На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Круїзний туризм: українські перспективи

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність круїзу як спеціального виду туризму ... 6
1.1. Аналіз головних суб'єктів круїзного туризму у світі ... 6
1.2. Сучасний стан круїзного ринку України ... 9
Розділ 2. Сучасний стан та тенденції круїзного ринку в Україні ... 18
2.1. Регіональні особливості та проблеми розвитку круїзного ринку ... 18
2.2. Проблеми розвитку круїзного туризму в Україні ... 21
2.3. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку українського круїзного ринку ... 27
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 35
Додатки ... 38

Для придбання курсової роботи "Круїзний туризм: українські перспективи " тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Круїзний туризм: українські перспективи "

Курсова робота "Круїзний туризм: українські перспективи " виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Круїзний туризм: українські перспективи ", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Круїзний туризм: українські перспективи " успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Круїзний туризм: українські перспективи " і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОГНОЗУВАННЯ - (від греч. progno-sis - передбачення, прогноз), розробка прогнозів, тобто вірогідних думок про стан к. явища в майбутньому Звичайно поділяється на науч. -технічне, економічне, політичне і соціальне П. в освіті - частина соціального прогнозування, що включає (в широкому общество-ведч. аспекті) прогнози социологич, екологич., демографич., етнологич, культурологич, медичного, правового, етичного, психологічного і інш. характеру П освіти виявляється так же многоаспектним і передбачає дослідження назріваючих проблем шляхом продовження в майбутнє (екстраполяції) тенденцій, що спостерігаються. ПЕДАГОГІЧНІ УЧИЛИЩА - в Рос. Федерації ср. спец. уч закладу, що готують вчителів, вихователів і інш. Перші ср пед.уч заклади в РСФСР - трирічні пед.курси, відкриті в 1918, гл. обр. на базі вчительських семінарій В 1921 на основі цих курсів створені пед.техникуми, що забезпечували пед.подготовку на базі школи-семирічки (3 року навчання) і що мали в своєму складі до 3 відділень - шкільне, дошкільне, политико-освітнє. У 1937 вони перейменовані в П. у. Перший статут П. у. затверджений СНК РСФСР в 1944. З 1946 шк. П. у. перекладені на 4-літній термін навчання. Для осіб, що закінчили ср. школу, встановлювалися. ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА - (від греч. oligos - малий, phren - розум і педагогіка) наука про виховання і навчання дітей з порушеннями інтелекту; один з розділів коррекционной (спеціальної) педагогіки. О. спирається на дані загальної педагогіки, загальної, вікової і спеціальної психології, педіатрії, дитячої психоневрології, психіатрії і інших суміжних наук. Перші спроби вивчення виховання і навчання мислено відсталих дітей були зроблені у Франції в 19 в. Ж. Ітаром і Е. Сегеном. Проблемамі О. займалися Ж.О. Декролі і Ж. Демор (Бельгія), Б. Меннель і А. Фукс (Німеччина), А. Біне, Ж. Філіпп і П. Бонкур (Франція) і. БЮЛЕР Карл - (27.5.1879, Мек-кесхайм, Баден, - 24.10.1963, Лос-Анджелес), ньому. психолог. З 1922 проф. Венского ун-та, в 1938 переїхав в США. На початку своєї діяльності примикав до вюрцбургской школи і вважав, що осн. методом вивчення мислення повинне бути самоспостерігання випробуваних, здатних при обдумуванні задачі фіксувати шлях, к-рий приводить до рішення. Б. виділяє 3 психич. структури: інстинкт, дрессуру (навчання) і інтелект, зв'язуючи виникнення останнього з появою актів раптового розуміння. У структурі інтелекту Б. розрізнює 3 категорії елементів: образи, інтелектуальні почуття і власне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Круїзний туризм: українські перспективи " (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Головін Іван Гаврілович - Головін, Іван Гаврілович - публіцист-емігрант (1816 - 1890). Отримавши виховання в Дерпте і Берліні, служив в міністерстві іноземних справ, але невдовзі поїхав за межу і перейшов в англійське підданство (1845). Він відомий рядом творів про Росію на французькій і німецькій мовах. Викликаний в Росію після появи в Парижі його книги "Дух політичної економії", Головін не виконав вимог і був заочно відданий суду, який засудив, "позбавивши Головіна чинів і дворянства, заслати його, у разі явки в Росію, в Сибір в каторжну роботу". Після цього Головін видав на французькій мові книгу "La. Радянські табору (ГУЛАГ) - Радянські табору (ГУЛАГ) (prison camps, Soviet), каральні установи з використанням примусового труда в бив. Радянському Союзі. У 19 в. в Росії міцно встановилася традиція засилати политий, противників і вільнодумців в Сибір. Декретом від 1919 р. Ленін затвердив збереження цієї міри покарання, практичним здійсненням до-ой займалося поліцейське відомство - ВЧК. У період правління Ста-ліна МВС арештовувало мільйони людей, в т.ч. селян, що чинили опір колективізації, євреї, представників інтелігенції і политий, дисидентів. Укладені прямували в ГУЛАГ (аббр. від Головного управління. АРХАНГЕЛЬСЬК - центр Архангельської обл. Розташований на берегах Північної Двіни і островах її дельти, створюючої Двінськую губу Білого моря. Населення 372 тис. чол. Закладений в 1584 по указу Івана Грозного на правому березі Північної Двіни, на мису Пур-Наволок, як дерев'яна міцність поблизу Михайло-Архангельского монастиря (заснований новгородцами в XII в.). З 1613 називалося Архангельський місто, пізніше - Архангельськ. Перший великий морський порт Російської держави. У XVII в. його розквіт був зумовлений розвитком беломорской торгівлі з Англією і інш. західноєвропейськими країнами. З 1620-х в.
У вступі курсової "Круїзний туризм: українські перспективи " обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Положення про комітети по загальній трудовій повинності - було видано 5 лютого 1920 р. Радою Народних Комісарів. Внаслідок цього положення в центрі був організований Головний Комітет по проведенню загальної трудової повинності з 3 осіб з безпосереднім підкоренням Пораді Оборони і з участю представників від Наркомвнудела, Наркомтруда і Наркомвоєна. У задачу Головного Комітету входило, згідно пара. 4 положення, "узгодження складених господарськими органами планів постачання робочою силою окремих галузей господарства з метою залучення населення до трудової повинності і правильного розподілу готівкової робочої сили". На місцях були створені.

