На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Захист інформації

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження захисту інформації ... 5
1.1. Поняття "інформація" у різних науках ... 5
1.2. Права і свободи людини в інформаційній сфері ... 12
Розділ 2. Необхідність захисту інформації в галузі інформаційних процесів та інформації ... 15
Розділ 3. Безпека інформаційної інфраструктури ... 19
3.1. Поняття і загальні засади захисту інформаційної інфраструктури ... 19
3.2. Особливості захисту в окремих елементах інформаційної інфраструктури ... 22
Розділ 4. Особливості захисту інформаційного простору України ... 30
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 42

Для придбання курсової роботи "Захист інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Захист інформації"

Курсова робота "Захист інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Захист інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Захист інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Захист інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРИРОДОЗНАВСТВО - уч. предмет. Вивчається на початковому і середньому (5-й клас) рівнях общеобразоват. школи в Рос. Федерації. Являє собою інтегрований курс, що включає нач. зведення по біології, географії, геології, екології, астрономії і частково фізиці і хімії. У курсі П. учні отримують знання про неживу і живу природу і взаємозв'язки між ними, про природу рідного краю, країни і миру загалом, взаємовідносинах людини і навколишнього його середовища, а також про будову і функції організму людини, охорону здоров'я. У 5-м кл. П. виконує в основному пропедевтич. функції по відношенню до інш. предметів естеств. КОНСПЕКТУВАННЯ - 1. Процес мислительной переробки і письмової фіксації тексту, що читається або аудируемого, результатом якого є запис в формі конспекту. Спеціальна переробка інформації, що Відбувається при цьому визначається як "згортання" (по Н.І. Жінкину). 2. Складний і своєрідний вид мовної діяльності, поєднуючий аудирование або читання (рецептивні види мовної діяльності) з листом (продуктивним видом мовної діяльності). У залежності від способу пред'явлення інформації виділяються: К. друкарського тексту (К. на основі читання); К. усної мови (К. на основі слухання, тобто аудирования). К. здійснюється по. ІНФАНТИЛІЗМ - (від лати. infantilis - дитячий, дитячий), 1) затримка в розвитку організму. Самий характерний симптом при цьому часто зберігаються подітий. пропорції тіла. Прі И. статеві органи недорозвинені, повторні статеві ознаки відсутні або недостатньо виражені. Нек-рие форми І. мають генотипиче-скую обумовленість. У ряді випадків І. буває викликаний пошкодженням плоду, патологією внутриутробного розвитку або родовою травмою, що приводить до Значить. змінам нервової і ендокринної систем. Прічинамі И. також можуть бути перенесені в ранньому дитинстві инфекц. захворювання, інтоксикації. КЛАСИ ВИРІВНЮВАННЯ класи адаптації, форма індивідуалізації навчання - Широко поширені в школах прибалтійських гсс-в, на Україні і в школах ряду територій Рос. Федерації. К. в. комплектуються на базі одній або неск. нач. шкіл мікрорайона на основі висновку медико-пед. комісії для дітей, к-рі до часу надходження в школу виявилися не підготовленими до систематич. навчанню в звичайних умовах. У них також прямують неуспішні по основним уч. предметам учні 1-го і 2-го класів. Як правило, це діти з декілька уповільненим сприйняттям і мисленням, ослабленою пам'яттю, нестійкою увагою, з нек-рими дефектами мови, а також фізично ослаблені і педагогічно.
Кожна вагома структурна частина курсової "Захист інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Голландська Ост-Индская компанія - Зразком для компаній інших держав, по якому пізніше була реорганізована також і декілька раніше виникла англійська, послужила голландська Ост-Индская компанія. Компанія утворилася при прямому сприянні голландського уряду, що прагнув об'єднати діяльність дрібних підприємств, що торгували з Індією, щойно виниклих, але що вже конкурували один з одним. Головною метою основи компанії було закріплення монополії торгівлі индийсними товарами за єдиним підприємством і заборона шляху в Індію для всіх інших. 20 березня 1602 р. Генеральні штати Голландії затвердили договір між директорами декількох. Індійське народне повстання - Індійське народне повстання (Indian Mutiny) (1857-58), повстання проти голений, правління в Індії. Почалося в Міруте 10 травня 1957 р. як бунт инд. солдат-сипаев, що служили в армії англ. Ост-Индской компанії, і швидко розповсюдилося аж до Поділи, охопивши більшість полків бенгальской армії, а також значить, частина гражд. нас. в р-нах Уттар-Прадеш і Мадхья-Прадеш. Безпосереднім мотивом до бунта стала відмова солдат брати в руки нових патронів, к-рі, мабуть, були змазані свиним або коров'ячим салом (що образливо для мусульман і індусів). Активне насадження европ. образи життя і жорстка зем. Дегтярев Степан Аникійович - Дегтярев, Степан Аникійович - відомий композитор (1766 - 1813). Був кріпаком графа Шереметева і співав в його хорі. Вчився музиці у Сарті, з яким їздив в Італію. Повернувшись, став капельмейстером хору і домашнього театру графа Шереметева. По духовному заповіту графа Дегтярев отримав волю, але залишився без коштів і, виїжджаючи з володінь графа, не міг найняти підводи, щоб відвезти свої речі. Він спалив тоді всі свої ноти і рукописи, внаслідок чого до нас дійшла лише частина його творів, що розповсюдилися в копіях по церковних хорах Росії. Загальне число творів, що збереглися Дегтярева (головним.
У вступі курсової "Захист інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАНИЧЕВ Валентин Миколайович - (1941). Головний військовий прокурор Російської Федерації з 1992 р. по 16.09.1997 м. Народився в Вологодської області. Освіту отримав на юридичному факультеті Ленінградського державного університету (1967). Генерал-полковник юстиції. Державний радник юстиції 3 класу. Працював в органах прокуратури. Був начальником Головного управління Генеральної прокуратури Російської Федерації по нагляду за виконанням законів в Збройних Силах. З 1992 р. Головний військовий прокурор РФ. Мав славу принципового, шанобливого до закону. При ньому були збуджені карні справи відносно десятків генералів і.

