На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Зовнішня і внутрішня політика Директорії

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Повалення гетьманського уряду і початок правління Директорії ... 5
1.1. Повалення гетьманського уряду ... 5
1.2. Директорія, її уряд і початкові державні справи ... 10
Розділ 2. Київський період Директорії і її внутрішня політика ... 15
Розділ 3. Зовнішня політика Директорії та друга українсько-більшовицька війна ... 30
Висновки ... 42
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Зовнішня і внутрішня політика Директорії"

Курсова робота "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Зовнішня і внутрішня політика Директорії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВЕ І ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ - уч. предмет в ср. общеобразоват. школі Рос. Федерації (до 1985/86 уч. м. - трудове навчання); один з осн. елементів системи підготовки школярів до труда, важливий засіб їх проф. самовизначення. Осн. задача Т. і п. про. - придбання учнями знань про предмети, кошти і процеси труда, общетрудових і спец. умінь і навиків, необхідних для виконання проводить, труда і оволодіння к. з масових професій. Найважливіші принципи Т. і п. про. - политехн. спрямованість, зв'язок з вивченням основ наук, творчий підхід до рішення трудових задач і корисний для особистості і суспільства характер результатів труда учнів. ВИХОВАЛЬНО-ТРУДОВА КОЛОНІЯ - в Рос. Федерації, виправно-трудова установа, в до-ром від'їжджають покарання неповнолітні 14 - 18 років, осуджені судом до позбавлення свободи. Створюються (окремо для юнаків і дівчат) колонії загального і посиленого режимів. У В. до. загального режиму від'їжджають покарання неповнолітні чоловік. підлоги, уперше осуджені до позбавлення свободи, а також всі осуджені неповнолітні дружин. підлоги; в В. до. посиленого режиму (де передбачені скорочена к-ть побачень і посилок протягом року, зменшений розмір грошових сум, к-рі вихованці мають право тратити на свої потреби і інш.) містяться тільки. РЕМІСНИЧІ УЧИЛИЩА - - тип початкової професійної освіти. 1. У Росії встановлені згідно із законом "Основні положення про промислові училища" (1888). Перші Р.у. відкриті в Красноуфімське, Іркутське, Макарьеве і Одесі. Статутом Р.у. (1889) встановлений 3-літній термін навчання (згодом 4-6-літній). Учні навчалися ремісничим спеціальностям, в ряді Р.у. давалися відомості по механіці, технічному малюванню, технології металів. Приймалися учні, одноклассное, що закінчили початкове училище. До 1908 було 27 Р.у. у ведінні МНП і 75 училищ, що працювало по особливо затверджених статутах, в яких навчалося ок. 14 тис. САРАНСКАЯ СИСТЕМА НАВЧАННЯ - австрійська шкільна система, система організації шк. навчання, розробленої І. І. Фельбігером, абатом монастиря в Загане (звідси назв.). С. з. про. була закріплена в шк. статуті для Силезії (1765). і прийнята в австр. землях і володіннях з 1774. Прі С. з. про. в кожному малому населеному пункті повинні відкриватися т. н. тривіальні школи для нач. навчання дітей у віці 6 - 12 років. У курс такої школи входило навчання читанню, листу, рахунку, основам релігії і моралі. Тут дітям повідомляли також нек-рі практич. зведення про домоводство, з. х-ве. У великих містах і монастирях створювалися.
Кожна вагома структурна частина курсової "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Сулоцкий Олександр Іванович - Сулоцкий (Олександр Іванович, 1812 - 1884) - письменник, протоиерей; закінчив курс в Санкт-Петербургской духовній академії. Труди Сулоцкого мають предметом Сибір, особливо історію тобольской і частиною всесибирской ієрархії, історію християнства в Сибірі і церковні сибірські древності. Головні з них: "Життя Іоанна Максимовича, митрополита тобольского" (Москва, 1849; 2-е изд., 1854); "Тобольские і томские архипастири, або Коротка історія тобольской і томской ієрархії" (Омск, 1881); "Святитель Філофей, в схиме Феодор, просвітник сибірських инородцев" (Омск. Ісаїї пророка книга - 23я книга Ветхого Заповіту, перша в розділі пророчих книг (див. Біблія), можливо, книга, що найбільш шанується євреї після Моїсеєва Пятікніжія. Пророк Ісаїя жив у важкий для ізраїльського народу час. Чотири великих біди пережив він: - спробу сириян і ефремлян в 734-732 рр. до РХ захопити Ієрусалім (Іс 7.1) (побоюючись цього Ахаз звернувся за допомогою до ассирийскому царя-4Ц 16, і той, уразивши Сірію, захопив Галаад і частина Галілеї); - падіння Самарії в 722 р. до РХ і відведення в полон десяти колін (4Ц 17.5-6); - облогу Азоту ассирийцами в 711 р. до РХ, під час якої була велика небезпека. Перли - згадується між іншими коштовності у Іов. 28:18; Пріт. 3:15; 8:11: 31:10; евр. "пениним"; це слово в Плач. 4:7 перекладене словом корал. Премудрість в В. Завете уподібнюється перлам; так і Царство Небесне в Нов. Заповіті уподібнюється перлам (греч. маргаритес) Мат. 13: 45 і дав. Срав. слова Іїсуса: "не кидайте перлів перед свинями" (Мат. 7:6). Ворота нового Ієрусаліма, які бачив Іоанн, були з перлин (Отк. 21:21). Павло радить жінкам не прикрашати себе перлами або дорогоцінним одягом (1 Тім. 2:9) і в Отк. 17:4; 18:12,16 перлини згадуються серед прикрас вавілонської блудниці.
У вступі курсової "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Латвія - Латвія (Latvia), невелике гос-у на вост. побережжя Балтійського моря. Була частиною балтійських пер. Тевтонського ордена, де більшість великих маєтків належала ньому. родам, т.н. балтійським баронам. Передана Росії при розділі Польщі в кон. 18 в. З 80-х рр. 19 в. царське пр-у проводило тут політику русифікації з метою протидіяти зростаючим вимогам незалежності. Незавісимость Л. була проголошена в апр. 1918 р., междунар. визнання пішло після періоду війни, в т.ч. між латишами, німцями і русявий. більшовиками (1921), а в 1922 р. була прийнята конституція Латвійської республіки. З 1922 по.