Теплоухов Федір Олександрович - Теплоухов (Федір Олександрович, 1845 - 1905) - натураліст і лісовод, син Т. Александра Юхимовича; по закінченні курсу в пермской гімназії вчився в тарандтской королівській лісовій академії (в Саксонії) і Петровско-Разумовской лісової і сільськогосподарської академії. Влітку 1868 року, студентом академії, він супроводив Алтайську експедицію німецького геолога Бернгарда фон Котти, під час якої Т. вдалося зібрати матеріал по флорі Алтаю. По закінченні курсу в 1872 році в Петровської академії перебував окружним лісничим, а з 1875 року головним лісничим Ільінського маєтка Пермської губернії гр. АНТИГЛОБАЛИЗМ - політичний рух, направлений проти тієї моделі глобализации економіки, яку проводить в своїх інтересах великий світовий капітал. Ця модель передбачає при гегемонії ТНК і торгово-урядових організацій (ВТО, МВФ, Всесвітній банк) - глобальна нерівність (зростання розриву в доходах, рівні споживання, здоров'я, утворення в країнах "золотого мільярда" і "третього миру"), формування однополярного світу, домінування масової культури, "стандартизацію розумів", поширення цінностей "суспільства споживання", панування ідеології лібералізму з метою все більшої.
Список літератури курсової "Круїзний туризм: українські перспективи " - більше 20 джерел. Гвоздев Кузьма Антонович - (1882, село Чекаєвка Саранського повіту Пензенської губернії, -? ). З селян. З 1899 працював в Тіхорецких залізничних майстернях. За революційну діяльність неодноразово арештовувався (уперше в 1902) і посилався. У 1903 - 07 примикав до есерам. З 1909 працював на заводах Петербурга, брав участь в створенні Союзу металістів, був його головою. З 1914 меншовик-"оборонец". У 1915 увійшов до складу робочої групи Військово-Промислового комітету як її голова, одного з ініціаторів і провідників політики цивільного миру між робітниками і буржуазією (рух оборончески настроєних робітників. ПОЛІТИКА ДЕМОГРАФІЧНА - комплекс заходів, що проводяться урядами сучасних держав з метою регулювання репродуктивного поведінки населення, зміцнення інституту сім'ї. Демографічна ситуація в сучасному світі відрізняється великою різноманітністю. Загалом на планеті спостерігається значне зростання народонаселення, яке отримало назву "демографічний вибух". Так, в 1800 на Землі житлово біля 1 млрд. чол.; для подвоєння чисельності людства з 1 до 2 млрд. чол. в 1930 було потрібен 130 років, а для подальшого подвоєння - всього 45 років (4млрдчел. в 1975). Пятимиллиардний землянин з'явився в 1987. На рубежі XX-XXI вв.

