КЛАСИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття системи. Суспільство як система ... 5
1.1. Характеристика основних визначень системи ... 5
1.2. Суспільство як система ... 7
1.3. Ознаки суспільства як системи ... 13
1.4. Основні підсистеми суспільства ... 17
Розділ 2. Необхідність і способи класифікації суспільних систем ... 20
2.1. Суть і необхідність класифікації систем ... 20
2.2. Сутнісна класифікація систем ... 24
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Класифікація суспільних систем" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класифікація суспільних систем"

Курсова робота "Класифікація суспільних систем" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класифікація суспільних систем", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класифікація суспільних систем" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класифікація суспільних систем" і призначений виключно для пошукових систем.

Учбово-методичний комплекс (УМК) - сукупність учбово-методичних матеріалів і програмно-технічних засобів, сприяючих ефективному освоєнню курсантами (слухачами) учбового матеріалу, вхідного в учбову програму дисципліни (блоку дисциплін) плану підготовки курсантів (слухачів) по одній з спеціальностей (напряму). Учбово-методичний комплекс (УМК) є одним з коштів, що дозволяють досягнути необхідної якості підготовки і професійної перепідготовки. УМК дозволяє ефективно організовувати і підтримувати самостійну роботу що навчається і зберігати спадкоємність у викладанні учбових дисциплін. Склад УМК визначається змістом затвердженої. МАРШАК Самуїл Яковльович - [22.10 (3.11). 1887, Воронеж, - 4.7.1964, Москва], поет, драматург, перекладач, теоретик і критик подітий. літри, театру. Друкуватися початків в 1907. У 1912 - 14 слухав лекції на ф-ті иск-ва Лондонського ун-та, вивчав оригінальну систему "здорового виховання і утворення" в "Школі простого життя" (осн. поетом Ф. Ойлером). Її діяльність будувалася під впливом ідей Ж. Ж. Руссо, Л. Н. Толстого. Робота в цій школі пробудила в М. інтерес до педагогіки, до теорії і практики розвитку вільної, гармонійної особистості. У 1918 включився в пед. експеримент, що. МАТВЕЕВ Володимир Федорович - (1.6. 1932, Уфа, - 21.10.1989, Москва), педагог і журналіст. Закінчив Моськ. ин-т междунар. відносин (1956). Пед. діяльність початків в студенч. роки вожатим в подітий. будинку в Москві і в літніх піонерських таборах; в 60-х рр. був одним з організаторів руху юнкорів. Працював в журналах - "Вожатий"(1962 - 65), "Піонер" (заст. гл. ред., 1965 - 74), "Мур-зілка" (гл. ред., 1974 - 83), в 1983 - 89 гл. ред. "Вчительської газети", після перетворення її у видання ЦК КПРС- заст. гл. редактора. Перед. Творч. союзу вчителів СРСР (1989). Розробляв проблеми. Флюгель Джон Карл - (13.6.1884, Ліверпуль -? ) - англійський психоаналітик, історик психології. Дістав гуманітарну освіту в Коледжі Оксфордського університету (1902-1908, бакалавр мистецтв, 1906, доктор соціології, 1908). З 1909 м. по 1910 м. працював як демонстратор в Коледжі Лондонського університету, з 1910 м. по 1920 м. він - асистент професора, з 1920 м. по 1929 м. - старший викладач психології і філософії, з 1929 м. - асистент професора. З 1911 м. по 1920 м. Флюгель - почесний секретар Британського психологічного суспільства, з 1920 м. по 1922 м. - почесний секретар Інтернаціональної психоаналитической.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класифікація суспільних систем" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТАССО - (Tasso) Торквато (1544, Сорренто - 1595, Рим), італійський поет. Домашню освіту отримав під керівництвом батька, автора куртуазних віршованих романів. У віці 15 років почав складати поему "Ієрусалім" про події першого Хрестового походу, але перервав роботу. Рицарську поему "Рінальдо" (1562) присвятив кардиналу Луїджі д Есте, який згодом прийняв його на службу. Живучи в Ферраре, написав безліч віршів (усього поетом було створено біля 2000 творів малих ліричних жанрів). У 1572 м. став придворним поетом брата кардинала, герцога Альфонсо II, і початків роботу над творами. Рісорджіменто - Рісорджіменто (Risorgimento) (итал. - відродження, оновлення) (ок. 1831-61 рр.), період политий, хвилювань в роздробленій Італії, списів підйому руху за створення єдиного итал. королівства. Майже у всіх кутках Італії під час Наполеонівських воєн були проведені ліберальні реформи і ліквідовані феод, і церк. пережитки. Відновлення репресивних режимів викликало повстання в 1821 р. в Неаполе, "Пьемонте (Сардинском королівстві) і в 1831 р. в Бо-лонье, бувшої в той час частиною Папської області. Італ. націоналісти вітали Липневу революцію 1830 р. у Франції, підтримували Мадзіні. Головіни (дворянський рід) - Головини - старовинний російський дворянський рід, що відбувається, за переказами, від князя Степана Васильовича Ховри, родом грека, владетеля міст Судака, Манкупа і Балаклави, що виїхав з Криму в Москву в самому кінці XIV століття. Правнук його Іван Володимирович Голова-Ховрин і був прямим родоначальником Головіних. Син його Петро Іванович (помер в 1525 р.) перший став писатися Головіним. Потомство шести його сини початку XVII віку розділилося на окремі гілки. Древнейшая з них - потомство Ховри - записана в VI частину родовідних книг губерній: Рязанской, Калужської, Полтавської і Тверської. Інша.
У вступі курсової "Класифікація суспільних систем" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження.   ИЕЗЕКИИЛЬ - (евр. - Бог зміцнює) - третій з чотирьох великих пророків Ізраїля, що жив у часи вавілонського полонення, після руйнування Ієрусаліма (587 р. до Р.Х.). Біблійна книга пророка Ієзекиїля містить опис його покликання - т. наз. " Бачення Ієзекиїля" (Иез I - III, 15), пророцтво про руйнування Ієрусаліма (Ієз IV-XXV) і про інші вияви гніву Божія, прообразующие кінець світу і настання Страшного Суду (Ієз ХIХ). Нарешті, в заключній частині книги Ієзекиїль описує грядуще відновлення Ізраїля і будівництво Нового Ієрусаліма і єрусалимського храму (Ієз ХХХIII). Цей опис перекличеться по значенню.

