На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ЗАХИСТ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ. 1. Діагностика дитячої обдарованості як проблема соціальної педагогіки та психології ... 5
1.1. Методичні рекомендації та тести психолого-педагогічного обстеження дітей з підвищеним рівнем здібностей ... 15
Розділ. 2. Принципи розробки учбових програм для обдарованих дітей ... 27
2.1. Сфера когнітивного розвитку ... 28
2.2. Сфера творчого розвитку ... 30
2.3. Сфера афективного розвитку ... 31
Розділ. 3. Розвиток обдарованості школярів (на прикладі досвіду Донеччини) ... 33
Розділ. 4. Міждисциплінарний підхід до навчання обдарованих дітей ... 37
4.1. Розвиваюча програма навчання "обдарована дитина" ... 37
4.2. Результати навчання по програмі "обдарована дитина" ... 41
4.3. Методика дослідження ... 42
4.4. Результати дослідження ... 43
Висновок ... 46
Література ... 48

Для придбання курсової роботи "Захист дитячої обдарованості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Захист дитячої обдарованості"

Курсова робота "Захист дитячої обдарованості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Захист дитячої обдарованості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Захист дитячої обдарованості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Захист дитячої обдарованості" і призначений виключно для пошукових систем.

Педагогіка великих цивілізацій Сходу - На П. великих цивілізацій Сходу визначальний вплив надав підкреслене традиц. характер вост. суспільства; примат соціального (сім'я, община, каста, гос-у) або релігійного над особово-індивідуальним, синкретизм разл. сфер життя людей. До проникнення в найбільші країни Сходу ідей зап. науч. П. (кон. 19 в.) пед. знання оформлялося в зв'язку з древнейшими ре лиг.-філософськими вченнями і з традиційною освітньою практикою. Дальневост. цивілізація склалася у 2-й підлогу. 1-го тис. до н. е. на терр. Китаю. Її ідеологічним вираженням стали виниклі в сірок. 1-го тис. до н. е. даосизм і особливо. ПСИХОЛОГІЯ - (від греч. psyche - душа і logos - вчення, наука) - наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності. Взаємодія живих істот з навколишнім світом реалізовується за допомогою якісно відмінних від фізіологічних, але невіддільних від них психічних процесів, актів, станів. Протягом сторіч явища, що вивчаються П., означалися загальним терміном "душу" і вважалися предметом одного з розділів філософії, названого в 16 в. "П.". Відомості про ці явища нагромаджувалися і у мн. інших напрямах досліджень, а також в різних сферах практики (зокрема, медичної і. БІЛОРУСІЯ - У Росії Б. з. привертала увагу пр-ва як дешевий спосіб пристрою нач. уч-щ. У 1813 для ознайомлення з Б. з. в Англію був відряджений дер Гамель (в 1820 ивдал "Опис способу взаємного навчання по системах Белла, Ланкастера і др"). У 1816 в Лондон з тією ж метою були направлені студенти Гл. пед. ин-та - Ф. І. Буссе, А. Г. Ободоєський, К. Ф. Свенське і M. M. Тімаєв. До 1815 - 17 відносяться перші спроби організації шкіл по Б. з. - в окупаційному корпусі російської армії у Франції (один з організаторів - майбутній декабрист. М. Ф. Орлов). У 1817 - 19 школи взаємного навчання стихійно виникли в. БИХЕВИОРИЗМ (від англ. BEHAVIOR - поведінка) - - напрям в психології, переважно американській; розглядає всі феномени психічного життя людину і тварин як сукупність актів поведінки. Б. виник на початку 20 в. під впливом експериментальних досліджень поведінки тварин. Осн. положення Б. були сформульовані (1913) Дж.Б. Уотсоном. Оскільки явища внутрішньою психічного життя недоступні для спостереження, Б. вивів їх за рамки наукового аналізу: мислення ототожнювалося з речедвигательними актами, емоції - з фізіологічними змінами в організмі і т.п. На перший план в дослідженнях висувалося навчання, яке розглядалося як придбання організмом нового.
Кожна вагома структурна частина курсової "Захист дитячої обдарованості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МЕРГАР - стоянка неоліту в Белуджістане, в долині р. Инда, біля підніжжя гір Сулейманія (Пакистан). Протягом останніх років її розкопували фр. археологи під керівництвом мадам Лешавалье. У 1982 р. в Душанбе відбувся советско-фр. симпозіум, на якому були продемонстровані матеріали розкопок в М. Матеріали ці виявилися дивними. У VIII тис. до н. тут, як і далеко на з., в горах Загроса, існувало селище з цегляних будинків. Цегла тут, як і в Джармо, не обпалювали, а лише сушили на сонці. Будинки прямокутні, в кожному до 6 кімнат. Кімнати поменше служили житлами, а побільше - сховищами. 4 будівельних шара. Сірія - Сірія (Syria), гос-у на Бл. Сході. ПЕР. Османской імперії з 1516 р., а після поразки Туреччини в 1-й світовій війні - подмандатная терр. Франції. Після початку 2-й світової війни та, що знаходилася під владою режиму Віши С. був окупована англ, військами і силами Франції", що "Б'ється і в 1941 р. проголошена незалежним гос-вом. После-воєн. положення в С. було нестабільним, в країні сталися три воен. перевороту в одному лише 1949 р., а потім ще два - в 1951 і 1954 рр. Недовговічний союз з Єгиптом в складі Об'єднаної Арабської Республіки не привів до розв'язання проблем і був розірваний після чергового. Рагозін Віктор Іванович - Рагозін (Віктор Іванович) - з дворян Московської губернії, народився в 1833 р. і кінчив курс в Московському університеті по фізико-математичному факультету в 1857 р. Займаючись різного роду промисловими підприємствами в Ніжегородської губернії, Рагозін в 70-х роках звернув увагу на російську нафту, сприяв встановленню її перевезення наливом по Волзі, а головне - досліджував її хімічну природу і перший в Росії приготував з неї чудовий мастильний матеріал, який міг задовольняти своєму призначенню без домішки рослинних масел і тваринних жирів. Практичне застосування своєму способу Рагозін дав в 1877 р. в.
У вступі курсової "Захист дитячої обдарованості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПИМЕН ВЕЛИКИЙ, Єгипетський - преподобний (ск. ок. 450), народився ок. 340 в Єгипті, з двома своїми братами пішов в один з єгипетських монастирів, де всі троє прийняли иноческий постриг. Прагнучи до безмовності і самоти, брати не погодилися зустрітися навіть з матір'ю, передавши їй, що якщо вона бажає бачити їх у вічному житті, то нехай не шукає зустрічей з ними в цьому світі. Утішена таким обетованием, мати смиренно повернулася додому. Слава про подвижництво прп. Пимена розповсюдилася по всьому Єгипту. Правитель області побажав зустрітися зі святим, але той відмовив йому. Вигадуючи прийоми, за допомогою яких він міг би.

