Копінг

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження копінгу як уміння подолати стрес ... 5
1.1. Визначення копінгу ... 5
1.2. Концепції життєстійкості в психології ... 7
1.3. Елементі копінгу ... 17
1.3.1. Копінг-поведінка ... 17
1.3.2. Копінг-ресурси ... 20
1.3.3. Копінг-стратегії ... 25
Розділ 2. Емпіричне дослідження копінгу як вміння подолати стрес ... 30
2.1. Опис методики дослідження та характеристика вибірки ... 30
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36
Додатки ... 38

Для придбання курсової роботи "Копінг" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Копінг"

Курсова робота "Копінг" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Копінг", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Копінг" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Копінг" і призначений виключно для пошукових систем.

ОБДАРОВАНІ ДІТИ - діти, значно випереджальні свої однолітки в розумовому розвитку або демонструючих видатних спец. здібності (музичні, художні і інш.). У науч. літрі і в буденній мові О. д. нерідко називають вундеркіндами (від ньому. Wunder - чудо і Jund - дитина), підкреслюючи тим самим винятковий характер їх здібностей. Існує певна вікова послідовність вияву обдарованості в різних областях. Особливо рано може виявитися обдарованість до музики, потім - до малювання; взагалі, обдарованість до иск-ву виявляється раніше, ніж до наук; в науках раніше за інших виявляються здібності до математики (майже у всіх великих. АЛЬ-ФАРАБИ АБУ-НАСР МУХАММЕД - (870-950) Вчений-енциклопедист, глибокий мислитель, чиї філософські труди надовго визначили собою розвиток всієї філософської, педагогічної думки арабоязичного світу і вплинули на формування загальної культури середньовічної Європи. Народився в місті Фараб (Отрар) в 870 р. н.е. Дістав освіту в Халабе і Багдаді, потім переселився в Сірію. Мабуть, не було такої галузі знань, в яка не залучала б Абу-Насра. Найбільші історики культури і науки відмічали велич і унікальність фігури Аль-Фараби. Астрономія, логіка, теорія музики і математика, соціологія і етика, медицина, психологія і педагогіка. ГЕШТАЛЬТ ПСИХОЛОГІЯ - (від ньому. Gestalt - образ, структура, форма), напрям в заруб. психології 1-й підлога. 20 в., що висунуло програму вивчення психіки з точки зору її організації і динаміки у вигляді особливої цілісності ("гештальтов"), чиї властивості несводими до властивостей їх частин. Гл. представники - ньому. психологи М. Вертхаймер, В. Келер, К. Коффка; ідеї Г. лежать також в основі теорії особистості К. Левіна. Перші експерим. дослідження Г. присвячені аналізу сприйняття і дозволили виділити ряд нових феноменів в цій області (напр., співвідношення фігури і фону). Згідно Г., гештальти сприйняття. ПІДРОЗДІЛИ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ органів внутрішніх справ - - спеціальні відділи, що здійснюють роботу з бездоглядними і безпритульними дітьми і підлітками, в що т.ч. здійснили правопорушення. Ведуть історію з 1935, коли Пост. СНК СРСР і ЦК ВКП(би) "Про ліквідацію дитячої безпритульності і бездоглядності" зобов'язало Гл. управління робоче-селянської міліції НКВД СРСР посилити боротьбу з вуличним хуліганством дітей і підлітків. Дитячі приймачі-розподільники, що приймали безпритульних і бездоглядних дітей, були віднесені до ведіння НКВД. Відповідно до інструкції № 116 від 28.7.1935 "Про порядок затримання і подальшого напряму бездоглядних і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Копінг" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Богомольців Федот Івана - Богомольців, Федот Івана, - самозванець, що оголосив себе в 1772 р. імператором Петром III. Він був селянином графа Р.Л. Воронцова; хлопчиком біг з вотчини (Саранского повіту) в Саратов; ходив на купецьких судах, жил потім у колоністів, служив в Калмицькій орді за козака Панчиліна, працював по хуторах і, нарешті, 25-і років від роду, поступив в легионную команду в Дубовке під ім'ям Казіна. Невдовзі між козаками стали ходити чутки, що серед них знаходиться імператор Петро III; при цьому вказували на Казіна, незважаючи на запевнення деяких козаків про відмінність його з Петром III. У іншому пришельці. КАЛЬВИНО - (calvino) Італо (1923, Сантьяго-де-лас-Вегас, Куба - 1985, Сиєна), італійський письменник. Творче формування Кальвіно проходить під впливом поетики неореалізму. Повість "Стежина павукових гнізд" (1947) розказує про партизанський загін, військовій темі присвячений і збірник новел "Останнім прилітає ворон" (1949). У 1950-е рр. Кальвино захоплюється фольклором: випускає збірник казок, знайомиться з трудами відомого русявий. дослідника казки В. Я. Проппа, а потім з роботами французьких структуралистов. У ці ж роки він створює трилогію "Наші предки": романи. Брандт Олександр Андрійович - Брандт, Олександр Андрійович, - інженер шляхів повідомлення. Народився в 1855 р.; освіту отримав в інституті інженерів шляхів повідомлення, в якому складається професором по кафедрі парових машин. Раніше він працював за межею на заводах, служив в департаменті шосейних і водних повідомлень по завідуванню річковими судами, був ініціатором застосування у нас землесосов для землечерпательних робіт і сприяв введенню двигунів Торникрофта для мелкосидящих пароплавів. З 1885 по 1893 р. Брандт перебував старшим інженером комісії з пристрою комерційних портів; з 1896 по 1901 р. інспектором інституту.
У вступі курсової "Копінг" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗУРОВ Леонід Федорович - (18.04/1.05.1902 - 10.09.1971), письменник. Перші книги Зурова - сб. розповідей "Кадет" і повість "Отчина". "Отчина" виникла як результат роботи автора в архіві Пськово-Печерського монастиря, що знаходився тоді на території Естонської республіки. Повість малює історію цього помешкання і Пськовської землі у важкі роки Лівонської війни і походу Івана Грозного на Пськов. Книга присвячена темам самостояния Русі, прагнення до смиренного ( "в страху Божієм"), трудового і мирного життя, військової біди і оборони Російської землі. Письменник відобразив хресний шлях Русі, яка з'являється у.

