На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження мовностилістичного аспекту засобів творення іміджу чоловіка в жіночих журналах ... 5
1.1. Феномен жіночого глянцевого часопису: особливості читацького сприйняття ... 5
1.2. Гендерні дослідження в мовознавстві ... 11
Розділ 2. Особливості мовностилістичних засобів творення іміджу чоловіка в жіночих журналах ... 15
2.1. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять ... 15
2.2. Гендерна дискримінація в сфері реклами ... 23
Висновки ... 33
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти"

Курсова робота "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" і призначений виключно для пошукових систем.

ПАМ'ЯТЬ - психофизиол. процес, що виконує функції закріплення, збереження і подальшого відтворення минулого досвіду (у вигляді образів, думок, дій, почуттів). Забезпечує накопичення вражень про навколишній світ, служить основою придбання знань, навиків і умінь і їх подальшого використання. Збереження досвіду створює можливість для навчання людини і розвитку його психіки (сприйняття, мислення, мови і т. д.). П служить необхідною умовою єдності психич. життя людини, його особистості. Фізіол. основа подразників. Відповідно до функцій П. розрізнюють її осн. процеси запам'ятовування, збереження, відтворення. ГЕССЕН Сергій Іосифович - [16(28) 8 1887, г Усть-Сисольск (нині Сиктивкар), - 27 1950, Лодзь, Польща], філософ, педагог По закінченні гімназії в Петербурге вчився в Гейдель-бергськом і Фрейбургськом ун-тах (1905 - 10) Неокантіанец, учень Г Ріккерта, під керівництвом к-рого написав дисертацію "Про індивідуальну причинність" Був ініціатором створення русявий. секції междунар. журн. "Логос" (совм. з Ф Степуном і інш. ) З 1914 приват-доцент Петрогр ун-та по курсу історії педагогіки, викладав логіку, психологію, педагогіку в гімназіях В 1917 - 21 проф, зав кафедрою філософії і логіки, потім декан ист. ОПИС - функціонально-смисловий тип мови, в якому розкриваються ознаки предмета (в широкому розумінні). О. в функціонально-смисловому і структурному відношенні протипоставити оповіданню. Для О. характерні перечислительная структура однорідних компонентів і перечислительная інтонація, пряма модальність, соотнесенность видовременних значень. Структурно-смисловими різновидами висловлювання, що спираються на О., є портрет, інтер'єр, пейзаж, О. тваринного, рослини, будь-якого неживого предмета і т. д. О. зустрічаються в текстах різних стилів. Наукове - це О., в якому розкриваються. СИГНЕУС Уно - (12.10.1810, Леппекоськи, - 2.1.1888, Гельсингфорс), фин. педагог, діяч нар. освіти. Закінчив ун-т в Або (Турку); з 1836 магістр філософії. У 1837 став пастором лютеранської церкви. У 1839 - 45 був місіонером на про. Ситка в Російській Америці. Після повернення в Росію священик в церкві Св. Марія в С.-Петербурге; керував приходською школою. Зацікавившись проблемами нач. навчання, звернувся до соч. І. Г. Песта-лоцци, Ф. Фребеля, А. Дістервега. У окт. 1857 направив Фінл. сенату критич. відгук на підготовлені церк. капитулами плани створення в Фінляндії нар. шкіл, що передбачали контроль над.
Кожна вагома структурна частина курсової "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Замисловський Егор Єгорович - Замисловський (Єгор Єгорович) - історик, народився в 1841 р. Закінчив курс на історико-філологічному факультеті Санкт-Петербургского університету. У 1869 р. він поступив викладачем російської історії в історико-філологічний інститут, а в 1871 р., захистивши магістерську дисертацію "Царювання Федора Олексійовича", призначений був доцентом університету по кафедрі російської історії і екстраординарним професором історико-філологічного інституту. У 1884 р. Замисловский захистив свою докторську дисертацію "Герберштейн і його историко-географічні вісті про Росію" і невдовзі після цього затверджений. ЦИОЛКОВСКИЙ Костянтин Едуардович - (5/17.09.1857 - 19.09.1935), російський вчений і винахідник в області аеродинаміки, ракетодинамики, теорії воздухоплавания, основоположник сучасної космонавтики. Народився в сім'ї лісничого. Перенеся в 14-літньому віці скарлатину, Циолковський практично втратив слух і вчився самостійно. У 1879 здав екстерном екзамени на звання вчителя. У 1880 Циолковський призначений вчителем арифметики і геометрії в Боровськоє уїздне училище (Калужская губ.). У цей час вийшли перші труди Циолковського - "Теорія газів" і "Механіка тваринного організму" (1880-81). Він був прийнятий в Російське. Вронченко Федір Павлович - Вронченко, Федір Павлович - російський державний діяч (1779 - 1852). Закінчив курс в Московському університеті. Початків службу в канцелярії Н.Н. Новосильцева. З відкриттям в 1805 р. військових дій проти французів був призначений в свиту государя, де, головним чином, займався редакцією військових реляций. Пізніше служив в Міністерстві внутрішніх справ і в Міністерстві фінансів; в останньому управляв особливою канцелярією по кредитній частині, поки не був призначений товаришем міністра. Нічим, крім звичайної исполнительности, він не відрізнявся; проте йому в 1844 р. було доручене управління.
У вступі курсової "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Савінков, Борис - початків свою діяльність, як соціал-демократ, і перейшов до народникам-есерам лише в 900-х м. м. У есеровской партії Савінков брав участь як один з керівників "бойової організації". Майбутній союзник контрреволюційного генералитета і дворянства неодноразово організовував в той час терористичні акти проти представників останніх. У роки контрреволюції Савінков видав гучний роман "Кінь блідий", який відобразив втечу деморалізованої інтелігенції з рядів революції. Незважаючи на офіційні запевнення про приналежність до партії, Савінков на ділі припиняє свою партійну діяльність. У 1917 році.

