Застаріла лексика зі стилістичного погляду

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження застарілої лексики ... 5
1.1. Поняття застарілої лексики ... 5
1.2. Стилістичні властивості застарілої лексики ... 7
1.3. Старослов'янізми ... 15
Розділ 2. Практика використання застарілої лексики в художніх текстах ... 19
2.1. Архаїзми та старослов'янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі "Палімпсестів" В.Стуса ... 19
2.2. Стилістичний потенціал хронологічно маркованої лексики в українських історичних романах ... 26
2.3. Застарілі слова та неологізми в складі комп'ютерного сленгу ... 31
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Застаріла лексика зі стилістичного погляду"

Курсова робота "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Застаріла лексика зі стилістичного погляду", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІЦЕЇ - (від греч. Lykeion), тип ср. або висш. уч. закладу. Історично перший филос. школа поблизу Афін, заснована Арістотелем в 335 до н. е. і ок, що проіснувала. 8 сторіч. Отримала назв. від храму Аполлона Лікейського, поблизу к-рого знаходилася. У Др. Римі подібні уч. заклади носили таку ж назву (би-ка Цицерона в Туськулануме, гімназія на віллі Адріана). У епоху Возрожденія Л. називалися підвищені школи, що готували до навчання в ун-тах. Середні образоват. Л. були створені у Франції в 1802 указом Наполеона I за зразком єзуїтських колегій. У багатьох країнах Л. злилися з гімназіями, з к-рими їх. ВИКЛАД, пEPEсказ - вигляд самостоят. уч. роботи; відтворення змісту висловлювання, створення тексту на основі даного (початкового). матеріалу учнями. Терміни "І.", "переказ" вживаються як синоніми, однак "переказ" звичайно відноситься до усної форми відтворення тексту. Термін "перекладення" в шк. практиці не вживається. Осн. характеристики І. пов'язані з особливостями початкового тексту (його складністю, об'ємом), зі способами його сприйняття, задачами, к-рі ставляться перед відтворенням тексту, і т. д. Разлічают И. докладні і стислі (короткі). Сжатоє И. вимагає. Гра - вид непродуктивної діяльності, мотив якої полягає не в результатах, а в самому процесі". Як і ритуал, гра являє собою існування в некой віртуальній реальності, в якій знак і об'єкт покладаються тотожними. Священний ритуал і святкове змагання - ось дві постійно і форми, що всюди поновлюються, всередині яких культура зростає як гра в грі. Змагання, як і будь-яку іншу гру, потрібно вважати до деякої міри безцільним. Вихід гри або змагання важливий лише для тих, хто як гравець або глядач включається в ігрову сферу і приймає правила гри. З грою пов'язане поняття виграшу, відсутнє в одиночній грі і. РОХОВ Фрідріх Еберхард - (11.10.1734, Берлін, - 16.4.1805, Реккан, поблизу Бранденбурга), ньому. педагог, реформатор сіл. шкіл. Дістав освіту в рицарській академії в Бранден-бурге. Був на воен. службі (1749 - 57). Повернувшись інвалідом в свої обширні маєтки, прийшов до висновку про можливість поліпшення їх стану шляхом вдосконалення навчання селян. З цією метою розвернув підготовку вчителів для шкіл і сам викладав. Одним з перших став розглядати діяльність сіл. школи як специфич. пед. проблему. Перебудував програму навчання в нар. школах, ввів читання, лист, рахунок, природознавство, практич. навчання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Голіцин Сергій Павлович - Голіцин, Сергій Павлович - генерал-ад'ютант (1815 - 1888). Товариш Лермонтова по школі гвардійських подпрапорщиков, Голіцин почав службу в 1832 р., був ад'ютантом 2 гвардійської піхотної дивізії, якою командував спадкоємець, в 1848 р. вийшов у відставку, в 1854 - 58 роки прирахований до місії в Штутгарте. У 1857 р. надрукував брошуру для народу "Друкарська Правда", намагаючись ознайомити селян з передбачуваною реформою і втримати від революційних виступів. Надто невдала за формою і змістом, із замалчиваниями і спотвореннями історичної правди і сучасної дійсності, "Друкарська Правда" була така. КИЕВО-ПЕЧЕРСЬКІ ПРЕПОДОБНІ БАТЬКИ - в Дальніх печерах (Феодосиєвих) почивати. Чернець, приймаючи постриг, вмирає для миру, залишає піклування про свою плоть, не дозволяє їй володарювати над душею і підкоряє свою душу духу - Божественній силі, оживотворяющей людину. Буквальним символом цього убивання було життя перших вітчизняних подвижників, що поховали себе в Київських печерах: там вони підносилися духом до горнему, там встановлені їх нетлінні тіла в очікуванні загального Воскресіння. Як зерна, кинуті в землю, вони принесли рясні плоди, произрастив не тільки себе - нове агельський людство, що з'явилося перед Престолом. Лабеон, Марк Анцистій - римський письменник і правознавець, розум. ок. 10 р. н. е. Один з найбільш видатних римських юристів епохи Серпня, син Пакувія Лабеона, також правознавця. Республіканець по політичних переконаннях, послідовно займав державні посади аж до претора, після чого відкинув дароване йому Серпнем консульство. Дістав грунтовну освіту в різних областях науки, зокрема, в граматиці і філософії, а глибше усього вивчив право. - Л. був плодовитим письменником. Він залишив після себе ок. 400 творів. З цитат у інших юристів нам відомі наступні заголовки: Про священне право (De iure pontificio libri XV) в 15.
У вступі курсової "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ігнатій Смольнянін - Ігнатій Смольнянін - диякон, автор "Ходіння" в Константінополь і Палестіну, вмісного докладний опис шляху його в свиті московського митрополита Пімена по південній Русі до Азова в 1389 р. і потім від Синопа до Константінополя. У опис цареградских святинь кимсь вставлена дуже цінна розповідь про Коссовської битву з житія сербського деспота Стефана Лазаревича, про розбрат василевса Іоанна VII, з Мануїлом II Палеологом і про вінчання останнього на царство (1391). У 1393 - 1395 роках Ігнатій відвідав Ієрусалім. Перелік святинь в "Ходінні", що приписується йому переплітається з декількома.

