На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Країнознавча характеристика Словенії

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
1. Загальні відомості ... 5
2. Географічне положення ... 10
3. Природні умови і ресурси ... 12
4. Населення ... 19
5. Історичні особливості розвитку країни ... 28
6. Загальна характеристика господарства ... 35
7. Галузева структура господарства ... 39
8. Зовнішньоекономічні зв'язки країни ... 54
9. Внутрішні відмінності ... 57
10. Зовнішні зв'язки з Україною ... 61
11. Регіональне транскордонне співробітництво ... 66
12. Проблеми і перспективи розвитку країни ... 73
Висновки ... 75
Список використаної літератури і джерел ... 77
Додатки ... 81

Для придбання курсової роботи "Країнознавча характеристика Словенії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Країнознавча характеристика Словенії"

Курсова робота "Країнознавча характеристика Словенії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Країнознавча характеристика Словенії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Країнознавча характеристика Словенії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Країнознавча характеристика Словенії" і призначений виключно для пошукових систем.

УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - один з основних видів діяльності людини, направлений на засвоєння теоретич. знань в процесі рішення уч. задач. Систе-матіч. здійснення У. д. сприяє інтенсивному розвитку у її суб'єктів теоретич. свідомості і мислення, осн. компонентами к-рого є змістовні абстракції, узагальнення, аналіз, планування і рефлексія. У. д. не можна ототожнювати з тими процесами вчення і засвоєння, к-рі включені в будь-які інші види діяльності (ігрову, трудову і інш.). Засвоєння є істотною характеристикою У. д., але, проте, це разл. явища. Згідно С. Л. Рубінштейну, "існують.. два види діяльності. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - - наукові установи (інститути - НДІ, центри, кафедри вищих педагогічних учбових закладів), що здійснюють фундаментальні і прикладні дослідження з проблем педагогіки. П.н. узагальнюють і розповсюджують прогресивний педагогічний досвід, займаються підготовкою і підвищенням кваліфікації науково-педагогічних кадрів, створюють учбову і методичну літературу, надають науково-методичну допомогу органам освіти. У Росії першими науково-дослідними установами в області педагогіки стали Педагогічний музей військово-учбових закладів (1864-1917) в Соляному містечку в С.-Петербурге (в 1918 на його базі. РОСІЙСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД - (РДФ), неурядів., неполит., благотворит., самоуправляемая суспільна коммерч. орг-ция. Созд. в 1987 як Сов. подітий. фонд ім. В. І. Леніна, к-рий в 1991 перетворений в РДФ і Междунар. асоціацію подітий. фондів (МАДФ), що об'єднала передусім подітий. фонди країн СНД. Висш. керівний орган - загальні збори, исполнит. орган - правління, що скликається не рідше за один раз в рік. РДФ продовжив гуманистич. традицію отеч. громадськість, пов'язану з діяльністю об-ва "Друг дітей" і Фонду допомоги безпритульним дітям ім. В. І. Леніна (1924 - 38). Фонд засновується в своїй роботі на. ГУМБОЛЬДТ Вільгельм - (22.6.1767, Потсдам, - 8.4.1835, Тегель). ньому. вчений, філософ, філолог, гос. діяч і дипломат. Чл. Берлинской АН (1810), поч. ч. Петерб. АН (1832). Його домашнім вчителем був І. Г. Кампе. Вчився в ун-тах Франкфурта-на-Одере і Геттінгена (1787 - 88). У 1809 - 10 директор Департаменту сповідання і освіти в пруському мин-ве внутр. справ, в 1819 мін. внутр. справ. Ініціатор відкриття (1810) ун-та в Берліні (нині Гумбольдтовський ун-т, названий в честь братів В. і А. Гумбольдтов). Представі тель неогуманизма. У соч. "Ідеї копиту, що визначає межі діяльності держави" (частково.
Кожна вагома структурна частина курсової "Країнознавча характеристика Словенії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОДАТНА РЕФОРМА 1724 м. - проведена за результатами ревізії 1722-1724 рр. Мотивом до реформи послужила необхідність розміщення військ, що повернулися із закордонного походу: вирішено було розмістити вояцькі частини безпосередньо в регіонах, які зобов'язувалися їх "годувати" відповідно до кількості населення і характеру частини (були зроблені спеціальні рассчети, скільки селян можуть прогодувати одного піхотинця і скільки - одного кавалериста). У відповідності з цими рассчетами замість подвірної системи обкладення була введена подушна подать, від якої звільнялися тільки духовенство і дворянство. Все інше. Гріневи - Гріневи. Декілька старовинних родів Гріневих: 1) від Сергія Грінева, дарованого вотчиною в 1614 р. VI частина родовідної книги Орловської губернії (Загальний Гербовник, ч. VII); 2) від Івана Захарьевича Грінева, верстаного маєтком в 1673 р.; записаний в VI частину родовідної книги Орловської губернії, але Герольдієй перенесений у II частину родовідної книги; 3) від Петра Евстафьевича Грінева, верстаного помісним окладом в 1689 р., записаний в VI частину родовідної книги Курської губернії; 4) від Василя Грінева, испомещенного в 1626 р., записаний в VI частину родовідної книги тієї ж Курської губернії;. Воропанови (Воропонови, Ворипанови) - Воропанови, а також Воропонови і Ворипанови - древнейший російський дворянський рід, по Оксамитовій книзі одного походження з Чемодановим, від виходців з Польщі. Воропанови служили по Переяславлю ще в XVI в.; Дорофій і Михайло Міхайловичи Воропанови в 1628 р. були верстані новичними окладами по Рильську; смоленский дворянин Григорій Семенович Воропанов убитий в 1634 р. при облозі Смоленська. У цей час існує шість окремих гілок Воропанових. Перша відбувається від Леонтія Тихоновича Воропанова, що володів маєтками з 1628 р. в Галічськом повіті, і записана в VI частину родовідної книги.
У вступі курсової "Країнознавча характеристика Словенії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Олександр Ягеллон - Олександр Ягеллон, четвертий син Казимира Ягеллона і Елісавети, дочки імператора Альбрехта, внук Владислава Ягайли, народився в 1460 році, вступив на престол литовського великого князівства в 1492 році, польського ж королівства - в 1501 році, помер в 1506 році. Крім вельми обмежених здібностей, відмінними рисами характеру А. були: слабовілля і марнотратство. У царювання А. Літва зазнавала нападів союзників Московської держави - Менгли-Гирея, кримського хана, і Стефана, молдавського господаря. Бажаючи миру, А. уклав з Москвою договір (1494) і одружувався на дочки Іоанна III, Олені, але це не.

