На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Значення краєзнавчої роботи в молодших класах загальноосвітньої школи ... 5
Розділ 2. Методичні основи краєзнавчої роботи при викладанні природознавства у початковій школі ... 15
2.1. Екскурсії - основний вид краєзнавчої роботи при викладанні природознавства в молодших класах ... 15
2.1.1. Значення екскурсій ... 16
2.1.2. Місце екскурсій у шкільному курсі природознавства ... 17
2.1.3. Підготовка вчителя й учнів до екскурсії ... 18
2.1.4. Проведення екскурсії ... 19
2.2. Використання позаурочних форм навчання у краєзнавчій роботі ... 23
Розділ 3. Практика використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природознавства в початковій школі ... 33
3.1. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні нової теми ... 33
3.2. Узагальнення результатів спостережень учнів за природою і трудовою діяльністю людей ... 34
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі"

Курсова робота "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАГАЛЬНЕ НАВЧАННЯ - всеобуч, загальна освіта, принцип організації нар. освіти - навчання всіх дітей і молоді определеннего віку в уч. закладах, що дають учнем встановлений гос-вом об'єм знань і уч. навиків. В. про. забезпечується системою заходів: законодавчих (встановлення обов'язковості навчання і вікових норм обязат. навчання, общедоступности уч. закладів, бесплатности навчання і т. п.); матеріально-господарських (фінансування шк. справи, планування, формування і розвиток мережі уч. закладів, їх будівництво, обладнання і т. п., забезпечення учнів живленням, а в певних випадках - житлом, одягом. РЕДДИ Сесил - (10.10.1858, Лондон, - 6.2.1932, Уелвин-Гарден-Сити, графство Хартфордшир), англ. педагог, прихильник теорії нового виховання, основоположник т. н. нових шкіл, в к-рих реалізовувалися принципи цього пед. напряму. Закінчив естеств. ф-т Едінбургського ун-та (1882), до 1884 вивчав медицину і єств. науки в Геттінгенськом ун-ті. У Йене слухав лекції В. Рейна, що надав значить. вплив на становлення пед. поглядів Р. (особлива увага Р. залучила висока оцінка інтелектуального виховання і ідея гармонізації всіх аспектів виховання і навчання). Після повернення в Велікобрітанію Р. викладав в паблик. Принципи державної політики в області освіти - основні положення, на яких базується державна політика в області освіти. Автономність освітніх учрежденийпредоставление самостійності освітнім установам в розробці і затвердженні учбового плану, порядку і періодичності проміжної атестації, системи оцінок вихованців. Гуманистический характер образованиясоздание такої системи учбово-виховальних установ і освітніх програм, які зможуть задовольнити будь-які освітні запити різних груп населення без ущемлення чиїх-небудь прав на отримання утворення будь-якого бажаного рівня. Демократизація образованияликвидация монополії держави на освіту і перехід. ВИГОТСКИЙ Лев Семенович - (1896-1934) психолог, дефектолог, педолог, професор (1928). З 1924 вів наукову і викладацьку роботу в установах і вузах Москви. Досліджував психологічні закономірності сприйняття літературних творів ( "Трагедія об Гамлете, принцові Датському", 1916; "Психологія мистецтва", 1925; опубліковано в 1965). Вивчив теорію рефлексологического і психологічного дослідження, а також проблеми психології виховання ( "Педагогічна психологія. Короткий курс", 1926). Дав критичний аналіз світової психології 1920 - початки 30-х рр., що зіграв важливу роль в розвитку вітчизняної психологічної науки (.
Кожна вагома структурна частина курсової "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Громадянська війна в Китаї - Громадянська війна в Китаї (Chinese Civil War) (1927-37, 1946-49), вооруж. боротьба між націоналістичними і грудка. силами Китаю. Протистояння почалося в 1927 р. під час Північного походу Чан Кайши. Потім пішли антидо, чистки в "Гоміньдане і ряд невдалих повстань в містах, організованих комуністами. Останні встановлювали свою владу преимущ. в сільських р-нах і, використовуючи партизанську тактику, уміло протистояли чисельно перевершуючим силам націоналістів. Тільки через три роки Чан Кайши зумів знищити Цзянсийський радянський район, створену Мао Цзедуном рев. базу, але після Великого походу (1934-35). Скіфське царство в I - II вв. н. е. - Так само як і Боспор, деякий підйом знов переживає з середини I в. і у II в. Скіфське царство. Розкопки його столиці Неаполя (в Криму, поблизу Сімферополя) показують, як пожвавилися там в цей час будівельна діяльність, ремесла і мистецтво, представлене розписом на стінах склепів і кам'яних будинків, що належали місцевому знанню. Значний розвиток отримала торгівля, яка велася через вависимую від скіфів Ольвію і укріплені пункти на Чорному морі. Населення Неаполя складалося із землевласників, осілих в місті кочівників - власників табунів коней, з царських дружинників, купців. Про майнову нерівність. ПСЕВДОНІМ - підпис, яким автор замінює своє справжнє ім'я. Часом псевдонім витісняє справжнє ім'я і прізвище письменника: Мольер - Жан Батист Поклен, Вольтер - Марі Франсуа Аруе, Стендаль - Анрі Марі Бейль, Марк Твен - Семюел Ленгхорн Клеменс, Максим Гіркий - Олексій Максимович Пешков, Андрій Білий - Борис Миколайович Бугаїв, а іноді закріпляється в читацькій свідомості і історії літератури, приєднуючись до справжнього прізвища (М. Е.Салтиков- Щедрін, Д. Н. Мамін- Сибіряк, А. С. Новіков- Прибій ). Багато які псевдоніми освічені з справжніх імен і прізвищ авторів: шляхом усікання (К. Р. - великий князь.