Железнов Володимир Яковльович - Железнов Володимир Яковльович - економіст. Народився в 1869 р.; закінчив юридичний факультет Київського університету. Магістерська його дисертація: "Головні напрями в розробці теорій заробітної плати" (Київ, 1904). Складається професором політичної економіки в Московському сільськогосподарському інституті; читає також лекції в Московському комерційному інституті і в Московському міському університеті імені Шанявського. Железнов один з редакторів "Енциклопедичного Словника" видавництва Гранат. НайГоловніші труди Железнова - "Нариси політичної економії" (7 видань, 1906 - 12) і историко-критичне. ФУТУРОЛОГІЯ - (від лати. futurum - майбутнє і греч. logos - вчення) - наука прогнозування майбутнього людства, перспектив соціальних процесів і явищ. Термін був запропонований німецьким соціологом О. Флехтхеймом як назва "філософії майбутнього", альтернативної всім попереднім соціальним вченням. Спроби наукового, раціонального прогнозу майбутнього робилися протягом всієї духовної історії людства, починаючи від Платона, Р. Бекона, Ф. Бекона, Т. Кампанелли, Т. Мора. Загальним для всіх великих предвидений минулого є те, що майбутнє виступало не як результат природного розвитку тенденцій теперішнього часу, а.
Список літератури курсової "Класифікація суспільних систем" - більше 20 джерел. ФУРСЕНКО Андрій Олександрович - (р. 17.07.1949) Соучредітель (разом з В. В. Путіним, 1996 р.) дачного кооперативи "Озеро" під Петербургом. Міністр науки і утворення Російської Федерації з 09.03.2004 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Батько - академиксекретарь Відділення історії РАН, заступник голови президії СанктПетербургського наукового центра - А. А. Фурсенко, фахівець з історії США. Освіту отримав на механикоматематическом факультеті Ленінградського державного університету (1971), в Ленінградськом політехнічному інституті (1978), в Ленінградськом технічному університеті. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ - Соціал-демократія дотримується реформістський (ревізіоністської) традиції в соціалізмі і виходить з того, що вирішувати проблему соціальної нерівності слідує через більш активні дії держави в рамках існуючої структури капіталістичної економічної системи. Вплив соціал-демократії зріс після 1945 м., коли вважалося, що в ряді країн капіталізм зумів забезпечити робочому класу чималі блага (як, наприклад, більш високий рівень життя і можливість соціальної мобільності), що, в свою чергу, знизило рівень протистояння соціальних класів. Особливу роль у виробітку політики соціал-демократії.

