На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади класифікації документів ... 5
1.1. Поняття про класифікацію документів ... 5
1.2. Співвідношення видової і типологічної класифікації документа ... 7
1.3. Розвиток класифікації документів ... 11
Розділ 2. Основні класифікаційні характеристики документів ... 13
2.1. Класифікація за інформаційною складовою документа ... 13
2.1.1. Класифікація документів за змістом ... 13
2.1.2. Класифікація документів за рівнем узагальнення інформації ... 14
2.1.3. Класифікація документів за характером знакових засобів фіксації інформації ... 14
2.1.4. Класифікація документів за мірністю запису інформації ... 16
2.1.5. Класифікація документів за передпризначеністю для сприйняття інформації ... 17
2.1.6. Класифікація документів за каналом сприйняття інформації ... 17
2.1.7. Класифікація документів за ступенем їх поширеності ... 18
2.1.8. Класифікація документів за способом документування ... 18
2.2. Класифікація за фізичною (матеріальною) складовою документа ... 20
2.2.1. Класифікація документів за матеріалом носія інформації ... 20
2.2.2. Класифікація за матеріальною конструкцією або формою носія інформації ... 21
2.3. Класифікація документів за обставинами їх побутування в зовнішньому середовищі ... 23
2.3.1. Класифікація документів за регулярністю виходу у світ ... 23
2.3.2. Класифікація документів за часом появи в зовнішньому середовищі ... 23
2.3.3. Класифікація документів за місцем походження ... 24
Розділ 3. Типологічна класифікація документів ... 25
Висновки ... 28
Література ... 29

Для придбання курсової роботи "Класифікація документів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класифікація документів"

Курсова робота "Класифікація документів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класифікація документів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класифікація документів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класифікація документів" і призначений виключно для пошукових систем.

СПРИЙНЯТТЯ - система прийому і перетворення інформації, що забезпечує організму відображення об'єктивної реальності і орієнтування в навколишньому світі. В. разом з відчуттям виступає як відправний пункт процесу пізнання, доставляючий йому почуттєвий матеріал. У процесі пізнання В. опосредуется мисленням і перевіряється практикою. Поза такого опосредования і перевірки В. може виступати джерелом як істинного знання, так і помилки, ілюзії. До числа процесів В. відносяться виявлення об'єкта в полі, що сприймається; розрізнення отд. ознак об'єкта; виділення в об'єкті інформативного змісту, адекватного меті дії. СПАДКОЄМНІСТЬ в навчанні - встановлення необхідного зв'язку і правильного співвідношення між частинами учбового предмета на різних рівнях його вивчення. Понятіє П. характеризує також вимоги, що пред'являються до знань і умінь учнів на кожному етапі навчання, форм, методів і прийомів пояснення нового уч. матеріалу і до всієї подальшої роботи по його засвоєнню. П. властива учбовим планам отеч. общеобразоват. школи і школам інш. країн, що забезпечує однаковий об'єм знань у відповідних класах і рівні можливості для продовження освіти. П. в розташуванні матеріалу уч. предмета і у виборі способів діяльності по оволодінню. ВПРАВА - планомірне організоване повторне виконання дії (розумового або практичного). з метою його засвоєння. У. лежить в основі придбання тих або інакших навиків і умінь. У разл. умовах навчання У. є або єдиною процедурою, в рамках до-ой здійснюються всі компоненти процесу вчення - з'ясування змісту дії, його закріплення, узагальнення і автоматизація, або однієї з процедур нарівні з поясненням і завченням, к-рі передують У. і забезпечують первинне з'ясування змісту дії і його попереднє закріплення. У. в цьому випадку забезпечує завершення з'ясування і закріплення, а також узагальнення і. БРЕЦИНКА Вольфганг - (р. 9.6.1928, Берлін), ньому. педагог (ФРН), дер філософії (1951). Вивчав педагогіку і психологію в ун-тах Зальцбурга і Інсбрука. Викладав в ун-тах Інсбрука (1954 - 58 і 1960 - 67), Вюрцбурга (проф. з 1958), вів дослідницьку роботу в США. Проф. ун-та в Констанце (Баден-Вюртемберг, з 1967). Пед. погляди відмічені впливом неопозитивизма, критич. раціоналізму. У трудах 60- 70-х рр. висунув тезу про неспроможність совр. педагогіки Заходу як практич. теорії виховання. Шляхи оновлення пед. наук бачить в зміцненні основ христ. моральності як життєвої опори людини, що враховує і реалії совр. життя. При.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класифікація документів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕДВИ - Король Англії з Саксонської династії, що правив в 955-959 рр. Син Едмунда I. Ж.: Етельгива. Помер 1 окт. 959 р. Едві став королем, будучи ще дуже молодою людиною, і тому відразу виявився під суворою опікою абата Глестенберійського монастиря Дунстана, який при його дядькові Едреде розпоряджався всіма справами в королівстві. Дунстан був суворим моралістом і суворим аскетом. Між тим Едві виявився людиною почуттєвим і великим любителем насолод. З перших днів між королем і його хранителем почалося тертя. Едви одружувався на красуні Етільгиве, яку, здається, дуже любив, але духовенство відмовилося. Шпичок Дмитро Миколайович - Шпичок (Дмитро Миколайович) - російський політичний діяч. Довго був голосним московського губернського земства, з 1893 по 1904 рр. - головою московської губернської земської управи. На цьому посту він створив собі гучну популярність стійкого борця за земство, що завжди відстоює його від посягання з боку адміністрації. Його лібералізм мав сильний слов'янофільський відтінок. Він був одним з організаторів з'їздів земських діячів, спершу нелегальних. У квітні 1904 року він був новообраний на посаду голови управи, але не затверджений урядом (при Пльове ). На його місце був вибраний Ф.А. Головін (згодом голова. Ллойд Джордж Девід Дуайфор, 1-й граф - Ллойд Джордж Девід Дуайфор, 1-й граф (Lloyd George of Dwyfor, David, 1st Earl) (1863-1945), англ, гос. діяч. Член парламенту від Ліберальної партії, що представляв м. Карнарвон з 1890 по 1945 р., в 1905 р. - мін. торгівлі, а в 1908 р., коли Аськвіт став прем'єр-мін., змінив його на посту мін. фінансів. Провів в життя закон об гос. страхуванні (1911), що включав страхування у разі безробіття, хвороби і інвалідності, і в старості вважав цей закон своїм найбільшим досягненням. Відхилення палатою лордів підготовленого ним бюджету 1909 р. привело до прийняття парлам. закону (1911), що обмежив.
У вступі курсової "Класифікація документів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІГОР, великий князь Чернігівський і Київський - (ск. 19.09.1147), в хрещенні Георгій, в схиме Давид, син кн. Чернігівського Олега Святославича. Блгв. князь намагався зупинити усобицю. За київське княження боролися дві групи князів: Ольговичи (Олеговичи) і Мстіславичи, все - правнуки Ярослава Мудрого. Київський князь Всеволод Ольгович своєю гординей збудив ненависть киян до себе і своїх сродникам. По смерті Всеволода кияни цілували хрест брату його Ігорю, але тут же порушили хресне цілування, закликавши Мстіславичей і перейшовши під час битви на їх сторону. Приваблений кн. Ігор був посаджений в поруб (холодний бревенчатий зруб без вікон і.

