Картина світу середньовічного європейця

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття ментальності та основні труднощі її дослідження ... 6
Розділ 2. Фактори впливу на картину світу середньовічного європейця ... 11
Розділ 3. Особливості сприйняття категорії часу середньовічною людиною ... 20
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Картина світу середньовічного європейця" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Картина світу середньовічного європейця"

Курсова робота "Картина світу середньовічного європейця" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Картина світу середньовічного європейця", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Картина світу середньовічного європейця" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Картина світу середньовічного європейця" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІДРУЧНИК - книга, в до-ой систематично викладаються основи знань в певній області на рівні совр. досягнень науки і культури; основний і ведучий вигляд уч. літри. Для кожного рівня утворення і вигляду уч. закладів, а також для самообразования створюються У., що відповідають цілям і задачам навчання, виховання і розвитку певних вікових і соціальних груп. Історія У. починається в глибокій древності. Шумерийские глиняні таблички з уч. текстами нараховують 4,5 тис. років. У антич. мирі нек-рі твору древніх авторів містили систему знань і використовувалися в якості уч. книг. Так, "Початки". ГЕЛЬВЕЦИЙ Клод Адріан - (31.1.1715, Париж, - 26.12.1771, там же), франц. філософ, діяч Освіти, ідеолог рев. буржуазії 18 в. Закінчив єзуїтський коллеж. Був близький з представниками ст. покоління франц. просвітників - Монтеськье, Вольтером, входив в гурток, що групувався навколо Д. Дідро і П. Гольбаха. На основі филос. матеріалізму будував послідовно сенсуалистич. психологію, вчення про мораль, розвивав пед. ідеї".У 1758 написав кн. "Про розум" (русявий. пер. 1917, 1938), направлену проти основ феод. порядку, феод. ідеології і католич. церкви. Книга була заборонена владою і спалена. Осн. принципи її Г. РИТОРИКА - [греч. rhetorike (tekhne) - ораторське мистецтво] - дисципліна, що вивчає способи побудови художньо виразної мови (передусім прозаїчної і усної), різноманітні форми мовного впливу на аудиторію. Свій початок Р. отримала в Древній Греції в 5 в. до н.е. У школах софістів (див. Античність) була розроблена система учбових ораторських вправ - декламації на задані теми. Наукові основи Р. заклав Арістотель, який розглядав Р. як науку про закони думки (співвідносячи її з логікою - наукою про закони знання). Для навчання Р. мала значення діяльність Теофраста, учня Арістотеля, який в своєму творі "Про. КЕТТЕЛ Джеймс Маккин - (25.5. 1860, Істон, шт. Пенсільванія, - 20.1. 1944, Ланкастер, там же), амер. психолог, перший в світі професор психології (1888). У лабораторії В. Вундта в Лейпциге (1883 - 86) пройшов школу експерим. психології, в лабораторії Ф. Галетона в Лондоні (1886 - 88) почав займатися тестологич. дослідженнями индивиду-ально-психол. якостей. Статістіч. підхід - застосування серії тестів до великого числа індивідів - висувався К. як засіб перетворення психології в точну науку. К. першим вжив англ. слово "тест" (випробування) як термін, вказуючий психоди-агностич. методику. Розробив 50.
Кожна вагома структурна частина курсової "Картина світу середньовічного європейця" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЛОБОДА (свобода) - вигляд поселень в Росії. Перші згадки про слободу відносяться до XI в. У XII - 1-й підлога. XVI в. слобода - окремі поселення, в т. ч. біля міста-міцності, або група поселень, іноді ціла округа, жителі яких звільнялися від податків і повинностей, що лягали на тяглое населення (звідси назва "слобода"). У період організації слободи вони отримували і інш. тимчасові пільги. Їх уявлення було одним з способів залучення в слободу безпосередніх виробників, зокрема з сусідніх князівств. Слободу організовували великі і кудельні князья, а також окремі світські і церковні землевласники, на володіння. ВАСИЛІ БЛАЖЕННИХ ХРАМ - (храм Покривала Богородиці що на Рову), видатний пам'ятник древньоруський архітектури. Побудований в 1555-61 рр. архітекторами Бармой і Постником. Прийнята в народі назва виникла після поховання під одним з приделов храму, що шанується московського святого (1588). Зведений на місці дерев'яного Троїцкого собору поблизу стін Московського Кремля. Створювався як обетний (обіцяний Богу) в пам'ять про перемогу російських військ на чолі з царем Іваном Грозним над Казанью (1552). Являє собою дев'ять башнеобразних окремих храмів (кожний зі своїм престолом), зведених на єдиному подклете (основі) з. БАЛАШОВ - Дмитро Михайлович (1927, Ленінград - 2000, Новгородська область), російський прозаїк, фольклорист, публіцист. Підлітком пережив блокаду. Закінчив театроведческий ф-т Ленінградського театрального ин-та (1944-50). З 1957 м. займався фольклористикой, в 1960-68 рр. жил і працював в Петрозаводське, вивчав фольклор русявий. Півночі, культуру і побут північного села, брав участь в численних експедиціях по збору народної поетичної творчості. Склав збірник "Народні балади" (1963), написав книги "Історія розвитку жанру російської балади" (1966), "Як збирати.
У вступі курсової "Картина світу середньовічного європейця" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОДЗАЕВСКИЙ Костянтин Володимирович - (11.08.1907 - 30.08.1946), російський суспільний діяч. Народився в Благовещенське в сім'ї адвоката. У 1925 біг в Харбін. За професією правознавець. З н. 1930-х керівник Всеросійської фашистської партії (Харбин, 1931-45). Партія Родзаєвського мала мало загального з італійським і німецьким фашизмом, що носив антихристиянський характер. Родзаевский і його соратники були православними монархістами, схилялися перед особистістю Миколи II і бачили майбутнє Батьківщини у відродженні традиційного російського Самодержавства. Родзаевский випускав газету "Наш шлях" і журнал "Нація", що виходив під девізами.

