На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ОБ'ЄКТИ ЛЬВОВА

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Коротка історична довідка ... 5
Розділ. 2. Культурно-історичні місця Львова ... 7
2.1. Музеї Львова ... 7
2.2. Визначні культові споруди м. Львова ... 10
Розділ 3. Архітектурні пам'ятки Старого Львова ... 15
3.1. Площа Ринок (Львів) ... 15
3.2. Вулиця Івана Федорова ... 17
3.3. Вулиця Арсенальська ... 20
3.4. Вулиця Вірменська ... 20
3.5. Вулиця Галицька ... 23
3.6. Вулиця Друкарська ... 25
3.7. Вулиця Краківська ... 25
3.8. Вулиця Пливи Бринди ... 27
3.9. Вулиця Руська ... 27
3.10. Вулиця Сербська ... 29
3.11. Вулиця Ставропігійська ... 30
3.12. Вулиця Староєврейська ... 30
3.13. Вулиця Театральна ... 32
3.14. Вулиця Шевська ... 35
3.15. Площа Івана Підкови ... 36
3.16. Площа Катедральна ... 36
3.17. Площа Музейна ... 39
Висновки ... 41
Література ... 43
Додаток ... 44

Для придбання курсової роботи "Культурно-історичні об'єкти Львова" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Культурно-історичні об'єкти Львова"

Курсова робота "Культурно-історичні об'єкти Львова" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Культурно-історичні об'єкти Львова", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Культурно-історичні об'єкти Львова" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Культурно-історичні об'єкти Львова" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ молоді - процес формування особистістю свого відношення до проф. сфері і спосіб його самореалізації через узгодження внутриличностних і соціально-проф. потреб. П. з. може розглядатися як складова частина життєвого самовизначення, тобто входження в ту або інш. соціальну і проф. групу, вибору образу життя, сфери трудової діяльності і конкретної професії. У цьому значенні П. з. знаходиться в одному ряду з соціальним, нравств. сімейним і інш. видами самовизначення і базується на психол. закономірностях сознат. виявлення і твердження собств. позиції в проблемних ситуаціях, зокрема в складному світі. АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА - (франц. agressif - зухвалий, войовничий, від лати. aggredior - нападаю), дії, що мають на меті спричинення морального або физич. збитку іншим. У психології існує безліч пояснень природи агресивності: в психоаналитич. традиції А. п. розглядається як вираження пригнічених бессознат. влечений, необихевиоризме - як наслідок фрустрации, в когнитивной психології - як вияв "дисонансу" (невідповідності) в познават. сфері суб'єкта. Існують також відверто биологизаторские трактування агресивності як природженої межі, що не знаходять, однак, суворого науч. підтвердження. Для. РЕЙН Вільгельм - (10.8.1847, Ейзе-нах, - 19.2.1929, Йена), ньому. педагог. Вивчав теологію в ун-тах Німеччині, курс педагогіки пройшов під керівництвом К. Ф. Стоя в Йене і Т. Циллера в Лейпциге. З 1871 викладав в пед. семінаріях; в 1885 став наступником Стоячи на кафедрі педагогіки Йенського ун-та, краю в період діяльності перетворилася в один з центрів пед. досліджень в Німеччині: при кафедрі була організована експерим. школа, в до-ой з пед. практикою Р. могли знайомитися численні екскурсанти і стажисти з інш. країн. Р. прагнув погодити ідеї І. Ф. Гербарта з новими напрямами в педагогіці. Детально. Герберт Спенсер - (1820-1903) Г. Спенсер, автор педагогічного трактату "Виховання розумове, етичне і фізичне" - англійський філософ-позитивіст, противник революційних перетворень. У своїх філософських ідеях обгрунтовує еволюційні закони розвитку природи і суспільства: згідно із законами природного відбору, виживають найбільш пристосовані в житті, отже, виховання повинно допомагати в пристосуванні до життя, людині необхідно давати тільки те, що пригодиться в житті, буде йому корисно. Моральність - засіб пом'якшення боротьби між егоїзмом і альтруїзмом, в її основі лежить не боротьба, а прагнення на щастя.
Кожна вагома структурна частина курсової "Культурно-історичні об'єкти Львова" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ХОМ'ЯКІВ - Олексій Степанович (1804, Москва - 1860, з. Ивановское Ліпецкой губ.), російський письменник, філософ. Відбувався з древнього дворянського роду. Дістав прекрасну домашню освіту. У віці 17 років екстерном здав екзамени в Московському ун-ті на міру кандидата математичних наук. На початку свого літературного шляху був пов'язаний з московським Суспільством любомудрия, куди входили поети і мислителі, зосереджені німецькою ідеалістичною філософією. Вірші Хомякова цих років ("Поет", 1827; "Натхнення", 1828) витримані в дусі традиційної романтичної естетики. Новим етапом стали. Фарсис - Таршиш. Фарсис. 1) Один з сини Іавана (Побут. 10:4; 1 Пар 1:7); вважають, що ця назва означає тирсенское або етруське плем'я, а також і населення дальнього заходу Іспанії, див. нижче. 2) Країна і народ на дальньому заході, що прославилася торгівлею і мореплаванням (Іс 23:6; 60:9; 66:19). Фарсис підтримував пожвавлені торгові стосунки з Тиром, товари якого його багаті купці (Ієз. 38: 13) вивозили на своїх кораблях (27: 25) і платили за них сріблом, залізом, оловом і свинцем (27:12; Срав. Ієр. 10:9). Фарсисские царі згадуються в Пс. 71:10, серед тих, які будуть приносити дари царю ізраїльському. У Фарсис. ПУКИРЕВ - Василь Володимирович (1832, сіло Лужники Тульської області - 1890, Москва), російський живописець. Народився в селянській сім'ї. Мальовничій майстерності навчався у иконописца в Могильове. Вчився в Московському училищі живопису, творення і зодчества (МУЖВЗ) у С. К. Зарянко (1847-58). З 1860 м. академік Петербургської академії мистецтв. Протягом 12 років (1861-73) викладав в МУЖВЗ, однак був вимушений відмовитися від викладацької діяльності за станом здоров'я. На початку свого творчого шляху Пукирев цілком успішно займався портретним живописом, але під впливом художника В. Г. Перова.
У вступі курсової "Культурно-історичні об'єкти Львова" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Гефсиманія - Гат-Шманйм. Гефсимания, тобто прес для масла, невелике селище з садом поза Ієрусаліма біля західного підніжжя Олійної гори, куди часто віддалявся наш Спаситель, і де Він переніс невимовні душевні муки в ніч, коли був відданий (Мат. 26:36; Map. 14-32). Гефсимания знаходиться по той бік Кедронського потоку (Іоан. 18:1), де донині показують оточений кам'яними стінами олійний сад, званий Джесманіє. Він представляє неправильний чотирикутник зі сторонами довжиною в 70 кроків. На стукіт у ворота відкриває францисканский чернець (католик), вставляє відвідувача і супроводить його. У саду знаходиться.

