На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Крапля як лікарська форма

(курсова робота з технологій)

Вступ ... 3
Розділ 1. Крапля в системі класифікації лікарських форм ... 5
1.1. Класифікація лікарських форм ... 5
1.2. Правила виготовлення концентрованих розчинів ... 10
Розділ 2. Основні форми крапель ... 13
2.1. Крапля як розчин ... 13
2.2. Краплі як суспензії ... 19
2.3. Крапля як емульсія ... 23
Розділ 3. Очні краплі ... 29
Висновки ... 34
Література ... 36
Додатки ... 38

Для придбання курсової роботи "Крапля як лікарська форма" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Крапля як лікарська форма"

Курсова робота "Крапля як лікарська форма" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Крапля як лікарська форма", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Крапля як лікарська форма" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Крапля як лікарська форма" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА в школі - переслідує меті засвоєння учнями елементарних екон. знань і умінь, формування совр. екон. мислення, сознат включення в соціально-екон. відносини і відповідна практич.деятельность Е і включає екон. освіта і екон. виховання, направлені на придбання учнями доступного ним цілісного поняття об произ-ве, розподілі, обміні і споживанні матеріальних і духовних благ На необхідність Е і підростаючого покоління русявий. вчені-педагоги вказували ще в 19 в КД Ушинський, звертаючи увагу на зв'язок пед.теории з інш. науками, вважав однієї із задач педагогіки підготовку молоді до включення в хоз життя. СМОТРЙЦКИЙ Мелетій - (в миру Максим). (ок. 1577, Смотріч, нині в Хмельницької обл. України, - 27.12.1633, Дер-манський монастир на терр. Волинской обл.; там же), церк. діяч (до 1627 православний, після униат), письменник-полеміст, автор граматики церк.-славши, мови. Вчився в Острожської школі, в 1601 - 04 в Віленської єзуїтській академії; в 1605 - 07 слухав лекції в протестантських ун-тах Лейпцига, Віттенберга, Нюрнберга; за нек-рим даними - доктор медицини. Один з фундаторів Мінського православного братства (1607). У 1608 - 14 в Віленської братській школі викладав на латині вільні иск-ва. У 1614 - 15. ГЕДОНИЗМ - (від греч. hedone - насолода) 1. тип етичних вчень, в яких всі моральні визначення (поняття добра і зла і інш.) виводяться із задоволення (позитивні) і страждання (негативні). Як тип етичного вчення Г. бере початок від Арістіппа Киренського. У вченнях киренаиков Г. складається як різновид світогляду, що відстоює пріоритет потреб індивіда перед соціальними встановленнями як умовністю, що обмежують його свободу. Саме у киренаиков виявляється подвійність Г. як практичного вчення: з одного боку, в тій мірі, в який Г. затверджував самоценность особистості, в ньому очевидні. РАСИ ЛЮДИНИ - - систематичні підрозділи всередині вигляду людина розумна (Homo sapiens). У основі поняття "раса" лежить біологічна, передусім фізична схожість людей і спільність території (ареалу), що населяється ними в минулому або теперішньому часі. Р.ч. характеризуються комплексом успадкованих ознак, до яких відносяться колір шкіри, волосина, око, форма особи, черепа, зростання, пропорції тіла і інш. Але оскільки більшість цих ознак у людини схильна до мінливості, а між расами відбуваються змішення (метизация), конкретна людина рідко володіє всім набором типових расових ознак. Існують різні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Крапля як лікарська форма" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЮРЬЕВ ДЕНЬ - свято в честь "освячення церкви св. великомученика Георгія у Києві, перед врати Св. Софія". Свято це відоме в російському народі під назвою осіннього, на відміну від весняного, Юрьева дня і веде свій початок з XII в. Він встановлений вів. кн. Ярославом, який перший заповідав по всій Русі "творити свято св. Георгія місяця листопада 26-го числа". У древньоруський житті Юрьев день був дуже важливим терміновим днем в господарському побуті, оскільки в цей день російські селяни користувалися правом переходу від одного поміщика до іншого. У Судебнике говориться про ці переходи, що вони повинні. Сенека, Луций Анней (Ритор) - ок. 55 р. до н. е.-ок. 40 р. н. е., римський ритор. Відбувався їх спроможної сім'ї еквитов в Кордубе, батько Сенеки Філософа, з яким його ототожнювали аж до XVI в., дід поета Лукана. Виховувався в Римі, куди згодом часто приїжджав. Почав писати тільки в преклонном віці. Не зберігся історичний твір З., що охоплювало період від початку громадянських воєн до часів сучасних йому авторів. У цьому творі С. розділив історію Рима на 4 періоди, що відповідали періодам життя людини. До нас дійшла велика частина риторичного твору З., присвяченого трьом його сини і написаного на їх прохання, під назвою. ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ Грозні Очі - З роду Тверських вів. кн. Син Михайла Ярославича і кн. Ростовской Ганни Дмітрієвни. Род.15сент. 1299 р. Вів. кн. Тверской в 1319 - 1325 рр. Вів. кн. Володимирський в 1322 - 1325 рр. ЖЕ.: з 1320 р. дочку вів. кн. Литовського Гедеміна вів. кн. Марія ( 1349 р.). 15 сент. 1326 р. В 1319 році Михайло Ярославич був страчений в Орді, і хан Узбек віддав ярлик на велике княження Юрію Даниловичу Московському. У наступному році Юрій зібрався походом на Тверь, але війни не було. Дмитро відправив до Юрія в Переяславль послів і уклав мир, по якому заплатив Московському князю 2000 рублів сріблом і зобов'язався.
У вступі курсової "Крапля як лікарська форма" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШАДДАДИДИ - Династія емиров, що правила в 1072-1199 рр. в Ані (Вірменія). Гілка Шаддадідов Гянджі. Столиця вірменських Багратідов, Ані, була захоплена в 60-х рр. XI в. сельджукским султаном Алп-Арсланом, який передав це місто правителю Гянджі арраншаху Шавуру з роду Шаддадідов. Після смерті Шавура Ані в 1072 р. перейшов до його сина Манучихру і став столицею незалежного емирата. Нащадкам Манучихра довелося витримати важку боротьбу з сельджукскими емирами. Відомо, що син фундатора династії, Шавур, готовий був один час поступитися за 60 тис. динарів своє володіння емиру Карса. Коли загроза зі сторони Сельджуков.