Відділення Бразілії від Португалії - До цього часу стала незалежною і португальська колонія Бразілія. Тут, як і в іспанських колоніях, панування метрополії було важким тягарем для економічного і політичного розвитку країни. Ще в кінці XVIII в. в Бразілії була організована змова. У розділі його стояв Жозе так Сильва Шавьер, по прізвиську Тірадентіс. Змовники ставили своєю метою завоювання незалежності. Власті розкрили змову, схопили Тірадентіса і страчували його. У 1808 р. в Бразілію прибув португальський принц-регент Жуан, що біг з Португалії після поразки її у війні з наполеонівською Францією. У 1815 р. він оголосив Бразілію. ЛАГОДЖЕННЯ Олександр Петрович - (р. 12.01.1958) Міністр податків і зборів Російської Федерації в уряді В. В. Путіна з 19.08.1999 по 18.05.2000 м.; міністр труда і соціального розвитку Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 по 09.03.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Челябінське. Освіту отримав в Челябінськом політехнічному інституті ім. Ленінського комсомолу по спеціальності "инженерекономист" (з відмінністю, 1980), в аспірантурі Інституту економіки Уральського відділення АН СРСР (1985). Кандидат економічних наук, професор. У 1980-1982 рр. працював.
Список літератури курсової "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" - більше 20 джерел. П'ятаків Леонід Леонідович - (12 жовтня 1888, Марьінський цукровий завод, Черкаський повіт Київської губернії, - 20-е числа грудня 1917, місце смерті невідоме). З сім'ї інженера-технолога. Брат Г.Л. Пятакова. Закінчивши Київське реальне училище (1904), поступив в Київський політехнічний інститут. Після поразки Революції 1905 - 07 зблизився з братом - соціал-демократом, вивчав марксистську літературу, історію робочого руху. Закінчивши інститут (1908), служив в армії вольноопределяющимся, вів революційну пропаганду серед солдат. Повернувшись в Київ, супроводив (початок 1914) брата і його дружину Е.Б. Бош в Іркутськую. ЗАКОНОДАВЧА ГІЛКА ВЛАДИ - Законодавча гілка влади виконує функції законотворчества. У Великобританії законодавча влада представлена парламентом, в Сполучених Штатах Америки - конгресом. Виборні законодавчі органи втілюють собою представницьку владу, інститут, що забезпечує зв'язок між владою і людьми. Законотворчество (включаючи перегляд законів і їх скасування) - ключова функція законодавців. Специфічним аспектом роботи законодавців є прийняття бюджету і наділення повноваженнями на стягнення податків. Останнє зумовлене необхідністю реагувати на ініціативи виконавчої влади будь те в умовах президентської або.