ЕЛЕГІЯ - (греч. elegeia, від elegos - жалібна пісня), медитативний вигляд лірики, в якому опис ідеального пейзажу або міркування ліричного героя (в формі першої особи) виражає сентиментальний погляд на суть людських відносин або природу поетичної творчості, на долю людини взагалі, мироустройство або пристрій суспільства. Елегія виникла в античній Греції і була жанром дидактичної поезії, присвяченим суспільним темам, політичним питанням. У поезії античного Рима вона стала жанром переважно любовної лірики (окремі вірші у Катулла, ранній цикл віршів у Овідія). Античну поети при творі творів елегій використали. ГЛАЗЬЕВ Сергій Юрійович - (р. 01.01.1961) Суперник В. В. Путіна на президентських виборах 14.03.2004 м. Народився в м. Запоріжжя Української ССР. Освіту отримав на економічному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова по спеціальності економічна кібернетика (1983, з відмінністю), в аспірантурі Центрального економикоматематического інституту АН СРСР (1986). Доктор економічних наук (1989), професор (1999), членкорреспондент РАН по відділенню економіки (2000). З 1986 р. молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідуючий лабораторією в Центральному економикоматематическом інституті АН.
Список літератури курсової "Культурно-історичні об'єкти Львова" - більше 20 джерел. СУДАН - З встановленням в нач. 1990-х рр. в Судане исламистского режиму Національного ісламського фронту уряд країни починає підтримувати міжнародну терористичну діяльність ісламських фундаменталистов. Самостійно Судан грає незначну роль в організації терористичних операцій, будучи базою для терористів, що переховуються від правосуддя і надаючи міжнародним терористичним організаціям можливість засновувати регіональні філіали і тренувальні табору на своїй території. Підтримка терористичних організацій включає: воєнізоване навчання, ідеологічну обробку, допомогу в здійсненні фінансування, надання. ИНКРЕМЕНТАЛИЗМ - Процес здійснення політичної діяльності характеризується як инкрементализм тими, хто вважає, що люди, відповідальні за прийняття рішень, намагаються лише злегка коректувати політику, що вже проводиться, не виявляючи бажання ввергати себе в тривалий процес всеосяжного аналізу всього спектра можливостей, що відкриваються перед ними. Подібний погляд на політичну реальність насамперед асоціюється з ім'ям американця Чарлза Ліндблюма, чий внесок в розробку концепції инкрементализма міститься в статті "Наука абияк добиратися до фінішу", опублікованої в 1959 м. У статті говориться про те, що.