Смерть - евр. маве. Смерть, вмирати. Ці слова мають різні значення: 1) Тілесна смерть, тобто відділення душі від тіла, яке повертається в землю (Іоан. 11:4; Побут. 3:19; Еккл. 12:7; 1 Кор. 15:21), і далі 2) Духовна смерть в гріхах і злочинах (Еф. 1:1; 1 Іоан. 3:14; 2 Кор. 7:10; Іоан. 5:24); 3) Відкидання Богом в майбутньому віці (Рим. 1: 32; 8:13; Іоан. 6:50; 11:26); ця смерть називається другою смертю (Отк. 2:11; 20:6), ймовірно, в деяких місцях ці значення співпадають, як, наприклад, в Рим. 5:12; 6:16; 7: 24; 8:2 і т.д. 4) Іноді ці слова означають небезпеку для нашого життя; наприклад, 2 Кор. 1:10; 4:11 або. Скоропадський Павло Петрович - (3 травня 1873, Вісбаден, - 26 квітня 1945, Меттен, Баварії). З древнього дворянського роду, праправнук Івана Ілліча Скоропадського - гетьмана України в 1708 - 22; великий землевласник. Закінчив Пажеський корпус (1893). Учасник російсько-японської війни. З 1905 в свиті його величності. У першу світову війну командував лейб-гвардії Кінним полком, 1-й бригадою 1-й гвардійської дивізії, потім 3-й, 5-й гвардійськими кавалерійськими дивізіями. Генерал-лейтенант (1916). З січня 1917 командував 34-м армійським корпусом. Влітку на основі "Декларації Тимчасового уряду до Української Ради" від 2.
Список літератури курсової "Країнознавча характеристика Словенії" - більше 20 джерел. КРОТІВ Михайло Валентинович - (р. 14.03.1963) Повноважний представник Президента Російської Федерації В. В. Путіна в Конституційному суді РФ з 07.11.2005 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Освіту отримав на юридичному факультеті Ленінградського державного університету по спеціальності "правознавство" (1985) і в аспірантурі БРЕШУ на кафедрі цивільного права. Однокурсник міністра регіонального розвитку РФ Д. Н. Козака. Кандидат юридичних наук (1989). Тема дисертації "Зобов'язання по наданню послуг в радянському цивільному праві". З 1986 р. на викладацькій роботі. МАЖОРИТАРНА СИСТЕМА ВИБОРІВ - При мажоритарній системі виборів для того, щоб бути вибраним, кандидат повинен отримати більше голосів, ніж його найближчий суперник. Таким чином, кандидату, що переміг не обов'язково набирати більшість голосів всіх виборців, що беруть участь в даних виборах. Подібна система виборів діє, зокрема, в Великобританії і Сполучених Штатах. Зрозуміти принцип дії цієї системи нескладно. Тим часом у неї є ряд недоліків. Системою спотворюється громадська думка, оскільки вона не дозволяє представити спектр думок виборців в розставлянні сил в складі законодавчого органу і особливо дискримінаційна відносно.