БАБИЕВ Микола Гаврілович - (куб.) - син попереднього; рід. 30 березня 1887 р. ст. Михайлівської; генерал-майор і видаюнщийся начальник козачої кінноти. З ранніх років лихий наїзник і джигіт, в 1909 р. випущений з сотні Миколаївського кав. училища хорунжим в 1-й Лабінський каз. полк. Всю Першу Світову війну провів на Кавказькому фронті і за відмінності нагороджений орденом св. Георгія 4 ст. До 1917 р., тридцяти років, з чином військового старшини, перебував командиром 1-го Чорноморського каз. полиця. Після революції, в січні 1918 р. привів свій полк на Кубань і деякий час зберігав його від самовільної. АНАРХІЗМ - (від греч. anarhia - безвладдя) - суспільно-політична течія, представники якого вважали, що права і свободи індивідуума є головною цінністю, виступали за негайне знищення всякої влади (внаслідок "мимовільного", стихійного бунта маси) і обгрунтовували право кожного на непокору державним і соціальним інститутам. Відкидаючи будь-який авторитет і державний устрій, як керівний початок анархісти визнають тільки волю окремої (анархісти-індивідуалісти) особа або владу общини (анархісти-синдикалісти). Анархізм має точки зіткнення з лібералізмом. Анархічні настрої були поширені вже в античному.
Список літератури курсової "Крапля як лікарська форма" - більше 20 джерел. Мурашок Михайло Артемійович - (13 вересня 1880, село Бурдуково Ветлужського повіту Костромської губернії, - 11 липня 1918, Симбірськ). З селян. Вчився у вчительській семінарії. У 1898 здав екзамен на вольноопределяющегося і служив в армії, в 1901 закінчив Казанськоє піхотне училище. Учасник російсько-японської (1904 - 05) і першої світової (1914 - 18) воєн; підполковник (1917). Під час Лютневої революції 1917 знаходився на Південно-Західному фронті. На 1-м з'їзді Південно-Західного фронту (Каменец-Подольск, 7 - 20 травня) виступив з ініціативою створення добровольчих ударних частин. У Петрограде очолив Оргбюро Всеросійського. НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ - сукупність представлень, традицій і понять представників нації або етноса, що дозволяють відтворювати цю спільність людей як ціле і прираховувати кожного індивіда до даної соціальної цілісності. Феномен національної самосвідомості в формі етнічної міфології виникає на ранніх рівнях людської історії. Його основна функція полягає в створенні ментальної і соціально-політичної єдності етнічних освіт. Національна самосвідомість є дуже складним інтелектуальним продуктом. У його структуру входять елементи несвідомого, включаючи різні архетипи і стереотипи. Подібна свідомість зберігає масу традиційних.

