На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Карта як вид видання

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження карти як виду видання ... 6
1.1. Карти та їх властивості ... 6
1.2. Класифікація карт ... 10
1.3. Географічні атласи та їх класифікація ... 13
1.4. Суть та структура регіональних екологічних атласів ... 15
Розділ 2. Характеристика карти як документу і видання ... 19
2.1. Загальна характеристика картографічних видань ... 19
2.2. Картографічні знаки ... 20
2.3. Атлас як картографічне видання ... 22
2.4. Електронні карти й атласи ... 23
2.5. Віртуальні атласи ... 26
Розділ 3. Програма підготовки і видання Національного атласу України ... 30
Висновки ... 41
Література ... 44
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Карта як вид видання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Карта як вид видання"

Курсова робота "Карта як вид видання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Карта як вид видання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Карта як вид видання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Карта як вид видання" і призначений виключно для пошукових систем.

МОНГОЛІЯ - держава в Центральній Азії. Пл. 1566,5 тис. км2. Нас. 2116 тис. чол. (1990). Офіц. яз.-монгольський. Столиця - Улан-Батор. До нач. 20 в. духовне життя в країні перебувало під повним впливом буддизму. Дістати освіту було можливо тільки в буддійських монастирях (дацанах). У 1911 в М. були 3 світські школи (одна з них для дівчинок), де навчали кит., маньчжурскому і монг. мовам, віддаючи перевагу двом першим. У 1915 в Урге (совр. Улан-Батор) була відкрита перша нач. школа европ. типу, навчання в до-ой велося на русявий. і монг. мовах (в 1916 в ній навчалося 20 хлопчиків). Ті, що. ЛОТМАН Юрій Михайлович - (р. 28.2. 1922, Петроград), філолог і культуролог, дер филол. наук (1962), д. ч. АН Естонії (1990), чл. мн. заруб. академій. Закінчив БРЕШУ (1950). З 1963 проф. Тартуского ун-та. Автор трудів в області структурної поетики, семиотики і історій русявий. літри, пов'язаних між собою єдиним підходом до культури як динамічної знакової системи, що відкриває в процесі взаємодії її разл. сфер (науки, мистецтва і інш.), ист.-культурних моделей, худож. мов нові містять, сторони. Культура, по Л., в своєму розвитку відображає складність буття, непередбачуваність і багатоваріантність ист. процесу. ВЕРТХАЙМЕР, Вертгеймер Макс - (15.4.1880, Прага, - 12.10.1943, Нью-Йорк), ньому. психолог, один з фундаторів гештальтпсихологии. Дістав освіту в ун-тах Праги, Берліна, Вюрцбурга (д-р філософії, 1904). З 1922 проф. Берлинского ун-та, з 1929 - ун-та у Франкфурте-на-Травень-не. У 1933 емігрував в США, викладав в Нової гяколе соціальних досліджень (Нью-Йорк). У своєї першої експерим. роботі, присвяченій дослідженню видимого руху (1912), В. уперше висунув гіпотезу про цілісну структуру сприйняття. Цей підхід з'явився осн. принципом гештальтпсихологии і був поширений на інш. психич. процеси, в т. ч. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК - процес отримання людиною інформації про результати його власних мовних і немовних дій, зокрема про те, як на нього реагує співрозмовник. О. з. дозволяє людині регулювати свою поведінку, постійно враховувати, чи досягаються в ході спілкування поставлені цілі, замінювати способи мовної взаємодії, що використовуються на більш ефективні. Це може бути новий мовний акт, який має свою мотивацію, свої рівні внутрішньої підготовки, усної або письмової реалізації, наприклад нова репліка в діалозі; лист в редакцію - відгук на статтю і т. п. Результати мовної взаємодії можуть виявлятися в зміні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Карта як вид видання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Паул, Юлій - II/III вв. н. е., римський юрист. Був асесором Папініана, коли той займав посаду префекта преториан, пізніше став начальником імператорської канцелярії і членом імператорської ради і, нарешті, при Олександрові Півночі - префектом преториан. Був учнем Квінта Сервідія Сцеволи, добре підготовленим і талановитим юристом, хоч і не таким, як, наприклад, Юліан або Папініан. Він писав багато і досить доступно, а його твори були різноманітні за формою і змістом. Традиції великої класичної юриспруденції продовжували проблемні твори П., збори правових розпоряджень (Quaestionum libri XXVI. Римські громадянські війни - Римські громадянські війни (Roman civil wars), внутр. конфлікти останнього сторіччя республіки (88-28 до н.е.), в рез-ті к-рих була встановлена необмежена влада однієї людини - принципат. Политий, нестабільність виникла в період диктаторського правління Сулли і посилилася після змови Катілі-ни (64-63 до н.е.). Суперництво між респ. полководцями Юлієм Цезарем і Помпеєм почалося після розпаду їх союзів. Розгромивши армію Помпея в Іспанії при Ілерде (49) і самого Помпея при Фарсале (48), Цезар отримав ряд видатних перемог в Азії і Африці. Самогубство Катона (46) ознаменувало захід республіки. Після. Привітання - Вітати будь-кого означало: спитати про його душевний стан або про його здоров'я, як це виражене в евр. тексті (Побут. 43:27; 1 Цар. 10:4) і т.д. Звичайно привітання було так: "мир тобі" (евр. шалом леха) має, приблизно, то ж значення, що і арабське Салам алайк (Суд. 19:20): "Так буде милість Божія з тобою" (Побут. 43:29); "Господь з тобою"; "Так благословить тебе Господь (Суд. 6:12; Руф. 2:4) і т д. Привітання супроводилися поклонами, схилянням колін, іноді земними поклонами (Побут. 18:2; 19:1), обійманням, поцілунками і т.д. (Побут. 29:11,13; 33:3 і дав.;.
У вступі курсової "Карта як вид видання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Іудеї - як окреме і самостійне царство виникло після смерті Соломона і відділення північних колін (хоч розділ намітився багато раньше-см. Ізраїль). Іудея займала територію доль Іудіна, Веніамінова, Симеонова (на півдні) і Данова (на північному заході), і все ж вона була менше по розмірах, ніж північне царство. Але внутрішньо Іудея була значно міцніше, бо в ній був Ієрусалім з його храмом і в певній мірі зберігалося істинне богослужіння. Всі іудейські царі були з роду Давида і велика частина пророків жила в Іудеї і в Ієрусаліме. У 606 м. до РХ цар Вавілонський Навуходоносор, щойно що вступив на престол.

