На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Творчі грані Миколи Вінграновського ... 5
Розділ 2. Особливості лексики та позначення кольору в творах М. Вінграновського ... 13
2.1. Особливості лексики М. Вінграновського. Стильові особливості. Міфологеми ... 13
2.2. Позначення кольору в творах М. Вінграновського ... 20
Висновки ... 29
Список використаної літератури ... 31

Для придбання курсової роботи "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського"

Курсова робота "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАГМАТИСТСКАЯ ПЕДАГОГІКА - (лати. pragmatismus, від греч. pragma, рід. п. pragmatos - справа, дія), пед. течія, виникла в США в кон. 19 в. - нач. 20 в. Відомо також під назв. "прогрессивизм" (або "прогресивне виховання"), "инструментализм", "експериментализм". Найбільш загальні методологич. посилки П. п. містилися в творах фундаторів філософії прагматизму Ч. Пірса і У. Джемса. Остаточне її оформлення пов'язане з ім'ям Д. Дьюї і його послідовників: Б. Боуда, У. Килпатріка, X. Рагга, Д. Чайлдса, Дж. Каунтса і інш. У 1-й підлогу. 20 в. П. п. була теоретич. ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ - 1. самостійна галузь науки про освіту, цілісне і системне знання про людину виховуючу що і виховується, як суб'єкта і об'єкт освіти; интегративная наука, що узагальнює різні знання про людину в аспекті виховання і навчання. У цьому значенні П.а. прагне визначити своє місце в системі наук і, передусім в системі педагогічного знання, знайти статус самостійної науки, що володіє специфічним об'єктом, предметом, цілями, проблемами і методом їх рішення. 2. Основа педагогічної теорії і практики, методологічне ядро педагогічних наук, яке вбирає в себе наукові знання про людину, отримані в процесі освіти. ДЕРКАЧЕВ Ілля Петрович - [20.7(1.8). 1834, Усть-Азовське (Каменськоє) Дніпропетровського у., - 8(21).11.1916, Москва], укр. і русявий. педагог, методист, подітий. письменник. Вчився в Харківському (1855) і Моськ. (1856 - 59) ун-тах. До 1863 жил в Москві, давав приватні уроки і викладав в недільних школах, співробітничав в "Моськ. відомостях" і "Русявий. мови". У 60 - 70-х рр. викладав в гімназіях і уч-щах Севастополя, Херсона, Одеси і інш. У системі нач. навчання особливу роль відводив наглядності: в 1862 організував експерим. підготує, клас наочного навчання при сімферопольській гімназії. Укладач. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ - - документи, що визначають зміст утворення всіх рівнів і спрямованості. У Рос. Федерації О.п. поділяються на загальноосвітні і професійні. Осн. задачі О.п.: формування загальної культури особистості, адаптація особистості до життя в суспільстві, створення основ для усвідомленого вибору професії і освоєння професійних О.п. До загальноосвітніх відносяться програми дошкільного утворення, початкової, основної і середньої (повного) загальної освіти. О.п. є наступними, тобто кожна подальша програма базується на попередній. Професійні О.п. направлені на рішення задач підвищення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИМАТИ - сімейство человекообразних мавп. У середньовіччі навіть вчені відносилися до мавпи з підозрою. У зоологічному зведенні того часу "Фізіологус" під малюнками мавпи вказано: Figura Diabolo (фігура диявола). Видимо, так назвали антропоїдів за те, що вони дуже схожі з людиною. "Вороги Христа - це мавпи, що наслідують людині", - писав фундатор ордена єзуїтів Ігнатій Лойола. Навіть при копіюванні старих античних картин, на яких були мавпи, їх знищували або замінювали малюнками інших тварин. У XVI в. флорентієць Лючино Ваніні став було говорити про мавп, лаючи "атеїстів", которі-де виводять ефіопів від. ЦЕРКОВНО СЛОВ'ЯНСЬКА МОВА - мова слов'янського тексту Священного Писання і Богослужебних книг, перші перекази яких виконані святими братами Кирилом і Мефодієм, за допомогою винайдених ними буквених знаків. Словарь Ц. слов'янської мови запозичений від древніх Македонців і, очевидно, від Пріазовських Слов'ян; один з перших російських істориків В. Н. Татіщев (Історія Російська) підкреслює, що "в житії Кирила Селунського, як в римських, так і в наших написано, що Кирило більш по-перше за Казар вірі Хрістової вчив і для них букви склав (а Нестір сказует в Моравії), а потім Моравам і Болгарам сообнщени". Винайдені Кирилом і Мефодієм букви. БЕРГГОЛЬЦ - Ольга Федорівна (1910, Санкт-Петербург - 1975, Ленінград), російська письменниця. Народилася в сім'ї лікаря. У 1930 м., закінчивши відділення журналістики Ленінградського ун-та, поїхала в Казахстан, де працювала в місцевій газеті. Цьому етапу її життя присвячені книга нарисів "Глибинка" (1932), книга розповідей "Ніч в "Новому світі " (1935), повість "Журналісти" (1935). Ранні поетичні збірники Берггольц ("Вірша", 1934; "Книга пісень", 1936) відрізняє довірливо-захоплене відношення до миру. У 1939 м. Берггольц була арештована по помилковому.
У вступі курсової "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ - Христа ради юродивий (ск. 8.07.1303), до свого звертання в Православ'я був купцем з Західної Європи, що торгував в Великому Новгороде у 2-й підлогу. XIII в. Краса православного богослужіння так уразила Прокопія, що він перейшов з католицтва в Православ'я і назавжди залишився на Русі. Повчання в основах православної віри Прокопій отримав в монастирі, заснованому в XII в. прп. Варлаамом Хутинським. Прокопий пожертвував частина свого майна Хутинськоп помешкання, а інше роздал убогим. Благочестя св. Прокопия стало відомо всім новгородцам, і йому, що обтяжувався шануванням, довелося залишити.

