На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості повоєнного розвитку США ... 4
1.1. Політична ситуація ... 4
1.2. Реконверсія та економічний розвиток ... 6
1.3. Труднощі соціального розвитку. "Закон Тафта-Хартлі" та інші ... 9
Розділ 2. Зовнішньополітичний курс повоєнної Америки ... 13
2.1. Ревізія зовнішньої політики Ф. Рузвельта ... 13
2.2. Інтервенція до Китаю ... 16
Розділ 3. "Холодна війна" ... 18
3.1. "Доктрина Трумена" і "план Маршалла" ... 18
3.2. Створення НАТО ... 24
3.3. "4-й пункт" ... 25
3.4. Інтервенція до Кореї ... 26
3.5. Підсумки зовнішньої політики Трумена ... 28
Висновки ... 32
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)"

Курсова робота "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ - навчання, при до-ром викладач, систематично створюючи проблемні ситуації і организуя діяльність учнів за рішенням уч. проблем, забезпечує оптимальне поєднання їх самостоят. пошукової діяльності із засвоєнням готового виведення. П. про. направлено на формування познават. самостійності учнів, розвиток їх логич., раціонального, критич. і творчого мислення і познават. здібностей. Спираючись на закономірності психології мислення, логіку науч. дослідження, П. про. сприяє розвитку інтелекту учня, його емоційної сфери і формуванню на цій основі світогляду. У цьому і укладається гл. відмінність П. про. неУСПІШНІСТЬ - більш низький в порівнянні з передбаченим уч програмою рівень засвоєння учнями змісту освіти Н служить перешкодою для подальшого навчання, веде до второгодничеству. У зв'язку з тим, що в зміст освіти входять не тільки знання, уміння і навики (рівень засвоєння к-рих відносно точно може бути оцінений по балльной шкалі), але також досвід творчої діяльності і сформированность відносин особистості, що не піддається формальній оцінці, H. не можна ототожнювати з неудовлетворит. оцінками Н являє собою явище більш широкого плану, пов'язане з істотними недоліками загальної культури і вихованості учнів. З'ЇЗДИ ПСИХОЛОГІЧНІ - - в Росії С.п. проводилися гл.о. з проблем прикладної психології і відображали полеміку двох осн. протиборствуючих в психологічній науці напрямів - умоглядної філософської психології, природно-наукового напряму і емпіричної психології. Два перших з'їзди (С.-Петербург, 1906, 1909) називалися з'їздами по педагогічній психології, три подальших - з'їздами по експериментальній психології (С.-Петербург, 1910, 1913, 1916). З'їзди очолювали А.Ф. Лазурський, А.П. Нечаєв, Г.І. Россолімо і Г.І. Челпанов, в їх організації брали участь В.М. Бехтерев, П.Ф. Каптерев і інш. Після 1917 першим відбувся. ХОМСКИЙ Ноам - (р 7 12 1928, Філадельфія), амер язиковед Вчився в Пенсильванськом (1949). і Гарвардськом (1955). ун-тах Проф. Массачусетского технол ин-та Заклав основи теорії породжуючих граматик і теорії формальних мов як розділу матем. логіки ("Трансформаційний аналіз", 1955, "Синтаксич структури", 1957). Спираючись на ідею універсальності осн.структур в мовах світу, висунув програму вивчення мови як засобу дослідження мислення ("Мова і мислення", 1968). Широке поширення отримали ідеї X про природжені передумови розвитку мови На думку X, у дитини існує.
Кожна вагома структурна частина курсової "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бакунін, Михайло Олександрович - відомий теоретик анархізму і революціонер. Був в кінці 1870-х років членом гуртка Станкевича і ревним гегельянцем. У 1840 р. поїхав за межу, вивчав філософію в Берліні. У 1842 р. в "Deutsche Jahrbucher" Руге з'явилася його перша публіцистична стаття "Про реакцію в Німеччині". З цього часу Бакунін зближується з німецькими соціалістами. Відмовившись піти наказу царського уряду повернутися в Росію, він заочним вироком сенату був позбавлений всіх прав стану і формально став емігрантом. У Парижі він зближується з Прудоном, бере живу участь в справах польської еміграції. Висланий в Брюссель. ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА - тривала битва по захисту і звільненню Ленінграда від фашистського нашестя і блокади, що включає декілька бойових операцій з 10.7.1941 по 9.8.1944 рр. в роки Великої Вітчизняної війни. У липні-вересні 1941 р. війська немецко-фашистської групи армій "Північ" під командуванням генерала-фельдмаршала В. Леєба, маючи перевагу в силах, подолали наполегливий опір радянських військ і вийшли до околиць Ленінграда і Ладожському озера, відрізавши місто від тилу країни. У ході 900-денної блокади війська Ленінградського фронту (з 12.9 - генерал армії Г. К. Жуков, з 10.10.1941 м. генерал-майор. Александрова-Кочетова Олександра Дормідонтовна - Александрова-Кочетова, Олександра Дормідонтовна, російська співачка (1833 - 1903) і професор московської консерваторії. Дочка священика при російському посольстві в Берліні, вона дістала грунтовну музичну освіту за межею не тільки по співу (займалася у Тешнера і Лябляша), але і по теорії музики і грі на фортепиано. Її голос (драматичне сопрано) і музичність звернули на неї увагу А.Г. Рубінштейна, який ввів її, що приїхала після смерті батька в Петербург, у палац великої княгині Олени Павлівни. Спочатку вона виступала тільки в концертах і придворних спектаклях. Залишивши артистичну кар'єру по виході.