ПОЛІТИКИ - (від греч. politika - справи держави, суспільства) - 1) основні принципи, норми і напрям діяльності (в більш широкому значенні - вся діяльність) по здійсненню державної і суспільної влади; 2) одна з основних сфер суспільного життя (нарівні з економічною, соціальною і духовною), пов'язана з відносинами між соціальними суб'єктами з приводу встановлення, організації, функціонування і зміни влади в суспільстві і державі. Походження поняття "П." звичайно зв'язується з назвою труда відомого древньогрецький мислителя Арістотеля "Політика", в якій він розглядав основи організації і.
Посилання в тексті роботи "Класифікація суспільних систем" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Контінуальность і дискретность - ( від лати. continium і discretus - безперервний і розділений, або преривний) або безперервність і преривноость категорії, що характеризує елементи структури коррелята (річ, властивість, відношення) як єдине і багато що, просте і складне. На такому категориальном рівні ми відходимо від буденних або частнонаучних уявлень про зведення дискретности до разделенности на складові частини і "визначення" загальної категорії К. через відсилання до математичного або фізичного поняття континууму. Прикладом філософського підходу до проблеми може служити дана Лейбніцем характеристика. СВЯТООТЕЧЕСКИЙ ІДЕАЛ ФІЛОСОФІЇ (ЛЮБОМУДРИЕ) - єдність догматичного мислення з античною християнською думкою в патристике. Основні риси: 1) Задача філософії - здійснення євангельського ідеалу в боротьбі за Вищу правду. 2) Визнання сверхземного походження людського розуму і необхідності його благодатного перетворення вірою. 3) Цілісний обхват розумом проблематики єдності Бога, миру і людини. 4) Феория - єдність розуму, споглядання і аскетичної доброчесності. 5) Богопознание і Богомисліє - шлях до теозису. 6) Филокалия (Добротолюбіє) - умова справжнього Богомислія. 7) Єдність катафатического і апофатического підходів в. РЕЙТИНБАРГ - Давид Ісаакович (1899-1977) - російський психолог, фахівець в області психології труда, психології впливу. Професійну діяльність початків в 1923 р. як позаштатний співробітник Лабораторії промислової психотехники НКТ СРСР, якою керував І.Н. Шпільрейн. З 1925 по 1935 р. завідував Кабінетом по боротьбі з промисловим травматизмом в Московському інституті охорони труда. У 1935 р. був репресований по обвинуваченню в контрреволюційній діяльності (за участь в дослідженні і публікації книги Мова червоноармійця під редакцією І.Н. Шпільрейна, 1928) і осуджений на три роки. Реабілітований в 1957 р. Подальша.

РЕФЛЕКС УМОВНИЙ - (рефлекс придбаний) - рефлекс, що утворюється при зближенні під часі будь-якого спочатку байдужого подразника з подальшою дією подразника, зухвалого рефлекс безумовний. Поняття введене І. П. Павловим для позначення динамічного зв'язку між подразником умовним і реакцією суб'єкта, спочатку заснованої на подразнику безумовному. У його основі лежить виробіток нових - тимчасових - зв'язків. При повторних діях роздратування, якщо воно не підкріпляється (не служить задоволенню життєвої потреби), реакція на нього слабшає і зникає. У основі такого згасання лежить процес коркового гальмування. У ході. ДЕРМАТОПОЛИМИОЗИТ - системне прогресуюче захворювання з переважною поразкою м'язів і шкіри; відноситься до дифузних хвороб з'єднувальної тканини. Зустрічається в будь-якому віці, серед хворих переважають жінки. Клінічна картина. Спостерігається множинна поразка м'язів кінцівок, спини і шиї. Відмічаються наростаюча мишечная слабість і обмеження рухів (аж до обездвиженности), помірні болі, атрофія м'язів. На початку хвороби можливий локальний або дифузний набряк м'язів. Нерідко здивовуються м'язи глотки, гортані, міжреберні м'язи і діафрагма, що веде до порушення ковтання, розладу голосу, порушення дихання і розвитку. ЕДВАРДСА СИНДРОМ - (на ім'я британського лікаря, генетика J. H. Edwards, рід. в 1928; синонім - трисомия по хромосомі 18) - спадкове захворювання з групи хромосомних хвороб. Виявляється пренатально многоводием, слабою активністю і гипотрофией плоду, гипоплазией плаценти. Вияву при народженні: низька маса тіла, гипоплазия подкожно-жирового шара і скелетна мускулатури; природжені вади серця - дефект межжелудочковой перегородки, відкритий боталлов протік; крипторхизм; долихоцефалия; низько розташовані, деформовані вушні раковини; короткі і вузькі очні щілини; птоз (опущення віку); микростомия (зменшення. ДОСЯГНЕННЯ МОТИВ - (мотивація) (англ. achievement motive) - внутрішньо відносне стійке прагнення людини до успіхів в різних видах діяльності. Є одним з найважливіших серед сукупності чинників, що визначають мотивацію досягнення - поведінка людини, направлена на досягнення успіхів в житті. Д. м. пояснює всередині- і межиндивидуальні відмінності в орієнтаціях, інтенсивності і послідовностей поведенческих актів, пов'язаних з досягненням успіхів. Ісследованія Д. м. початі з появи теорії мотивації досягнення, розробленої амер. дослідником Д. Мак-Клелландом і співробітниками (McClelland et al., 1953).