На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Лексико-синтаксичний словотвір у термінології

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Термін та його властивості ... 5
1.1. Визначення терміну ... 5
1.2. Шляхи виникнення термінів ... 7
1.3. Поняття терміносистеми ... 8
Розділ 2. Лексичне значення та внутрішня форма термінологічних одиниць ... 11
2.1. Поняття лексичного значення ... 11
2.2. Дефініції як можливий засіб опису лексичного значення ... 14
2.2.1. Значення і поняття ... 16
2.2.2. Значення й розуміння ... 17
2.2.3. Значення і зміст ... 19
Розділ 3. Способи побудови нових термінів ... 21
3.1. Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови ... 23
3.2. Побудова термінів шляхом прямого запозичення ... 25
3.3. Інші способи побудови нових термінів ... 28
3.4. Шляхи термінологічних запозичень ... 29
3.4.1. Запозичення з класичних мов ... 29
3.4.2. Запозичення з сучасних європейських мов ... 32
3.4.3. Етимологічна паронімія ... 35
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Лексико-синтаксичний словотвір у термінології"

Курсова робота "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" і призначений виключно для пошукових систем.

СЕРЕДНІ ПРОФЕСІЙНІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ - середні спеціальні учбові заклади, здійснюють ср. проф. освіта, готуючи фахівців ср. ланки для підприємств, організацій і установ разл. галузей економіки, культури, утворення, охорони здоров'я і інш. Представляють учнем общеобразоват. і проф. програми на базі основного загального, повного середнього загального і нач. проф. освіти. У Рос. Федерації ср. проф. освіта здійснюється в коледжах, технікумах (політехнікумах), уч-щах, ср. спец. уч. закладах-підприємствах (установах). Технікуми (політехнікуми) - самостоят. уч. закладу. Вони готують фахівців в основному для пром-сти, з. х-ва, транспорту і. Мах Ернст - (18.2.1838, Турас, Моравія - 19.2.1916, Хаар поблизу Мюнхена) - австрійський фізик, один з найнайбільших свого часу, філософ - представник емпириокритицизма, психолог. До 10 років навчався зусиллями своїх батьків в маєтку батька в Зібенбрунне на основі знайомства з живою природою і читання класичних текстів. У 1848 м. поступив в гімназію бенедиктинцев, але через рік був відрахований як "бездарний", продовжив освіту в сім'ї. У 1853 м. після здачі екзаменів він поступив в шостий клас гімназії м. Кремзир і через два роки отримав атестат зрілості. З 1855 м. навчався. МЕЛАНХТОН Пилип - (16.2.1497, Бреттен, Баден, - 19.4.1560, Віттенберг), ньому. педагог-гуманіст, діяч Реформації в Німеччині, сподвижник М. Лютера. Вчився в Гейдельбергськом ун-ті (у віці 14 років - бакалавр; в 16 років - магістр). Викладав в Тюбінгенськом (з 1517) і Віттенбергськом (1518, проф. з 1524) ун-тах. Розробив систему навчання, що проймім ідеями гуманізму. Мету навчання бачив в оволодінні красномовством, але зв'язував його з конкретним знанням і глибоким розумінням предмета. Ведучим елементом навчання зробив читання інш.. і рим. оригінальних джерел. Читання доповнювалося усними і письмовими. БЕЛЬО Андрії - (29.11.1781, Каракас, - 15.10.1865, Сантьяго, Чілі), венесуельський просвітник, письменник, вчений, педагог і гос. діяч. У 1810- 1829 в Лондоні представляв лат. республіки, з 1829 жил в Чілі. Викладав в коледжах і Нац. ин-ті в Сантьяго (з 1830). Фундатор (1842 - 43) і перший ректор Чилійського ун-та, перед. Університетської ради, у ведінні к-рого довгий час знаходилася вся система освіти в Чілі. Б. випробував вплив франц. пед. думки кон. 18-нач. 19 вв., а також І. Г. Песталоцци. Вважав освіту основою всякого прогресу, необхідним підмурівком всіх респ. установ. Був сюронником т. н.
Кожна вагома структурна частина курсової "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УРАЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ - розташовувалася вдовж нижньої половини ріки Уралу; всього 312.800 кв. км. Освічена в 1868 р. з Землі Уральських Козаків в європейській частині басейну цієї ріки і деякого простору кочового степу на її лівому березі. З обширних земель, бувших раніше у володінні Козаків, для них було виділено у власність Війська і на правах неподільного громадського користування тільки 68275 кв. км у відділах Уральському, Лбіщенськом і Гурьевськом. Зауральская степ з цих відділів, з всім Темірським відділом, звернена в державну власність і надана в суспільне користування Казахів, що кочують. Об'єднання Землі Уральських. КАРАВАК - (caravaque) Луї (1684, Марсель - 1754, Санкт-Петербург), французький живописець. Відбувався з сім'ї потомствених різьбярів і декораторів. Творчу діяльність початків в Арсеналі галер в Марселі. У 1715 м. уклав контракт про надходження на службу при дворі Петра I; в 1716 м. переїхав в Санкт-Петербург. Робота Каравака в Росії була тісно пов'язана з "Канцелярією від будов". Ранні роботи художника виконані в стилістиці рококо. Він неодноразово писав з натури портрети Петра I і членів його сім'ї: "Портрет цесаревни Ганни Петрівни" (1725) - старшої дочки царя;. МУРОМСКАЯ, чудотворна ікона - Принесена з Києва в Муром св. кн. Костянтином Муромським в н. XII в. Костянтин довго старався переконати язичників в Муроме прийняти християнську віру, але вони не тільки не виявляли на те згоди, а навіть в люті склали змову і хотіли убити його. Коли блгв. князь взнав про це, то старанно помолився Богу і вийшов до них з іконою Богоматері. Язичники були уражені жахом і негайно змінили думки, і самі стали просити хрещення. У до. XIII в. в Муроме був єпископом св. Василь Рязанський. Народ, засліплений наклепами, запідозрив його в хибному житті і хотів той, що убив. Святитель просив відстрочити смерть.
У вступі курсової "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ушаков Андрій Іванович - Ушаков (граф Андрій Іванович, 1672 - 1747) - начальник таємної розшукової канцелярії, син бідного дворянина. Петро Великий звів його в звання таємного фискала (1714) і доручив спостерігати за спорудою кораблів. Коли Катерина I лежала при смерті, Ушаков брав участь в задумі відчужити від престолу Петра II. По вступі на престол Ганна Іоанновни він підписався під проханням дворянства, що засуджувало спробу верховної ради обмежити імператорську владу (1730). У 1730 р. він призначений сенатором, в 1731 р. - начальником канцелярії таємних розшукових справ; брав ревну участь в розшуку по різних.

