На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Комунікації в управлінні

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Інформація в управлінській діяльності ... 5
1.1. Роль і значення інформації в управлінській діяльності ... 5
1.2. Класифікація інформації ... 8
1.3. Інформаційна база менеджменту ... 11
1.4. Носії, операції та процедури оброблення інформації у процесі менеджменту ... 13
1.5. Документація та діловодство ... 15
Розділ 2. Комунікативні процеси в менеджменті ... 18
2.1. Сутність комунікації ... 18
2.2. Комунікативний процес, його елементи та етапи ... 21
2.3. Види комунікацій і трансакцій ... 26
Розділ 3. Сучасні тенденції в розвитку управлінських комунікацій ... 32
3.1. Методи вдосконалення комунікацій ... 32
3.2. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій ... 36
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Комунікації в управлінні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Комунікації в управлінні"

Курсова робота "Комунікації в управлінні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Комунікації в управлінні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Комунікації в управлінні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Комунікації в управлінні" і призначений виключно для пошукових систем.

Форми навчання - організаційні особливості навчання. На жаль, чіткого визначення поняття "організаційна форма навчання" в педагогічній літературі поки немає. Багато які вчені просто обходять це питання і обмежуються буденними уявленнями про суть даної категорії. У науці поняття "форма" розглядається як з позиції чисто лінгвістичної, так і з позиції філософської. У енциклопедичному словнику поняття "форма" трактується як "зовнішній контур, зовнішній вигляд, контур предмета". Форма всякого предмета, явища або процесу зумовлена його змістом і в свою чергу впливає на. МАРОККО - Королівство Марокко, гос-у на З, - 3. Африки. Пл. 446,6 тис. км2. Нас. 25,1 млн. чол. (1990, оцінка). Офіц. яз. - арабський. Столиця - Рабат. З 7 в. освіта на терр. М. розвивалося в руслі мусульманської культури. У Фесе в 9 - 11 вв. діяв перший в Африці мусульм. ун-т Карауїн (відновлений в 1963). Після 1912 створена колон. образоват. система: школи для європейців організовувалися по типу французьких або іспанських; для марокканців відкривалися гл. обр. нач. школи, в к-рих арабський не був мовою навчання, але викладався в зв'язку з основами ісламу (франц., т. н. франко-араб., школи мали. НЕПОВНІ АБЗАЦИ - абзаци, в яких відсутні і тематична пропозиція, і пропозиція, що передає головну думку. Такі абзаци вводять, доповнюють або завершують деталізування теми або головної думки в попередній або подальшій частині тексту. Так, наприклад, вони можуть починати текст, забезпечуючи детализацію "предшестующей частини тексту" - заголовка. (Заголовок: "Чому буває вітер?" Перший абзац: "Ось летить пил по дорозі - це рухається повітря, вітер гонит пил. Ось вітер зриває косинку з голови - це повітря прийшов в рух. А ось прийшли в рух, перемісилися, ринули з гір з бухту маси. РАХМАНОВ Ігор Володимирович - [24.10(6.11). 1906, Омськ, - 28.9.1980, Москва], філолог, методист в області викладання иностр. мов, ч.-до. АПН СРСР. (1968; ч.-до. АПН РСФСР. з 1950), д-р пед. наук (1950), проф. Закінчив Ін-т вост. мов при Берлінськом ун-ті (1925). Пед. діяльність початків в 1927. З 1938 викладав в Моськ. пед. ин-ті иностр. мов. Одночасно (1944- 54). завідував сектором методики навчання иностр. мові в НДІ методів навчання АПН (згодом НДІ СиМО). загальної і приватної методики викладання иностр. мови. Розвивав ідеї Л. В. Щерби про деятельностной природу иностр. мови як уч. предмета, про необхідність.
Кожна вагома структурна частина курсової "Комунікації в управлінні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Тамбієв Батирбек - (він же Батарбек) (1799-не раніше 1864), полковник (14.10.1854), з кабардинських узденей 1-й міри (тлекотлеш) князів Місостових. "Зростання 2 аршина 5 3/4 вершка, особою білий, волосся і очі чорні, ніс довгастий". Зарахований зброєносцем в лейб-гвардії Кавказско-Горский полуескадрон власної Його Імператорської Величності конвою в 05.1828, юнкер - з 05.02.1830, зроблений в чин корнета 29.07/29.11.1830. "При найВищій подорожі по Кавказу в 1837 році нагороджений одноразово 510 крб. асигнаціями". У 1840-1843 - член Кабардинського тимчасового суду. "За відмінність по. ВЛАСНА ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ КАНЦЕЛЯРІЯ - кінець XVIII в. - 1917 м., особиста канцелярія государя у справах, які він брав в своє особисте ведіння. При імператорові Миколі I в особисте ведіння государя було взято стільки справ, що маленька канцелярія дуже розрослася і була поділена на відділення. Перше відділення канцелярії виконувало особисті накази і доручення государя, представляло государю поступаючі на його ім'я папери і оголошувало по них його рішення. Друге відділення було освічене (в 1826 м.) з метою привести в порядок російське законодавство, що давно потребувало упорядкування. Третє відділення канцелярії (також з. АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ, архімандрит (ск. 1222) - народився в Смоленське в сім'ї багатих і благочестивих батьків. У школі відрізнявся здібностями і допитливістю і дуже любив ходити в церкву. Від браку він відхилився і після смерті батьків роздал все своє майно церквам і бідним, а сам вирішив вести життя убогого, просячи при цьому Бога указати йому шлях до порятунку. По навіюванню понад він поступив в Богородічную помешкання поблизу Смоленська, де досі збереглася печера преподобного і залишки посадженого ним дуба. Тут святий виконував слухняність, вивчав Священне Писання і житія святих. Ставши иеромонахом, він щодня служив літургію і.
У вступі курсової "Комунікації в управлінні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІВАНА - Анатолій Степанович (1928, з. Шемониха Східно-Казахстанський обл. - 1999, Москва), російський прозаїк. У 1946-50 рр. вчився на ф-ті журналістики Казахського державного ун-та. Почав друкуватися з 1948 м. Після закінчення ун-та працював в газеті "Пріїртишська правда", служив в армії. Довгий час жил і працював в Сибірі. Перша публікація - розповідь "Дощ" (1954). Книги розповідей - "Алкини пісні" (1956), "Випадкові зустрічі" (1966), перша з яких отримала назву за однойменним оповіданням "Алкини пісні", опубл. в журналі "Сибірські вогні".

