На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Країни-банкіри: країнознавче дослідження світового ринку банківських послуг

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості сучасного світового ринку фінансово-банківських послуг ... 5
Розділ 2. Країни банкіри: регіональний огляд ... 13
2.1 Європейські країни-банкіри на сучасному ринку фінансових послу: сучасний стан, перспективи розвитку ... 13
2.2 Сучасний стан розвитку азійських країн-банкірів, перспективи їх розвитку ... 17
2.3 Банківські офшорні зони та країни на сучасній економічній карті світу, їх специфічні риси ... 20
Розділ 3. Україна на світовому ринку банківських послуг. Особливості ринку банківських послуг України ... 31
Висновки ... 41
Література ... 43
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Країни-банкіри: країнознавче дослідження світового ринку банківських послуг" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Країни-банкіри: країнознавче дослідження світового ринку банківських послуг"

Курсова робота "Країни-банкіри: країнознавче дослідження світового ринку банківських послуг" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Країни-банкіри: країнознавче дослідження...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Країни-банкіри: країнознавче дослідження..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Країни-банкіри: країнознавче дослідження..." і призначений виключно для пошукових систем.

ДИДАКТИКА (від греч. DIDAKTIKOS - повчальний, що відноситься до навчання) - - теорія утворення і навчання, галузь педагогіки. Розкриває закономірності засвоєння знань, умінь і навиків і формування переконань, визначає об'єм і структуру змісту освіти, вдосконалює методи і організаційні форми навчання, виховуючий вплив учбового процесу на учнів. Науково-теоретична функція Д. полягає у вивченні реальних процесів навчання, у встановленні фактів і закономірних зв'язків між різними сторонами навчання, в розкритті їх суті, виявленні тенденцій і перспектив розвитку. Розробляючи проблеми відбору змісту освіти, встановлюючи принципи навчання, нормативи застосування методів і. ПРОФЕСІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА - - вигляд професійної освіти, його початковий рівень. Система П. виконує функції відтворювання робочих кадрів відповідно до вимог ринку труда і розвитку науково-технічного прогресу. Осн. мета П. - підготовка освічених, інтелектуально і професіонально розвинених, і конкурентоздатних робітників і фахівців. П. будується на взаємозв'язку загальної і професійної освіти. Система П. включає заклади різних типів (професійні училища, ліцеї, центри, технічні школи і інш.) і профілів (машинобудівні, хімічні, сільськогосподарські, сфери послуг і інш.), курсову мережу на підприємствах і фірмах для. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ РИТОРИЦІ - це матеріальні джерела інформації, які полегшують організацію учбового процесу, управління пізнавальною і практичною діяльністю учнів, відображають специфіку даного учбового предмета. Особенності С. про. р. визначаються специфікою даного учбового предмета, його метою: навчання ефективному мовному спілкуванню (див. педагогічна риторика). Вказана мета дозволяє виділити наступні функції С. про.: не тільки створення, але і видозміна ситуацій спілкування, варіювання окремих компонентів її (наприклад, адресата висловлювання); пред'явлення зразків мовних жанрів і зразків мовної поведінки. Крім. ВАНАНЬШИ, ВанЦзефу - (1021- 1086), кит. гос. діяч-реформатор, вчений, філософ і поет. Виступав з критикою системи управління, підготовки чиновників (т. н. китайської системи гос. екзаменів). У доповіді, представленій імператору (1060), пропонував переглянути принципи навчання, виховання і відбору талановитих людей. Існуючі школи і вчителя, за твердженням В. А., не тільки не виховували таланти, але губили їх, віднімаючи час і сили учнів на завчення канонич. текстів і т. п. Предметом вивчення в школах повинне бути те, що треба для управління гос-вом, інакше гос. справами будуть займатися люди, до цього не.
Кожна вагома структурна частина курсової "Країни-банкіри: країнознавче дослідження..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Сьомий рік - евр. шабатон. Сьомий рік або суботній рік (Лев. 25:4). Згідно із законом кожний сьомий рік повинен був святкуватися. Після шестирічної обробки землі і користування її плодами треба було в сьомий рік дати їй суботній спокій, тобто не обробляти полів, не збирати плодів і не знімати жнив. Те, що саме собою дозрівало в цей рік на полях, а також плоди виноградної лози і слив повинні були бути загальним надбанням рабів і вільних чужоземців, бідними і тваринними (Ісх. 23:10 і дав.; Лев. 25:1 і дав.). Щоб уникнути голоду Бог обіцяв так благословити жнива шостого року, що її хватити б на три роки. Завоювання Алжіру Францією - У інтересах фінансової верхівки монархія Луї-Пилипа продовжувала завоювання Алжіру. Воно було почате ще при Бурбонах: уряд Поліньяка відправив в середині червня 1830 р. в Алжір експедиційний корпус, і вже 5 липня алжірський дей (правитель), не вчинивши серйозного опору, здало свою столицю місто Алжір французам. Номінальний сюзерен Алжіру - турецький султан обмежився паперовими протестами. На захист своєї країни піднялася народна маса - арабські і берберские племена. Уряду липневої монархії довелося зіткнутися з визвольною війною алжірського народу, що продовжувалася потім майже двадцять років. Австралійський рух за федерацію - Австралійський рух за федерацію(Australian federal movement) (1890-1900), рух за об'єднання в федерацію шести колоній Австралії і (спочатку) Нової Зеландії. Особливу активність в цьому русі виявляли Асоціація уродженців Австралії і прихильники об'єднання з колоніями. У 1889 р. шість австрал. колоній і Нова Зеландія домовилися послати своїх представників на федер. конференцію в Мельбурн в 1890 р. Тут було вирішено зізвати в слід, року в Будинку парламенту в Сіднеї представницький з'їзд. На цьому з'їзді був прийнятий проект конституції. Другий з'їзд відбувся в 1893 р. з ініціативи.
У вступі курсової "Країни-банкіри: країнознавче дослідження..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Гермоген - з Тарса (Килікия), ок. 160-230 рр. н. е., грецький оратор. У юності обдарований імпровізатор, потім - автор посібників по риториці, що використовуються завдяки їх стислості і ясності у всіх риторичних школах протягом віків і що широко коментуються в середньовіччі. Збереглося три твори Г., позначені в рукописах загальним заголовком Підручник риторики. Це трактати Про розв'язання спірних питань (Peri ton staseon; лати.: De statibus), Про риторичні ідеї (Peri ideon;лати.: De ideis), Про відбір матеріалу (Peri heureseos; лати. De inventoine). Автентичність цього останнього твору, повествующего об.