У вступі курсової "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИОАНН НОВГОРОДСКИЙ - (ск. 7.09.1185), святитель. Перший архієпіскоп Великого Новгорода, бувший раніше священиком при церкві Св. Власия на Софійської стороні, що прийняв при постриженні в иночество ім'я Ілії, вибраний на віче і рукоположен у Києві 28 березня 1065. Перед кончиною посхимился з ім'ям Іоанна, даним йому при святому хрещенні. Мощі, віддані землі в північному притворе Софійського собору, довго залишалися в забутті. Вони були знайдені в 1439. "Головний зміст житія архієпіскопа Іоанна, - пише В.О. Ключевський, - черпано з кола місцевих народних переказів. Ім'я Іоанна набуло важливого значення в місцевій.

Еггерс - Еггерс (Jakob von Eggers, барон, 1704 - 1773) - генерал, військовий письменник. Уродженець Дерпта, Еггерс в ранній молодості втратив батька і, по взятті Дерпта росіянами в 1708 р., разом з матір'ю був відправлений на проживання спочатку в Архангельськ, потім в Великий Устюг, нарешті в Тотьму, де у якогось полоненого шведського офіцера навчався математиці і мовам французькому і латинському. Оскільки Еггерс розумів пруську мову, то отримав в Вологде місце писаря, яке і займав до 1721 р., коли завдяки Ніштадтському миру, отримав свободу і міг поступити в шведську військову службу. Тут він з особливою. НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ - пріоритетні національні проекти - програма по зростанню "людського капіталу" в Росії, Програма пріоритетних національних проектів, що реалізовується з 2006 р. була сформульована президентом Росії В. Путіним 5 вересня 2005 р. в зверненні до уряду, парламенту і керівників регіонів і озвучена 9 вересня 2005 р. на першому засіданні осінньої сесії ГД, де президент виступив з ініціативою реформи соціального блоку. Необхідність в реалізації пріоритетних національних проектів назріла давно, однак реальні можливості для цього з'явилися у країни лише до 2005 р., коли були грунтовно розібрані завали.
Список літератури курсової "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" - більше 20 джерел. ЕТНОС І ЕТНИЧНОСТЬ - ключові поняття сучасних соціальних наук, що активно використовуються і в сфері політології. У радянському обществознании терміном "етнос" (від греч. ethnos - народ, плем'я, стадо) як правило, означали природно історично що склався социокультурную спільність людей, що відрізняє себе від іншої подібної спільності і фіксуючу цю відмінність в своїй назві (етнониме), а також в інших ідентифікаційних символах. У такому значенні термін "етнос" виявляється синонімом "народу" або "народності". Потрібно помітити, що російський термін "етнос" по перевазі вживається при вивченні традиційних. ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ - (POLITICAL CHANGE) - трансформація структур, процесів або цілей, що зачіпає розподіл або відправлення владних повноважень по управлінню даним суспільством. Політичні зміни можуть відбуватися або з пристосуванням системи до нових вимог і до змінного навколишнього оточення, або ж внаслідок того, що одну систему - нездібну зберегти себе - замінює інша. У рамках даного суспільства політична зміна, що надає широкий і стійкий вплив на суспільство, можна назвати революцією. Державний переворот (або "палацовий переворот") є раптова і неконституційна зміна правлячих елит, яка сама по собі не.

БУРДЬЕ (BOURDIEU) Пьер (1930) - французький соціолог. По Би., суспільство - це сукупність відносин, що складаються в різних полях, кожне з яких має специфічний тип влади. "Політичне поле" виступає у вигляді сукупності діючих в йому сил і контрольованих ними видів ресурсів ( "капіталів"): економічних, соціальних, символічних, культурних і т.д. "Агенти" і "групи агентів" в політиці визначаються і характеризуються сукупністю позицій в різних полях або зонах контролю. Політику як тип соціальних відносин ( "соціальне поле") в подібному ракурсі можна описати як багатомірний простір, в якому позиція кожного політичного агента, що.
