На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Країнознавча характеристика Республіки Чехії

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
1. Загальні відомості ... 5
2. Географічне положення ... 12
3. Природні умови і ресурси ... 16
4. Населення ... 21
5. Історичні особливості розвитку країни ... 29
6. Загальна характеристика господарства ... 36
7. Галузева структура господарства ... 38
8. Зовнішньоекономічні зв'язки країни ... 56
9. Зовнішньоекономічні зв'язки з Україною ... 61
10. Внутрішні відмінності ... 65
11. Регіональне транскордонне співробітництво ... 73
12. Проблеми і перспективи розвитку країни ... 77
Висновки ... 82
Список використаних джерел та літератури ... 86

Для придбання курсової роботи "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Країнознавча характеристика Республіки Чехії"

Курсова робота "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Країнознавча характеристика Республіки Чехії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" і призначений виключно для пошукових систем.

РУССО Жан Жак - (Rousseau). (28.6.1712, Женева, - 2.7.1778, Ерменонвіль, поблизу Парижа), франц. філософ-просвітник, письменник. Син годинникаря, рано початків самостійне життя, мандрував по Швейцарії і Франції, перепробував немало ремесел. У нач. 1740-х рр. поселився в Парижі, зблизився з Д. Дідро, Вольтером, ДАламбером. На прохання Дідро Р. написав для "Енциклопедії" статті про музику і політекономію. Перші ж лит. досліди принесли Р. читацьку популярність. Що Відкидав заступництво вельмож, преследуемий за вільнодумство, Р. в 1762 покинув Францію, багато років прожив вигнанцем в. ВНУТРІШНЯ МОВА - беззвучна, уявна мова, яка виникає в той момент, коли ми думаємо про що-небудь, вирішуємо в думці які-небудь задачі, в думках складається плани, пригадуємо прочитані книги і розмови, мовчки читається і пишемо. В. р. - це і є мова про себе, або прихована вербализация, за допомогою якої відбувається логічна переробка почуттєвих даних, їх усвідомлення і розуміння в певній системі понять і думок. Елементи В. р. ми знаходимо у всіх наших свідомих сприйняттях, діях і переживаннях, в яких вони виявляються у вигляді мовних установок або самоинструкций або у вигляді вербальной інтерпретації відчуттів і. ФЛЕРОВ Всеволод Олександрович - [10(22).И 1860, Тверь, - 26.12.1919], педагог і діяч нар. освіти, методист нач. школи. Послідовник К. Д. Уштського і Н. А Корфа в розробці звукового методу навчання грамоті. Після закінчення Моськ. духовної академії (1885). працював в Тульськом духовному уч-ще, потім (1887 - 95). викладав в Новоторжської вчительській семінарії Неодноразово виступав як керівник літніх вчительських курсів (в Нижньому Новгороде, Костроме, Володимирові і інш.). Деятельность Ф. сприяла пожвавленню роботи Ново-торжського земства по розвитку нар. освіти. У 1895 - 1901 інспектор нар. уч-щ в Тверської губ. і. СОКОЛЯНСКИЙ Іван Опанасович - [25.3(7.4). 1889, станиця Дінська, нині Краснодарського краю, - 27.11.1960, Москва], дефектолог. Закінчив пед. відділення естественно-ист, ф-та Петерб. психоневрологич. ин-та (1913), спец. освіту отримав на Маріїнських пед. курсах. Пед. діяльність початків в 1910 - викладав в Маріїнськом уч-ще для глухонімих (Александровск, поблизу Дніпропетровська). Взяв активну участь в створенні системи освіти для аномальних дітей на Україні. З ініціативи С. були створені врачебно-пед. кабінети, що займалися питаннями практич. дефектологія. Один з організаторів і перший директор НДІ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Французька колоніальна імперія - Французька колоніальна імперія (French empire). У 18 в. тривале суперництво між Великобританією і Францією завершилося втратою останньої Квебека і визнанням голений, панування в Індії. До 1815 р. Франція зберегла в своєму володінні лише деякі о-ва в Вест-Індії, Французьку Гвіану, а також Сенегал і Габон. У 19 в. сталося швидке зростання Ф.к.і. Почалося завоювання Алжіру (1830), були приєднані терр. в Південно-Східній Азії - Кохинхина, Камбоджа і Нова Каледонія. У ході боротьби за Африку Туніс став франц. протекторатом (1881), а до 1912 р. до Французької Екваторіальної Африки і Французької Західної. КИРИЛО НОВОЕЗЕРСКИЙ (Новгородський) - преподобний (ск. 4.02.1532), відбувався з дворянського роду Білих з м. Галича-Костромского. З дитинства полюбив самоту і, мріючи про иноческой життя, в п'ятнадцять років таємно пішов з будинку у Введенський монастир, що на р. Обноре, до прп. Корнілію Комельському. Дороги він не знав, з будинку не взяв ніяких запасів і йшов, сподіваючись на Господа і Його Пречистую Матерь. У дорозі юнаку зустрівся старець-чернець, який проводив його до помешкання, благословив і став невидимий. Настоятель прийняв юнака, навчив його основам монастирського життя і вдягся в иноческий чин. Молодий инок ревно виконував. Нормандська десантна операція - Нормандська десантна операція (Normandy Landings) (червень 1944 р.), висадка десантів на побережжі Нормандії (Франція) під час 2-й світової війни. Для висадки сил союзників під верховним головнокомандуванням генерала Ейзенхауера (кодове найменування - операція "Оверлорд") на терр. Франції були намічені п'ять дільниць. Всі ці дільниці, що отримали кодові найменування, були ретельно розвідані загонами "коммандос", і на світанку 6 червня 1944 р. (день "Д") 5 отд. груп військ висадилися між про-вами Сен-Маркуф і р. Орн на дільницях "Юту", "Омаха", "Голд", "Джуно" і "Суорд". Чотири дільниці були.
У вступі курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ефес - столиця проконсульської Асиї, провінції на західному березі Малої Азії, при ріці Каїстре, між Смирною і Мілетом. Ефес був особливо відомий завдяки храму Діани, який вважався одним з 7-мі чудес світла. Жителі Ефеса відрізнялися забобоном, любов'ю до розкоші, марнотратством і розпусним життям. Павло проповідував тут в 54 році по Р.Хр. (Деян. 18:19 і дав.); там жило багато євреї, з якими він розмовляв і які просили його залишитися у них. Під час свого другого, більш ніж дворічного перебування там, він утворив общину із звернених євреї і греків (Деян. 19:9 і дав ), ті із звернених, які займалися.

