Країнознавча характеристика Республіки Чехії

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ.....3
1. Загальні відомості.....5
2. Географічне положення.....12
3. Природні умови і ресурси.....16
4. Населення.....21
5. Історичні особливості розвитку країни.....29
6. Загальна характеристика господарства.....36
7. Галузева структура господарства.....38
8. Зовнішньоекономічні зв'язки країни.....56
9. Зовнішньоекономічні зв'язки з Україною.....61
10. Внутрішні відмінності.....65
11. Регіональне транскордонне співробітництво.....73
12. Проблеми і перспективи розвитку країни.....77
Висновки.....82
Список використаних джерел та літератури.....86

Для придбання курсової роботи "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Країнознавча характеристика Республіки Чехії"

Курсова робота "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Країнознавча характеристика Республіки Чехії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" і призначений виключно для пошукових систем.

РУССО Жан Жак - (Rousseau). (28.6.1712, Женева, - 2.7.1778, Ерменонвіль, поблизу Парижа), франц. філософ-просвітник, письменник. Син годинникаря, рано початків самостійне життя, мандрував по Швейцарії і Франції, перепробував немало ремесел. У нач. 1740-х рр. поселився в Парижі, зблизився з Д. Дідро, Вольтером, ДАламбером. На прохання Дідро Р. написав для "Енциклопедії" статті про музику і політекономію. Перші ж лит. досліди принесли Р. читацьку популярність. Що Відкидав заступництво вельмож, преследуемий за вільнодумство, Р. в 1762 покинув Францію, багато років прожив вигнанцем в. ВНУТРІШНЯ МОВА - беззвучна, уявна мова, яка виникає в той момент, коли ми думаємо про що-небудь, вирішуємо в думці які-небудь задачі, в думках складається плани, пригадуємо прочитані книги і розмови, мовчки читається і пишемо. В. р. - це і є мова про себе, або прихована вербализация, за допомогою якої відбувається логічна переробка почуттєвих даних, їх усвідомлення і розуміння в певній системі понять і думок. Елементи В. р. ми знаходимо у всіх наших свідомих сприйняттях, діях і переживаннях, в яких вони виявляються у вигляді мовних установок або самоинструкций або у вигляді вербальной інтерпретації відчуттів і. ФЛЕРОВ Всеволод Олександрович - [10(22).И 1860, Тверь, - 26.12.1919], педагог і діяч нар. освіти, методист нач. школи. Послідовник К. Д. Уштського і Н. А Корфа в розробці звукового методу навчання грамоті. Після закінчення Моськ. духовної академії (1885). працював в Тульськом духовному уч-ще, потім (1887 - 95). викладав в Новоторжської вчительській семінарії Неодноразово виступав як керівник літніх вчительських курсів (в Нижньому Новгороде, Костроме, Володимирові і інш.). Деятельность Ф. сприяла пожвавленню роботи Ново-торжського земства по розвитку нар. освіти. У 1895 - 1901 інспектор нар. уч-щ в Тверської губ. і. СОКОЛЯНСКИЙ Іван Опанасович - [25.3(7.4). 1889, станиця Дінська, нині Краснодарського краю, - 27.11.1960, Москва], дефектолог. Закінчив пед. відділення естественно-ист, ф-та Петерб. психоневрологич. ин-та (1913), спец. освіту отримав на Маріїнських пед. курсах. Пед. діяльність початків в 1910 - викладав в Маріїнськом уч-ще для глухонімих (Александровск, поблизу Дніпропетровська). Взяв активну участь в створенні системи освіти для аномальних дітей на Україні. З ініціативи С. були створені врачебно-пед. кабінети, що займалися питаннями практич. дефектологія. Один з організаторів і перший директор НДІ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Французька колоніальна імперія - Французька колоніальна імперія (French empire). У 18 в. тривале суперництво між Великобританією і Францією завершилося втратою останньої Квебека і визнанням голений, панування в Індії. До 1815 р. Франція зберегла в своєму володінні лише деякі о-ва в Вест-Індії, Французьку Гвіану, а також Сенегал і Габон. У 19 в. сталося швидке зростання Ф.к.і. Почалося завоювання Алжіру (1830), були приєднані терр. в Південно-Східній Азії - Кохинхина, Камбоджа і Нова Каледонія. У ході боротьби за Африку Туніс став франц. протекторатом (1881), а до 1912 р. до Французької Екваторіальної Африки і Французької Західної. КИРИЛО НОВОЕЗЕРСКИЙ (Новгородський) - преподобний (ск. 4.02.1532), відбувався з дворянського роду Білих з м. Галича-Костромского. З дитинства полюбив самоту і, мріючи про иноческой життя, в п'ятнадцять років таємно пішов з будинку у Введенський монастир, що на р. Обноре, до прп. Корнілію Комельському. Дороги він не знав, з будинку не взяв ніяких запасів і йшов, сподіваючись на Господа і Його Пречистую Матерь. У дорозі юнаку зустрівся старець-чернець, який проводив його до помешкання, благословив і став невидимий. Настоятель прийняв юнака, навчив його основам монастирського життя і вдягся в иноческий чин. Молодий инок ревно виконував. Нормандська десантна операція - Нормандська десантна операція (Normandy Landings) (червень 1944 р.), висадка десантів на побережжі Нормандії (Франція) під час 2-й світової війни. Для висадки сил союзників під верховним головнокомандуванням генерала Ейзенхауера (кодове найменування - операція "Оверлорд") на терр. Франції були намічені п'ять дільниць. Всі ці дільниці, що отримали кодові найменування, були ретельно розвідані загонами "коммандос", і на світанку 6 червня 1944 р. (день "Д") 5 отд. груп військ висадилися між про-вами Сен-Маркуф і р. Орн на дільницях "Юту", "Омаха", "Голд", "Джуно" і "Суорд". Чотири дільниці були.
У вступі курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ефес - столиця проконсульської Асиї, провінції на західному березі Малої Азії, при ріці Каїстре, між Смирною і Мілетом. Ефес був особливо відомий завдяки храму Діани, який вважався одним з 7-мі чудес світла. Жителі Ефеса відрізнялися забобоном, любов'ю до розкоші, марнотратством і розпусним життям. Павло проповідував тут в 54 році по Р.Хр. (Деян. 18:19 і дав.); там жило багато євреї, з якими він розмовляв і які просили його залишитися у них. Під час свого другого, більш ніж дворічного перебування там, він утворив общину із звернених євреї і греків (Деян. 19:9 і дав ), ті із звернених, які займалися.

