Конфіденційна інформація та її зміст

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження змісту конфіденційної інформації ... 5
1.1. Інформація та її функції ... 5
1.2. Поняття конфіденційної інформації ... 10
Розділ 2. Характеристика видів конфіденційної інформації ... 16
2.1. Державна таємниця ... 17
2.2. Таємниця приватного життя ... 20
2.3. Обмеження доступу до інформації в інтересах слідства та судочинства ... 23
2.4. Службова таємниця ... 25
2.5. Комерційна таємниця ... 30
2.6. Професійна таємниця ... 33
Розділ 3. Необхідність захисту інформації в галузі інформаційних процесів та інформації ... 36
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Конфіденційна інформація та її зміст" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конфіденційна інформація та її зміст"

Курсова робота "Конфіденційна інформація та її зміст" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конфіденційна інформація та її зміст", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конфіденційна інформація та її зміст" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конфіденційна інформація та її зміст" і призначений виключно для пошукових систем.

ЙЕМЕН, Йеменська Республіка - гос-у на Ю.-З. Аравійського п-ова. Пл. 532 тис. км2. Нас. ок. 13 млн. чол. (1990). Офіц. яз.-арабський. Гос. релігія - іслам. Столиця - Сану. Гос-у утворилося в травні 1990 внаслідок об'єднання Йеменської Араб. Республіки (ЙАР, 1962) і Наре.-Демокр. Республіки Йемен (НДРИ, з 1967; до 1970 Нар.-Демокр. Республіка Юж. Йемена). Системи утворення республік, що об'єдналися перебувають в стадії інтеграції. На тер р. ЙАР до 1962 були нач. мусульм. школи при мечетях (кут-таби). Навчалися гл. обр. хлопчики з 7 років. Для дівчинок були відкриті всього 2 нач. школи. У немногочисл. уч. закладах. БЕХТЕРЕВ Володимир Михайлович - [20.1(1.2). 1857, з. Сорали Вятської губ., - 24.12.1927, Москва], невропатолог, фізіолог, психіатр, психолог. Закінчив в 1878 Медіко-хирургич. академію. З 1885 зав. кафедрою психіатрії Казанського ун-та. З 1893 проф. Воєн. академії в Петербурге, з 1897 - Дружин. мед. ин-та. У 1908 очолив створений їм Психоневрології, ин-т, де об'єднав Значить. колектив передових вчених і педагогів. З 1918 директор Ін-та по вивченню мозку і психич. діяльність в Петрограде. Науч. дослідження Б. охоплюють надзвичайно широке коло питань. У трудах 1 - 7, 1903 - 07) узагальнені результати його досліджень по. КОРРЕКЦИОННО-РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ (КРО) - - форма диференціації освіти в загальноосвітній школі для надання допомоги дітям з труднощами в навчанні і адаптації до шкільного життя. Найбільш ефективно реалізовується при створенні спеціальних класів КРО, вхідних в систему спеціальних (коррекционних) освітніх установ, що відносяться до VII вигляду, - для дітей з різними формами затримки психічного розвитку (ЗПР). КРО забезпечує взаємодію диагностико-консультативного, коррекционно-розвиваючого, лікувально-профілактичного і соціально-трудового напрямів педагогічної діяльності. У процесі КРО фахівці психолого-медико-педагогічного консиліуму. ЗАСВОЄННЯ - - основний шлях придбання людиною суспільно-історичного досвіду. У процесі У. людина опановує знаннями і способами дій, етичними основами поведінки і формами спілкування з іншими людьми. Процесс У. є психологічною стороною вчення, що показує, як педагогічні впливи відбиваються в свідомості учнів, в їх учбовій і практичній діяльності і в якій мірі вчення служить цілям всебічного розвитку учнів і виробітку у них наукового світогляду. По своїй внутрішній структурі процес У. представляє аналитико-синтетичну діяльність і похідні процеси абстракції, узагальнення, конкретизації, систематизації. У.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конфіденційна інформація та її зміст" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АДМІРАЛ - командуючий флотом, в перекладі з арабського - "владика моря". Звання уперше введене маврами в Іспанії. У Європі з'явилося в Сицилії - в 1142 р., в Англії - в 1216, у Франції - в 1284. У Росії адміральські чини встановлені Петром I в кінці XVII - початку XVIII вв. При діленні флоту на ескадри були введені посади командирів: віце-адмірала і контр-адмірала. У Росії адміральське звання ділилося на чотири чини: генерал-адмірал (військово-морський чин I класу відповідав по "Табелі про ранги" чинам генерала-фельдмаршала, канцлера, дійсного таємного радника I класу). Марр Микола Яковльович - Марр, Микола Яковльович - археолог, професор Петроградського університету по кафедрі армяно-грузинської словесності, академік. Народився в 1864 р. в Кутаїсе. Вчився в Петербургськом університеті на факультеті східних мов по розрядах арабсько-персидсько-турецко-татарському, арабсько-єврейсько-сірійському, армяно-грузинському і санскритському. Численні труди Марра присвячені різним питанням з області армяно-грузинської філософії і лінгвістики, історії літератури і історії Вірменії і Грузії. НайГоловніші з них: "Збірники притч Вардана. Матеріали для історії середньовічної вірменської. Верден (VERDUN) 1-я світова війна - 29 февр. 1916 ген. фон Фалькенхайн силами 5-й армії (1 млн. чол.) зробив могутнє настання на позиції 2-й франц. армії у Вердена: на 15-кілометровій дільниці прориву німці зосередили 17 дивізій проти двох французьких. Розуміючи, що французи, що натхнемо патріотичними почуттями, будуть битися до останнього, Фалькенхайн мав намір вести війну на виснаження і виснаження противника. Протягом дня він провів наймогутнішу артподготовку, в ході якої були знищені зміцнення на передньому краї французів, що дозволило німцям майже без бою оволодіти ними. Відповідно до нової наступальної стратегії багато які франц.
У вступі курсової "Конфіденційна інформація та її зміст" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИШНЕВСКИЙ Юрій Георгійович - (13.05.1943). Голова Державного комітету РСФСР по нагляду за радіаційною безпекою в уряді І. С. Силаєва, Б. Н. Ельцина з серпня 1991 р. по січень 1992 р., голова Державного комітету по нагляду за ядерною і радіаційною безпекою при Президентові РФ з січня по листопад 1992 р., керівник Федерального нагляду Росії по ядерній і радіаційній безпеці в урядах Е. Т. Гайдара, В. С. Черномирдіна, С. В. Кирієнко, Е. М. Прімакова, С. В. Степашина, В. В. Путіна, М. М. Касьянова з листопада 1992 р. Народився в з. Орлово-Розовка Чебулінського району Кемеровської області. Освіту отримав в Томськом політехнічному.