У вступі курсової "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вассиан Топорко (Топорков) - Вассиан Топорко або Топорков - єпископ Коломенський, племінник Іосифа Волоцкого, иосифлянин у напрямі, союзник митрополита Даніїла і, отже, противник тих церковних і боярских шарів, до яких належали "нестяжатели" і Курбський, Вассиан мав великий вплив в царювання Василя Івановича, який навіть перед смертю радиться про справи саме з Вассианом і з митрополитом Даніїлом. У 1542 р., після повторного торжества Шуйських, Вассиан повинен був залишити кафедру і віддалився в Песношський монастир, але не втратив значення. Після своєї хвороби цар відвідав Вассиана в Песношськом монастирі і, знаючи.

Нікифоров, Петро Михайлович - російський, син копальня. рабоч., ел.-монтер; рід. 4 окт. 1882 р. в з. Оеке, Іркутськ. губ.; вчився в сельск. школі. У 1901-02 рр. відвідував гурток с.-д., в 1903 р. руковод. страйком на з-де винній монополії в Іркутське. У 1904 р., будучи на военн. службі в Балтфлоте в Петербурге, в орг. РСДРП вів. орган. і агит. роботу серед моряків і гвард. полків під. кличкою "Петро"; участв. в подгот. першого Кронштадтськ. восст. і руков. восст. на императ. яхті "Полярна зірка". По подавл. восст. арешт. Біг, викравши гармату Гичкоса з екіпажу, і перейшов на нелегальг. полож. У 1906 р. КАСЬЯНОВ Михайло Михайлович - російський політичний діяч, лідер руху "Народно-демократичний союз". Народився 8 грудня 1957 р. в м. Солнцево Московської обл. Батько, Михайло Федорович - викладач математики, мати, Марія Павлівна - економіст. У 1974-76 рр. вчився в Московському автомобільному-дорожньому інституті (МАДИ), в 1976-78 рр. служив в армії. Після демобілізації був прийнятий на роботу у Всесоюзний проектний і науково-дослідний інститут промислового транспорту Госстроя СРСР. З 1981 р. перейшов на роботу в апарат Держплан РСФСР, де без відриву від виробництва на вечірньому відділенні факультету "Дороги і.
Список літератури курсової "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" - більше 20 джерел. КУЗЬМИНА Валентина Андріївна - Пенсіонерка, жительница самарской села Кузькино, що пригощала президента В. В. Путіна грибами і горілкою. З дачників. Будинок в селі Кузькино Шигонського району Самарської області В. А. Кузьміна разом з чоловіком Юрієм Тімофеєвичем придбала в 1982 м. Після виходу на пенсію дружини стали приїжджати сюди на літо. 01.09.2000 м. В. В. Путін приїхав в це село поздоровити вчителів і школярів з початком нового учбового року. Коли кортеж прибув до школи, главу держави зустріли аплодисментами. В. А. Кузьміна побачила, що з микроавтобуса вийшов В. В. Путін. До цього вона бачила президента тільки по. ПОПУЛІЗМ - (лати. populus народ) перехідний тип політичної свідомості; політична діяльність, що має мету забезпечення популярності в масі цінних необгрунтованих обіцянок, демагогических лозунгів. Термін "П." уперше з'явився в кінці XIX США в зв'язку з широким народним; бажанням за створення третьої масової партії - Популістської. Правда, в Римській республіці в кінці II-I вв. н.е. існувала ідейно-політична течія, покликана захищати інтереси простого народу плебса. Популістськими називалися і дрібнобуржуазно-селянські течії, і суспільні рухи в регіонах "доганяючої" модернізації. Першим великим і систематизованим.

БИХЕВИОРИЗМ - ( лати. behaviour поведінка) - підхід в політології, що засновується на вивченні політичної поведінки, застосуванні кількісних методів до вивчення і порівняння політичних об'єктів. Б. виник і активно розвивався в політичній науці 30 - 50-е рр. як реакція на незадоволення історичним і інституційним підходами, що страждали описательностью і безсистемністю. Його основоположниками вважаються американські політологи Ч.Мерріам і Г. Лассуелл. "Одиницею" політичного дослідження, в рамках даного підходу, була визнана поведінка індивідів, що спостерігається і груп в різних політичних ситуаціях.