ЛУБЕНЧЕНКО Костянтин Дмитрович - (27.10.1945). Міністр Уряду Російської Федерації - повноважний представник Уряди Російської Федерації в Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з січня 2000 р. Народився в м. Можайске Московської області. Освіту отримав на юридичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1973). Кандидат юридичних наук, доцент. Працював на кафедрі теорії держави і права юридичного факультету МГУ. У 1989 р. вибраний народним депутатом СРСР. Був членом Верховної Поради СРСР. Входив до складу міжрегіональної депутатської групи. Був заступником голови Комітету Верховної. Скрипник Микола Олексійович - (13 січня 1872, слобода Ясиноватоє Бахмутського повіту Екатерінославської губернії, - 7 липня 1933, Харків). З сім'ї залізничного службовця. У соціал-демократичному русі з 1897. Екстерном здав екзамени за курс реального училища в Курське; в 1900 - 01 вчився в Петербургськом технологічному інституті; виключений за революційну діяльність. Був конторщиком, робочим, рахівником. Учасник Революції 1905 - 07; делегат 3-го з'їзду РСДРП (1905), секретар ПК партії; за організацію озброєного повстання в Ризі заочно засуджений до смертної страти. Неодноразово арештовувався, посилався. У 1913 - 14 член редакцій.
Список літератури курсової "Країни-банкіри: країнознавче дослідження..." - більше 20 джерел. ЧИЧЕРИН Борис Миколайович - (1828 - 1904) - видатний русявий. юрист, філософ, історик. Ч. називають одним з фундаторів русявий. "державної школи", одним з перших русявий. ідеологів лібералізму. Ч. був надзвичайно різностороннім вченим, область його наукових інтересів тягнулася далеко за межі суспільних наук - це і хімія, і зоологія, і фізика. Досить згадати, що з ініціативи Д. І. Менделеєва за труди по теоретичній хімії Ч. був вибраний почесним членом русявий. фізико-хімічного суспільства. Ч. закінчив юридичний факультет Московського ун-та. У 1853 р. він подав на факультет дисертацію на здобуття вченого ступеня. Росія. Геополітичний код - Велика держава, що володіє самим протяжним територіальним ресурсом. Росія зберегла геополітичне положення другої світової ядерної держави і Захід вимушений з цим вважатися в міжнародній політиці. Ядерна зброя грає виняткову політичну роль, залишається єдиним чинником, що забезпечує статус великої держави. Євразійська держава, що займає серединне положення між світовими полюсами економічного і технологічного розвитку в Західній Європі, Північній Америці і АТР. Один з найбільших в світі володарів енергоресурсів. Незважаючи на катастрофічний спад в економіці, зберігає важливе геостратегическое.