ЛЮДОВИК V ЛІНИВИЙ - Король Франції з роду Каролінгов, що правив в 979-987 рр. Син Лотаря і Емми. ЖЕ.: г 982 р. Аделаида, вдова Раймонда Тулузського, маркіза Готії. Рід. 966 р. Помер 22 травня 987 р. Батько коронував Людовіка, коли тому ледве виконалося тринадцять років, а услід за тим одружував його на вдові Раймонда, маркіза Готії. Брак цей судив Людовіку великі вигоди, оскільки він отримував можливість зібрати під своєю владою всю Аквітанію і, як пан своєї дружини, зайняти всі добре укріплені міста. Але невдовзі після весілля з'ясувалося, що між дружинами немає ніякої любові. Адже Людовік був еше зовсім. Киров Сергій Миронович - (справжнє прізвище Костріков) (15 березня 1886, м. Уржум Вятської губернії, - 1 грудня 1934, Ленінград). З сім'ї лісника. Закінчив в 1904 Казанськоє промислове училище; технік. Член РСДРП з 1904, більшовик. У Революцію 1905-07 член Томського комітету РСДРП, організатор бойових дружин, підпільної друкарні. Неодноразово був арештований. У 1909-11 і з 1912 співробітник редакції газети "Терек" у Владікавказе; в статтях викривав дії царської влади, виступав проти нерівноправного положення горских народів Північного Кавказу. Користувався популярністю серед трудящих горців. Вів революційну пропаганду.
Список літератури курсової "Комунікації в управлінні" - більше 20 джерел. ОЛИГАРХИЗАЦИИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ теорія - (від греч. oliarchia - влада трохи) - обгрунтування характерної тенденції в розвитку партії: перехід від організації демократичного типу до жорсткого бюрократичного апарату для управління соціальними організаціями. Родоначальники даної теорії - російський вчений М.Острогорський (1854-1919) і німецький Р.Міхельс (1876-1936). Книга російського юриста Острогорського "Демократія і організація політичних партій" була уперше видана на французькій мові в 1898 р, потім на англійській мові в 1902 році ( на російській мові під назвою "Демократія і політичні партії" вийшла в Москві в 1927 р.-1. СПІВДРУЖНІСТЬ - (Commonwealth) - (до 1947 - Британська співдружність націй) - міждержавне об'єднання в складі Великобританії і більшості її колишніх домініонів, колоній і залежних територій, виникле внаслідок розпаду британської колоніальної імперії. Взаємовідносини держав-членів між собою і з Великобританією визначені в Вестмінстерськом статуті 1931 як незалежні і рівноправні як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Декларація про принципи С. складається з 30 республік і 21 монархії. 16 монархій визнають як глава держави британського короля, представлений в цих країнах генерал-губернатором;.

