На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Когнітивна психотерапія

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Порушення когнітивної сфери. Теоретичні положення проблеми ... 7
1.1. Теорія особистості, запропонована Джорджем А. Келлі ... 7
1.1.1. Типи конструктів ... 8
1.1.2. Репертуарний тест рольових конструктів (Реп-тест) ... 11
1.1.3. Психопатологія ... 12
1.1.4. Проблеми в системі конструктів ... 13
1.1.5. Самогубство і ворожість ... 16
1.2. Психопатологія у соціально-когнітивній теорії Бандури ... 18
1.2.1. Дисфункціональні очікування і дисфункціональні Я-концепції ... 19
1.2.2. Моделювання і направляюча участь ... 23
Розділ 2. Когнітивна психотерапія ... 29
2.1. Основні поняття і методи когнітивної психотерапії ... 29
2.1.1. Психотехніка перевірки обґрунтованості автоматичних думок ... 31
2.1.2. Когнітивна психотерапія Аарона Бека ... 36
2.2. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) Альберта Елліса ... 37
2.3. Реальнісна терапія ... 40
Висновки ... 45
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Когнітивна психотерапія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Когнітивна психотерапія"

Курсова робота "Когнітивна психотерапія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Когнітивна психотерапія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Когнітивна психотерапія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Когнітивна психотерапія" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА - складова частина системи утворення і виховання дітей, підлітків і учня молоді. Проводиться у вільний час з метою розвитку інтересів і здібностей особистості, задоволення її потреб в пізнанні, спілкуванні, практич. діяльності, відновленні сил і зміцненні здоров'я. В. р. сприяє реалізації соціальній, рекреативной і досуговой функцій вільного часу, дозволяє дітям використати його з макс, користю. В. р. тісно пов'язана з уч. процесом в школі, з виховальною роботою по місцю проживання і здійснюється преим. внешк. установами. У кон. 19 - нач. 20 вв. в Росії Значить. досвід В. р. був. МОРАЛЬ - (лати. moralis - такий, що відноситься до вдачі, характеру, складу душі, звичок; від mos, множина morеs - традиції, звичаї, вдачі, поведінка) - загальна ціннісна основа культури, що направляє людську активність на затвердження самоценности особистості, рівності людей в їх прагненні до гідного щасливого життя; предмет вивчення етики. У ряді європейських мов нарівні з терміном "М." є власні позначення, наприклад, в російській мові - моральність. М. являє собою єдність двох характеристик. По-перше, вона виражає потребу і здатність людей об'єднуватися і жити мирним спільним життям. Метафора - (гр. метафора - перенесення) - оборот мови, при якому перенесення назви з одного об'єкта на інший здійснюється на основі схожості тих або інакших ознак цих двох об'єктів. Схожість, лежача в основі метафоричного перенесення, може бути "зовнішньою" (матеріально вираженим): схожість форми, властивостей, призначення, спільність функцій і інш.; схожість може бути "внутрішньою", тобто схожістю не зовнішніх ознак об'єктів, а відчуття, враження, оцінки людини, яка проводить метафору. Розрізнюють метафори общеязикові і метафори індивідуально-авторські. Перенесення назви з одного об'єкта на. ИНТОНЕМА - інтонаційний постійна, одиниця інтонації, освічена за допомогою елементів інтонації і пов'язана в язиковій традиції з певним значенням, тобто що володіє семантикою. У лінгвістиці існує семантична класифікація І., згідно якою виділяється 4 семантичні групи І.: 1) інтелектуальні, 2) волюнтативні, 3) емотивні, 4) зображальні. Кожна група І. виконує ту або інакшу функцію. Інтеллектуальние И. (И. актуального розчленовування, І. міри зв'язку, І. міри важливості, І. питання, І. твердження) служать для смислового розчленовування мовного потоку, розрізнення синтаксичних значень і категорій. З.
Кожна вагома структурна частина курсової "Когнітивна психотерапія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Перун - Перун - головне божество східних слов'ян, бог грому і блискавки, отожествляем з Зевсом і Юпітером. Слово П. виробляють від санскритського кореня "par" і зіставляють з прозванням індійського божества Індри - Parjanya-parganya (блискавична хмара). По переконанню слов'ян, П. в теплі дні весни був зі своїми блискавками, запліднював землю дощами і виводив через розсіяні хмари ясне сонце. Його творчою силою прокидалася природа до життя, і він як би знову творив мир. Отсюда П. - виробник, творець. У той же час його явище збуджує страх і трепет. У Пськовської губернії і в Білорусії ще. Коні Федір Олексійович - Коні Федір Олексійович - відомий водевилист (1809 - 1879). Закінчив курс медичного факультету Московського університету; був вчителем історії у військово-учбових закладах. У 1833 році з'явився перший його водевіль "Жених по довіреності". За ним пішов довгий ряд водевілів і невеликих комедій: "У тихому вирі біси водяться", "Іван Савельіч", "Женішок-горбунок", "Небіжчик-чоловік і вдова його", "Жіноча натура", "Не закохуйся без пам'яті, не одружуйся без розрахунку", "Ділова людина", "Петербургськиє квартири", "Всякий біс - Іван Іванович", "Біда від серця і горе від розуму", "Чому посмієшся - тому. Попів Василь Петрович - Попів (Василь Петрович, 1828 - 1886) - письменник. Вчився в кадетському корпусі, служив в лейб-гвардії Павловськом полку; витримавши екзамен при Московському університеті на звання викладача російської мови і словесності, був вчителем кадетських корпусів. Його головні труди: "Силуети", сцени у віршах ("Пантеон", 1855; і отд., 1856), "Характеристика Грановського як історика" ("Общезанимательний Вісник", 1857, № 2), "Г. Гончаров як письменник" (ib., 1857, № 13), "Корсар", трагедія в 3 діях (ib.), "Макиавеллі" ("Російське.
У вступі курсової "Когнітивна психотерапія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Содом - Сдом. Содом (Побут. 10:19), головний з п'яти міст, завойованих Кедорлаомером (14:1 і дав.), назва яких - Содом, Гоморра, Адма, Севоїм і Сигор. Всі вони, за винятком Сигора, за своє нечестие були винищені вогнем, сшедшим з неба (Побут. 19; Втор. 29:23; Ієр. 49:18; 50:40; Ам. 4:11; 2 Співається. 2:6), і служать для нас застерігаючим прикладом, "Зазнавши страти вогню вічного" (Іуд. 7). Про більш страшний суд, ніж суд над Содомом, говориться в Мат. 10:15; 11:24; Map. 6:11; Лук. 10:12; Срав. Плач. 4:6. Дочками Содома називаються в Ієз. 16:53,56 міста, що знаходилися під владою Содома, які Господь.

