Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows

(курсова робота з інформатики)

1. Аналіз, передумови ... 3
2. Будова, принцип функціонування ... 7
3. Тестування, налагодження, відновлення ... 19
Література ... 25

Для придбання курсової роботи "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows"

Курсова робота "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" і призначений виключно для пошукових систем.

МИСЛЕННЯ - процес пізнавальної діяльності людини що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням предметів і явищ дей ствительности в їх істотних властивостях, зв'язках і відносинах Початковий рівень пізнання - безпосереднє почуттєве відображення в формі відчуття, сприйняття, уявлення і т. д. По відношенню до них M виступає як якісно інакша форма відображення, вищий рівень пізнання Почуттєві елементи складають його змістовну основу, однак в процесі M людина виходить за межі почуттєвого пізнання, т із здатний пізнавати такі об'єкти, властивості і відносини, к-рі не дані безпосередньо у. ТВІР - методичний термін, вказуючий вигляд учбової роботи учнів, в основі якої лежить самостійне створення як письмового, так і усного висловлювання (усні твори). Як продукт мовної діяльності І як будь-який текст, С. учня в ідеальному випадку являє собою тематичну, смислову, структурну, стильову єдність (определямое коммуникативной установкою автора). Вказані особливості і є предметом вивчення кожного з позначених в шкільній програмі по російській мові мовних творів. Початковим етапом оволодіння мовними творами ("композиційними формами", по вираженню В.В. Віноградова) є типи мови. ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. П. Г. Шелапутіна - вище пед. уч. заклад для підготовки вчителів ср. школи. Відкритий в Москві в 1911 на кошти промисловця П. Г. Шелапутіна по високо затвердженому проекту, представленому міністром нар. освіти А. Н. Шварцем. Перебував у ведінні МНП, підкорявся опікуну Моськ.. уч. округа. Управління ин-том здійснювалося директором, правлінням і пед. радою за участю почесного опікуна. У 1916 по представленню директора А. Н. Ясинського на основі досвіду роботи було розроблене нове Положення, що регулювало діяльність ин-та. Приймалися юнаки, що закінчили курс в одному з висш. уч. закладів; термін навчання - 2 року. ЛИВИНГСТОН Річард Уїнн - (23.1.1880, Ліверпуль, - 26.12. 1960, Оксфорд), англ. педагог, теоретик классич. освіти. У 1904 закінчив Оксфордський ун-т, викладав там же. У 1924 - 33 віце-канцлер Королівського ун-та в Белфасте. У 1933 - 50 - знову в Оксфорді (в 1944 - 47 віце-канцлер ун-та). През. Елліністіч. об-ва (1936), почесний лікар неск. ун-тов Європи і США. У ряді пед. соч. виступав з позицій перенниализма, тобто ідеї нескороминущого значення цінностей світової культури. Мн. труди Л. поївши, дослідженню ідей мислителів античності і їх впливу на совр. педагогіку: "Платою і сучасна освіта" ("Plato.
Кожна вагома структурна частина курсової "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РЕПИН Ілля Юхимович - (24.07.1844 - 29.09.1930), російський художник. Народився в м. Чугуеве, в сім'ї військового поселенця. Первинні навики мальовничого ремесла Репін отримав у місцевих малоросских иконописцев. З 1863 перед надходженням в Петербургськую Академію мистецтв Репін займався в Малювальній школі Суспільства заохочення художників (Петербург). У академії першим його наставником був І.Н. Крамської. По закінченні академії в 1871 Репін як її пансіонер (стипендіат) знаходився в трирічному закордонному відрядженні (у Франції і Італії). У 1878 вступив в Товариство пересувних виставок. Дійсний член Академії. ХЕВРА КАДИША (Похоронне суспільство) - Єврейська похоронна установа, що називалася також "Суспільством істинного милосердя", по написаному в Торі: ".. Окажи. мені милість і правду..." (Побут. XLVII, 29). Раши* пояснює: милість, яку надають мертвому - істинна милість, оскільки той, що надає її не чекає нагороди. Суспільства ці існували і існують у всіх єврейських общинах, оскільки кожний єврей зобов'язаний брати участь в похованні мертвих (євреї) свого міста, а якщо в місті є Х.К., городяни вільні від виконання цього обов'язку. У різних общинах існують різні звичаї поховання і різні права дані учасникам Х.К. Самие поширені звичаї. Ковальовський, Максим Максимович - відомий історик, соціолог і політичний діяч (рід. в 1851 р.). Його перші роботи, написані за межею, торкаються історії французьких і англійських установ. Одночасно їм був виданий ряд робіт з питань первісної культури, соціології і етнографії. З 1877 по 1887 р. Ковалевский читав в Московському Університеті курс державного права іноземних держав і історії установ. У 1887 р. Ковалевский, що мав репутацію небезпечного радикала, повинен був залишити кафедру і поїхав знов за межу, де читав лекції в Стокгольмі і Оксфорді. Тут були написані його головні труди "Походження сучасної демократії" і "Економічне.
У вступі курсової "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГРИГОРЬЕВ Олександр Андрійович - (04.10.1949). Генеральний директор Російського агентства по державних резервах в уряді М. М. Касьянова з липня 2001 р. Народився в м. Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом військово-механічному інституті (1973) і в Вищій школі КДБ СРСР (1975). Після закінчення навчання в Москві був прийнятий на службу в КДБ. У 1983 - 1985 рр. працював в представництві КДБ СРСР в органах безпеки в провінції Герат в Демократичній Республіці Афганістан. Після повернення із загранкомандировки був заступником начальника УКГБ СРСР по Ленінграду і Ленінградської області. З 1994 р. перший заступник начальника Управління.