ЩЕРБАКОВ Вячеслав Миколайович - (р. 31.03.1940) Суперник мера СанктПетербурга А. А. Собчака на виборах 1991 і 1996 рр. Народився в Ярославської області. Освіту отримав в Ленінградськом вищому командному военноморском училищі підводного плавання ім. Ленінського комсомолу і в Воєнноморської академії. Більше за 15 років служив на підводних човнах Північного флоту, в тому числі командиром атомного підводного човна. З 1978 р. викладав в Воєнноморської академії в Ленінграде. Контрадмирал запасу. Доктор військових наук, професор. У 1990 р. вибраний депутатом Ленінградського міської Ради народних депутатів. Один з суперників А. А. Собчака на.
Посилання в тексті роботи "Культурно-історичні об'єкти Львова" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЧАНЬ - друга по популярності після школи "чистої землі" (амидаизма) школа кит. буддизму. Кит. назва "чань" сходить до санскр. слову "дхьяна" - медитація. Щоденна медитація,  що продовжується неск. годин, - основа религ. практики Ч. Однако основоположники Ч., розвиваючи тезу махаяни про тотожність сансари і нірвани, відмовлялися протиставляти медитативное стан іншим формам человеч. діяльність. "Звичайна свідомість - це і є істина", - свідчить один з гл. постулатів Ч. По переказу, Ч. заснована виходцем з Індії патріархом Дамо (Бодхидхарма), прибулим в Китай у вт. четв. би в. КАРАКИ - (санскр. karaka, букв. - діючі) - індійська лінгвістична і лингвофилософская категорія. Уперше система караков була розроблена індійським грамматистом Ріллі в труді "Аштадхьяї", Паніні не дає загального визначення караков, однак з його опису цієї системи можна зробити висновок, що караки - це ролі, які грають окремі елементи (об'єкти, живих істот і т. д.) в здійсненні дії, позначеної дієслівним коренем. Усього в розділі ападана, або відправна точка; сампрадана, або реципієнт; карана, або інструмент; адхикарана, або локус; карт, або діяч; карма, або об'єкт і хету, або причина. Патанджали. Капрга синдром - (Kapgras, 1923) - помилкова, маревна ідентифікація добре знайомих або абсолютно незнайомих людей. При симптомі позитивного двійника (Vie, 1930) незнайомі обличчя приймаються за близьких, ніби загримированних з якоюсь метою під чужих людей. При симптомі негативного двійника (Vie, 1930) спостерігається зворотний розлад: близькі родичі сприймаються як чужі, незнайомі люди, що прийняли вигляд добре знайомих людей. Власне сприйняття при цьому не порушується. Потрібно мати на увазі можливість розвитку інакших порушень пізнавання людей. Так, при парамнезии редуплицированной Спис (див.) пацієнти.

НИГРЕДО - (Nigredo - лати.) - алхімічний термін, в психології відповідає розумовій дезорієнтації, виникаючій звичайно в процесі асиміляції несвідомих содержаний, зокрема різних аспектів тіні. "Інтерес до знання про себе - це захоплююча пригода, яка з властивою йому несподіванкою тягне нас все далі і глибше. Навіть не цілком вичерпне знання тіні може викликати серйозне замішання і затьмарення розуму, оскільки веде до таких особових проблем, про якого чоловік раніше і зовсім не догадувався. Вже з однієї цієї причини можна зрозуміти, чому алхіміки називали нигредо меланхолією, "чорною, чорніше. ЗНИЖЕННЯ ЗІ ПРИХОВАНИМ ПІДНЕСЕННЯМ - ігровий прийом НЛП; успішно застосовується в рекламі і PR. У об'єкта (товар, послуга, що просувається в громадській думці фірма або особа), що рекламується виділяються важливі достоїнства, позитивні якості. Вони виписуються в стовпчик. Потім слідує фраза "і це погано, тому що. ..". Далі до кожного достоїнства вигадується уявний недолік. Псевдонедоліки виділяють в окремий, паралельний достоїнствам стовпчик. Напр., так (реклама телевізорів): "Плюси" І це погано, тому що "Мінуси" Сучасний дизайн - " - Може затьмарити всю менш красиву техніку в офісі. Алексия - Словотворення. Відбувається від греч. а - негативна частинка lexis - слово. Категорія. Нейропсихологическое порушення. Специфіка. Порушення процесу читання або оволодіння ім. Виникає при поразці різних відділів кори лівої півкулі (у правшей). Види. - оптична алексия виникає при поразці потиличних часткою кори головного мозку, внаслідок порушення зорового сприйняття. При цьому не визначаються або букви (литеральная оптична алексия), або цілі слова (вербальная оптична алексия); - одностороння оптична алексия виникає при поразці потилично-тім'яних відділів правої півкулі. При цьому ігнорується одна з. Психологія релігії - [лати. religio - совісне відношення до чого-небудь] - галузь психології, що вивчає психологічні і соціально-психологічні чинники, що зумовлюють особливості релігійної свідомості, його структуру і функції. П. р. виникла в кінці XIX - початку XX в. (В. Вундт, У. Джеймс, Т. Рібо і інш.) і накопичила значний матеріал про зміст релігійної свідомості, що включає такі поняття, як бог (дух), рай, пекло, гріх і інш., а також про емоційні стани і почуття людини під час молитви, сповіді і здійснення інших обрядів. У П. р. існує декілька течій, що базуються на різних теоретико-методологічних основах. Советська.