Маневетов Іван Данилович - Маневетов, Іван Данилович - археолог і литургист (1843 - 1885). Закінчив курс в Московській духовній академії, в якій був професором гомилетики, литургики і церковної археології. Головні труди його: "Омофор" ( "Труди Московського Археологічного Суспільства", 1871, той III), "З питання про архітектуру XII в. в Суздальськом князівстві" (ib.), "Церковно-будівельна діяльність в Новгороде" (ib., 1876, тому VI), "Історичний опис древнього Херсонеса і відкритих в йому пам'ятників" (Москва, 1872), "Златоуст, як проповідник" ( "Православний Огляд", 1873, № 9 і 12), "Нариси з історії освіти і. Майорів Ілля Андрійович - (1891, село Гордеєво Юматовської волості Свіяжського повіту Казанської губернії, - 11 вересня 1941, Медведевський ліс, поблизу Орла). З селян. Есер з часу Революції 1905- 07. Вчився на юридичному факультеті Казанського університету. За приналежність до Казанської організації ПСР в квітні 1914 арештований і в липні висланий на 3 роки в Сибір. Після Лютневої революції 1917 повернувся в Казань. Вибраний в Раду КД. У червні - листопаді голова Свіяжського уїздного земельного комітету і уїздної земської управи; вважав, що селянство повинне негайно і "силою вирвати у паразитів нашу матінку-землю";.
Список літератури курсової "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" - більше 20 джерел. ГУБЕРНАТОР - (від лати. gubernator - керманич) - розділ територіальної одиниці держави, що обирається населенням або що призначається органом виконавчої влади. Інститут губернаторство як механізм ефективного управління регіонами виник ще в античні часи у вигляді системи намісників. Видозмінившись, але зберігши принципові риси, губернаторство досі існує в більшості країн з явно вираженим адміністративно-територіальним діленням. У США губернатор очолює адміністрацію штату, обирається з кандидатів, що висуваються партіями за результатами голосування населення. У Данії губернатор з тими ж функціями і. АСОЦІАЦІЯ ДЕРЖАВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS - ASEAN) - регіональна міжурядова политико-економічна організація. У російській політичній лексиці прийнято вживати абревіатуру АСЕАН. Створена в 1967 на основі Бангкокської декларації наради міністрів закордонних справ Індонезії, Малайзії, Сингапура, Таїланда і Філіппін. Пізніше до них приєдналися Бруней (1984) і В'єтнам (1995). Цілі і задачі: прискорення економічного, соціального і культурного розвитку її держав-членів на основі співпраці і взаємодопомоги; сприяння установленню миру і стабільності в регіоні на основі "дотримання справедливості і законності у відносинах між країнами" і прихильності.