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА - чудотворна ікона Пресвятой Богородиці. Знаходилася в Москві в Алексеєвськом монастирі. На ній Пресвятая Богородиця зображена що стоїть у одра хворого і зображена так з наступної чудової нагоди. Один благочестивий клирик мав звичай по вході в церкву і по виході звідти схиляти коліна перед образом Богоматері і вимовляти: "Радій, Благодатна! Господь з тобою. Блаженне чрево, що носило Христа, і сосци, яже смоктав Господь, наш Спаситель!" Одного разу у цього клирика дуже разболелся мова, так що почав гнити. Під час страждання він в думці прочитав свою звичайну молитву до Пресвятой Богородиці і раптом у. Вернадський Володимир Іванович - (28 лютого 1863, Петербург, - 6 січня 1945, Москва). Батько - професор Київського і Московського університетів, видавець журналу "Економічний Покажчик"; мати - дочка генерала. Закінчив природне відділення фізико-математичного факультету Петербургського університету (1886). У 1886 - 90 - в зарубіжному відрядженні в Німеччині, Франції, Австрії, Італії. Серед друзів Вернадського - І.І. Петрункевич, А.А. Корнілов, С.Ф. Ольденбург; був близько знаком під час навчання в університеті з А.І. Ульяновим; переписувався з Л.Н. Толстим. З 1897 професор. Вів активну науково-дослідну роботу в області мінералогії.
Список літератури курсової "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" - більше 20 джерел. Балтія. Геоекономический код - Країни Балтії в 20 в. неодноразово втрачали найбільш заповзятливих і найбільш працелюбних громадян. До і після Вітчизняної війни "кулаки" і багато які інші латиші зазнали репресій і були виселені в Сибір або засланці в ГУЛАГ. Але ще більші втрати Балтія понесла за рахунок втрати місцевої діаспори, традиційно відмінної високою діловою активністю. Полиетничность є важливим чинником формування геоекономического коду держав, розташованих на рубежах цивілізацій. Наприклад, в1939 м. Латвію покинули 50 тисяч німців, в роки війни в концлагерях загинула значна частина. Четвертий з'їзд Партії соціалістів-революціонерів (ПСР) - 26 листопада  - 5 грудня 1917, Петроград. 215 делегатів з вирішальним і 120 з дорадчим голосами. З'їзд відкрив Д. Ф. Раків. Президія: Е. Ш. Чернов (голова), Н. І. Ракитников, М. А. Лихач, Н. С. Русанов (товарищь голови), Раків і В. М. Зензінов (секретарі). Обговорені питання: Теперішній момент  - Чернов, співдоповідач М. Л. Коган-Бернштейн; Звіт ЦК  - Зензінов; Про фінансове господарство партії  - М. А. Веденяпін; Про роботу партії в Засновницьких Зборах  - Ракитников; Про організаційний статут партії  - В. В. Руднев. Працювали секції: соціально-економічна і національна. З'їзд констатував.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА - відкриті і приховані цілеспрямовані інформаційні впливи різних систем один на одну з метою отримання певного виграшу в матеріальній сфері. Під інформаційним впливом, в свою чергу, розуміється такий вплив, який здійснюється із застосуванням інформаційних знарядь, тобто таких коштів, які дозволяють здійснювати з,, інформацією, що що, знищується і сприймається, що створюється, що обробляється, що передається задумані дії. Інформаційна війна - це цілеспрямоване навчання ворога тому, як ефективно позбуватися свого власного захисту. Можна сказати, що інформаційна війна є складовою частиною будь-якої іншої.
Посилання в тексті роботи "Захищений режим і віртуальна пам'ять для Windows" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Гефест - (греч.)  - бог вогню і ковальського ремесла, син Зевса і Гери. Г. народився кульгавим і потворним, і Зевс, роздратований потворністю сина, (варіант: Гера) скинув його з Олімпу в океан, де дитину виховали Фетіда і Еврінома. Г. виріс і став найбільш майстерним ковалем. Він виготував красиве золоте крісло, на яке можна було сісти, але з якого неможливо було встати, і послав в подарунок Гере. Коли його мати попалася в пастку, він погодився звільнити її тільки після того, як вона перед всіма визнала його своїм сином. Повернувшись на Олімп, Г. побудував богам прекрасний палац. Після примирення з. ГУМАНІЗМ В XIX - ХХ ВВ. - Старий світський гуманізм теоретично був похований К.Марксом, Ф.Ніцше і З.Фрейдом. Маркс писав про помилкові форми свідомість, що заполонили свідомість людини як соціально деформованої істоти і про шкідливість т.н. "абстрактного гуманізму". Ницше - про духовне убозтво і никчемности моралі європейської культурної людини і кликав до подолання усього "людського, дуже людського" в "надлюдині". Фрейд показав, як сильно поневолена психіка звичайних людей блудной пристрастю. У Росії неспроможність традиційного гуманізму показав Ф.Достоєвський, але, на відміну від вище названих, бачив в глибині. Клімат соціально-психологічний в колективі - якісна сторона межличностних відносин, що виявляється у вигляді сукупності психол. умов, сприяючих або перешкоджаючих продуктивної совмест. діяльності і всебічному розвитку особистості в групі. Найважливіші ознаки сприятливого клімату соціально-психологічного (К. с.-п.): довір'я і висока вимогливість членів групи один до одного; доброзичлива і ділова критика; вільне вираження власної думки при обговоренні питань, що стосуються всього колективу; відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними права приймати значущі для групи рішення; достатня інформованість членів.