Маневетов Іван Данилович - Маневетов, Іван Данилович - археолог і литургист (1843 - 1885). Закінчив курс в Московській духовній академії, в якій був професором гомилетики, литургики і церковної археології. Головні труди його: "Омофор" ( "Труди Московського Археологічного Суспільства", 1871, той III), "З питання про архітектуру XII в. в Суздальськом князівстві" (ib.), "Церковно-будівельна діяльність в Новгороде" (ib., 1876, тому VI), "Історичний опис древнього Херсонеса і відкритих в йому пам'ятників" (Москва, 1872), "Златоуст, як проповідник" ( "Православний Огляд", 1873, № 9 і 12), "Нариси з історії освіти і. Майорів Ілля Андрійович - (1891, село Гордеєво Юматовської волості Свіяжського повіту Казанської губернії, - 11 вересня 1941, Медведевський ліс, поблизу Орла). З селян. Есер з часу Революції 1905- 07. Вчився на юридичному факультеті Казанського університету. За приналежність до Казанської організації ПСР в квітні 1914 арештований і в липні висланий на 3 роки в Сибір. Після Лютневої революції 1917 повернувся в Казань. Вибраний в Раду КД. У червні - листопаді голова Свіяжського уїздного земельного комітету і уїздної земської управи; вважав, що селянство повинне негайно і "силою вирвати у паразитів нашу матінку-землю";.
Список літератури курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" - більше 20 джерел. ГУБЕРНАТОР - (від лати. gubernator - керманич) - розділ територіальної одиниці держави, що обирається населенням або що призначається органом виконавчої влади. Інститут губернаторство як механізм ефективного управління регіонами виник ще в античні часи у вигляді системи намісників. Видозмінившись, але зберігши принципові риси, губернаторство досі існує в більшості країн з явно вираженим адміністративно-територіальним діленням. У США губернатор очолює адміністрацію штату, обирається з кандидатів, що висуваються партіями за результатами голосування населення. У Данії губернатор з тими ж функціями і. АСОЦІАЦІЯ ДЕРЖАВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS - ASEAN) - регіональна міжурядова политико-економічна організація. У російській політичній лексиці прийнято вживати абревіатуру АСЕАН. Створена в 1967 на основі Бангкокської декларації наради міністрів закордонних справ Індонезії, Малайзії, Сингапура, Таїланда і Філіппін. Пізніше до них приєдналися Бруней (1984) і В'єтнам (1995). Цілі і задачі: прискорення економічного, соціального і культурного розвитку її держав-членів на основі співпраці і взаємодопомоги; сприяння установленню миру і стабільності в регіоні на основі "дотримання справедливості і законності у відносинах між країнами" і прихильності.