ЗАОСТРОВЦЕВ Юрій Євгенійович - (р. 1956) Заступник директора ФСБ РФ в першому і другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в Москві в сім'ї розвідника. Працював в контррозвідці. До 1993 р. служив в Управлінні економічної контррозвідки ФСБ, займався Державним митним комітетом РФ. У 1993 р. в званні полковника звільнився з органів держбезпеки з посади начальника напряму Управління по боротьбі з контрабандою і корупцією. Очолював службу безпеки і охорони "Тверьуніверсалбанка" (голова правління Н. І. Рижков). З 1996 р. в фірмі "Медокс", вхідній до групи "Сибірський алюміній". У.
Посилання в тексті роботи "Комунікації в управлінні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БУДДИЗМ - сама древня світова релігія. Виник на території півострова Індостан в VI в. до н.е. Фундатором буддизму вважають Сиддхартху Гаутаму, який народився у другій половині VI в. до н.е. поблизу Гималаєв, на межі Непалу в сім'ї раджи. Покинувши будинок батька, після декількох років аскетичного життя, спроб знайти шлях до етичного вдосконалення, Сиддхартха знайшов вчення, що набуло широкого поширення в Індії, Китаї, Кореї, Японії, Вчення Будда полягає в поступовому поглибленні в самого себе, в зосереджених роздумах про істини віри. Єдина, гідна людини мета, вчив Будда, це звільнення, свобода від. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - (від греч. anthropos - чоловік і лати. centrum - центр) - 1) В античній філософії виразився в явно атеїстичному положенні "Чоловік є міра всіх речей" (Протагор). 2) Переконання, що людина - вища істота в світобудові і тому він має право використати по своєму розсуду все нижче, не піклуючись про етичні питання, які виникають тільки у відносинах між людьми, але не між ними і "нижчою природою". Подібний антропоцентризм - поступка спокусі привласнити мир до себе; він характерний для постхристианской цивілізації і переконливо критикується будь-якою з традиційних релігій, екологистами. Профілактіка і лікування гіпертонічної хвороби - Для попередження гіпертонічної хвороби дуже велике значення має усунення всіх чинників, зухвалих стан афективного напруження. Врегульовані сімейні відносини, правильна організація труда і відпочинку, фізичні вправи, харчовий режим, виключення інтоксикацій - всі ці чинники сприяють профілактиці гіпертонічної хвороби, а в початкових стадіях дають і хороший терапевтичний ефект. Лікування гіпертонічної хвороби повинне бути комплексним і суворо індивідуальним. Медикаментозна терапія гіпертонічної хвороби завжди повинна поєднуватися з продуманою психотерапією, диетотерапией.

Біологічне сигнальне поле тваринних - (термін запропонований Н. П. Наумовим): 1. Зміни, що Вносяться життєдіяльністю тварин в довкілля і що придбавають інформаційне значення для представників даного вигляду, а іноді і для представників інш. видів. 2. Вся доступна твариною інформація, як що безпосередньо отримується від тварини, що мешкає на опр. території, так і опосередкована - від слідів життєдіяльності тварини на даній території. Сліди життєдіяльності, що мають інформаційне значення, досить видоспецифични. Напр., для бурого ведмедя це "задираки" кори дерев на висоті свого зростання (при стоянні на задніх кінцівках). Тероризм - (лати. terror - страх, жах, ср. terreo - лякати) - феномен политий. психології, специфічний для загострення конфліктних ситуацій. Т. виражається в загрозі знищення конкретних осіб (рідше за споруди або культурні цінності) у разі відмови задовольнити вимоги терористів. Еффектівность Т. психологічно залежить від 3 чинників: 1) підкріплення загрози в формі її часткової реалізації; 2) внутр. готовності піти на компроміс; 3) масштабів ризику, на к-рий здатні піти сторони конфлікту. Распространеніє Т. в XX в. парадоксальним образом свідчить про відносне зростання цінності людського життя одновр. із. КРОГИУС МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ - доктор психологічних наук, професор. У 1979 м. в Саратовськом держуніверситеті ім. Н. Г. Чернишевського підготував і захистив першу докторську дисертацію з психологічних проблем конфлікту по темі: Пізнання людьми один одного в конфліктній діяльності" Спеціальність: 19.00.05 - соціальна психологія. Маючи багаторічний досвід спортивної кар'єри (гросмейстер по шахи), досліджував психологічні процеси пізнання спортсменами один одного в шаховій грі, яку розглядав як конфліктну діяльність. Виділив головні параметри психологічного вивчення людини в процесі противоборства. Розробив комплекс методик. ПОЧАТКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ РУК ВИДИ - розрізнюють І. п. р. в. наступні: * РУКИ ВГОРУ - и.п. рук, при якому прямі руки підняті вгору на ширину плечей і відведені повністю, долоні звернені всередину * РУКИ УПЕРЕД - и.п. рук, при якому прямі руки підняті на висоту і ширину плечей, пальці зімкнені, долоні звернені один до одного * РУКИ В СТОРОНИ - и.п. рук, при якому прямі руки підняті на висоту плечей, злегка відведені назад, долоні звернені вниз * РУКИ ЗА СПИНУ - и.п. рук, при якому зігнені в ліктях руки обхоплюють передпліччя, торкаючись спини * РУКИ ЗА СПИНУ, КИСТЬ В ЗАМОК - и.п. рук, при якому руки злегка зігнені в ліктях, кисті.