Цілісність Росії, її порушення в 1990е роки - Президент РФ В. Путін: "У останнє десятиріччя минулого віку в умовах зруйнованої економіки і загублених позицій на світових ринках - Росія була вимушена одночасно відновлювати державність і створювати нову для нас ринкову економіку. Захищати - в боротьбі з міжнародним тероризмом - цілісність країни і відстоювати демократичне завоювання народу". (Послання 2004 року.) Після розпаду СРСР в 1991 році виникла загроза порушення цілісності Російській Федерації. Так, про свою незалежність заявили Чечня, Татарстан, Башкортостан, Калмикия. З ідеєю введення Уральської республіки з власною.
Посилання в тексті роботи "Країнознавча характеристика Республіки Чехії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТАЛАНТ ХУДОЖНІЙ - (греч. talanton) - творча обдарованість в иск-ве. Вона передбачає наявність певних фізичних даних: сприйнятливого музичного слуху для піаніста, особливої пластичності (Пластика) тіла для балерини, гострого почуття кольору для живописця і т. д. Гл. же - інтелектуально-психологічні інгредієнти. Т. х. - це продуктивна естетична інтуїція, сила худож. мислення, активність уяви, спостережливість, ємність і мобільність пам'яті, багатство емоцій. Форми і характер зчеплення такого роду якостей залежать від особистості художника, жанру і вигляду мистецтва, в до-ром він працює. Вища міра Т. х. - геній. ДЕСТРУКЦИЯ - одне з центральних понять фундаментальної онтології Хайдеггера. Понятіє Д. використовується Хайдеггером в противагу ранньої філософії Гуссерля і, особливо, методу феноменологічної редукції. У той час як феноменологічна редукція в тому вигляді, в якому вона вживається Гуссерлем в "Ідеях" (1913), передбачає висновок в дужки природної установки до миру, для того, щоб сконцентруватися на смислоконституирующих структурах трансцендентальной суб'єктивності, Д. Хайдеггера передбачає висновок в дужки самого характеру розуміння буття. Як наслідок більш глибокого розуміння, Д. передбачає руйнування не. МЕТОДИКА ПОКАРАННЯ - Відноситься до поведенческим прийомів. Полягає у використанні негативного (аверсивного) стимулу відразу ж за реакцію у відповідь, яку прагнуть угасить. Як негативний частіше за все використовують хворобливий, суб'єктивно неприємний стимул, і тоді методика фактично перетворюється в аверсивную. Можна застосовувати і соціальні стимули, такі як осміяння, засудження, негативна оцінка певного аспекту поведінки і т. д. Але потрібно пам'ятати, що тільки хворобливі стимули є практично загальними, надають свій вплив в 100% випадків, в той час як соціальні негативні стимули суто індивідуальні. Методика.

ТРИВОГА - негативні емоційні переживання, зумовлені очікуванням чогось небезпечного, маючий дифузний характер" не пов'язані з конкретними подіями. Емоційний стан, виникаючий в ситуаціях невизначеної небезпеки і що виявляється в очікуванні неблагополучного розвитку подій. На відміну від страху як реакції на конкретну загрозу, являє собою генерализованний, дифузний або безпредметний страх. Звичайно пов'язана з очікуванням невдач у взаємодії соціальній і часто зумовлена неусвідомленістю джерела небезпеки. При наявності тривоги на фізіологічному рівні фіксуються учащение дихання, посилення. ЕКОНОМІЧНА СВІДОМІСТЬ - системна складова свідомості, вищий рівень психічного відображення економічних відносин суспільно розвиненою людиною. Останнім часом посилюється увага психології до вивчення проблеми Е. з, що обумовлюється наступними причинами: 1) зміна інтенсивності і характеру господарської діяльності спричинила формування нової психології (нової свідомості), в якій економічний аспект свідомості поміщається відносно самостійну; 2) будучи подструктурой суспільної свідомості, Е. з. впливає на іншу його подструктури; 3) саме в сфері Е. з. часто приховані джерела економічної поведінки людей, що наочно підтверджує. РОЛІ ЕТНІЧНІ - а) соціальні функції представників національної спільності; б) способи їх поведінки відповідно до їх позиції в системі міжетнічних відносин. Р.е. включені в систему інших численних соціальних ролей, які виконує індивід в системі суспільних відносин (економічних, правових, сімейних, професійних і т. д.). Р.е. виконуються як на межличностном, так і на індивідуальному рівнях, в залежності від конкретної соціальної системи зв'язків і відносин. Також має значення, в якому оточенні здійснює свої функції індивід: в своєму, рідному або чужому етнокультурной середовищі. Реалізація Р.е. може. РЕМІНІСЦЕНЦІЯ - в психології - більш повне і точне відтворення збереженого в пам'яті матеріалу в порівнянні з спочатку запечатленним (завченим); відтворення - через деякий час після запам'ятовування-того, що при безпосередньому сприйнятті було як би недоступно. Може спостерігатися при запам'ятовуванні самого різного вербального і наочного матеріалу, а також при закріпленні навиків сенсомоторних. Особливо часто виявляється при роботі з великим об'ємом логічно або предметно пов'язаного матеріалу, що надає на людину емоційний вплив. Більш виражена в дитячому віці - особливо у віці дошкільному і.