Сирку Поліхроній Агапієвич - Сирку (Поліхроній Агапієвич) - славіст, за походженням румун, син поселянина Бессарабської губернії, народився в 1855 р.; освіту отримав в Санкт-Петербургском університеті. Першим його трудом була "Історія християнства в Болгарії до князя Бориса і хрещення болгарського народу". У 1889 р. захистив pro venia legendi міркування про "Візантійську повість об убиении Нікифора Фоки в старовинному болгарському переказі" (Санкт-Петербург, 1883), в 1891 р., на міру магістра слов'янської філології - "Літургійні труди патріарха Евфімія Терновського" (Санкт-Петербург, 1890); в. МАНІПУЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКОЮ ДУМКОЮ - (син. "маніпуляція масовою свідомістю") - один з способів панування і придушення волі громадян шляхом духовного впливу на людей через програмування їх поведінки. Цей вплив направлений на психічні структури людини, здійснюється потайно і ставить своєю задачею зміну думок, спонук і цілей людей в потрібному власті напрямі. Симптомами і ознаками прихованої маніпуляції можуть бути: мова, емоції, сенсаційність і терміновість, повторення, дроблення, вилучення з контексту, тоталітаризм джерела повідомлень, тоталітаризм рішення, змішення інформації і думки, прикриття авторитетом.
Список літератури курсової "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" - більше 20 джерел. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - у другій половині поточного сторіччя включає в свою орбіту всі суспільні явища, насамперед політику. Оскільки нинішнє покоління є свідком початкової стадії науково-технічного розвитку суспільства, ми не можемо знати ні його розвинених форм, ні меж, ні наслідків. Ми можемо констатувати той факт, що європейська цивілізація викликала унікальну в житті планети промислову революцію, яка в своєму розвитку перетворилася в науково-технічну. Перетворення природи в масштабах планети вступило в нову стадію, яка від всіх інших способів перетворення відрізняється лавиноподібно наростаючим непередбачуваним. КОРПОРАТИВИЗМ - Корпоративизм передбачає наявність формальних організацій, що іменуються корпораціями, в рамках яких представники тих або інакших форм економічної діяльності (власники, працівники, технічні фахівці і т. д.) і представники держави об'єднують свої зусилля в пошуку взаємоприйнятних рішень, які працювали б на благо нації загалом. Такого роду корпорації виконують роль посередника між державою і його громадянами. У теорії корпоративизма присутні елементи як плюралізму, так і елитизма. Подібно плюралізму, корпоративизм підкреслює значення груп інтересів в формуванні державної політики, однак услід за.