Малеїн Олександр Іустінович - Малеїн, Олександр Іустінович - філолог-класик. Народився в 1869 р. Вчився в історико-філологічному інституті, професором якого нині складається; читає лекції в університеті і жіночому педагогічному інституті. Перші роботи Малеїна були об Марциале ( "Журнал Міністерства Народної Освіти"), зібрану в книзі "Марциальськиє Дослідження в області рукописного переказу поета і його інтерпретації" (Санкт-Петербург, 1900, магістерська дисертація). Наступна велика робота: "Рукописний переказ загадок Альдгельма" (Санкт-Петербург, 1905; докторська дисертація), присвячена колляции тексту Henigmata. ГЕРАЩЕНКО Віктор Володимирович - (р. 21.12.1937) Суперник, що Не відбувається В. В. Путіна на президентських виборах 14.03.2004 м. Народився в Ленінграде в сім'ї потомственого фінансиста. Батько на початок Великої Вітчизняної війни був першим заступником голови Держбанку СРСР, брав участь в Потсдамської конференції ( фотографії у другому ряду позаду Сталіна і Трумена), в БреттонВудської конференції (здала Міжнародний валютний фонд), потім служив в МЗС СРСР, викладав в Московському фінансовому інституті. Освіту отримав в Московському фінансовому інституті (1960). У 1960-1961 рр. бухгалтер в Державному банку СРСР. З 1961 м. у Внешторгбанке.
Список літератури курсової "Захист дитячої обдарованості" - більше 20 джерел. ПІВНІЧНА КОРЕЯ - Тероризм северокорейского режиму направлений переважно проти представників Південної Кореї і що знаходяться за межами країни северокорейских дисидентів. При підтримці Північної Кореї також здійснюється поширення тероризму в Африці, Азії. Керівництвом КНДР тероризм розглядається як революційна діяльність, сприяюча знищенню прозападного південнокорейського режиму, об'єднанню країни і антиімперіалістичної революції в міжнародному масштабі. Концепція тероризму була офіційно розроблена у виданій в 1975 книзі "Теорія корейської революції і возз'єднання Батьківщина", в якій говориться, що. СТЕРЕОТИПИ ПОЛІТИЧНІ - (греч. stereos - твердий і tуpos - відбиток) - стійке і масове явище політичної свідомості або дії, що формують політичний простір. Стереотипи відтворюються на всіх рівнях політичної ієрархії, матрицируют сферу несвідомого і раціонального, а також панують в практичній політиці. Стереотипи виконують функцію політичного кліше, шаблонів і трафаретів, що створює єдність в суспільстві і що полегшує управлінську діяльність еліти. Без політичних стереотипів неможлива політична організація, оскільки вони виступають як основа екстериоризации особистості і умови її социализации. У.

