На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження класової теорії К.Маркса ... 5
1.1. Теорії соціальної стратифікації в Європі ... 5
1.2. Ідейні джерела та середовище формування вченого і революціонера ... 9
Розділ 2. Класова теорія К.Маркса як основа марксизму ... 13
2.1. Теорія класів ... 13
2.2. Модель класового конфлікту ... 16
2.3. Відчуження ... 17
2.4. Ідеологія, класова свідомість ... 19
Розділ 3. Неомарксистське обґрунтування класового аналізу ... 22
3.1. Загальна характеристика неомарксизму ... 22
3.2. Теорія нового класу А. Гоулднера ... 30
3.3. Теорія класів Еріка Райта ... 32
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння"

Курсова робота "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" і призначений виключно для пошукових систем.

УЧБОВІ КАРТОГРАФІЧНІ ДОПОМОГИ - застосовуються у викладанні естеств. і обществоведч. дисциплін в ср. і висш. школі. Система У. до. п. включає карти, атласи, глобуси, репродукції аеро- і космич. знімків і фотокарти. Карта - образно-знакова модель, що являє собою зменшене, узагальнене (генерализованное), математично певне зображення на площині поверхні Землі і інш. небесних тіл (або їх частин), виконане в умовних знаках і відображаюче розміщення, властивості і зв'язки разл. природних і суспільств, об'єктів і явищ. Карти служать засобом пізнання, інформації і практич. діяльність. Властиві картам властивості обзорности і. СЕМІНАР - один з осн. видів практич. уч занять Специфіка З - в колективному обговоренні учнями (слухачами). повідомлень, доповідей, рефератів, виконаних ними самостійно під керівництвом викладача Призначається для поглибленого вивчення теми або розділу курсу В процесі семинарских занять слухачі опановують методологією галузі науки, що вивчається, придбавають навики самостоят.работи і її оформлення (усного або письмового викладу, аргументованого захисту собств. висновків і т і). Одним з осн. умов проведення З є наявність доступних кожному слухачу джерел книжкової і інш. літри, довідкових матеріалів. ПОТЕМКИН Володимир Петрович - [7(19). 10.1874, Тверь, - 23.2.1946, Москва], історик і дипломат, організатор нар. освіти, акад. АН СРСР (1943), акад. АПН РСФСР (1944), дер ист. наук, проф. (1940). Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та в 1898. Учень В. І. Віноградова і В. І. Герье. Залишений при ун-ті для підготовки до професорського звання на кафедрі загальної історії. Викладав (з 1899) в Моськ., гімназіях, Екатерінінськом дружин. ун-ті. Брав участь в роботі Пед. об-ва при Моськ. ун-ті. Через участь в марксистському гуртку П. була заборонена (1904) викладацька діяльність в уч. закладах Моськ. уч. округа; займався. НЕГАТИВІЗМ ДИТЯЧИЙ - (від лати nega-tio - заперечення), позбавлене розумних основ опір дитини впливам, що надаються на нього, форма протесту дитини проти реально існуючого або що сприймається як таке несприятливого відношення до нього дорослих або однолітків. Поняття "Н " спочатку вживалося лише у відношенні патологич.явлений, виникаючих при нек-рих психич. захворюваннях. У совр. психології і педагогіці воно вживається для позначення будь-якого, уявного невмотивованим опору чужому впливу. Н. д. може виявлятися в разл. формі в дитячих капризах, грубості або в замкненості, відчуженості. Пасивний.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕВРИПИД - (euripides) (480 або 484 до н. е., острів Саламін - 406 до н. е., Македонія), древньогрецький драматург. У древності вважався третім великим трагіком античної Греції після Есхила і Софокла. Дебютував на змаганнях драматургів в 455 м. до н. е., а уперше переміг в 441 м. до н. е. Перемагав за житті всього чотири рази (і один раз - посмертно). Останні роки життя провів в Македонії при дворі царя Архелая. Античні автори приписували Евріпіду 92 драматичних твору. До наших днів дійшли сатировская драма "Циклоп" і 17 трагедій: "Алкестида" (438 до н. е.), "Медея" (431). ТАЛАШКИНО - сіло в 18 км від Смоленська, колишній маєток мецената, колекціонера і художниця княгині М. К. Тенішевой, один з великих центрів художнього життя рубежу 19-20 вв. З 1946 м. - историко-художній заповідник "Талашкино". У 1893 м. князь В. Н. Тенішев придбав садибу і сусідній хутір Фленово для своєї дружини Марії Клавдієвни, яка запросила сюди відомих живописців, скульпторів, архітекторів, майстрів прикладного мистецтва (С. В. Малютіна, М. А. Врубеля, К. А. Коровіна, І. Е. Репіна, Н. К. Реріха, А. Н. Бенуа, М. В. Нестерова, Д. С. Стеллецкого, І. Ф. Барщевського і інш.). Професійні. Миколаївський Павло Федорович - Миколаївський Павло Федорович - історик церкви (1841 - 1899), доктор церковної історії, протоиерей, вихованець, потім професор Санкт-Петербургской духовної академії. Його головні роботи: "Російська проповідь в XV і XVI вв." ( "Журнал Міністерства Народної Освіти", 1868, і окремо магістерська дисертація), "Вчені труди Євгена Болховітінова по предмету російської церковної історії" ( "Християнське Читання", 1872, ч. II), "Киево-Печерський монастир в древній Росії" (ib., 1876, ч. 10, "Установа патріаршества в Росії" (ib., 1879, ч. II), "Стосунки росіян з Сходом про ієрархічну міру.
У вступі курсової "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Максиміліан I - Максиміліан I (Maximilian I) (1459 - 1519), імператор "Священної Римської імперії" (1459 - 1519). Одружившись з Марією Бургундської, дочкою і спадкоємицею Карла Сміливого (1477), приєднав до володінь Табсбургов герцогство Бургундію, що включало і Нідерланди, чим викликав вороже відношення Франції. Розбив франц. військо в битві при Гинегате (1479), але суперництво Габсбургов і Валуа в Нідерландах і Італії продовжувалося. У 1490 р. що вигнала угорців, що захопили при Матьяше I Корвіне велику частину Австрії, і за Пресбургському договором (1491) був визнаний майбутнім королем Богемії і Угорщини.