ГЕССЕ - (hesse) Герман (1877, Кальв, Німеччина - 1962, Монтаньола, Швейцарія), німецький письменник, з 1923 м. громадянин Швейцарії. З ранніх романів успіхом користувалися "Петер Каменцинд" (1904), "Під колесом" (1906), де Гессе, в 15 років що збіг з монастирської школи, викриває шкільну систему, а також "Кнульп" (1915), що ідилічно зображає життя бродяги. Новий етап відкриває повість "Деміан" (1919), де відбивається захоплення Гессе психоаналізом. Цикл розповідей об Клінгсоре продовжує тему "внутрішньої подорожі", яка заглиблюється в повісті. ВЛАДА - в загальному і широкому значенні є панування одного над іншим або іншим. Це панування може належати: 1) на основі абсолютної переваги перед всіма іншими, така влада Божія, 2) на основі відносної переваги, витікаючої із закону природи, така влада, наприклад, батьків над малолітніми дітьми, 3) на основі відносної переваги, витікаючої з узаконеного випадкового факту, така влада, наприклад, пана над купленим або взятим в полон невільником. Влада політична або державна, неминуче виникаюча на відомій мірі розвитку, належить до другої з вказаних категорій, виражаючи природне право суспільного.
Список літератури курсової "Картина світу середньовічного європейця" - більше 20 джерел. ПОБЕДОНОСЦЕВ Костянтин Петрович (1827-1907) - релігійний мислитель, правознавець і крупний політичний діяч післяреформеної Росії. Победоносцев вийшов з духовної сім'ї московського кліра. Дід його був священиком, а отець - професором словесності Московського університету. Після закінчення в 1846 р. училища правознавства К.П. Победоносцев працює в різних урядових установах, з 1860 по 1865 р. займає кафедру цивільного права в Московському університеті. На початку 60-х рр. йому було запропоновано викладати законознавство спадкоємцеві Цесаревичеві Миколі Олександровичеві і великим князям Олександру Олександровичеві і Володимиру. СМЕРТНА СТРАТА - вища міра покарання, що полягає в убиванні злочинця по вироку суду. На догоду світовому прогресивному людству багато які країни і їх прозападні маріонеткові уряди вводять мораторії на смертну страту, що приводить до того, що серійні вбивці, педофили, зрадники Батьківщини і інші вилупки залишаються живими, обмежуючись довгим (в т. ч. довічним) терміном позбавлення свободи. Справедлива законна відплата за вчинене лиходійство замінюється в'язничним висновком і розмовами про те, що ніхто не має права позбавити людину життя. У Російській Федерації мораторій на смертну страту був введений Б. Н.