ФЛОРОВСКИЙ Георгій Васильович - (28.08.1893 - 11.08.1979), філософ, вчений і православний мислитель. Народився в Одесі в сім'ї священослужитель. У січні 1920 емігрував разом з батьками в Болгарію, де брав участь в створенні Російського релігійно-філософського суспільства. У 1926 запрошений професором кафедри патрологии Російського Інституту богословия в Парижі. У 1932 прийняв священство. У 1948 Флоровський переїхав в США, де викладав, а потім став деканом Свято-Володимирської семінарії в Нью-Йорку. Зі слів Н.О. Лосського, "самий православний з сучасних російських філософів", Флоровський вніс серйозний внесок в такі різні області, як. СУСПІЛЬСТВО СПОЖИВАННЯ - широко поширена метафора для опису стану сучасного суспільства, що характеризується індустріалізацією і урбанізацією, стандартизацією виробництва, бюрократизацией суспільного життя, поширенням "масової культури", абсолютизацией матеріальних потреб людини і приданням потребительству статусу вищої соціальної, етичної цінності. Розвиток цивілізації привів до значного зростання науково-технічних досягнень, що дозволяло забезпечити високий рівень споживання матеріальних благ. Однією з основ ідеології індустріального суспільства стала просвітницька ідея прогресу. Саме индустриализм уперше.
Список літератури курсової "Захист інформації" - більше 20 джерел. КРАВЕЦ Олександр Олексійович - (р. 31.01.1950) Член ЦК КПРФ, депутат Державної Думи РФ другого - четвертого скликань. Предки - українські селяни. З його слів, діда рідний брат на межі ледве не скосив литовкой, коли ділили землю в Черкаській області. Освіту отримав в Омськом державному педагогічному інституті ім. А. М. Гіркого. Кандидат історичних наук, доцент. Працював завідуючим кафедрою політичної соціології Омського державного педагогічного університету. З 1993 р. секретар, перший секретар Омського обкому КПРФ. У тому ж році балотувався в Державну Думу Федеральних Зборів РФ першого скликання, вибраний не був. З 1994 р. МАРКЕТИНГ ПОЛІТИЧНИЙ - (англ.marketing- ринок, збут) - система цілеспрямованого впливу на свідомість і поведінку людей; їх об'єднань і організацій, що дозволяє в умовах політичних і цивільних свобод сформувати у них такі інтереси і потреби, які вигідні діючому суб'єкту політичних відносин. Ця система включає в себе політичні теорії, методи, прийоми і способи вивчення політичної середи, а також шляху формування політичних запитів і очікувань, задоволення яких покликано впливати на поведінку громадян. Політичний маркетинг виходить з тієї, що політичні смаки, пристрасті, переконання у людей різні і треба.