НАРТОВ Андрій Костянтинович - (28.03.1693 - 16.04.1756), механік, винахідник. Виходець з посадских людей. Перші роки трудового життя Нартова пов'язані з московською Навігацкой школою, при якій була токарня, де він почав працювати в 1705. У 1712 як висококваліфікований токар був переведений в Петербург в придворну токарну майстерну Петра I. Діяльність Нартова багатоманітна: брав участь в будівництві головного каналу і доків в Кронштадте, займався механізацією виробництва монети, конструюванням артилерійських знарядь (запропонував нові способи відливання гармат, винайшов скорострельную батарею з 44 трехфунтових мортирок). Будучи. ГОВОРУХИН Станіслав Сергійович - (р. 29.03.1936) Суперник В. В. Путіна на президентських виборах 26.03.2000 м. Народився в м. Березники Пермської області. Прадід був коваль, дід сільський вчитель. Батько, донський козак, в 20 років був арештований, в 1937 м. засланець в Сибір і там загинув. Мати кравчиха, шила плаття, тілогрійки, продавала їх на ринку. Освіту отримав в Казанськом державному університеті по спеціальності геолог (1958) і на режиссерском факультеті ВГИКа (1966). Трудовий шлях починав геологом в Средневолжськом управлінні геології. У 1959-1961 рр. редактор, асистент режисера на Казанської студії.
Список літератури курсової "Копінг" - більше 20 джерел. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТОЛОГІЇ - історично певні періоди становлення і розвитку знань про політику, політичну владу, державу, політичну людину і інші питання політичного життя суспільства. Виникнення політичної думки сходить до політичних вчень древності, до релігійно-міфологічних джерел, до вчень великих мислителів - Конфуция, Арістотеля, Демокріта, Платона, Сократа і інших. Слово про політику в античності розумілося як засвоєння людиною певних якостей, розвиток ораторських здібностей, практика законодавчої діяльності, безпосередня, пряма демократія і інш. "Природність" політики для багатьох античних мислителів. ГЛАВА ДЕРЖАВИ - Глава держави є вищою посадовою особою, сприймається як лідер нації. Він володіє більшою повнотою влади, ніж уряд або його розділ, оскільки розглядається як людина, діюча в інтересах суспільства, а не якоїсь однієї партії. Статус глави держави відрізнений від статусу розділу виконавчої влади (хоч при президентській формі правління обидва статуси суміщені в особі однієї людини - президента). У країнах ліберальної демократії глави держави придбавають свій статус різними шляхами. Великобританія, Нідерланди, Бельгія і Скандінавські країни є конституційними монархіями, а тому у розділі їх знаходиться.

