Конфесійна лексика українського православ'я

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження конфесійної лексики українського православ'я ... 5
1.1. Поняття релігійного дискурсу ... 5
1.2. Поняття стилю мови і мовлення ... 8
1.3. Конфесійний стиль і конфесійна лексика ... 12
Розділ 2. Характеристика конфесійної лексики українського православ'я ... 15
2.1. Загальна характеристика конфесійної лексики ... 15
2.2. Храм, його зовнішній вигляд, внутрішні атрибути, церковне начиння ... 18
2.3. Церковні служби та їх складові ... 23
2.4. Святі таїнства ... 24
2.5. Релігійні книги ... 25
2.6. Характеристика стилістичних особливостей української православної конфесійної лексики ... 26
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Конфесійна лексика українського православ'я" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конфесійна лексика українського православ'я"

Курсова робота "Конфесійна лексика українського православ'я" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конфесійна лексика українського православ'я", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конфесійна лексика українського православ'я" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конфесійна лексика українського православ'я" і призначений виключно для пошукових систем.

ШВЕЦІЯ - (Sverige), Королівство Швеція, гос-у в Сівбу. Європі, на Скандінавському півострові. Пл. 450 тис. км2. Нас. 8,7 млн. чол. (1993), ок. 95% шведи. Гос. яз. - шведський. Столиця - Стокгольм. Письменність нас. обязат. 9-літньою освітою охоплене 100% дітей; на ст. рівень ср. школи (гімназію). поступає більше за 85% молоді, у вищу школу - ок. 30%. Перші кафедральні школи з'явилися в 13 в. Формування централізованого гос-ва (в кон. 15 в.). сприяло збільшенню числа шкіл; серед них переважали монастирські і кафедральні, але з'явилися і міські. У 1477 заснований Ун-т в Упсале, що знаходився у. СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА, - - тип школи, що забезпечує становлення особистості і - на базі початкового навчання - базову і повну середню освіту, підготовку до самостійного життя, свідомого вибору професії і продовження освіти в професійних і вищих учбових закладах. Формування типу середньої школи пов'язане з диференціацією загальної і професійної освіти. З появою в Європі (11-14 вв.) університетів їх підготовчі відділення грали роль середніх шкіл. Тут викладалися сім вільних мистецтв. З 16 в. діти спроможних батьків могли діставати освіту в міських школах (колегіях, вчених або латинських школах) з 8-10-літнім терміном. БАГАТОДІТНА СІМ'Я - - сім'я з великим числом дітей. У Рос. Федерації до М.с. відносять сім'ї, що мають 3 і більш неповнолітніх дітей (по перепису 1989 - 5,74% всіх сімей). М.с. забезпечують високий темп відтворювання і зростання населення. У М.с. створюються сприятливі умови виховання, оскільки діти зростають у великому колективі, як правило, з раннього віку привчаються виконувати певні обов'язки і допомагати один одному. У таких сім'ях складається високоморальний атмосфера любові і турботи один про одну. Однак в економічному плані саме М.с. виявляються в найбільш складному положенні, оскільки мати, як правило. КЛАПАРЕД Едуар - (24.3. 1873, Женева, - 29.9.1940, там же), швейц. психолог, проф. Женевського ун-та (з 1908). Один з фундаторів пед, ин-та ім. Ж. Ж. Руссо в Женеві (1912) і журн. "Archives de Psychologie" ("Архіви психології", 1902). Продовжувач традицій франц. школи емпирич. психології (Т. Рібо, П. Жане, А. Бінеї інш.). К. затверджував активність свідомості, виділяючи в поведінці роль інтересів, мотивів і потреб. У роботах, присвячених зв'язку психології з клинич. і пед. практикою, К. показав важливість знання психології і для успішного воспитат. впливи на характер, волю і інш. сторони.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конфесійна лексика українського православ'я" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Зарянко Сергій Костянтинович - Зарянко Сергій Костянтинович - живописець-портретист (1818 - 1870). Початковими пізнаннями зобов'язаний живописцю Авроріну. А. Венецианов сприяв визначенню Зарянко у вольноприходящие учні Академії Мистецтв і зробився керівником його в живописі. Своєю спеціальністю Зарянко обрав спочатку перспективний живопис. У 1843 р. за картину "Внутрішність Морського Нікольського собору" (музей Олександра III ) отримав звання академіка. Переселившись в Москву, займався виконанням образів для різних церкв. Перейшовши в Петербург, уперше серйозно прийнявся за портретний живопис. На академічній виставці 1849 р. Захарія Копистенський - Захарія Копистенський - южнорусский церковний діяч XVII в. У 1616 р. він з'являється у Києві, в Києво-Братському монастирі, де зібрався тоді цілий гурток вчених. Біля цього ж часу монастир придбав друкарню, і вже в 1617 р. Захария Копистенський видає в ній Часослов, з двома передмовами. Йому ж належить видана в 1619 р., під псевдонімом Азаріїя, "Книга про віру", направлена переважно проти папистов. Потім він бере участь у виданні "Анфологиона" і "Бесід I. Златоуста на послання апостола Павле"; в той же час він пише і свій головний полемічний твір, направлений проти латинян - "Палінодію". II Державна дума - одна сесія, 20.2-2.6.1907 м. У II Державну думу було вибрано 518 депутатів: трудовики - 104; кадети - 98; соціал-демократи- 65; есери - 37; праві - 22; народні соціалісти - 16; помірні і октябристи - 32; партія демократичних реформ - 1; безпартійні - 50; національні групи (польське коло, мусульманська група) - 76; козача група - 17. Голова - Ф.А. Головін (кадет). Центральним питанням II Думи залишився аграрний. Праві і октябристи підтримували проведення столипинской аграрної реформи; кадети висунули свій аграрний законопроект, звівши до мінімуму елемент примусового відчуження землі за.
У вступі курсової "Конфесійна лексика українського православ'я" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Польовий Ксенофонт Олексійович - Польовий (Ксенофонт Олексійович, 1801 - 67) - письменник, молодший брат Миколи Польового; народився в Іркутське, до смерті батька жил в Курське, стараючись поповнити свою освіту, а на дозвіллі управляти горілчаним заводом батька, після смерті якого (1622) разом з братом переїхав в Москву. Коли Микола Польовий став видавати "Московський Телеграф", Ксенофонт Польовий ревно допомагав йому. Майже вся чорна робота по виданню журналу і ділова переписка лежали на ньому. "Історія взагалі, і військова особливо, - говорить він в своїх записках, - була з малоліття моєю пристрастю, теорія і.