Разумовський Василь Іванович - Разумовський (Василь Іванович) - хірург, директор факультетской хірургічної клініки в Казані. Народився в 1857 р.; освіту отримав спочатку в духовно-учбових закладах і самарской гімназії, потім на медичному факультеті Казанського університету. З 1886 р. - приват-доцент, з 1887 р. - професор по кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією в Казанськом університеті. У 1889 і в 1891 роках відвідував закордонні клініки (Billroth'a, Bergman'a, Gosennbauer'a і інші). Вчені труди Разумовського: "До питання про атрофических процеси в кістках після перерезки нервів" (дисертація. Скобельов Матвей Іванович - (1885, Баку, - 29 липня 1938). З сім'ї промисловця, молоканина. Член РСДРП з 1903, меншовик. Учасник Революції 1905 - 07 в Баку, в 1906 керував страйком, через загрозу арешту емігрував. Делегат РСДРП на конгресі 2-го Інтернаціоналу в Копенгагені (1910). Закінчив Віденський політехнікум (1912); працював в редакції "Правда" Л.Д. Троцкого. З 1912 депутат 4-й Державної Думи від російського населення Закавказья: виступав з бюджетних і економічних питань. Влітку 1914 керував Бакинським страйком. У роки першої світової війни "оборонец". У 1915 від'їжджав по суду (без позбавлення депутатських.
Список літератури курсової "Конфіденційна інформація та її зміст" - більше 20 джерел. ІЛЬІН Іван Олександрович (1882-1954) - найбільший релігійний мислитель ХХ в. Він був "людиною разно- і багатобічним: оратором, лектором, педагогом, публіцистом і редактором; ученим-дослідником - філософом, правознавцем, державознавцем, а також мистецтвознавцем, літературознавцем і істориком; задовго до появи цих термінів, він був россиеведом і советоведом" (Полторацкий Н.П. Іван Олександрович Ільін: Життя, праці, світогляд. Teneflay, 1989, З. 19). У основі політичної доктрини Ільіна - вчення про владу як багатовимірне явище. Джерелом його уявлень про владу є гегельянство, що трактує владу як вольове відношення. Услід за Гегелем російський. ТЕОРІЯ ЗАЛЕЖНОСТІ - Теорією залежності робиться спроба пояснити природу і характер нерівності у відносинах між державами першого світу і країнами третього світу (або країнами, що розвиваються ). Теорія виходить з того, що ніколи неприкритий політичний контроль, який здійснювали економічно розвинені нації над своїми колоніями (залежними територіями, що іноді ще іменуються ""), поступився місцем новій формі домінування за рахунок незрівнянно більшої економічної потужності першого світу. Такими чинниками, як більш вигідне положення на світовому ринку країн першого світу і залежність третього світу від.