Посилання в тексті роботи "Зовнішня політика США після Другої світової війни (1945 - початок 50-х рр.)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТУЛМИН СТИВЕН ЕДЕЛСТОН - (р. в 1922 р.) - американський філософ, представник  постпозитивистского  течії  в  англо-американській  філософії науки.  Вироблена ним  дисциплінарна модель  еволюції  науки  примениматакже і для опису історичного розвитку техніки, де мова йде об еволюцію інструкцій, проекти, практичні методи, прийоми виготовлення і т.д. Нові ідеї в техніці ведуть до появи абсолютно нових технічних дисциплін. Техніка розвивається  за рахунок відбору нововведень із запасу можливих технічних  варіантів. Однак  якщо  критерії  відбору  успішних варіантів в науці є головним чином внутрішніми професійними. ПОСТ... - префікс, за допомогою якої освічені назви ряду філософських напрямів кінця XX в. (постмодернизм, постпозитивизм, постструктурализм). У цих назвах визначення напрямів даються не через вказівку на їх предмет, метод, ціннісні орієнтації, а через своєрідне заперечення безпосередніх попередників. Особливість цього заперечення - на відміну від діалектичного або негативного отрицаний - складається в тому, що воно не долає попередню форму, а обмежує її значення (і домагання) постановкою в ряд або "коло" інших форм. Це - "порядкове", "комбинаторное" заперечення, що зберігає що склався предметность. ГАЛУЗІ КОНФЛИКТОЛОГИИ - приватні конфликтологические науки, що вивчають не конфлікти загалом, а окремі їх рівні, характеристики, види. Першими в 1924 м. конфлікти як самостійне явище стали вивчати правознавство і соціологію. До кінця ХХ в. конфлікти стали об'єктом дослідження ще 14 наук: військової, географії, мистецтвознавства, історії, математики, медицини, педагогіки, політології, психології, социобиологии, технічної, філології, філософії і економік. Ці наукові сфери є О. до. Всі вони, за винятком социобиологии, вивчають окремі рівні або характеристики конфліктів. Социобиология досліджує самостійний тип конфліктів -.

F23 Гострі і транзиторні психотические розлади - G1. Гострий розвиток марення, галюцинацій, незв'язної або розірваної мови, виступаючого ізольовано або в будь-якій комбінації. Проміжок часу між появою будь-якого психотического симптому і розвитком повної клінічної картини розладу не перевищує 2 тижнів. G2. Якщо транзиторні стану розгубленості, помилкових узнаваний або порушень уваги і мають місце, то вони не відповідають критеріям органічно зумовленого затьмарення свідомості як це викладено в F05.-, критерій А. G3. Розлад не відповідає симптоматичним критеріям маніакального епізоду (F30.-), депресивного епізоду (F32.- ) або рекурентний. Апопатічеськоє поведінка - (від греч. apo "з" і pathos "почуття") - поведінка, яка зумовлена присутністю інших людей або для якого важливо їх присутність. Під це підводиться величання, хвастощі, кокетство. Скільки насолод дає [жінці] обдумане вбрання, надіте для того, щоб сподобатися йому, щоб йому зробити честь... Коли, прогулюючись, ви побачите жінку, на мить що зупинилася перед вітриною магазина, придивіться до неї гарненько: "Чи Краще я покажуся йому в цьому уборі?" - ось що написано на її обличчі, що просяяло, в блещущих надією очах, в граючій на губах усмішці (О. Бальзак, Дочка Еви). Критична психологія - Словотворення. Відбувається від греч.kritike - мистецтво розбирати, судити і psyche - душа logos - вчення. Автор. Фундатором є К.Хольцкампф (Holzkamp, 1972). Категорія. Напрям в німецькій психології, що базується на марксизмі, виниклий в кінці 60-х рр. ХХ в. Специфіка. Форма культурно-історичної школи. Має багато загальних місць з теорією діяльності А.Н.Леонтьева. Її представниками є К.Хольцкамп, У.Хольцкамп-Остеркамп, Г. Ульманн, О.Дрейер, К.Х.Браун. Виникла з критики інших психологічних напрямів за ігнорування в них власне людської специфіки, зумовленої суспільними відносинами. Людина. ДЕФЛЕКСИЯ - (англ. deflection) - один із захисних механізмів, що виділяються в гештальт-терапії. Він не входить в 4 основних захисних механізму, описаних Ф. Перлзом, і був введений пізніше, в процесі розробки гештальт-терапії. Суть його полягає в тому, що людина уникає прямого, безпосереднього контакту з інш. людиною шляхом відходу в спілкуванні з ситуації "тут і тепер". Він може пускатися в довгі міркування ні про що, міркування на банальні теми, що не відносяться до актуальної ситуації, уникати живого емоційного включення в теперішній час, йти в минуле, ігнорувати важливість того, про що йому.