Троцкий Лев Давидович - Троцкий Лев Давидович (Trotsky, Leon) (1879- 1940) (наст, прізвище Бронштейн), русявий. революціонер-комуніст і воен. діяч. Після розколу в Російській соціал-демократичній робочій партії (1903) зайняв сторону меншовиків, під час російської революції 1905 р. очолював Петербургський раду. У 1917 р. прилучився до болипевикам, ставши одним з гл. організаторів Жовтневої революції, що перемогла. Після Жовтня перед ним і Леніним встали дві загрози - війна з Німеччиною і Громадянська війна в Росії. У першому складі радянського пр-ва Т. займав пост наркома иностр. справ і вів переговори про. НЕОКОНСЕРВАТИЗМ - виникле протягом 1970-е рр. ідеологічну на Заході. Префікс "непро" ("новий") консерватизм отримав внаслідок деякого оновлення після досить довгої перерви, коли він втратив популярність. Після Другої світової війни, перемоги СРСР, успіхів відновленні країни, запуску першого супутника і людини в космос, проведення фестивалів молоді, успіху національно-визвольних рухів, у всьому світі перемогу брала ліва ідеологія. Оновлений консерватизм інтегрував в собі все, що протистояло лівому, тобто виявився сумішшю традиційного консерватизму (без крайнощів антисемітизму, фашизму.
Список літератури курсової "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" - більше 20 джерел. ЛЕОНТЬЕВ Костянтин Миколайович (1831-1891) - відомий російський мислитель консервативного напряму. Оцінки Леонтьева в літературі: "Кромвель без меча", "диктатор без диктатури", "політичний Торквемада", "більш за Ніцше, ніж сам Ніцше", "найгостріший розум, народжений російською культурою в XIX столітті" (П.Б. Струве). Як концептуальну основу дослідження Леонтьев запропонував універсальний закон триєдиного процесу розвитку. На його думку, будь-яка річ, будь-яке явище від космічного тіла до людської цивілізації в своєму існуванні проходить три стадії:"1. Первинна простота; 2. Квітуче об'єднання і складність; 3. Вторинне спрощення змішувача. ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ І СПІВПРАЦЯ - проект глобальної співпраці при збереженні інституту національних держав як основних суб'єктів світової політики і міжнародних відносин. Політичні зміни всесвітнього масштабу, на думку учених-глобалистов, вимагають створення глобальних владних структур. Ця ідея отримала; відображення в проекті "всесвітніх інститутів для здійснення змін", викладеному в роботі Я. Тінбергена "Перегляд міжнародного порядку. Третя доповідь Римському клубу" (1977). Як такі інститути Я. Тінберген пропонував створити, напр., "Світове казначейство", "Всесвітню; адміністрацію по продовольству", "Всесвітнє агентство по.