 "Північний обруч" - геополітичний проект академіка Н.Н. Моїсеєва для Росії. У геополітичному відношенні Росія поміщається абсолютно особливу в євразійському трикутнику, що утворюється трьома світовими полюсами економічного і технологічного розвитку. Росія зв'язує цей трикутник в єдине ціле, завдяки самим коротким і дешевим шляхам повідомлення. Природні ресурси країни є важливим джерелом процвітання усього світової спільноти. Росія продовжує залишатися другою ядерною державою і володіє могутньою аерокосмічною промисловістю. Але для реалізації геополітичного положення потрібні ідеї. Інтелігенція, займаючи загалом.
Посилання в тексті роботи "Конфіденційна інформація та її зміст" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АТЕЇЗМ - доктрина або установка, заперечлива всяке уявлення про живого Бога, про Бога як особистість. У цьому значенні деизм, заперечливий всяке уявлення про Бога, також є атеїзмом, як і пантеїзм, що ідентифікує Бога з природою (Спіноза); це класичне значення слова "атеїзм". Сьогодні поняття атеїзму набагато ширше: воно визначає доктрину або установку, заперечливу існування якого б те не було Бога. Це заперечення не завжди усвідомлене і сформульовано; існують люди, говорить Ніцше, які ніколи не задумувалися про існування або неіснування Бога, оскільки їх перша і єдина турбота - справи людські. "ПІЗНАЙ САМОГО СЕБЕ" - (лати. nosce te ipsum), вислів, висічений на колоні при вході в храм Аполлона в Дельфах як заклик до кожного вхідного з боку бога Аполлона. За переказами, було принесено в дар Аполлону "сьома мудрецями" (авнтором його в антич. джерелах частіше за все називається Хилон з Лакедемона, рідше - Фалес або інш. "мудренци"). Інший переказ приписував його мифич. Жриці пророчице Аполлона (1-й пифии) Фемоноє (Арістотель, Про філософію, фр. 3 Ross). Примиряюча версія: "П. з. з." - відповідь Аполлона, проречена пифией на питання Хилона: "Що саме краще для людей?". ДЕ ТОНИ - ДЕБРЕ - ФАНКОНИ СИНДРОМ - (описаний педіатрами - італійським G. De Toni, 1895-1973, французьким R. Debre, 1882-1978, і швейцарським G. Fanconi, 1892-1979; синонім - ниркоподібний канальцевий синдром Фанконі) - захворювання з групи тубулопатий, зумовлене порушенням зворотного всмоктування фосфору, амінокислот, вуглеводів і бікарбонатів в проксимальних канальцах бруньок. Виділяють два типи захворювання: I тип маніфестує в дитячому віці, II тип - у дорослих. Основні вияви: затримка зростання, мишечная гіпотонія, гіпотрофія, гипорефлексия, артеріальна гипотензия, рецидивирующие інфекції. Пізніше приєднуються спрага.

РЕЄСТРАЦІЯ ДІЙ ОПЕРАТОРА - (від лати. registrum - список, перелік...) - фіксація об'єктивними методами дій оператора на деякого матеріального носія (паперову або магнітну стрічку, фото- або кіноплівку, запис в пам'ять ЕОМ і інш.) з метою їх подальшого аналізу і вивчення. З цією метою застосовується реєстрація робочих рухів і пози оператора, рухів очей, рухів органів управління, мовних повідомлень, тимчасових характеристик трудового процесу, деяких фізіологічних показників. Биомеханическую характеристику робочих рухів можна отримати за допомогою методів циклографии, киносьемки, голографія, гониографии і інш. Просторові. ИГЛИ - (Eagly) Еліс (р. 1938) -американський психолог, фахівець в області психології особистості, соціальної психології, жіночої психології. Образованіє И. отримала в Гарвардськом ун-ті (1960, бакалавр) і Мічиганськом ун-ті (1963, магістр; 1965, д-р філософії). Відома своїми дослідженнями в двох областях: установки і статеві відмінності в суспільній поведінці (гендерні дослідження). Дипломна робота і аспірантські дослідження були присвячені проблемі установок і когнитивной стороні переконань. І. вивчала розуміння повідомлень і компетенцію коммуникаторов, результати опублікувала в книзі Readings. Краніостеноз - (греч. kranion - череп, stenosis - звуження) - тут насамперед є у вигляду спорадические випадки патології з їх початком частіше за все в першому триместре вагітність, викликана впливом різних екзогенно-органічних чинників (механічне сдавление, ембріона, його інтоксикація, гипоксия і інш.). Спостерігаються і сімейні форми розладу з аутосомно- рецессивним і аутосомно-домінантним типом їх успадкування. Внаслідок дії вказаних причин або їх комбінацій виникає передчасне окостеніння швів черепа, внаслідок чого відбувається зменшення об'єму черепної коробки, що, в свою чергу, перешкоджає зростанню. Симптоми вольових порушень - Абулія (дисбулия) характеризується патологічною відсутністю бажань і спонук до діяльності. Абулию зміняє адинамия, що виявляється зменшенням або повним припиненням рухової активності організму або органу. Абулія виявляється при різних патологічних процесах, дуже часто при шизофренії, лобних поразках і при депресіях. Зниження вольової діяльності може привести до вивільнення нижчих дій - автоматизованих і інстинктивних. Гипобулия характеризується зниженням вольової активності, бідняцтвом спонук, бездіяльністю, вялостью, зниженням рухової активності, відсутністю бажання спілкуватися. Ці.