Ленц Емілій Хрістіанович - Ленц, Емілій Хрістіанович - славнозвісний фізик (1804 - 1865). У 1823 - 1826 роках брав участь як фізик в кругосвітній подорожі Коцебу. Результати наукових досліджень цієї експедиції надруковані ним в "Мемуарах Петербургської Академії Наук" (1831). Був членом Імператорської Академії Наук і професором Петербургського університету. Його керівництва фізики (для гімназій) і фізичної географії витримали декілька видань. Багато які його наукові дослідження відносяться до фізичної географії (про температуру і солоність моря, про мінливість рівня Каспійського моря, про барометричне вимірювання висот. РЮЙТЕЛЬ Арнольд - (р. 10.05.1928) Президент Естонії, що не прийняв особистого запрошення Президента Росії В. В. Путіна приїхати в Москву на святкування 60летия Перемоги в Великій Вітчизняній війні. Народився на естонському острові Сааремаа. Освіту отримав в Янедськом сільськогосподарському училищі (1939), в Естонській сільськогосподарській академії (1964). Доктор сільськогосподарських наук (1991), доцент. Докторську дисертацію захищав в м. Подольске Московської області. Після закінчення сельхозучилища працював агрономом. У 1950-1955 рр. служив термінову військову службу в Збройних силах СРСР - на.
Список літератури курсової "Когнітивна психотерапія" - більше 20 джерел. Антиімперіалістичний опір - (Antiimperialistischen Widerstandes; Німеччина) - АС. Після заяви 1992 РАФ про припинення озброєної боротьби почалося обговорення нових змісту і форм опору, а також принципів створення нелегальної організації і ведіння озброєної боротьби. Угруповання Антиімперіалістичного опору орієнтуються на стратегію РАФ 1970-80-х рр. як що визначає розвиток революційної діяльності. Відповідно до доктрини Антиімперіалістичного опору, здійснення політичного, соціального і економічного перевороту необхідно здійснювати тільки озброєними діями партизанських структур. До Антиімперіалістичного опору належать. АНАРХІЗМ - Анархізм буквально означає "безвладдя" і являє собою суспільно - політична течія, якою відкидаються традиційні форми державного правління на тій основі, що ними накладаються на індивідів обмеження без їх, індивідів, ясно вираженої на те згоди. Виходячи з цих уявлень, анархісти закликають до скасування держави і всіх форм політичної влади, особливо інституту правопорядку, який розглядають як основу пригноблення, що забезпечує владу одних членів суспільства над іншими. Більшість анархістів вважають насилля необхідним інструментом знищення держави. Анархісти оголошують державу непотрібним.