Державні установи, що не є органами управління - Президент РФ В. Путін: "У країні зараз понад 35 тисяч федеральних державних установ, багато які з яких наділені функціями по контролю і нагляду. І вони нерідко просто нав'язують громадянам і бізнесу свої "послуги" В цьому році уряд повинно вилучити з компетенції державних установ, що не є органами управління, владні повноваження. Крім того, державні функції, вже визнані надлишковими, не повинні бути реанимировани на рівні суб'єктів Федерації і муніципалітетів". (Послання 2004 року.) Державні установи і підприємства - це організації, які не володіють владними.
Посилання в тексті роботи "Захист інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГОРИЗОНТ - в феноменології Гуссерля означає жвавий, нетематичний "фон" (те, до чого свідомість актуально не звернена, що переживається неявно), що залежить від интенций, що змінюються свідомості,, існуючий для всякої актуальної данности предмета, що сприймається. Горизонт визначається соприсутствием в сприйнятті того, що не дано насправді (аппрезентация)- з тим, що дійсно дано (презентируется). Ізначальний Г. - це власна внутрішня тимчасовість Я, оскільки всяке дане в актуальному сприйнятті знаходиться в потоку, на перетині минулого і майбутнього. Временной Г. перетинається із зовнішнім. ЙМОВІРНОСТНИЙ ЛОГІКА - логіка, предметом до-ой є ймовірностний висловлювання, незалежно від того, чи розглядається імовірність як властивість окремого висловлювання (тоді імовірність приписується йому як проміжне значення між істиною і брехнею) або як оцінка відношення пари звичайного двозначного висловлювання. На відміну від теорії імовірностей в В. л. позначення імовірності точним числом не є гл. вимогою. Логічний апарат, що Будується на цьому підмурівку застосовується для наближеної оцінки гіпотез не шляхом їх співвіднесення з дійсністю, а через інш. висловлювання, що виражає наші знання. Так, в залежності від. ГУМОРУ РОЗЛАДУ - (англ. humour - жартівлива вдача). Особова властивість, здатність людини помічати комічні сторони явищ, емоційна на них відгукуватися. Почуття гумору пов'язане з умінням знаходити протиріччя насправді навколишній, осмислять їх. Критерієм наявності почуття гумору є розуміння людиною жартів, шаржів, карикатур, комизма ситуації. Відсутність або недостатня вираженість почуття гумору частіше за все свідчать про зміни в емоційній сфері або недостатньому інтелектуальному розвитку. Однак в ряді випадків недоразвитие почуття гумору є ознакою конституциональним. У психіатрії Ю.р. спостерігаються при ряді.

Асоціативні закони - (лати. associatio - з'єднання) - правила, по яких об'єднуються сенсорні враження: 1. суміжність - предмети, які знаходяться рядом в просторі і часі, з високою мірою імовірності будуть пов'язані один з одним; 2. повторення - предмети, які частіше зустрічаються разом, швидше усього будуть асоціюватися один з одним; 3. схожість - стимули з позитивними, а також негативними або близькими властивостями швидше будуть об'єднуватися один з одним, ніж істотно відмінні один від одного; 4. новизна враження - свіжі враження простіше використати або запам'ятати, оскільки вони виникають приблизно в один. Огляд професійних інтересів Кьюдера - (Кuder occupational interest survey) О. п. і. Ф. Кьюдером в 1966 р. KOIS складається з 300 описів професіонально релевантних занять, згрупованих в тріади. Ті, що Проходять обстеження відмічають одне найбільш і одне найменше заняття, якому віддається перевага, якому віддається перевага в кожній з 100 тріад. Ці відповіді потім порівнюються з відповідями репрезентативной вибірки членів 126 професійних груп і 48 груп спеціалізацій в коледжах. Професійні шкали KOIS досить повно відображають номенклатуру професій, описану в ряді публікацій Міністерства труда США, а тж професійну ієрархію - від. КАБАРДИНЦІ І БАЛКАРЦИ - представники двох корінних народів, що населяють Кабардино-Балкарию і що мають в своїй психології і культурі багато загального і багато особливого. Загальне пояснюється тривалістю спільного мешкання на одній території, безпосереднього спілкування і взаємодії у всіх сферах матеріального і духовного життя. Особливе пояснюється різним етнічним походженням. Кабардинці ближче до адигейцам і черкесів, входять до однієї з ними групи адигов. Балкарци - результат злиття аланов з тюркскими племенами. Національно-психологічні особливості кабардинців в своєму вияві виглядають більш динамічними і менш. СИТУАЦИОННИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ - різновид природного експерименту, в ході якого відтворюється та або інакша ситуація. Найбільший інтерес мають ситуації, зухвалі стресові психічні реакції людини. Практично лише в таких умовах можна отримати надійні характеристики емоційних і вольових якостей фахівців і оцінити надійність СЧМ в складних умовах. Відтворення стресових ситуацій повинно відповідати трьом умовам: 1) мати певну мотивационную спрямованість, адекватну задачам експерименту; 2) випробувані суб'єктивно повинні сприймати ці ситуації як реальність; 3) повинні бути додержані етичні норми. Основні види мотивацій і приклади можливих.