Трудящі і експлуататори - два основних макрокласса буржуазних суспільства, що розрізнюються за способом привласнення суспільного багатства: чи живуть вони по своєму труду (як це роблять трудящі) або ж за рахунок привласнення результатів чужого труда (як це роблять паразити, експлуататори). Трудящі - ті, які своїм трудом добують, створюють, зберігають, захищають все необхідне для життя і розвитку суспільства і не привласнюють в приватному порядку суспільний додатковий продукт, ті, хто дає суспільству більше, ніж бере, хто зміцнює суспільство і людство загалом. До трудящих відносяться також і ті, хто закінчив свій трудовий.
Посилання в тексті роботи "Картина світу середньовічного європейця" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТОЛСТОВСТВО - религ. суспільств, рух в Росії. Вози. в кон. 80-х рр. 19 В. на базі религ. вчення Л. Н. Толстого. Оцінюючи соц. коріння вчення Товстого, В. І. Ленін вказував, що воно відображало погляди мільйонів селян, що Товстої вніс в своє вчення "їх наївність, їх відчуження від політики, їх містицизм, бажання піти від миру, "непротивлення злу", безсилі прокляття за адресою капіталізму і "владі грошей" (т. 20, з. 40). Сам Товстої рішуче виступав проти використання його вчення як нова сектант, доктрини (в 1906 він видав брошуру "Проти толстовства"). Соц. склад толстовцев був. АНТИКОМУНІЗМ - сукупність ідейних течій, що відкидають теоретичне обгрунтування і практичне здійснення комуністичного ідеалу. А. реалізовується як у вигляді простого неприйняття комуністичної ідеології, так і у вигляді активної протидії її поширенню, боротьби з її виявами і носіями. А. може мати характер світоглядної позиції або виступати як система політичних поглядів і переконань. У останньому випадку А. є ідейною основою діяльності політичних організацій і рухів, як легальних, так і нелегальних. Неполітічеський А. пов'язаний звичайно з морально-етичними перевагами, релігійними переконаннями. КОМПЕНСАЦІЯ ФУНКЦІЙ - (від лати. сот - відшкодування) - відшкодування недорозвинених або порушених функцій шляхом використання підлягаючих зберіганню або перебудови частики" порушених функцій. Прі К. ф. можливо залучення в її реалізацію нових нервових структур, які раніше не брали участь в її здійсненні. Ці структури функціонально об'єднуються на основі виконання загальної задачі. Згідно з концепцією П. К. Анохина, в створенні нової функціональної системи при К. ф. вирішальним моментом є оцінка результатів спроб організму (тварини або людини) усунути дефект (наявність "зворотної афферентации"). Існують 2.

Рубін (RUBIN) Едгар Джон - (6.9.1886, Копенгаген - 3.5.1951, Холте) - датський психолог. Біографія. Освіту отримав в коледжі Соломанна, потім вивчав філософію в університетах Копенгагена (1904-1911,1915) - тут, після успішного проходження конкурсу, став проводити дослідження симультанного світлового констрасту під керівництвом А.Леманна - і Геттінгена (1911-1914), тут працював в лабораторії Г.Мюллера, потім, разом з Д.Катцем, - під керівництвом Е.Гуссерля (магістр психології, 1910; доктор філософії, 1915). З 1916 р. по 1918 р. Рубін працював як доцент Копенгагенського університету, з 1918 р. по 1922 р. - викладачем, а з. Психологія допиту і свідчень - розділ судової психології, що вивчає психологічні закономірності отримання, фіксації, оцінки представниками правоохоронних органів значущої для встановлення істини інформації від свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених. Допит розглядається як специфічна, регламентована законом форма спілкування, що має характер співпраці або противоборства. Найбільш активно в П. д. і п. розробляються питання формування свідчень, походження і попередження в них помилок, диагностики і профилактики явно помилкових свідчень, визначення тактики допиту, методів впливу що допитує на допитуваного і. СУБЛІМАЦІЇ - також можуть зазнавати регресії, тобто повертатися до своїх інфантильних передвісників: малювання стає пачкотней, інтелектуальна допитливість перетворюється в ВУАЙЕРИЗМ або жадність. Існує полеміка з приводу цінності терапевтичної регресії, тобто регресивної поведінки, що має місце в процесі лікування і пов'язаної, як правило, із зростанням ЗАЛЕЖНОСТІ від аналітика. З одного боку, затверджується, що це може забезпечити аналітику доступ до ранніх фаз і рівнів розвитку і сприяти перебудові особистості за новим зразком. З іншого боку, що також затверджується, це може створити безповоротну. Алкогольне марення ревнощів - виникає майже виключно у чоловіків, як правило, після 40 років, розвивається поволі. Спочатку хворий зазначає, що дружина стала до нього відноситися неуважно, а згодом просто з неприязнню. Все частіше, на його думку, вона виявляє холодність в інтимних відносинах і навіть просто ухиляється від них. Одночасно йому здається, що дружина починає ретельніше стежити за своїм зовнішнім виглядом, все частіше кудись йде, постійно затримується, а, прийшовши додому, виглядає незвичайно пожвавленою і збентеженою. Хворий стає грубим, збудливим, нестриманим, він вимагає "пояснень", що.