ЄВГЕНІКА - (від греч. eugen?s - хорошого роду) - вчення про спадкове здоров'я людини і шляхах поліпшення його спадкових властивостей, про можливі методи активного впливу на еволюцію людства з метою подальшого вдосконалення його природи, про умови і закони успадкування обдарованості і таланту, про можливе обмеження передачі спадкових хвороб майбутнім поколінням. Термін "Євгеніка" уперше запропонований англійським біологом Ф. Гальтоном в книзі "Спадковість таланту, його закони і наслідки" (1869). Незважаючи на те, що  вчені ставили перед Євгенікою гуманні цілі, нею нерідко користувалися.
Посилання в тексті роботи "Застаріла лексика зі стилістичного погляду" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФІЗИЧНА КАРТИНА СВІТУ - під цим терміном розуміють уявлення про природу (іноді в більш вузькому значенні - про неорганічний мир), вихідне з нек-рих загальних фізичних принципів. У цьому значенні Ф. до. м. була антична атомістика, фізика Декарта, система Ньютона. У 17 - 18 вв. всі спроби побудови Ф. до. м. характеризувалися ідеєю сводимости складних явищ природи до простих механічних переміщень дискретних частин речовини. У 19 в. в природознавстві затвердилося уявлення про специфічні закономірності складні, що незводяться до більш простих форм руху. Це уявлення було висловлене в найбільш глибокому і загальному вигляді в. ЛЕОНТЬЕВ Костянтин Миколайович (1831 - 91) - русявий. письменник, літературний критик і соціолог. Один з представників неославянофилов. Слідуючи Н. Я. Данільовському, виділяє три стадії розвитку соціального організму: первинної простоти (коли елементи цілого тільки намічені), квітучої складності і єдності (коли вони гранично індивідуалізувалися і включаються в сувору ієрархію) і повторного змішувального спрощення (коли вони втрачають своєрідність і ціле розпадається). З цих позицій Л. оцінює і совр. йому про-у, вважаючи, що Захід з його формально-буржуазною рівністю, спрощенням соціальних зв'язків вступив в стадію. ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ - (психосоматози) - виникнення соматичних порушень внаслідок зміни психічного стану. Вважається, що чинники, зухвалі тривогу і напруження, при неадекватній реакції пацієнта сприяють виникненню психосоматозов. У цей час перелік психосоматичних розладів значно розширився і вони нарівні з неврозами і психопатіями становлять велику частину всієї "малої" (прикордонної, внебольничной) психіатрії. Вважається, що третина всіх хворих, одержуючих будь-яку лікарську допомогу, первинно страждають від емоційних розладів, а загальне число власне психосоматозов досягає 50 %.

МІКРОКЛІМАТ - стан атмосфери певної місцевості, обмеженої зони простору, виробничого або житлового приміщення робочого місця, зумовлене відповідними значеннями метеорологічних чинників: температури, вогкості, швидкості руху і тиску атмосферного повітря. Розрізнюють природний і штучний М. В останньому випадку чоловік має можливість активно впливати на навколишні умови. Тиск повітря грає роль тільки в особливих умовах людської діяльності (авіації, водолазну справу і т. п.). У інших випадках його зміна по відношенню до нормальної величини незначна. Тому цей чинник в інженерній психології і ергономіці, як. ФІЗІОЛОГІЯ ТРУДА - розділ фізіології, що вивчає закономірності протікання фізіологічних процесів і особливості їх регуляции при трудовій діяльності людини, тобто трудовий процес в його фізіологічних виявах. Ф. т. вирішує дві основних задачі: 1) визначення оптимальних характеристик робочого процесу, що дозволяють досягнути високої продуктивності і ефективності труда; 2) розробка заходів, що оберігають людину від несприятливого впливу виробничих чинників. Виходячи з цих задач, Ф. т. обгрунтовує режими труда і відпочинку в залежності від інтенсивності, екстенсивності, складності і -значущості трудової. Петрілович (PETRILOWITSCH) Ніколаус - (30.10.1924, Гейдешутц - 29.7.1970, Майнц) - німецький психіатр і невролог. Біографія. Після навчання медицині і психології в Тюбінгене, Фрейбурге, Франкфурте-на-Майне (доктор медицини і філософії), з 1957 р. займався викладацькою діяльністю в Майнце, з 1964 р. він - екстраординарний професор і, через короткий час, - ординарний професор і головний лікар Клініки нервових хвороб університету Майнца. Со-редактор журналу "International Pharmacopsychiatry" і серії "Modern Problems of Pharmacopsychiatry". Був застрелений своїм колишнім пацієнтом. Дослідження. Займався питаннями небіологічних. Ідентифікація коллективистская - [лати. identificare - ототожнювати] - виникаюча в спільній діяльності форма гуманних відносин, при якій переживання одного члена групи дані іншим як мотиви поведінки, организующие їх власну діяльність, направлену одночасно на здійснення групової мети і на усунення фрустрирующих впливів. Функціонування феномена І. до. в групі виражається у визнанні за іншим, як і за самим собою, рівних прав і обов'язків, в наданні сприяння і підтримки, а також у вимогливому відношенні до себе, одинаково як і до товаришів по групі. Психологічною основою І. до. є певна готовність суб'єкта, що складається в спільній.