ДИСКРИМІНАЦІЯ соціально-політична - (від лати. discriminatio - розрізнення) - лінія ідеології, політики і практики, направлена на порушення соціально-політичного статусу і відповідної ролі членів суспільства, їх об'єднань і що виражається в необгрунтованому позбавленні або обмеженні прав і свобод людини, визначеному категорій громадян і навіть цілих соціальних, етнічних, расових, релігійних і інакших груп по ознаках соціальною або полити- ческой приналежності. Д.с. може здійснюватися грубо і відкрито, тобто на основі існуючого законодавства і інш. встановлень, що особливо характерно для фашистських і расистських.
Посилання в тексті роботи "Захист дитячої обдарованості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СУБЛІМАЦІЯ - (від лати. sublimo - прославляю) - перемикання енергії з соціально і культурно неприйнятних (нижчих, низовинних) цілей і об'єктів на соціально і культурно прийнятні (вищі, піднесені). Ідея С. знайшла відображення в творах письменників XVIII в. Г. Штіллінга і Новаліса, а також в роботах А. Шопенгауера і Ніцше. На початку XX в. поняття С. стало широко використовуватися в психоаналізі. Згідно з Фрейд, на інакшу мету, далеку від сексуального задоволення, і перетворення енергії інстинктів в соціально прийнятну, діяльність, що етично схвалюється. Крізь призму С. Фрейдом розглядається. ДАММИТ (DUMMETT) Майкл - (р. 1925) - голений. філософ-аналітик. ПРОФ. Оксфордского ун-та (з 1978). На формування позиції Д. вплинуло логико-семантичне вчення Фреге, філософія мови пізнього Вітгенштейна, интуиционистская філософія математики, амер. неопрагматизм (Куайн і інш.). У всіх своїх роботах Д. критикує математичну платонизм, а також так звану "реалістичну" семантику, що характеризується, на його думку, необмеженим застосуванням принципів класичної двозначної логіки (принципу бивалентности передусім ). При дослідженні логико-семантичних особливостей природної мови Д. зв'язує процедуру встановлення. ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА - дослідження електровозбудимости нервів і м'язів. Використовуються спеціальні прилади для електродиагностики що дозволяють застосовувати фарадический або гальванічний струм, міняти полюс на активному електроді (катод на анод і зворотно). Досліджується пряма збудливість м'язів (роздратування рухової точки відповідного нерва) за допомогою активного електрода. Пасивний (індиферентний) електрод вміщують на поясницю або живіт. Враховують ампераж. необхідну для отримання скорочення, полюс (катод або анод), з якого виявляється рухова реакція, і характер мишечного скорочення В нормі.

Експертиза при психопатіях (трудова, військоволікарська, судовопсихіатрична) - Особи, страждаючі психопатіями, в основному працездатні. Питання про працездатність виникає лише в період декомпенсаций, але вони носять тимчасовий характер. Однак одні види і умови труда сприяють соціальній адаптації, а інші її порушують. Судовопсихіатрична експертиза досить часто призначається при розладах особистості в зв'язку з високої криминогенностью і з тим, що під час здійснення правопорушень дані суб'єкти можуть проводити на навколишніх враження ненормальних. Але здатність усвідомлювати своїх діях і керувати ними зберігається, тому психопати признаються осудними. Виключення складають. БЕХТЕРЕВ В. М. - (1857-1927) - видатний російський і радянський психіатр і психолог, фундатор наукового напряму - рефлексологии, організатор і керівник Психоневрологічного інституту (1908) і Інституту по вивченню мозку і психічної діяльності (1918), автор відомих робіт "Колективна рефлексология" (1921), "Суспільна психологія" (1903), "Навіювання в суспільному житті" (1908). Бехтерев вважав, що кожна нація має свій темперамент і свої національні риси вдачі, особливості розумової діяльності, які закріпляються і відповідно передаються біологічним шляхом. Все ж інші етнопсихологические характеристики. МІФОЛОГІЯ - з перших років становлення психоаналізу увага дослідників була звернена до міфології, в чому бачився один з шляхів розуміння людської психіки. У 1926 році Фрейд недвозначно затверджував, що знання міфології необхідне для успішної роботи кожного аналітика. Вже в Тлумаченні сновидінь (1900) він використав міф про Крону і Зевса, ілюструючи універсальність едипова комплексу. Власне, сама назва цього найбільш відомого комплексу і стадії дитячого розвитку була запозичена з грецької легенди або міфа про царя Едіпе, що вбив свого батька і що одружувався на матері, чтоиллюстрирует несвідому. РАСОВІ ВІДМІННОСТІ - Ті характеристики, які, приблизно, є відмітними для представників однієї раси і служать для розрізнення їх від представників інших рас. Коли розглядаються великі популяції людей, може бути виділений ряд фізичних рис, і з відповідними обережностями (див. раса) використання терміну в цій області не є спірним. Труднощі виникають тоді, коли досліджуються неочевидні характеристики, такі як інтелект і здібності до певних професій відносно їх можливого диференціального розподілу в різних расах. Ці труднощі бувають двох видів. По-перше, це проблема визначення расових відмінностей в таких психологічних.