Борісови - Борісови. Існує декілька старовинних російських дворянських родів Борісових. Древнейшим з них є той рід Борісових, родоначальником якого був Борис Матвійович Бориса, вотчину якого в Муромськом повіті отримали по грамоті великого князя Василя Івановича в 1537 р. його сини: Василь, нечай, Михайло, Роман і Борис. Один з внуків названих осіб, Григорій Семенович, володів маєтками в 1606 р. і залишив після себе чотирьох сини: Гавриила, Якова, Степана і Василя, нащадки яких були власниками в Муромськом повіті. Інший рід Борісових, висхідний на сам початок XVII віку, відбувається від Михайла. ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ - ( лати. transitus перехід, проходження) - перехід від авторитаризму (тоталітаризму) до демократії. У літературі по транзитологии виділяються наступні шляхи переходу до демократії: а) еволюційний ( "трансформація") - Іспанія; б) революційний ( "заміна" або крах старого режиму) - Португалія; у) військове завоювання - Німеччина, Японія. С. Хантінгтон характеризує три моделі Д.т.: Г) класична лінійна модель (Великобританія, Швеція): відбувалося поступове обмеження монархічної влади, розширення прав громадян і парламенту; спочатку піддані дістають цивільні (особисті) права, потім -.
Список літератури курсової "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" - більше 20 джерел. Демографічний спад, підвищення соціального навантаження на молоде покоління - Президент РФ В. Путін: "Ми повинні знизити рівень смертності, збільшити тривалість життя людей, подолати демографічний спад. Вже в найближчому майбутньому ми можемо зіткнутися з недостачею робочої сили, підвищенням соціального навантаження на молоде покоління працюючих". (Послання 2004 року.) Демографічна ситуація в Росії характеризується рядом негативних тенденцій: падає народжуваність, на високому рівні тримається смертність серед працездатного населення - тобто населення Росії старіє. Це представляє загрозу національній економіці (див. Демографічні проблеми Росії; Недостача. ПРЯМА ДІЯ - Це форма позапарламентської політичної активності, що виражається в тих або інакших фізичних діях. Методи прямої дії різні: починаючи від переважно ненасильної тактики громадянської непокори, сидячих страйків, блокади і захвата приміщень або території і закінчуючи діями з відкритим застосуванням сили1 і насильства, до яких часто вдаються терористичні організації (насильні дії можуть застосовуватися відносно осіб і організацій, дії яких група відкидає, а самих їх перетворює в мішень для фізичних санкцій). Цілі, яких намагаються досягнути за допомогою прямої дії, також можуть бути.