ТЕОРІЯ ПЛЕБІСЦИТАРНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - її фундатором вважається М.Вебер. На його думку, з розвитком партій міняється характер політичного представництва і політична організація влади. Політичний вплив придбавають обличчя, контролюючі партійний апарат - "машину" - і що знаходяться поза парламентом. Використовуючи той, що знаходиться під контролем партійних лідерів партійний апарат, можна в обхід парламенту прийти до влади. Плебісцит розглядається як джерело легітимність "вождя нації", в задачу якого входить забезпечення національної політичної інтеграції і контроль над всіма державними органами влади. У центрі "плебісцитарної.
Посилання в тексті роботи "Крапля як лікарська форма" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕРКУРІЙ - планета - назва найближчої до Сонця планети. Греки називали цю планету Гермес в честь свого бога торгівлі, заступника пастухів, мандрівників і ремесел, знавця астрології і магії, а також посланника богів: в Римі його іменували Меркурієм. Символ планети являє собою кадуцей - "палиця посланника" з двома його зміями, що обвили. Астрологічний знак Меркурія нагадує знак Венери, увінчаний серпом півмісяця. Подвійна природа Меркурія визначається його близькістю до чоловічої планети Сонцю. У біології цим символом означають будь-який гермафродитний орган, наприклад, дощового черв'яка. ЧЕРЧ Алонзо - (14 червня 1903, Вашингтон -1995) - американський логік, математик, професор Прінстонського (1929 - 67) і Каліфорнійського (з 1967) університетів. Вніс значний внесок в математичну логіку, теорію алгоритмів, комп'ютерну математику. Розвивав т. н. функціональний підхід в основах математики, ініційований М. І. Шейнфінкелем. На основі введеного ним оператора функціональної абстракції (ламбда-оператор) Черч побудував обчислення конверсії і ввів поняття определимости: функція визначна, якщо вона може бути представлена як об'єкт деякого числення; отже, ефективне вичислима. Т. о., поняття. ГИБСОН - (Gibson) Джеймс Джером (1904-1979) - американський психолог, фахівець в області експериментальної і когнитивной психології. Закінчив Прінстонський ун-т (бакалавр, 1925), захистив там же докторську дис. (1928), присвячену запам'ятовуванню форм і ролі навчання. Отримавши призначення в Коледж Сміт (1928), зустрів там Курта Коффку, чия книга Принципи гештальт-психології вплинула сильний чином на образ його думок і роботу. Під час Другої світової війни Г. очолив відділ психологічних досліджень в Авіаційній психологічній програмі ВПС США. Займався новими тестами відбору пілотів.

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ - (англ. information model) - система впорядкованих за певними правилами сигналів і знаків, що генеруються коштами відображення інформації і несучих інформацію про об'єкт управління (контролю), зовнішню середу і саму систему управління (див. Індикатор, Пульт управління). На основі сприйняття І. м. у оператора формується образ (оперативна концептуальна модель) реальної обстановки. Концепцию И. м. висунули В. П. Зінченко і Д. Ю. Панов (1962), термін "І. м." введений ними в 1964 р. За змістом І. м. повинна адекватно і з необхідною повнотою відображати стан об'єктів управління. Аудіометрія - (audiometry) Точне вимірювання слуху, головна задача А., стало можливим завдяки застосуванню психофиз. методів, відмінних високою поведенческой точністю, і створенню електронної апаратури, що дозволяє досягати адекватної, стабільної, і точної специфікації стимулу, що відтворюється. При вимірюванні челов. слуху, як правило, використовується генератор частоти (ламповий або напівпровідниковий), підсилювач, калібровані навушники і вимірювальні прилади (напр., вольтметр для вимірювання амплітуди сигналу і частотоміра для визначення частоти звукових коливань). У доповнення при вимірюванні. Антідепрессанти - (греч. anti - проти, deprimo, depressum - пригноблювати) - лікарські препарати, що володіють тимоаналептическим ефектом (греч. thymos - почуття, настрій; analepticos - зміцнювальний, поновлюючий). Основна їх властивість складається в здатності відновлювати нормальний настрій при депресії, а також повертати доболезненное якість емоційних реакцій. Антидепрессанти діють, полегшуючи проходження нервових імпульсів в синапсах певного типу: адренергических, серотонинергических і інш. Існує декілька груп антидепрессантов (див.). 1. Ингибитори моноаминооксидази безповоротної дії ( ниаламид); 2. Оборотні. ГЕЛЬВЕЦИЙ К. - (1715-1771) -французький філософ, що уперше дав діалектичний аналіз відчуттів і мислення, що показав роль середи в формуванні мислення. У одному з своїх головних трудів "Про людину" (1773) Гельвециї присвятив великий розділ виявленню змін, що відбуваються в характері народів, і чинників, їх породжуючих. На його думку, кожний народ наділений власним способом бачити і відчувати, який і визначає суть його характеру. У всіх народів характер цей може змінюватися або раптовий, або поступовий, в залежності від непомітних трансформацій, що відбуваються в формі правління і суспільному.