Посилання в тексті роботи "Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАН - Божество стад, лісів і полів. Син німфи Дріопи (дочки Дріопа "дубовидного") і Гермеса (варіант: син Пенелопи і Гермеса). Він народився в Аркадії. Дриопа жахнулася, побачивши сина, зарослого волоссям і бородатого. Однак Гермеса і богіволімпійців його вигляд розвеселив, і вони нарекли немовляти Пан (т. е. "що сподобався всім", греч. "все"). Разом з сатирами і силенами П. в числі демонів стихійних плодоносних сил землі входить в свиту Діоніса. П. він козлоног, з козлиними рожками, покритий вовною, відомий своєю пристрастю до вина і веселощів. Він повний пристрасній. ДИКЕАРХ з Мессени - (2-я підлога. 4 в. до н. е.) - грецький філософ, представник Періпатетічеської школи, учень Арістотеля, друг Арістоксена. Твору Дікеарха (гл. про. історичного, историко-культурного, біографічного, историко-яитературного, географічного і етико-антропологічного характеру), що вплинули на багатьох пізніших авторів (Ератосфен, Варрон, Цицерон, Іосиф Флавій, Плутарх), не збереглися: фрагменти видані з коментарями в зборах Ф. Верді. Своїм "Життям Еллади" (фр. 47 - 66) Дикеарх дав одну з перших історій культури: зміна трьох рівнів господарства - собирательства, пастушачого. ЕВОЛЮЦІЙНА ТЕОРІЯ - Часто можна зустріти терміни еволюція, еволюційна теорія, теорія еволюції, що використовується так, як якби вони були синонімами і все означали певне положення, висунене Чарлзом Дарвіним. Такий спосіб вживання вводить в помилку. Еволюція - не теорія, це факт; "градуалистская" позиція походження видів шляхом природного відбору, висунена Дарвіним (див. Дарвінізм) - одна з спроб пояснити цей факт. Оборонці креационизма часто помиляються, затверджуючи, що самої кращою характеристикою процесів еволюції як індикаторів є те, що самі біологи розглядають еволюцію просто як "теоретичне" поняття. Еволюційна.

ВІЗУАЛЬНА ПСИХОДИАГНОСТИКА - (ВПД) - нова і відносно самостійна галузь психології, задача якої складається у вивченні важливих характеристик поведінки і вигляду людини з метою проникнення у внутрішній психологічний зміст особистості і оптимізації використання можливостей і індивідуальних особливостей кожної людини. Предметом ВПД є розробка психодиагностических методик, заснованих на використанні візуальних коштів. Задача ВПД складається в розробці конкретних методів розпізнавання індивідуально-психологічних особливостей особистості шляхом безпосереднього візуального сприйняття (црямое і непряме. Органічний розлад особистості. - А. Виявляются загальні критерії F07. Б. На протязі 6 або більше за місяці повинні відмічатися мінімум 3 ознаки з числа наступних: 1) постійно знижена здатність підтримувати цілеспрямовану діяльність, що особливо займає тривалі періоди часу і що не відразу приводить до успіху; 2) одне або більш з наступних емоційних змін: а) емоційна лабильность (неконтрольованість, нестабільність і коливання у виявах емоцій); би) ейфорія і плоскі, недоречні жарти; в) дратівливість і (або) спалахи гніву і агресії; г) апатія; 3) расторможение влечений без урахування наслідків і соціальних норм (хворий може. Гендер і соціальна перцепція - Основними джерелами формування уявлень про особистість інш. людини є його зовнішність, поведінка, особливості і результати діяльності. Зовнішність, передусім контури зачіски, дозволяють конструювати образ гендерной ідентичності партнера. На інтерпретацію внеш. вигляду партнера по О. впливає маскулинность-фемининность партнерів О., що виявляються в їх гендерной интерпретационной схемі, що дозволяє наділяти їх опр. гендерними характеристиками і вписувати їх в опр. моделі гендерних відносин. Тип гендерной ідентичності суб'єкта детерминирует використання опр. типу гендерной интерпретационной. Крос-культуральний метод - (англ. cross - перетинати) - 1. експериментальний метод дослідження (в соціальній психології, соціології, антропології і інш.), в якому різні типи культури оцінюються по певних культурних показниках (виховання дітей, шлюбні відносини, відношення до немолодих людей, релігійні переваги і т.д.); 2. в психопатології - методолгия вивчення культурально зумовлених відмінностей психопатології і клініки різних психічних розладів і використання цього знання в практичних цілях (при виявленні і ідентифікації психопатологических симптомів, в психотерапії і інш.). Дослідження ряду авторів показують.