєних воїнів. У останній день свята влаштовувалися змагання бойових кораблів - триер. Нагородами за перемоги в музичних змаганнях були.
У вступі курсової "Литовська метрика" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Хомутови - Хомутови, три старовинних дворянських роду. Перший рід, записаний в VI частині родовідних книг губерній Тульської, Самарської і Московської, відбувається, за переказами, від шотландця Томаса Гамільтона, що виїхав в Росію з Великобританії в 1542 р. разом з малолітнім сином Петром, який потім перебував "на службі по Нову-Місту". Міна Петрович був в 1686 р. стольником. Григорій Аполлонович (1750 - 1836), генерал-лейтенант і сенатор, мав сини Сергія (1792 - 1852), що залишив "Щоденник свитского офіцера 1813 - 1814 рр." (в "Російському Архіві", 1869 і 1870), і Михайла.

кріпацтво - форма внеекономической залежності селян: прикріплення їх до землі і підкорення адміністративної і судової влади феодала. Сільське населення Росії перетворилося з орендарів в кріпаках між 1550 р. і 1650 р. Судебником 1497 р. Москва обмежила час переходу селян від поміщика до поміщика 2 тижнями (Юрьев день). Події 2-й підлога. XVI в. (завоювання Казані і Астрахані і відкриття цілинних земель; опричнина і переслідування) примусили уряд вжити рішучих заходів для зупинки селянського переселення. Починаючи з 1550 р. видавалися укази, що забороняли "чорним селянам" зніматися з місця. Одночасно були. ПРАВА ЛЮДИНИ - права для кожної людини, незалежно від його громадянства, підлоги, віку, національності і або релігійної приналежності. У рамках "теорії природного права" права людини вважаються природженими, незалежними від політичного, економічного і проч. пристрої. У рамках теорії "позитивного права" права людини виникають тільки в державі, фіксуються, записуються і відбиваються законах, моральних, етичних, релігійних, культурних нормах. Уявлення про права людини складалися в глибокій древності. З потреби вони забезпечувалися суворими, нерідко каральними заходами тогочасних.
Список літератури курсової "Литовська метрика" - більше 20 джерел. "РОСІЙСЬКА ІДЕЯ" - релігійна доктрина. Її ідеологічне і політичне оформлення відбувається в 30 - 50-х рр. XIX в. у слов'янофілів (К. Аксаков, А. Хомяков, Ю. Самарін і інш.). У центрі доктрини - питання про особливості російського історичного розвитку, про характер російського народу і російської культури, про історичну роль Росії. Відразу ж виявилася подвійність "Р. І.": Росію ставало спасати від "душевредного деспотизму" і "поліцейської держави", а Європу - від "парламентаризму, анархізму, безвір'я і динаміту". Об "Р. І." писали Ф. Достоєвський, Вл. Солов'їв, А. ДЕРЖАВА ЗАГАЛЬНОГО БЛАГОДЕНСТВИЯ (ДОБРОБУТ) - термін для позначення суті держави в США і Європі 30-х - 70-х рр. ХХ в., починаючи з "нового курсу" Рузвельта (на ім'я радника которго - Дж.Кейнса - часто іменується "кейнсианским"). Будучи формою розв'язання кризи ( "Великої депресії") держава загального благоденствия орієнтувалася на соціальне партнерствои головною задачею мало ефективне виконання функцій соціального захисту ( "соціальна держава" ). Тому державі ставилося в обов'язок стабілізація фінансів; стимулювання "великої науки"; контроль за прогресивним оподаткуванням, соціальним страхуванням, освітою, медичним обслуговуванням.