ЗАГОСКИН - Михайло Миколайович (1789, з. Рамзай Пензенської губ. - 1852, Москва), російський прозаїк, драматург. Перший серйозний твір - комедія "Пустун" (1814). У наслідування комедії А. А. Шаховського "Ліпецкиє води, або Урок кокеткам" Загоськин пише "Комедію проти комедії, або Урок тяганині" (1815). У 1817 м. видає перші прозаїчні твори (нариси і уривки з романа "Нерівний брак"). У 1829 м. вийде головний твір - роман "Юрій Мілославський, або Росіяни в 1612 році". У доброзичливій загалом рецензії А. С. Пушкин звернув увагу, "як живі, як цікаві сцени. БАБАКІВ Владислав Юрійович - (р. 21.09.1964) Заступник керівника адміністрації Президента Російської Федерації В. В. Путіна з січня 2000 р. по 25.03.2004 м. в першому президентському терміні; помічник Президента Російської Федерації - заступник керівника адміністрації Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 25.03.2004 м. у другому президентському терміні. Народився в з. Солнцеве Ліпецкой області. Освіту отримав в Московському інституті стали і сплавів, на театральному факультеті Московського інституту культури, в Міжнародному університеті в Москві (нец 1990х рр.). Магістр економічних наук. У.
Список літератури курсової "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" - більше 20 джерел. МОДЕРНІЗАЦІЯ - ( фр. moderne сучасний) - процес переходу від традиційного суспільства до індустріального (сучасному). У економіці найважливішими чинниками М. є розширення індустріальних технологій, заснованих на використанні капіталу і наукового знання, широкому освоєнні природних ресурсів, розширенні повторного (переробка, торгівля) і третинного (послуги) секторів господарства, розвиток ринків товарів, капіталів і труда; в соціальній сфері - ослаблення колишніх наказаних (аскриптивних) типів социальности і розширення сфери нових целерациональних зв'язків, заснованих на професійних або ринкових критеріях, що. ОДЖАЛАН Абдулла - (Апо), фундатор і керівник найбільшої курдской повстанської організації - Курдської робочої партії. Оджалан народився в сім'ї селянина в селі Омерлі в населеній курдами області на турецко-сірійській межі. Під час навчання в університеті Анкари (де вивчав політичну науку), яке довелося на бурхливі 1970-е рр., він познайомився з леворадикальними ідеями. У 1978, будучи ще студентом, Оджалан заснував леворадикальную Курдськую робочу партію. Невдовзі КРП перетворилася в бойову організацію, ведучу активну партизанську діяльність. У 1980-90-х рр. Оджалан керував операціями з території Сірії, яка в.