Цілісність Росії, її порушення в 1990е роки - Президент РФ В. Путін: "У останнє десятиріччя минулого віку в умовах зруйнованої економіки і загублених позицій на світових ринках - Росія була вимушена одночасно відновлювати державність і створювати нову для нас ринкову економіку. Захищати - в боротьбі з міжнародним тероризмом - цілісність країни і відстоювати демократичне завоювання народу". (Послання 2004 року.) Після розпаду СРСР в 1991 році виникла загроза порушення цілісності Російській Федерації. Так, про свою незалежність заявили Чечня, Татарстан, Башкортостан, Калмикия. З ідеєю введення Уральської республіки з власною.
Посилання в тексті роботи "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТАЛАНТ ХУДОЖНІЙ - (греч. talanton) - творча обдарованість в иск-ве. Вона передбачає наявність певних фізичних даних: сприйнятливого музичного слуху для піаніста, особливої пластичності (Пластика) тіла для балерини, гострого почуття кольору для живописця і т. д. Гл. же - інтелектуально-психологічні інгредієнти. Т. х. - це продуктивна естетична інтуїція, сила худож. мислення, активність уяви, спостережливість, ємність і мобільність пам'яті, багатство емоцій. Форми і характер зчеплення такого роду якостей залежать від особистості художника, жанру і вигляду мистецтва, в до-ром він працює. Вища міра Т. х. - геній. ДЕСТРУКЦИЯ - одне з центральних понять фундаментальної онтології Хайдеггера. Понятіє Д. використовується Хайдеггером в противагу ранньої філософії Гуссерля і, особливо, методу феноменологічної редукції. У той час як феноменологічна редукція в тому вигляді, в якому вона вживається Гуссерлем в "Ідеях" (1913), передбачає висновок в дужки природної установки до миру, для того, щоб сконцентруватися на смислоконституирующих структурах трансцендентальной суб'єктивності, Д. Хайдеггера передбачає висновок в дужки самого характеру розуміння буття. Як наслідок більш глибокого розуміння, Д. передбачає руйнування не. МЕТОДИКА ПОКАРАННЯ - Відноситься до поведенческим прийомів. Полягає у використанні негативного (аверсивного) стимулу відразу ж за реакцію у відповідь, яку прагнуть угасить. Як негативний частіше за все використовують хворобливий, суб'єктивно неприємний стимул, і тоді методика фактично перетворюється в аверсивную. Можна застосовувати і соціальні стимули, такі як осміяння, засудження, негативна оцінка певного аспекту поведінки і т. д. Але потрібно пам'ятати, що тільки хворобливі стимули є практично загальними, надають свій вплив в 100% випадків, в той час як соціальні негативні стимули суто індивідуальні. Методика.

ТРИВОГА - негативні емоційні переживання, зумовлені очікуванням чогось небезпечного, маючий дифузний характер" не пов'язані з конкретними подіями. Емоційний стан, виникаючий в ситуаціях невизначеної небезпеки і що виявляється в очікуванні неблагополучного розвитку подій. На відміну від страху як реакції на конкретну загрозу, являє собою генерализованний, дифузний або безпредметний страх. Звичайно пов'язана з очікуванням невдач у взаємодії соціальній і часто зумовлена неусвідомленістю джерела небезпеки. При наявності тривоги на фізіологічному рівні фіксуються учащение дихання, посилення. ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ - системна складова свідомості, вищий рівень психічного відображення економічних відносин суспільно розвиненою людиною. Останнім часом посилюється увага психології до вивчення проблеми Е. з, що обумовлюється наступними причинами: 1) зміна інтенсивності і характеру господарської діяльності спричинила формування нової психології (нової свідомості), в якій економічний аспект свідомості поміщається відносно самостійну; 2) будучи подструктурой суспільної свідомості, Е. з. впливає на іншу його подструктури; 3) саме в сфері Е. з. часто приховані джерела економічної поведінки людей, що наочно підтверджує. РОЛІ ЕТНІЧНІ - а) соціальні функції представників національної спільності; б) способи їх поведінки відповідно до їх позиції в системі міжетнічних відносин. Р.е. включені в систему інших численних соціальних ролей, які виконує індивід в системі суспільних відносин (економічних, правових, сімейних, професійних і т. д.). Р.е. виконуються як на межличностном, так і на індивідуальному рівнях, в залежності від конкретної соціальної системи зв'язків і відносин. Також має значення, в якому оточенні здійснює свої функції індивід: в своєму, рідному або чужому етнокультурной середовищі. Реалізація Р.е. може. РЕМІНІСЦЕНЦІЯ - в психології - більш повне і точне відтворення збереженого в пам'яті матеріалу в порівнянні з спочатку запечатленним (завченим); відтворення - через деякий час після запам'ятовування-того, що при безпосередньому сприйнятті було як би недоступно. Може спостерігатися при запам'ятовуванні самого різного вербального і наочного матеріалу, а також при закріпленні навиків сенсомоторних. Особливо часто виявляється при роботі з великим об'ємом логічно або предметно пов'язаного матеріалу, що надає на людину емоційний вплив. Більш виражена в дитячому віці - особливо у віці дошкільному і.