Право і закон в Хатті - Законам у хеттов приписувалося божественне походження, хоч в їх тексті це і не відображене. Збірник законів, що Дійшов до нас складається з двох основних таблиць, перша з яких була складена ще на початку древнехеттского періоду (існує і пізніший варіант законів, що датується XIII в. до н.е.). Хеттские закони, маючи класовий характер, приділяли велику увагу захисту власності, особливо права власності "вільної" людини. Вони встановлювали твердий тариф цін - доказ відомого розвитку товарно-грошової системи (приводяться і ціни на рабів-ремісників: гончарів, ковалів, теслярів. Аксельрод Павло Борисович - 1850, Чернігівська губернія - квітень 1928, Берлін). З сім'ї дрібного торговця. Закінчивши гімназію в Могильове, вчився в Київському університеті; член народнических гуртків, в 1873 брав участь в організації соціал-демократичного гуртка. У 1874 - 79 жив в Берліні, Женеві. У 1879 в Петербурге член революційно-народнической організації "Чорний переділ", очолював організацію. У 1881 емігрував. У Швейцарії в 1883 один з фундаторів соціал-демократичної. групи "Звільнення труда". З 1900 член редакції газети "Іскра" і журналу "Зоря На 2-м з'їзді "РСДРП (1903) искровец меншини", потім один з лідерів.
Список літератури курсової "Класифікація документів" - більше 20 джерел. КОМОЕДОВ Володимир Петрович - (р. 14.08.1950) Командуючий Чорноморським флотом (до 09.10.2002) в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Никополе Дніпропетровської області Української ССР в сім'ї робітника. Освіту отримав в Ленінградськом вищому военноморском училищі ім. М. В. Фрунзе (1972), в Вищих спеціальних офіцерських класах (1977), в Воєнноморської академії (1985, з відмінністю), в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил Росії (1992). Службу початків в м. Балтийске в 1972 м. в посаді командира бойової частини малого протичовнового корабля в бригаді охорони водного району. Через рік став. РИЗИК ПОЛІТИЧНИЙ - імовірність небажаних політичних подій. У залежності від чинників, що впливають на політичний процесам поділяють на легально урядовий (зумовлений прийняття політичних рішень) і екстралегальний (зумовлений обставинами, що не залежать від уряду ). Характер і рівень Р.п. оцінюються за допомогою спеціальних індексів і показників внутрішньополітичної нестабільності. Індекс Р.п. визначається з допомогою різних економетрических і математичних методів. Оцінки рівнів Р.п. більш ста вісімдесяти держав щорічно публікуються в спеціальній літературі. При визначенні індексу Р.п. звертається увага.