Хотінський Матвей Степанович - Хотінський (Матвій Степанович, 1813 - 1866) - письменник, діяльний і обдарований популяризатор природних наук в російському суспільстві. Вміщував в різних виданнях статті, що відносилися до найчудовіших відкриттів в області наук і головним чином що мали на меті знищення забобонів і прагнення до пояснення різних явищ надприродними силами. Він перший почав знайомити російську публіку з творами Гумбольдта, Араго і інш. іноземних вчених. У свій час користувалася великим успіхом його "Астрономія для всіх освічених читачів" (Санкт-Петербург, 1849 - 1850). Окремо видані його твори і. Кокошкин Федір Федорович - (1871, м. Горб Люблінської губернії, - 7 січня 1918, Петроград). Закінчив Володимирську гімназію, юридичний факультет Московського університету; слухав лекції в Гейдельберге (Німеччина) і Парижі. Магістр, приват-доцент, професор кафедри державного права Московського університету (1897). Помічник секретаря Московської міської управи, член Московської земської управи. У 1904-05 грав керівну роль в земській кампанії, входив в "організаційне бюро" земських з'їздів і керував їх роботою. Один з фундаторів партії кадетів, член її ЦК. З 1907 співробітник газети "Російські Відомості", журналів "Право" і.
Список літератури курсової "Конфесійна лексика українського православ'я" - більше 20 джерел. РИТУАЛ ПОЛІТИЧНИЙ - як невід'ємна частина будь-якого політичного життя являє собою стандартизоване повторення політично значущих дій, ідеологічно (міфологічно) санкціонованих і драматично інсценованих, з метою регулярного підтвердження і зміцнення соціально-політичних порядків. Всі найбільш значущі ритуали, включаючи політичні, мають тричленну структуру: вони передбачають відділення учасників ритуалу від повсякденного життя, приміщення їх в надзвичайні умови і, нарешті, повернення в повсякденність, але вже як "присвячені". Дана структура ритуалу здійснюється за допомогою процесуальних символів, що. Ізраїль. Геоекономический код - Єдина постиндустриальное держава на Ближньому Сході. Багаторічний ізраїльсько-палестинський конфлікт є одним з чинників нестабільності в регіоні. У Ізраїлі створена модель соціалізму "з людською особою". З 5,5 млн. жителів держави біля 1 млн. громадян складають виходці з Радянського Союзу. 80-е роки в Ізраїлі називають "втраченим десятиріччям", що виправдовується "левантизацией" суспільно-політичного і економічного життя. Це привело до палестинской интифаде і розколу ізраїльського суспільства. Подолавши кризу, країна в 90-е роки добилася "чуда".