ГЛАДЧЕНКО - (? -? ). Анархіст. З селян Кріворожського у., "кулак". Поручик старої армії. Навесні 1919 учасник григорьевщини прихильник державної незалежності України. У жовтні 1919 приєднався зі своїм партизанським загоном до Революційної Повстанської Армії України (РПАУ), затверджений командиром батальйону в "Повстанській групі Матяжа". Невдовзі оголосив себе анархістом (хоч в організаціях не перебував), вів агітацію проти петлюровцев і самостийности України. У кінці листопада 1919 змінив Матяжа як командир групи, перейменованої в "Вільно-козачу повстанську групу Екатерінославщини" (в перспективі.
Посилання в тексті роботи "Когнітивна психотерапія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВАН СТЕЕНБЕРГЕН (VAN STEENBERGHEN) Фернанд - (р. 1904) - бельг. философ-неотомист, фахівець з історії середньовічної філософії. Викладав в католицькому ун-ті в Лувене, академік Бельгійської королівської академії. У 1948 заснував серію "Les philosophes medievaux", з 1959 - президент Національного центра досліджень середньовічної думки. Згідно з його поглядами, філософія як наукова дисципліна була створена Арістотелем, а в Європі відродилася лише в XIII в. в роботах Фоми Аквінського, творчість якого - вищий пік философичности. Після нього існували тільки модифікації аристотелизма, почався інтелектуальний спад і спрощення. КУЛЬТУРА - форма діяльності людей по відтворенню і оновленню соціального буття, а також її продукти, що включаються в цю діяльність і результати. Соціальне буття не існує саме по собі, безвідносно до його відтворювання людьми; в цьому, власне, і складається його відмінність від природи. По суті, про це і говорили древні, коли відрізняли мир культурний, оброблений, рукотворний від миру дикого, необробленого, стихійного. Це ж розрізнення фіксується і опозицією штучного (майстерного, культурного) і природного (натурального). Одним з самих спірних моментів в розумінні К. є її визначення. Зараз існують. ПИАЖЕ ЖАН - (Piaget, 1896-1980) - швейцарський психолог, фундатор Женевської школи генетичної психології. У 1-й період своєї творчості П. відкрив ряд особливостей дитячих уявлень про мир: неразделейность до певного віку світу і власного Я (своїх дій, думок), анімізм (одушевлення світу), артификализм (розуміння світу як створеної руками людини) і інш., в основі яких лежить певна розумова позиція дитини, названа П. егоцентризмом (див. Центрация): як вважає П., "дитина судить завжди про все зі своєї власної, індивідуальної т. зр.; йому дуже важко стати на позицію інших"; інакше говорячи, мислення.

ТОНКОВ ЄВГЕН ЄВГЕНІЙОВИЧ - доктор педагогічних наук, професор. У 2000 м. в Белгородськом державному університеті захистив докторську дисертацію по темі: Теоретичні основи педагогічного управління організаційними конфліктами (на матеріалі правоохоронної діяльності)" Спеціальність: 13.00.01 - загальна педагогіка. Запропонував нове методологічне обгрунтування проблеми педагогічного управління конфліктом, що перебуває в диспозитивно-особовому підході. Даний підхід полягає в наданні учасникам педагогічного управління конфліктом можливості вільно розпоряджатися своїми цивільними правами, психологічними і. ПРИНЦИПИ ПОРІВНЯННЯ І ЗІСТАВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДЕЙ - це початкові положення, за допомогою яких можна домагатися точності і ефективності у вивченні і осмисленні національно-психологічних особливостей представників різної етнічної спільності. Принцип чітко обгрунтованих і достовірних показників орієнтує на вивчення національно-психологічних особливостей людей на основі обгрунтованих критеріїв і показників з урахуванням своєрідності вияву того класу психологічних феноменів, які складають їх зміст і які функціонують в процесі здійснення конкретного виду діяльності. Тільки в цьому випадку може бути досягнута методологічна і теоретична. АШАФФЕНБУРГ - (Aschaffenburg) Густав (1866-1944) - німецький-американський психологи психіатр. Освіту здобув в ун-тах Гейдельберга (1885, 1888-1889), Вюрцбурга (1885-1887), Фрейбурга (1887), Берліна (1887-1888), Страсбурга (1889- 1890) (тут склав державні іспити і захистив докт. діс), Відня (1890-1891) (тут займався під керівництвом Т.Мей-нерта) і Парижа (1891). Працював асистентом в Гейдельберге спочатку під керівництвом Е. Крепелина (1891-1900) а з 1895 (після захисту діс. по темі Психологія асоціацій ) як доцент (Experimentelle Studien tiber Assoziation. I. In normalen Zustande. II. In der. ЛЮБЛИНСКАЯ - Ганна Олександрівна (1903-1983) - російський психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології. Д-р психологічних наук(1958), професор. Засл. діяч науки РСФСР. Закінчила Ленінградський ин-т дошкільного виховання і з 1925 р. працювала на кафедрі психології ЛГПИ їм А.І. Герцена. У роки війни залишалася в блокадном Ленінграде, де працювала вихователем в будинку дитини. Має урядові нагороди: орден Знак Пошани, медаль За оборону Ленінграда, За доблесний труд в Великій Вітчизняній війні. Наукові заслуги Л. відмічені медаллю Н.К. Крупської. Після війни продовжувала працювати в ЛГПИ.