КОНСЕНСУС - (лати. consensus - згода) метод прийняття управлінських рішень на основі загальної згоди і відсутності принципових заперечень у більшості зацікавлених осіб. Прийняття рішень в парламентах, на конференціях або нарадах, при висновку міжнародних договорів на основі загальної згоди учасників без проведення формального голосування при отсутствиии формально заявлених заперечень. Метод консенсусу визнаний також в ряді органів ООН, застосовується на міжнародних конференціях і нарадах, що проводяться в її рамках. Одне з багатьох слів, веденное в оборот на початку демократичних реформ з метою.
Посилання в тексті роботи "Країнознавча характеристика Словенії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ - в мистецтві (від лати. tendo - направляю, прагну) - ідейно-естетична спрямованість худож. произв., виражена через систему образів певна соціальна позиція художника, ціннісний аспект ідеї произв. Т.. витікає з самої специфіки худож. діяльності як процесу, для к-рого характерне активне, творче відношення художника до дійсності. часів. "Батько трагедії Есхил і батько комедії Арістофан", писав Енгельс, точно так само, як і Данте, Сервантес, Шиллер, були "яскраво вираженими тенденційними поетами..." (т. 36, з. 333). Аналіз творчості О. де Бальзака, Гете, Гейне. ПРИРОДЖЕНІ ІДЕЇ - термін філософської традиції, що означає поняття, які властиві мисленню спочатку і отримують свій розвиток в процесі почуттєвого збагнення. Родоначальником вчення об В.І. був Платон. На його думку, в душі в формі ейдосов зазделегідь міститься те, що стає для неї предметом почуттєвого досвіду, тому пізнання є "пригадування ідей", тобто звертання до В.І. Под В.И. Платон розумів загальні поняття. У рационалистской філософії 17-18 вв. (Декарт, Лейбніц) В.І. стали вважати очевидні поняття, до них відносили аксіоми математики, положення логіки і т.п. Значення В.І. убачали в тому, що за. Апопатічеськоє поведінка - (греч. apopatos - отхожее місце) - будь-яка поведінка, на який негативний вплив надає присутність інших людей. Звичайно мається на увазі, що ця поведінка не орієнтована на якусь певну реакцію навколишніх, його виявами вважаються хвастощі, гордовитість, "красування", "зарозумілість", "величання". Інакшими словами, ця поведінка, більше за расчитанное на те, щоб подавити самоповага навколишніх, пробудити в них почуття приниженості, неповноцінності і підтримати власну позитивну самооценку. Тим самим передбачається, що даний паттерн поведінки істотно відрізняється від.

Депресія ажитированная - (лати. agitatio - приведення в рух) - депресія з вираженою або переважаючою тривогою, страхами різноманітного змісту, афективною напруженістю, непосидючістю, метушливістю, руховим, мовним збудженням і нерідко тривожними вербигерациями, надзвичайно загостреної недовірливістю і самовнушаемостью, важкими передчуттями, похмурими очікуваннями і мимовільними фантазіями про те погане, що може або неодмінне, на думку пацієнтів, повинно статися в майбутньому. Частіше депресія з ажитацией зустрічається в инволюционном віці, вона нерідко поєднується з ипохондрическими і нигилистическими маревними. ПСИХІКА - властивість мозку як високоорганизованной матерії, що виявляється у відображенні об'єктивного світу в мозку людини. П. існує як діяльність мозку, продуктом якої є психічне відображення. Воно об'єктивне за своїм змістом, однак має і суб'єктивні особливості внаслідок того, що зовнішні впливи заломлюються через всю сукупність внутрішніх властивостей суб'єкта. П. володіють і тварини, однак тільки людина володіє вищою її формою - свідомістю. Специфіка людської П. пов'язана з соціальною природою людини, його трудом і мовою і виявляється в активності як пізнавальної, так і практичної. Клініки дитячої психокоррекции - (child guidance clinics) Первие К. д. п. були створені на початку 1920-х рр. Національною комісією по психич. гігієні. Возникновеніє К. д. п. пов'язано із заснованим Кліффордом Бірсом в 1909 р. Рухом психич. гігієна (Mental Hygiene Movement), головною метою якого було забезпечення широкого психіатричного обслуговування населення, оскільки раніше воно було доступно лише заможним його шарам. Новою межею цих перших К. д. п. було використання міждисциплінарної бригади професіоналів (психіатрів, психологів і соц. працівників) для надання комплексних і рентабельних послуг дітям. Теорет. орієнтація і. КОНФАБУЛЯЦИИ - (лати. confabulari - базікати, розказувати) [Kahlbaum K.L., 1866]. Різновид помилкових спогадів, "галюцинації спогаду". Хворі повідомляють про вимишлені події, насправді що не мали місця в період, про який йде мова. К. БРЕДОВИЕ - зумовлені маревними ідеями, виникають поза зв'язком з порушеннями пам'яті або свідомості. К. ВНУШЕННИЕ - виникають не спонтанно, а будучи спровокованими підказкою, навідними питаннями. Син.: К. непродуктивні (наприклад, при хворобі Альцгеймера). К. ЗАМЕЩАЮЩИЕ - син.: К. мнестические. К. МНЕМОНИЧЕСКИЕ - див. К. мнестические. К. МНЕСТИЧЕСКИЕ [Bonhoeffer.