БИХЕВИОРИЗМ - ( лати. behaviour поведінка) - підхід в політології, що засновується на вивченні політичної поведінки, застосуванні кількісних методів до вивчення і порівняння політичних об'єктів. Б. виник і активно розвивався в політичній науці в 30-50-е рр. як реакція на незадоволення історичним і інституційним підходами, що страждали описательностью і безсистемністю. Його основоположниками вважаються американські політологи Ч. Мерріам і Г. Лассуелл. "Одиницею" політичного дослідження, в рамках даного підходу, була визнана поведінка індивідів, що спостерігається і груп в різних політичних ситуаціях. Основними.
Посилання в тексті роботи "Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕАЛІЗМ - (від греч. idea - вигляд) - метафізична позиція, згідно з якою реальність зрештою ідеальна. Типово идеалистичен теза Г.Гегеля: "Все дійсне розумне, все розумне дійсне", а також переконання, що в глибині реальності діє Розум, Думка, Софія. Ідеалізм сходить до вчення Платона про ідеї, згідно з яким в горнем світі є ідеальні прообрази сущого, який реальніше і цінніше самих речей - слабих і незавершених втілень ідей в нашому світі. Вчення Платона - ще не ідеалізм в чистому вигляді, так як тут не все в світі чисто ідеальне. У ідеалізмі Дж.Берклі (XVII в.) речі реальні тому, що вони існують в думці Бога. ЕТИЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ - концепція, згідно до-ой соціалізм потрібно розглядати гл. обр. як сукупність морально-етичних принципів і вимог. Представниками його виступають передусім праві соціал-демократи і соціалісти. Теоретичне обгрунтування Е. з. отримав в неокантианстве. Відкидаючи філософію марксизму, кантианци (Коген, П. Наторп, Р. Штаммлер, К. Форлендер, Л. Нельсон і інш.) намагалися з'єднати науковий соціалізм з кантовской етичною філософією. Поняття "соціалізм вони ототожнювали з "певним етичним світоглядом, а під етикою розуміли соціальну педагогіку, мету до-ой - усунення протиріч в суспільних. Втручання випадкових свідків - (bystander involvement) У березні 1964 р. молода жінка на ім'я Китті Дженовезе була по-звірячому убита на вулиці в Нью-Йорку на очах у 38 її сусідів по будинку, що спостерігали цю сцену з вікон своїх квартир. Хоч биття продовжувалося більше за півгодини, жоден з них не викликав поліцію доти, поки все не закінчилося. У той час психологи мало знали про динаміку В. з. з. Під впливом трагічного випадку з Дженовезе сталі проводитися численні исслед., що привело до накопичення теорет. знань і емпіричних даних. Однією з найбільш широко відомих моделей втручання свідків в критичних ситуаціях є.

Гра ділова - форма відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерної для даного вигляду практики. Проведеніє И. д. являє собою розгортання особливої (ігрової) діяльності учасників на імітаційній моделі, що відтворює умови і динаміку виробництва. У залежності від того, який тип людської практики відтворюється в грі і які меті учасників, розрізнюють І. д. учбові, дослідницькі, управлінські, атестаційні. Істоки И. д. простежуються аж до магічних обрядів первісних людей; її безпосереднім попередником є військова гра, що зародилася в XVII в. Перша управлінська. ПІДКАЗКА ОПЕРАТОРУ - представлена спеціальним образом додаткова інформація, що допомагає оператору в процесі прийняття рішення або при здійсненні керуючих впливів. П. про. може здійснюватися як при виконанні ним реальної діяльності, особливо в незвичайних, складних або стресових ситуаціях, так і при навчанні операторів (особливо в ігрових ситуаціях, пов'язаних з прийняттям правильного рішення по ходу зміни виробничої ситуації). У останньому випадку, як встановлене А. І. Нафтульевим, попереднє навчання формуванню оптимальної стратегії рішення ігрових задач в умовах наочної і абстрактної форми представлення. Етапи психічного дозрівання - існують різні систематики психічного розвитку. Так, Г.К.Ушаков (1973) розрізнює: 1. моторний етап психічного дозрівання, на якому дитина опановує своїм тілом (триває протягом 1-го року після народження); 2. сенсомоторний етап психічного дозрівання, на якому формуються найважливіші рухові навики, включаючи мову (триває з 1-го року до 3-х років); 3. афективний етап психічного дозрівання, на якому відбувається диференціація емоційних реакцій (триває від 3-х до 12 років); 4. идеаторний етап психічного дозрівання, на якому формуються вищі рівні мислення, почуття, самосвідомості. На думку. Орієнтування - (лати. oriens - схід) - 1. в етологии - поворот або зосередження уваги; 2. визначення положення тіла або його частин в просторі; 3. знання, обізнаність про власну позицію в соціальному, межличностном або концептуальному контексті; 4. певний світогляд, загальний напрям в житті, науці, філософії, релігії; 5. програма інструкцій на допомогу будь-кому орієнтуватися в одному з вищезазначених значень; 6. в психопатології - загальна назва психологічних функцій, які забезпечують знання деяких аспектів власної особистості, поточного часу, місцезнаходження, обстановки і ситуацій. Розрізнюють: а).