Трубецкой - Микола Сергійович(1890, Москва - 1938, Вена), лінгвіст, філософ, культуролог. Син російського релігійного філософа С.Н. Трубецкого, закінчив Московський університет в 1913 р., слухав лекції в Лейпцигськом університеті (1913-1914), приват-доцент Московського університету (1915-1916). У еміграції жил в Софії, Празі і Віні, де в 1930 р. був вибраний членом Венської Академії наук. Рання смерть викликана інфарктом, що пішов після неодноразовий і грубих обшуків в квартирі під час німецької окупації. Микола Трубецкой був не тільки великим лінгвістом, але і цікавився також філософією історії.
Посилання в тексті роботи "Копінг" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕАЛ - (від греч. idea - ідея, прообраз) - те, що розглядається як зразок, досконалість, вища мета бажань і діяльності, т. е. деяка довершена модель дійсності. Ідеальні поняття існують і в технічних науках ("довершений вакуум"), і в соціальних (наприклад, "довершена конкуренція" в політекономії). Французький соціаліст-утопіст Ж. Мелье одним з перших розробив концепцію ідеальної особистості, розвинену потім в трудах Р. Оуена, А. Сен-Симона і Ш. Фурье. Ідеалом був визнаний вищий зразок духовної і фізичної краси, істини і добра, а реальністю ідеалу виступало прекрасне. Але кожна епоха. ГЕШТАЛЬТКАЧЕСТВА - (система відносин, центрування і центр тягаря гештальта, внутрішня впорядкованість ( "хороший" гештальт). 2. Властивість; властивість цілого або якість цілого. Сюди відносяться матеріальні властивості, "матеріал". Прикметниками, які вживаються для характеристики властивостей, є, напр., прозорий, сяючий, шероховатий, гладкий, блискучий, шовковистий, речовий, світловий (світло і тінь); м'який, твердий, в'язкий, пружний; пронизливий, тремтячий (звук). 3. Суть. Сюди відносяться всі физиогномические (що характеризують особистість) властивості: характер, вдача, зовнішній вигляд, настрій і. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БІЖЕНЦЯМИ І ІММІГРАНТАМИ - а) професійна діяльність фахівців з надання допомоги біженцям і іммігрантам в повсякденному житті для адаптації і відновлення їх здатності соціального функціонування в новому иноетнической середовищі; створення умов для подолання кризового стану і повернення до самостійного життя і життєзабезпечення; б) надання сприяння в реалізації можливостей і отриманні необхідних матеріальних ресурсів, призначеній біженцям, іммігрантам згідно із законом. Соціальна робота з біженцями і іммігрантами направлена на сприяння людям в розв'язанні їх особових проблем. У соціальній роботі реалізовується.

ЮМ Д. - (1711-1776) - англійський філософ, історик, економіст, що сформулював основні принципи агностицизму, що написав велику роботу "Про національні характери" (1769), в якій в загальній формі відображені погляди на національну психологію (національний характер). Серед чинників, що формують національний характер, Ю. виділяв фізичні, до яких відносить природні умови життя суспільства (повітря, клімат), що визначають психічний склад, риси темпераменту, традиції труда і побуту. Однак в становленні національних рис психології визначальним Ю. вважав соціальні (моральні) чинники, до яких відносить обставини. Зоопсихологія - (від греч. zoon - тварина, psyche - душа, logos - вчення), психологія тварин, галузь психології, що вивчає психіку тварин, її вияви, походження і розвиток в онто- і филогенезе. Психічним здібностям тварин приділяли увагу вже античні мислителі. Зародження наукової З. в кінці XVIII - початку XIX в. пов'язано з іменами Ж. Л. Бюффона і Ж. Б. Ламарка, а пізніше - Ч. Дарвіна. У Росії основоположниками наукового вивчення психічної активності тварин були К.Ф. Рулье і В.А. Вагнер, що поклали в XIX-ХХ вв. початок еволюционистскому напряму в З. Ето напрям отримало подальший розвиток в трудах. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. differential psychology) - розділ психології, що вивчає індивідуально -психологічні разли -чия між людьми. Термін Д. п. введений ньому. психологом В. Штерном (1900). Д. п. вивчає як психологічні відмінності конкретних індивідів, так і типологічні відмінності психологічних виявів у представників різних соціальних, класових, етнічних, вікових і інш. груп. Порівняльному дослідженню частіше за все зазнають особові і інтелектуальні особливості індивіда, що вивчаються в експерименті, визначувані з допомогою спостереження, тестів або аналізу результатів самонаблюдения. Одна з важливих задач. ЖИЛЬБЕРА СИНДРОМ - (синдром Жільбера - Мейленграхта, синдром Мейленграхта, описаний N. A. Gilbert, пізнє - датським лікарем Е. Meulengracht, 1887-1976; синоніми - ювенильная интермиттирующая жовтяниця, природжена негемолитическая неконьюгированная гипербилирубинемия) - доброякісна спадкова жовтяниця, зумовлена зниженням здатності кліток печінки захоплювати і зв'язувати билирубин. Основний симптом - помірна жовтяниця з періодичним її посиленням при фізичних навантаженнях, розвитку интеркуррентних захворювань, голодуванні, погрішностях в дієті, стресах. При біохімічному дослідженні виявляють підвищення.