Анрепи-Ельмпти (графи і Анрепи дворяни) - Анрепи-Ельмпти графи і Анрепи дворяни. Прізвище це відбувається з Вестфалії, звідки перейшла в Остзейськиє області в XV віці. Один з А., Герман, в XVI віці був фельдмаршалом шведських військ. Деякі з А. знаходилися на французькій і пруській військовій службі. - А., Роман Карлович, російський генерал, що знаходився в 1801 році зі своєю дивізією на Іонічеських кістяках (див. Адріатічеська експедиція), звідки в 1805 переправився в Неаполь для спільних з неаполітанцями і англійцями дій проти французів. Після аустерлицкого битви А. був відкликаний в Росію, а в 1806, знаходячись в складі корпусу гр. Коллонтай Олександра Михайлівна - (вроджена Домонтович) (19 березня 1872, Петербург, - 9 березня 1952, Москва).Народилася в сім'ї полковника, з 1875 - генерал-майора Генерального штабу. Освіта домашня, в 1888 здала екзамен на звання народної учительки. У революційному русі з 1890-х рр. Учасниця Революції 1905-07 (Петербург). У 1906-15 примикала до меншовиків. З 1908 в еміграції (Італія, Німеччина, Франція, Норвегія, Швеція, США); член Соціал-демократичної партії Німеччині, працювала у Французькій соціалістичній партії; делегат ряду конгресів 2-го Інтернаціоналу, член Міжнародного секретаріату женщин-социалисток. У.
Список літератури курсової "Карта як вид видання" - більше 20 джерел. ГЕОПОЛІТИКА - поняття, що характеризує теорію і практику міжнародних відносин, заснованих на взаимоувязивании географічних, геостратегических, соціально-політичних, військових, демографічних, економічних і інших чинників. Всі ці різноманітні чинники національної потужності розглядаються з позиції співвідношення сил в регіоні або в світі цілому. У сьогоднішній вітчизняній політології геополітика розглядається як фундаментальне поняття теорії міжнародних відносин. Більш того геополітика з її найважливішими параметрами, концептуальними установками і методологічними принципами розглядається як. ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ РОСІЇ (ЛДПР) - друга по чисельності після КПРФ партія в РФ. Сектор політичного поля, який вона займає, може бути охарактеризований як нестабільний, змінний. Починаючи свою діяльність як партія, близька до лозунгів соціал-демократії, пізніше вона пішла в радикальну опозицію як радикальним лібералам уряду, так і "национал патріотичних" опозиції. До кінця 90-х рр. все виразніше стає партією истеблишмента, "другим ешелоном" підтримки виконавчої влади. Найбільшою підтримкою користується в провінційних центрах і сільській місцевості, серед військових і співробітників правоохоронних органів. ЛДПР випускає біля 70 центральних.

ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО - суспільство розвинених соціально-економічних, політичних і духовно- етичних відносин, високої загальної і соціально- політичної культури, соціальної і політичної активності своїх членів (громадян), відділене і незалежне від держави, що будує свої відносини з ним на основі визнання пріоритету суспільства і необхідності служіння йому держави. Становлення Г.О. нерозривно пов'язане зі становленням і вдосконаленням сучасної цивілізації. Обидва ці процеси передбачають безперервне вдосконалення як особистості, перетворення її в дійсно вільного, повноправного, активного громадянина з належним соціальним.
Посилання в тексті роботи "Карта як вид видання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОП-АРТ - (англ.) - популярне, загальнодоступне мистецтво. Іноді термін пояснюється також значенням звукоподражательного англійського слова "pop" - уривчастий удар, ляпанець, тобто мистецтво, виробляюче шокуючий ефект. Так називають авангардистський напрям в американському і західноєвропейському мистецтві, виниклий в 50-е роки ХХ віку. Поп-арт виник як реакція на абстрактне, безпредметне мистецтво. Відмовляючись від звичайних методів живопису і скульптури, поп-арт культивував зображення готових побутових предметів (відер, старих шаф, каструль, білизни, старих пом'ятих автомобілів і. ПЛАТОНОВ Костянтин Іванович - (18(30).10.1877, Харків - 6.08.1969, Харків) - психіатр і психоневролог. Закінчив медичний ф-т Харківського ун-та. У 1912 р. підготував дисертацію "Виховання сочетательно-рухового рефлексу на складовий (світло - звук) подразник", що внесла внесок у вивчення вищої нервової діяльності людини з використанням методики умовних рефлексів. П. займався дослідженнями, що розкривають фізіологічну і лікувальну дієвість слова. Матеріали цих досліджень згодом лягли в основу монографії "Слово як фізіологічний і лікувальний чинник" (1930) і поклали початок психосоматичному напряму в медицині. П. відродив і істотно. Описовий портрет випробуваного - І. М. Карлінська. У рамках практикуму по диференціальній психології особистості студенти проводять обстеження за допомогою батареї психодиагностических методик. Після завершення обстеження, проробивши порівняльний аналіз отриманих результатів по окремих методиках, студенти складають психол. портрет випробуваного. Для створення більш повного портрета випробуваного заздалегідь складається його описовий портрет по опр. параметрам. Для складання описового портрета використовується методи спостереження і бесіди. У процесі психодиагностического обстеження студенти спостерігають за.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - (від лати. effectives - даючий певний результат, дійовий) - відношення досягнутого результату (по тому або інакшому критерію) до максимально досяжному або зазделегідь запланованому результату. може бути визначена тільки в тому випадку, якщо будуть чітко виділені кількісні або якісні критерії як основи для порівняння досягнутого і запланованого результату і одиниці вимірювання результатів. Враховуючи множинність чинників, що впливають на Виділяються два універсальних критерії: 1) продуктивність (частіше за все економічна, що виражається в одиницях продукції, співвіднесених з витратами на її. МЕТОДИ ПСИХІЧНОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ - (англ. methods of psychological selfregulation) - комплекс методів і повчальних програм, направлених на формування адекватних внутрішніх коштів діяльності людини по управлінню власним станом. М. п. з. орієнтовані на навчання людини спеціальним прийомам довільної зміни власного стану, які в подальшому житті можуть використовуватися їм самостійно. До числа основних груп М. п. з. відносяться: техніка нервно-мишечной релаксації, аутогенная тренування, идеомоторная тренування, прийоми сенсорного репродуцирования образів, езотеричні методи зміни стану свідомості, самогіпноз. Сучасні. Моделювання в навчанні - [лати. modus - образ] - 1) зміст освіти і спосіб пізнання, яким учні повинні оволодіти в навчанні; 2) одна з основних учбових дій, що є складовим елементом учбової діяльності. Перший аспект означає включення в зміст утворення понять моделі і моделювання. Ця задача зумовлена необхідністю формування науково-теоретичного типу мислення, в якому моделі реальних явищ використовуються як засіб їх пізнання. Сучасна наука має модельний характер, при якому конструювання і вивчення моделей реальних об'єктів є основним методом наукового пізнання. Тому задача формування науково-теоретичного мислення може бути. МОЛЛАРЕ ГРАНУЛЕМА - (синдром Дебре - Молларе, описаний французьким педіатром і бактеріологом R. Debre, 1882-1978, і французьким неврологом P. Mollaret, 1898-1987; синоніми - "хвороба котячих дряпин", доброякісний лимфоретикулез) - інфекційна хвороба, що характеризується подострим регионарним лимфаденитом. Частіше боліють діти. Возбудітель B. hensele (на ім'я його Д., що виділила Хенсель). Зараження відбувається при попаданні слини кішок (звідси назва), рідше - собак і інших тварин на пошкоджену шкіру або коньюнктиву ока. Найбільш яскравий симптом - різке збільшення і невелика хворобливість сусідніх.