МОДЕРНІЗАЦІЯ соціально-політична - (від фр. moderne - сучасний, новітній) - процес оновлення, осовременивания відсталого, застарілого традиционалистского суспільного і державного пристрою в дусі вимог сучасності. Особливо широке поняття "М." використовується, починаючи з 50-х рр. при характеристиці тих перетворень, які пов'язані з перетворенням доиндустриальних, аграрних і інакших відсталих (напр., колоніальних і залежних) суспільств, країн в індустріальні. Оскільки зразком при цьому виступали країни Заходу з їх науково-технічними і технологічними досягненнями, демократичним і культурним завоюванням, остільки цей процес.
Посилання в тексті роботи "Країни-банкіри: країнознавче дослідження..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Змови - Народ був переконаний, що знахарі всю суть справи вважають в могутності чародейного слова і обрядів. Вдаючись до обожнюваних світил і стихій, клопочучи у них дарів щастя і захисту від всяких бід, древня людина віддавала себе під їх священне покривало, що виражається в змовах наступними формулами: "Піду я в чисте поле - під червоне сонце, під світлий місяць, під часті зірки, під польотні хмари; стану я в чистому полі на рівному місці, хмарами облачуся, небесами покроюся, на розділ свій скарбу червоне сонце, підпережуся світлими зорями, обтичуся частими зірками, що вострими стрілами. САРКОФАГ - (Греч.) Кам'яна гробниця, вмістище для мертвого; sarc = плоть, phagein = харчуватися. Lapis assius, камінь, з якого робилися саркофаги, зустрічається в Лікиї, і він володіє властивістю поглинати тіла всього за декілька тижнів. У Єгипті саркофаги робилися з різних інших каменів - з чорного базальта, червоного граніту, алебастру і інших матеріалів, оскільки вони служили усього лише зовнішніми сховищами дерев'яних гробів, що містили мумії. Епітафії на деяких з них так же чудові, як і високо етични, і жоден християнин не міг би побажати нічого кращого. Одна епітафія, датована тисячоліттями до першого. Психологи як консультанти з питань психічного здоров'я - (psychologists as mental health consultants) Звичайно академічна і експерим. підготовка психологів проходить в контексті психич. здоров'я і/або психол. процесів. Та глибина, з до-ой вивчаються спеціальні дисципліни, співвідноситься з вибраної психол. спеціалізацією. У цілому, повна психол. підготовка включає в себе знайомство з особовою динамікою, челов. взаємовідносинами, організаційними навиками, навиками реагування на проблеми інш. людей, навиками теорет. роботи і оцінкою здібностей. Від консультантів чекають, що вони підтримують, виносять рішення і пропонують напрям для дій. Попутно від них.

НАДЕЖДИН Н. И. - (1804-1856) - російський етнограф, історик і літературознавець, що опублікував велику кількість робіт ( "Велика Росія", "Венеди", "Венди", "Весь", "Вогулічи"), в яких дав етнічні характеристики багатьох народів. Н. висловив ряд цінних ідей про розвиток культури; створив оригінальну культурологическую концепцію, в основі якої лежить думка про подвійну природу людини - матеріальної і духовної. Перша зв'язує його із зовнішньою середою, залучаючи до діяльності в фізичному світі, а друга - є "вільним самоуслаждением духа своєю внутрішньою повнотою". Н. виділяв декілька етапів розвитку культури: 1) первісну. Етноспецифічеський синдром - Словотворення. Відбувається від греч. ethnos - народ і syndrome - поєднання. Категорія. Поєднання хворобливих ознак, пов'язаних з порушенням свідомості і поведінки, зафіксоване в тому або інакшому традиційному суспільстві. Специфіка. Ці порушення, що мають принципово ті ж джерела, що і типові патопсихологические синдроми, виявляються специфічним образом, в залежності як від біологічних чинників життя представників даного суспільства (що позначаються передусім на їх нейрогуморальной регуляции), так і їх культурними стереотипами (характером соціальної взаємодії і управління, вихованням і. Інтроверсия ¦ екстраверсия - (introversion / extraversion) У 1921 р. Карл Юнг в своїй книзі "Психологічні типи" (Psychologische Туреп) ввів в побут терміни "интроверсия" і "екстраверсия". Для Юнга интроверсия означала звертання лібідо всередину, а екстраверсия - напрям лібідо зовні. Один з самих популярних тестів особистості, осн. на теорії типів Юнга, - це Індикатор типів Майерс - Бріггс (MBTI). Інтроверт - людина, розум і почуття к-рого звернені вовнутрь (т. е., мають сильні зв'язки з Я). Юнг вважав, що інтроверт направляє лібідо вовнутрь внаслідок почуття неповноцінності - ідея, в чомусь схожа з переконаннями Альфреда. МЕНІНГІТ - (meningitis) - запалення оболонок мозку, викликане вірусною або бактерійною інфекцією. Симптомами менінгіту є сильний головний біль, підвищення температури, втрата апетиту, непереносимість світлових і звукових подразників, ригидность м'язів, особливо шийних (див. також Симптом Керніга), а у дуже важких разах судоми, блювота і марення, внаслідок чого може наступити смерть. Частіше за все причиною розвитку бактерійного менінгіту у маленьких дітей є бактерії видів Haemophilus influenzae і Neisseria meningitidis (що відносяться до менингококкам); в цей час є можливість проведення імунізації проти.