АПОЛЛОН ДЕ БЕЛЛАК - Статуя Аполлона де Беллака, зразка виняткової краси, ніколи не існувала. Зате згадки про його існування дозволяють пацієнтам ставати красивішими і краще (Giraudoux, 1947). 1. У Інституті психічних досліджень Пасло Альто не без гумору називали "прийомом Беллака" психотерапевтичний прийом, що дозволяв домагатися терапевтичних змін при помітній економії коштів. Ось приклад, приведений Вацлавіком і його колегами (1974/1975): невротик, що страждав фобією, боявся заходити у великі магазини, побоюючись непритомності. Терапевту вдалося умовити його "у вигляді досвіду" зайти в. САРБЕН - Сарбен першим відмовився від пояснення гіпнозу в термінах зміненого стану свідомості (Sarbin, 1950). Він зазначає, що метафори, що використовуються для гіпнозу є похідними від рівня розвитку науки в дану епоху. Спочатку гіпнотичні метафори запозичалися з миру машин або медицини, і всі вони "вміщували" причинний чинник всередину особистості (Sarbin, 1989). Сарбен же, навпаки, запозичає свої нові метафори з області соціальної психології: в життя ми, як актори, керуємося взятими на себе соціальними ролями; ці ролі - продукт угоди і мовчазного їх визнання в рамках конкретної ситуації. У. СОВІСТЬ - вища форма здатності особистості до морального самоконтроля, сторона її самосвідомості. На відміну від мотиву (почуття обов'язку), С. включає і самооценку вже довершених дій на основі розуміння людиною своєї відповідальності перед суспільством. С. зобов'язує людину своїми діями не просто заслужити повагу до себе (не принижувати себе), але і віддавати себе служінню певним цінностям, інш. людям, суспільству, людству. З., крім того, передбачає здатність індивіда критично відноситися одинаково до своїх і чужих думок відповідно до об'єктивних потреб суспільства, а також відповідальність людини. ЕЗОФАГИТ - (oesophagitis) - запалення стравоходу. Часта регургитация кислого шлункового соку може привести до розвитку найбільш частого різновиду езофагита - рефлюкс-езофагиту (reflux oesophagitis), який може одночасно супроводитися утворенням грижі пищеводного отвору діафрагми. Основними симптомами езофагита є: печія, регургитация гіркоти з стравоходу в порожнину рота і в деяких випадках ускладнення акту ковтання; до ускладнень езофагита звичайно відносяться: кровотеча, звуження (стриктура) пищеводного каналу, покриття виразками стравоходу і утворення стравоходу Баретта. У процесі лікування езофагита.