ПАТРІОТИЗМ - (греч. patris - батьківщина, patriotes - співвітчизник), любов до батьківщини, прихильність до рідної землі, мови, культури, традицій. У цей час патріотизм виживають з свідомості людей всіма доступними способами. Починаючи від показу зарубіжних бездушних мультиплікаційних фільмів і закінчуючи пред'явленням обвинувачень в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Яскраві фантики впливають на розуми багатьох людей куди більше, ніж непомітна російська дійсність. З іншого боку, політика, що проводиться державою відносно її громадян, вельми сприяє зникненню такого важливого чинника цивільної.
Посилання в тексті роботи "Конфесійна лексика українського православ'я" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОРМОНИ, "Святі останнього дня" - члени религ. секти, заснованої в 1830 в США. Її фундатор Дж. Смит опублікував т. і. "Книгу Мормона" - історію неначе б колонії "єрусалимських ізраїльтян", що існувала в Америці, крим Христос ніби дав своє вчення, записатаос пророком Мормоном на мідних скрижалях. "Переведена" Смітом "Книга Мормона" містить понад 300 цитат з Біблії і являє собою паралель Ветхому і Новому заповітам. Еклектичное віровчення М. засновується на цій книзі і на прозріннях Сміта. У 1843 на основі одного з них Сміт проголосив багатоженство (відмінено в 1890), а також принцип. РОМАНСЬКИЙ СТИЛЬ - (від лати romanus - римський) - стильовий напрям в западноевроп. иск-ве X - XII вв. (в ряді країн також XIII в.), прагнення королівської влади, що виразило і церкви спиратися на авторитет Римської імперії. Р. з. повніше усього виражений в архітектурі і скульптурному декоре великих соборів, що розташовувалася на височинах і завдяки цьому що панували над місцевістю. Він характеризується органічним злиттям раціональної структури споруд і їх могутніх конструкцій з високої експрессивностью многофигурних скульптурних композицій, в к-рих теми Нового заповіту (передусім страшний суд), виражені. ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ - метод аналізу, що акцентує увагу на дослідженні інформаційної, змістовної сторони діяльності і заснованої на застосуванні математичних методів теорії інформації. Прі И. а. д. Оператора звичайно використовуються дві моделі: оператор як приймач інформації і оператор як канал зв'язку. У першій моделі на вхід оператора по сукупності каналів з об'єктом поступає набір сигналів, вмісних повідомлення про ситуацію, закодовану певним способом. Сприймаючи ці сигнали, оператор витягує повідомлення, що містяться в них, формуючи в свідомості концептуальну модель ситуації. На основі цієї моделі він.

СОЛНЦЕВА - Людмила Іванівна (р. 1927) -російський психолог, дефектолог, фахівець в області тифлопедагогики і тифлопсихологии. Д-р психологічних наук (1979), професор (1988), чл.-кор. РАО (1993). Зав лабораторією навчання і виховання сліпого НДІ дефектології АПН СРСР (1979). Закінчила психологічне відділення філософського факту МГУ (1950) і аспірантуру кафедри психології МГПИ ім. В.П. Потемкина (1953). У 1954 р. захистила канд. дис. на тему Особливості довільної і послепроизвольного уваги. У 1954-1955 рр. була головним бібліографом по психології і педагогіці в Державній бібліотеці ім. КОНФЛІКТ ТРУДОВИЙ - вигляд соціально-економічного конфлікту, в основі якого лежить суперечність сфери трудових відносин. К. т. розглядається в двох планах: широкому і вузькому, що пояснюється специфікою деяких видів К. т. в різних країнах і традиціями правових систем. У широкому значенні К. т. визначається як суперечність або розбіжність між сторонами трудових відносин, яка безпосередньо зачіпає трудову діяльність або тісно пов'язана з нею. Він м. би. економічною, технологічною, екологічною або інакшою розбіжністю сторін в сфері трудових відносин. Вузьке поняття К. т. означає будь-який конфлікт між наймачами і. КОМУНІКАЦІЯ - (ВІД англ. communicate - повідомляти, передавати) - різні форми повідомлення і зв'язку в технікові, кібернетик, психології. У соціальній психології поняття К. використовується для характеристики структур ділових і межличностних зв'язків між людьми. Прикладом цього є К. у виробничому колективі (див. Коммуникатівние можливості). У інженерній психології вивчаються візуальні До., які являють собою візуальні зв'язки між зоровим аналізатором людини і інформаційною моделлю і іншою предметною обстановкою, навколишньою людину. Велике значення приділяється також проблемі К. при організації. КОНФРОНТАЦІЯ - 1) Зіставлення, зіткнення, протистояння думок, людей або угруповань. У такому соціально-психологічному значенні термін може вживатися при описі процесу групової або сімейної психотерапії. 2) У психотерапії - один з основних технічних прийомів: пред'явлення пацієнту або групі установок, що неусвідомлюються або амбивалентних, відносин або стереотипів поведінки з метою їх усвідомлення і опрацювання. Може провестися як в прямій (жорсткої, вербальной) формі, так і в прихованій - з використанням психотерапевтичних метафор і невербальних прийомів. Ряд психотерапевтів негативно відносяться.