Трансгранична співпраця - форма мирохозяйственной інтеграції прикордонних територій держав. Особливе поширення отримала в Європі.  У 1980 р. в Мадриді була прийнята Європейська рамкова конвенція про прикордонну співпрацю територіальних співтовариств і влади. Зближення європейських регіонів засновується на типових і рамкових угодах по прикордонній співпраці в економічній і соціальній сферах. Це області територіального планування, управління прикордонним міським і сільським паренням, місцевими суспільними справами і інш. Домовляючі сторони можуть вносити зміни в типові документи з урахуванням місцевої специфіки.
Посилання в тексті роботи "Класова теорія К.Маркса: її сучасне тлумачення та розуміння" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДАРВІНІЗМ - материалистич. вчення про розвиток живої природи. Осн. положення викладені в труді Дарвіна "Походження видів..." Д. розкрив матеріальні єств. чинники розвитку органічного світу - мінливість, спадковість і єств. відбір, виступаючий гл. рушійною силою еволюції і видообразования. Д. матеріалістично пояснив доцільність будови і функцій організмів як результат єств. відбору, показав її відносність. Т. о., розвиток органічного світу був пояснений на основі дії об'єктивних законів природи, без участі сверхьестеств. сил. У труді "Походження людини і статевий відбір". УОТТС (WATTS) Алан Уїльсон - (1915 -1973) - відомий дослідник в області порівняє. религиоведения, письменник і популяризатор буддизму в Європі і США В 1948 закінчив теологич. семінарію в Еванстоне, в кон. 40-х рр. переїхав в США. Активно пропагував в країнах Заходу ідеї вост. філософії, вчення і практики кит. школи чань. Працював гл. редактором журналу "Серединний шлях" ("The middle way"), що видається Буддійським суспільством Великобританії. Професор порівняє. религиоведения в Академії по вивченню країн Азії (Сан-Франциско). У. був одним з авторів телепередач "Філософія і сучасність", вів науч. АНГЕЛЬМАНА СИНДРОМ - (описаний британським лікарем H. Angelman; синонім - синдром "щасливої ляльки") - спадкове захворювання. Основні діагностичні критерії: важка розумова відсталість, груба затримка мовного розвитку, судоми, характерна атактична хода (хода "механічної ляльки" - ноги широко розставлені, руки зігнені в ліктях), аутизм, що легко провокується або спонтанні приступи сміху, стереотипні рухи, як правило рук (рухові стереотипии). Типової риси обличчя: микроцефалия (зменшення розмірів черепа більш ніж на 10 % вікових норми), брахицефалия (укорочение черепа в сагиттальном напрямі.

ЗАПЯСТНОГО КАНАЛИ СИНДРОМ - симптомокомплекс, що виявляється акропарестезией верхніх кінцівок. Причиною захворювання є стиснення серединного нерва в жорсткому остеофиброзном каналі (ішемія нерва) внаслідок місцевого процесу (артроз або артрит зап'ястя, тендовагинит сгибателей пальців) або ендокринних порушень (акромегалия, клімакс, вагітність, порушення функції щитовидної залози). Жінки захворюють частіше, ніж чоловіки. При ендокринопатии основою захворювання вважають підвищене відділення соматотропного гормону гіпофіза, що зумовлює периостальний зростання кістки і звуження каналу. У легких випадках клініка складається з. Дерефлексия - Словотворення. Відбувається від лати. de... - префікс, вказуюче відділення reflexio - відображення. Автор. В.Франкл. Категорія. Психотерапевтичний прийом логотерапии і екзистенциального аналізу. Специфіка. Полягає в тому, що пацієнт, страждаючий від того або інакшого функціонального симптому, формулює для себе мету змиритися з ним, сприймаючи його як незмінюване зло, і в тих ситуаціях, які викликають його вияви, перемикати свою увагу з порушеної функції на іншу діяльність, додаючи тим самим самій ситуації нове значення. Ситуація завдяки цьому перестає сприйматися як ще одна спроба. Домашній труд - форма трудової діяльності, пов'язана з доглядом за дітьми, будинком і присадибною дільницею; відрізняється по об'єму і змісту для домохозяйств, що складаються з однієї людини або сім'ї, в квартирі або будинку з садом; має декілька стадій, відповідних стадіям життєвого циклу сім'ї або домохозяйства; може здійснюватися членами сім'ї або найманим працівником. Труд в рамках домохозяйства аналізується феминистскими авторами як чинник гендерной диференціації (див. Гендер) і гендерного нерівності: наприклад, роботи М. Баррет, К. Дельфі, М. Феррі. Домашній труд в його сучасному вигляді виник. НЕГАТИВІЗМ ДИТЯЧИЙ - форма протесту дитини проти реально існуючого (або що сприймається як реальне) несприятливого відношення до нього з боку однолітків або дорослих. Н. д. може виявлятися по-різному: в підвищеній грубості, упертості, в замкненості, відчуженості (див. також Капризи дитячі). Психологічною основою негативних реакцій у всіх випадках є незадоволення якихсь надзвичайно істотних для дитини потреб соціального характеру: потреби в спілкуванні, в схваленні, в повазі, потребі в емоційному контакті - емоційному співзвуччі зі значущим іншим (однолітком або близьким дорослим). Блокування потреби (див. Фрустрация).