Закон про надра - Президент РФ В. Путін: "Система ресурсних платежів також вимагає змін. Вона повинна надати рівні умови конкуренції як всередині добувного сектора, так і між добувними і переробними галузями, а також забезпечити раціональне використання природних ресурсів. Вважаю, що новий Лісовий кодекс і Закон "Про надра" повинні відповісти на всі ці питання". (Послання 2004 року.) У Росії діє Закон "Про надра", що вступив в дію в 1992 році, в редакції від 12 лютого 2004 року. У концепції нового Закону "Про надра" передбачені норми, відсутні в нині чинному законі.
Посилання в тексті роботи "Лексико-синтаксичний словотвір у термінології" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕЛИЙ - Фессалийский герой, син Посейдона і Тіро (дочки Салмонея, дружини царя Іолка Кретея). Коли Тіро полюбила річкового бога Еніпея, Посейдон прийняв його вигляд, і від нього вона народила близнюків П. і нелея. Бажаючи зберегти свій союз з Посейдоном в таємниці, Тіро кинула дітей. Пастухи в цей час гнали табун, і кобилица наштрикалася на близнюків, зачепивши одного з них копитом, чому на обличчі його залишилася темна пляма (греч. "темний"), тому хлопчика назвали П. Детей виховали пастухи. Коли брати виросли, то прийшли на допомогу своєї матері, яку гнобила її мачуха, що ненавиділа. МАНЕРИ - (фр. Maniere - прийом, образ дії) -спосіб тримати себе, зовнішня форма поведінки, поводження з інш. людьми. Включають також сукупність властивостей мови (уживані вирази, тон, інтонація), характерні для людини ходу, жестикуляцію, мимику (іноді також говорять об М. одягатися). М. відносяться до культури поведінки і регулюються етикетом. Відношення до М. різне у різних соціальних груп. Аристократичний погляд на М. розглядає їх як вираження природженого благородства представника "вищого" стану або як зовнішній лоск, що характеризує приналежність людини до "світському" об-ву. МОРОЗОВА - Наталія Григоріївна (р. 1906) - російський психолог і дефек-толог. Фахівець в області вивчення мовного розвитку дітей, психології особистості, трудового виховання школярів і дошкільнята. Д-р психологічних наук (1968), професор. Закінчила 2-й МГУ (1930), потім аспірантуру ин-та дефектологія (1941) і МГПИ ім. В.І. Леніна (дефектологічне відділення, 1944). Працювала в посаді заст. директора Інституту дефектології АПН РСФСР (1955- 1963). З 1963 по 1965 р. зав. лабораторією навчання і виховання слабовидящих дітей. З 1965 по 1978 р. керувала сектором виховання і навчання аномальних дітей дошкільного віку. З.

Рубінштейн Сергій Леонідович - (6.06.1889, Одеса - 11.01.1960, Москва) - радянський психолог і філософ, один з творців деятельностного підходу в психології. Біографія. Закінчив Одеський університет, філософську і психологічну освіту завершив в Марбурге (1913), де захистив докторську дисертацію по темі "Eine Studie zum Problem der Method". З 1919 р. - доцент, з 1921 р. - професор кафедри філософії і психології Одеського університету. З 1922 р. - директор Наукової бібліотеки Одеси. З 1930 по 1942 р. - завідуючий кафедрою психології Ленінградського державного педагогічного інституту. У 1937 р. йому була присуджена міра. Статева перверсия - будь-яка форма сексуальної поведінки, яка є спотворенням, перекрученням природної, біологічно доцільної його моделі і/ або пов'язана з психічним або особовим розладом. Якщо прийняти поширене положення про те, що сексуальне задоволення є основна мета сексуальних відносин законопослушного індивідуума, то доведеться визнати також і те, що статевих перекручень: 1. або не існує, якщо ці відносини не порушують юридичних норм, тобто прав і правомірних бажань іншої людини; 2. або статеві перекручення зустрічаються навряд чи не повсюдно і щокроку, оскільки такі відносини насправді аж ніяк не завжди. Ймовірностний теорія лідерства - Одне з пояснень ефективності лідерства, засноване як на особистих властивостях лідера, так і на особливостях ситуації. Згідно з цією теорією, лідери, що оцінюють найменше співробітників (НПС), яким віддається перевага в негативних термінах (лінивий, некомпетентний і т. д.), більш зацікавлені у виконанні роботи, чому в хороших відносинах з людьми, працюючими під їх керівництвом. Їх називають лідерами з низьким показником НПС. З іншого боку, лідери з високим показником НПС оцінюють своїх співробітників в більш доброзичливому контексті, виявляючи інтерес до збереження хороших відносин зі своїми. ТРАНСОВИЕ МЕТОДИ - Психотерапевтичні прийоми, що використовують змінені (розщеплені) стану свідомості (транс) в лікувальних і/або профілактичних цілях. Утилізуватися можуть спонтанні трансові стану (самонавіяння по Куе), штучно викликані самим індивідом (аутогенная тренування, медитація) або наведені психотерапевтом (гіпноз, ериксоновский гіпноз, нейролингвистическое програмування, методики визуализации), в тому числі і за допомогою психоделических психофармакологических препаратів (наркопсихотерапия, психоделическая психотерапія). Трансові розщеплені стану свідомості.