АБРАМС Якоб - (1883 - 1953). Анархіст. З 1905 брав участь в єврейському анархо-комуністичному і анархо-синдикалистском русі в США ( "ідиш-анархісти"). У 1917 секретар Союзу друкарів в Нью-Йорку організував групу єврейських анархістів (виходців з Росії) "Шторм" (з 1918 - "Свобода"). У січні-травні 1918 редагував підпільну газету "Freedom", автор двох листівок із закликом до загального страйку. Під керівництвом А. група вела антиурядову і просоветскую пропаганду, закликала до соціалістичної революції в США. 24.8.1918 арештований, вчинив озброєний опір поліції. З арешту групи "Свобода" почалися масові репресії.
Посилання в тексті роботи "Литовська метрика" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЛАДИСЛАВЛЕВ Михайло Іванович - (9(21).11.1840-24.04(8.05). 1890) - філософ, логік, психолог. Вчився спочатку в Новгородської семінарії, а потім протягом 2 років в Санкт-Петербургской духовній академії. У 1862-1864 рр. знаходився за межею, де слухав лекції К. Фішера, Р. Г. Лотце, що зіграв помітну роль в формуванні його світогляду. Після повернення в Петербург представляє магістерську дисертацію "Сучасні напрями в науці про душу" (1866) і стає доцентом філософії в ун-ті. Згодом він займає кафедру філософії на історико-філологічному ф-ті. У 1868 р. В. присуджується міра доктора філософії за дисертацію "Філософія Дамба". З 1885. БХАВАВИВЕКА - (санскр. Bhava-viveka - Аналітик буття) (6 в.) - буддійський мислитель з Південної Індії, основоположник сватантрика-мадхьямики. Полемізуючи з філософами хинаяни, йогачари, санкхьи, вайшешики, веданти і миманси, він викладав їх погляди систематично, за що його називають першим істориком індійської філософії. Він також оспорював апофатическую методику Буддхапаліти, що привело до розколу в школі мадхьямиков. Хоч Бхававівека також заперечував можливість незалежного виникнення сутностей (нихсвабхава), для нього порожнистість (шуньята) не є небуття речі, а є лише позначення того, що. БЛОНСКИЙ - Павло Петрович (1884- I. 1941) - російський педагог, психолог і філософ. Професор (1918). По сукупності робіт Б. була привласнена міра д-ра педагогічних наук (1935). Закінчив історико-філологічний факт Київського ун-та (1907). Викладав психологію, філософію і педагогіку в Московському ун-ті, на Вищих жіночих педаго-{ гических курсах і в Московському ун-ті А.Л. Шанявського. У 1907-1914 рр. написав ряд робіт по філософії і історії філософії (аналіз поглядів Дж. Беркли, Дамба і інш.). У 1915-1916 рр. опублікував серію педагогічних статей, направлених проти казармених порядків в школі і її.

КОНФЛІКТИ МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ - регіональний вияв загальних дезинтеграционних процесів руйнування колишнього СРСР в кінці ХХ в. Загострення міжнаціональних конфліктів на Північному Кавказі, їх перехід з латентної у відкриту фазу стало частиною дезинтеграционних процесів, що охопили СРСР в кінці 1980 - початку 1990-х рр. Причини, що обумовили ескалацію міжнаціональних конфліктів на території колишнього СРСР, в повній мірі виявилися на Північному Кавказі, при цьому в регіоні діяв і діє ряд специфічних чинників. По-перше, ця найбільш важка на всій території Росії спадщина національно-територіальних переділів. Ніде більш в. Рівень домагань - (level of aspirations) Психологи класифікують людей відповідно до їх цілей в житті. Нек-рі вважають, що ці цілі, або домагання, визначаються базовими рисами особистості, сформованими на ранніх етапах життя. Агресивний/покірний, звернений всередину/ назовні і активний/пасивний - лише нек-рі можливі приклади таких крес. Домагання яв-ця рушійними силами особистості. Вони виявляються важливіше за здібності, з к-рими чол. народжується або к-рі він придбаває в процесі взаємодії зі своїм оточенням і освіти, оскільки насправді має значення те, що він робить з цими природженими і придбаними. ХАРАКТЕР НОРМАЛЬНИЙ - проблема: чи існує він, і якщо так, то як виявляється? Формальна відповідь: існує, і це - характер без відхилень. Перелічуючи його властивості, довелося б перерахувати всі основні риси, що відрізняють відомі типи акцентуаций (-> характер: акцентуація), відмітивши, що вони виражаються "не дуже". Вийде, що такий характер - "золота середина" цілого ряду якостей. Але, оцінюючи математично імовірність наявності такого характеру, доведеться зробити висновок, що він - рідке явище (при десяти незалежних якостях оцінки "нормальною" виявилася б одна людина з. Епістемология генетична - [греч. episteme - знання logos - наука, вчення; genetikos - такий, що відноситься до народження, походження] - напрям в дослідженнях мислення, створене Ж. Піаже і його школою і що поставило метою розробити загальну теорію розвитку пізнання, яка синтезувала б дані онтогенеза (експериментальнопсихологического вивчення інтелекту дитини) і филогенеза (історії науки). Паралелі між цими двома рядами убачаються в тому, що як у індивіда, так і в ході загальної еволюції наукових ідей відбувається зміна характеру відносин між суб'єктом і об'єктом розумових операцій. На обох рівнях прогрес виражається в.