Релігія - віра в надприродні сили, керуючі миром. Це перекручене, фантастичне відображення в головах людей пануючих над ними природних і суспільних сил. Всяка релігія містить дві сторони - природознавчу, що пояснює походження світу і суть природних явищ втручанням верховної істоти (Бога) і соціальну, покликану регламентувати життя суспільства і окремих людей в напрямі збереження існуючої суспільно-економічної формації. Релігія завжди грала реакційну роль, закріплювала безсилля людей перед природою, служила знаряддям пригноблення трудящих. Проповідуючи покірність, упокорювання, відмову від боротьби за.
Посилання в тексті роботи "Класифікація документів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЕРНАДСКИЙ Володимир Іванович - (рід. 28 фев. 1863, Петербург - розум. 6 янв. 1945, Москва) - русявий. дослідник і мислитель, основоположник вчення про живу речовину, що працював на стику наук: геології, біології, хімії. Величезне значення додавав ролі філософії, логіки і методологій для досліджень в області природних наук. Абсолютно поновому підійшов і розвинув поняття "біосфера" (греч. bios - життя і sphaira - область, сфера; сфера життя), введене в науку Е. Зюсом, і "ноосфера" (греч. nous - розум і sphaira - сфера; сфера розуму), введене П. Тейяром де Шарденом і Е. Леруа. Біосфера, по Вернадському, - земна оболонка, охоплена. СИСТЕМНИЙ МЕТОД - підхід до предмета наукового вивчення як деякої системи. Це, з одного боку, "банальна", а з іншою - дуже сильна пізнавальна установка. Моделюючи об'єкт як систему, дослідник повинен розікласти його на певну безліч елементів, а також сформулювати певну безліч відносин між ними. При цьому передбачається, що системна модель об'єкта А здатна пояснити всі його істотні властивості і відносини, а також інтегральну поведінку об'єкта А загалом, добре согласуясь при цьому з емпіричними даними про нього, отриманими шляхом систематичного спостереження і експерименту. Погляд на об'єкт, що. Вундт (WUNDT) Вільгельм - (16.08.1832, Маннгейм - 31.08.1920, Лейпциг) - німецький психолог, фізіолог і філософ. Біографія. Дістав медичну освіту в університетах Гейдельберга, Тюбінгена, Берліна (1851-56). З 1874 р. - екстраординарний професор фізіології в Гейдельберге, з 1875 р. - професор філософії в Лейпцигськом університеті. Заснував тут в 1879 р. в першу в світі лабораторію експериментальної психології, де вивчалися відчуття, час реакції, утворення асоціацій, увага, почуття. У 1883 р. заснував перший в світі журнал по експериментальній психології "Філософські дослідження". Дослідження. На основі.

ФЛЕГМОНА НЕКРОТИЧЕСКАЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ - гостре гнійне запалення шкіри і подкожной клітковини у дітей перших тижнів життя. Збуджувачем є золотистий гемолитический стафилококк. Типова локалізація флегмони - пояснично-крестцовая, ягодичная, межлопаточная області, бічна і передня поверхні грудної клітки. Захворювання починається гостро з підвищення температури тіла до 38 - 40 °C. Бистро наростають явища токсикозу, неспокій зміняється вялостью, дитина відмовляється від їжі. Виявляються часте, поверхневе дихання, тахикардия, приглушення тонів серця. Шкіра придбаває сіре забарвлення, на ній з'являється мармуровий малюнок. Страх - (общеславянск., первинне значення - заціпеніння, остовпіння) - 1. первинна, тобто природжена емоція, виникаюча в реальній ситуації певної небезпеки або конкретної загрози фізичної і/або психологічної безпеки індивіда. Суб'єктивно переживається як почуття внутрішнього напруження, паніки, незахищеності і безпорадності з явищами вегетативного збудження і імпульсивними спонуками до втечі або до нападу. Інтенсивність страху вариирует від лякливості і боязливого настрою до жаху і паніки. Уперше виразні ознаки страху з'являються у дітей у віці біля 2-х років. До 4-літнього віку діти частіше за все. Стереотип соціальний - [греч. stereos - твердий typos - відбиток] - відносно стійкий і спрощений образ соціального об'єкта (групи, людини, події, явища і т.п.), що складається в умовах дефіциту інформації як результат узагальнення особистого досвіду індивіда і нерідко упереджених уявлень, прийнятого в суспільстві. Термін "С. з." уперше введений американським журналістом У. Ліпманом. Налічиє С. з., хоч він і не завжди відповідає вимозі точності і дифференцированности сприйняття суб'єктом соціальної дійсності, грає істотну роль в оцінці людиною навколишнього світу, оскільки дозволяє різко скоротити час. ПСИХІКА: АНАЛІЗ: ОДИНИЦЯ - (одиниці аналізу психіки) - структурні або функціональні освіти, виступаючі як мінімальні, далі не разложимих частини цілісної психіки і зберігаючі основні властивості цього цілого. Це поняття вживається в психології в трьох взаємопов'язаних значеннях: 1) як універсальна складова різних процесів психічних; 2) як генетичне (онтогенетичний) джерело процесів психічних; 3) як універсальне поняття при описі процесів психічних. Аналіз, заснований на виділенні одиниць, традиційно протиставляється розчленуванню цілого на елементи, що не володіють основними властивостями цілого, але виявляючі.