АНАСТАСИН (Анастастин, Анастасиєв) Іван Григорійович - (1880 - не раніше квітня 1956). Член РСДРП з 1908 р. Освіта нижча. Працював кравцем у Владікавказе. У 1908 за участь в страйку кравців висланий в Петровськ, звідки невдовзі поїхав в Баку, де був членом бойової організації і комітету РСДРП. У 1916 висланий з Кавказу. Поїхав в Москву, а в кінці 1917 - в Брянськ. Працював в швейних майстернях. У кінці 1921 р. жил в Брянської губернії і органами Брянської губЧК відмічений як "член колегії ГСНХ". Місцевими чекістами характеризувався, як "лівий, рядовий" і "малоактивний" партійний працівник. У 1921 приїхав в Москву. Арештований в Москві 14.6.1921, ув'язнений.
Посилання в тексті роботи "Зовнішня і внутрішня політика Директорії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ в філософії і культурі - концепція, згідно до-ой розвиток справжніх цінностей науки, мистецтва, філософії, літератури і т. д. відбувається тільки в Європі. Істоки Е. можна бачити в зіставленні греко-римської цивілізації "варварам. У середні вв. Е. був властивий ідеології католицизму, що розглядає Рим і папство як духовний центр землі. Раннебуржуазний Е. також мав релігійну підоснову і часто маскував колониалистские спрямування капіталістичних країн Європи. Ідеї Е. були властиві філософії Гегеля, що представляв Пруську імперію втіленням свободи і істинної культури, поглядам фр. історика Ж. Мішле, що ігнорував. БОЯГУЗТВО - один з виразів легкодухості; негативна, моральна якість, характеризуй ющее поведінку людини, к-рий виявляється не в змозі здійснити вчинки, відповідні моральним вимогам (або, навпаки, стриматися від аморальних дій), через нездатність подолати страх перед природними або суспільними силами. Т. може бути виявом ощадливого себелюбства, коли в її основі лежать побоювання накликати на себе несприятливі наслідки, чий-небудь гнів, страх втратити блага, що є або суспільне положення. Вона може бути і підсвідомої, виявом стихійного страху перед незнаними явищами, непізнаними і неконтрольованими суспільними. ФЛЮОРОЗ - захворювання, що розвивається при тривалому надходженні в організм підвищеної кількості з'єднань фтору. Ендемічний флюороз зустрічається в певних місцевостях і пов'язаний з споживанням з раннього дитинства води з водоисточников, в яких фтор міститься в концентраціях вище за 1,5 мг/л. У умовах жаркого, тропічного клімату, сприяючого підвищеному водоспоживанню, ендемічний флюороз може розвиватися при концентраціях фтору у воді 0,6 - 0,8 мг/л. Флюороз може бути також зумовлений тривалим споживанням води з водоисточников, в які попадають стічні води, вмісні з'єднання фтору. Професійний.

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - (від англ. innovation - нововведення...) - новий підхід до навчання, включаючий в себе особовий підхід, фундаментальність освіти, творчий початок, сущностний і акмеологическии підходи, професіоналізм, синтез двох культур (технічної і гуманітарної), використання новітніх технологій. Більшість з цих складових (кожна окремо ) більш або менш добре відомі. Порівняно новим і менш відомим є акмеологическии підхід. Акме (від лати. acme - тик) - це вершина професіоналізму, стабільність високих результатів роботи, надійність. Працювати професіонально - значить не мати зривів. Психологія акту - (act psychology) Основні ідеї (Aktpsychologie) були уперше викладені католицьким священиком Францем Брентано (1838 - 1917) в його книзі, названій Psychologie vom empirischen Standpunkt ( "Психологія з емпіричної точки зору"). Брентано вважав, що психологія повинна твердо дотримуватися методу емпіричного спостереження і вибратися з филос. трясовина, куди вона попала в епоху (і не без впливу) Іммануїла Канта, к-рого Брентано вважав містиком. Для Брентано "слово "емпіричний" означало почуттєвий досвід з акцентом на діяльності". Він вважав, що певний досвід потрібно завжди безпосередньо. МАРТОРЕЛЯ СИНДРОМИ - описані іспанським хірургом F. О. Martorell (1906-1984). 1. Виразки Мартореля (гіпертонічні виразки гомілки) - тривало незаживающие рани (виразки) з чітко окресленими, вертикальними краями і пурпурною каймою шкіри навколо них, розташовані в області голеностопних суглобів і (або) переднебоковой поверхні нижньої третини гомілки, виникаючих внаслідок незначної травми або на місці потертостей шкіри внаслідок окклюзии артериол. На відміну від облитерирующих захворювань, пульс на периферичних артеріях збережений. Частіше зустрічається у жінок немолодого віку, страждаючих гіпертонічною хворобою. F. ВАЛИДНОСТЬ - (від англ. valid - дійсний, придатний, дійовий) - критерій якості конфликтологического дослідження, міра відповідності його результатів цілям, достовірність і глибина висновків. Розрізнюють два вигляду В.: внутрішню і зовнішню. Внутренняя В. показує, наскільки вдалося об'єктивно, точно оцінити саме те, що ставилося як мета дослідження. Напр., конфликтологу необхідно порівняти частоту конфліктів протягом року в різних відділах організації. Для цього він опитує співробітників організації, задаючи їм питання: "Як часто у вашому колективі відбувалися конфлікти протягом останнього року?".