Кубинський тероризм - З моменту захвата Кастро влади на Кубі відбувається консолідація противників режиму. Не добившись успіху у відкритій озброєній боротьбі, антикастровци (ліві і праві) переходять до тактики терору. Головною базою кубинських терористів були США, окремі угруповання знаходилися в країнах Центральної Америки. Найбільш гучною акцією, довершеною в цей період, було зроблене братами Ново напад на ООН (1964), були довершені десятки актів проти кубинських представників в багатьох країнах. Успішній діяльності терористів заважала організаційна разобщенность і ідеологічні розбіжності. У 1974-75 проходить чищення.
Посилання в тексті роботи "Круїзний туризм: українські перспективи " - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕТАТИЗМ - (від фр.-держава): позиція абсолютизации ролі держави в розв'язанні всіх питань суспільної життєдіяльності. Знайшла своє класичне втілення в гегелевской ідеї держави як "земного Бога", як вищого втілення соціально-історичного прогресу. Ідея Е. подвійна по своєму значенню і характеру. З одного боку, вона передбачає, що сильна цивілізована держава здатна ефективно здійснювати свою цивилизаторскую функцію. Але в той же час вона несе в собі потенційну небезпеку того, що держава, що привласнила собі титул "земного Бога", виявить прагнення заповнити собою весь соціальний простір. ЛЕЙБНИЦ (Готтфрід Вільгельм) - німецький філософ і математик (Лейпциг, 1646 - Ганновер, 1716). Геній його розвинувся досить рано: в 15 років він вже займався схоластичною філософією і читав грецьку і римську літературу. Потім в Йене він вивчає математику і відкриває закони диференціального числення. Звідти переїжджає в Альт-дорф, де вивчає юриспруденцію. Його життя знаменне не тільки філософськими творами, але і математичними відкриттями і активною політичною діяльністю: в 1672 р. він відправляється в Париж, де намагається схилити Людовіка XIV до ідеї завоювання Єгипту; в 1678 р. підтримує права німецьких принців в. ДІЯЛЬНІСТЬ - суспільно-організований спосіб реалізації, соціальної і особової активності, ведучої до задоволення життєвих і творчих потреб. Основними характеристиками Д. є предметность і субьектность. Специфіка предметної детерминации Д. складається в тому, що об'єкти зовнішнього світу не безпосередньо впливають на суб'єкт, а лише будучи перетворені в процесі Д. в своїй розвиненій формі предметность властива виключно людської Д. Она виявляється в соціальній обумовленості Д. людини, її зв'язку зі значеннями, фіксованими в закріплених схемах дії, в поняттях мови, соціальних ролях, цінностях, соціальних.

ПСИХОЛОГІЯ - Психології просто неможливо дати визначення; дійсно, її не легко охарактеризувати. Навіть якщо хтось зробить це сьогодні, завтра це буде розглядатися як неадекватне зусилля. Психологія - це те, що вчені і філософи, що дотримуються різних переконань, створили, щоб пробувати зрозуміти свідомість і поведінку різних організмів від найбільш примітивних до більш складних. Отже, дійсність це взагалі не предмет, це про предмет або про багатьох предметів. Тут є небагато меж, і за винятком канонів науки і етичних норм вільного суспільства не повинно бути ніяких обмежень ні з боку її представників, ні з. ТОРСИОННАЯ ДИСТОНИЯ - гиперкинез, що характеризується тонічними судомами м'язів тулуба і кінцівок, що приводять до своєрідних обертальних (torsio - обертання) рухів. У основі торсионной дистонии лежить нерівномірний розподіл мишечного тонусу в різних групах м'язів, визначуваний як мишечная диетония. У спокої тонус може бути нормальним, зниженим або високим, але при спробі ходьби або вставания з'являється наростання тонусу в певних м'язах, що приводить до переразгибанию тулуби, повороту його навколо подовжньої осі, тонічному напруженню, м'язів кінцівок. При торсионной дистонии знаходять морфологічні зміни різного. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ - характерна для даного індивіда система навиків, методів, прийомів, способів рішення задач тієї або інакшої діяльності, що забезпечує більш або менш успішне її виконання. Комплекс індивідуальних особливостей людини може лише частково задовольняти вимогам якого-небудь виду діяльності. Тому людина, свідомо або стихійно мобилизуя свої цінні для даної роботи якості, в той же час компенсує або якось долає ті, які перешкоджають досягненню успіху. У результаті створюється І. з. д.- неповторний варіант типових для даної людини прийомів роботи в типових для нього умовах. Так, при підвищених вимогах до. Альцгеймер (ALZHEIMER) Алоїз - (14.6.1864, Марктбрейт - 19.12.1915, Бреслау, нині Вроцлав) - німецький психіатр і невропатолог. Разом з Ф.Нісслем вважається основоположником наукової гістології психічних захворювань. Біографія. Освіту отримав в Вюрцбурге і Берліні, після захисту докторської дисертації в Вюрцбурге переїхав у Франкфурт-на-Майні, де працював асистентом в міській клініці нервових хвороб під керівництвом Зіолі (Sioli); по запрошенню Е.Крепеліна переїхав спочатку в Гейдельберг, а потім в Мюнхен, де з 1904 по 1912 керував анатомічною лабораторією Психіатричної клініки (заснованої Е.Крепеліном), з 1912 до.