Повстання силезских ткачів - Першим самостійним виступом робочого класу в Німеччині було повстання силезских ткачів в червні 1844 р. Робочі Силезії, зайняті головним чином в полотняному виробництві, тягнули полуголодное існування і зазнавали двійчастої експлуатації - з боку мануфактуристов, на яких вони працювали, і з боку поміщиків, що стягували з них особливий податок за право займатися промисловим трудом. Поява машин дозволила підприємцям низвести положення робітників до злидарського рівня: працюючи всією сім'єю з ранку до вечора, ткач або прядильник не міг забезпечити собі і своїм близьким навіть достатнього прожитку. Надзвичайний з'їзд РСДРП (об'єднаної) - 30 листопада  - 7 грудня 1917, Петроград. Зізваний її ЦК. 137 делегатів представляли 143037 членів партії, через антирадянський виступ А. М. Каледіна не змогли приїхати 30 - 40 делегатів з Кавказу. З'їзд відкрив товариш голови ЦК К. М. Ермолаєв: "Об'єднувальний з'їзд в авгусе не вирішив задачі створення нормально-функціонуючої життєздатної партії... Партія в нинішньому вигляді не в змозі вирішити висунених подіями останніх місяців колосальних задач. Тому і було вирішено раніше всеросійській конференції партії, що замість передбачається зізвати екстрений всеросійський з'їзд".
Список літератури курсової "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" - більше 20 джерел. ПРИМАКОВ Євген Максимович - радянський, російський політичний і державний діяч, президент Торговельно-промислової палати Росії, доктор економічних наук, академік РАН, в 1992-98 рр. - Голова Уряду РФ. Один з найвпливовіших політиків Росії останніх 15 років. Народився в 29 жовтня 1929 р. у Києві, але дитинство і юність пройшли в Тбілісі. У 1953 р. закінчив Московський інститут сходознавства (спеціальність "арабистика"), в 1956 р. - аспірантуру економічного факультету МГУ. У 1956-62 рр. працював в Держтелерадіо СРСР кореспондентом, потім відповідальним редактором, заст. гл. редактора, гл. редактором Головного. СООБЩЕСТВЕННОЕ ПРАВЛІННЯ - Концепцією сообщественного правління (часто ще визначуваного як "розділення влади") робиться спроба виробити стійку систему правління в умовах плюралістичного (многосоставного) суспільства, для якого характерно наявність фундаментальних чинників роз'єднання (релігійного, расового, язикового, ідеологічного або культурного характеру) і в якому інші аспекти суспільного життя (такі, як партії, групи інтересів, освітня система) мають загальну основу. Групи, на які суспільство розділене, суперничають за право контролювати одну територію. Модель управління розділеними суспільствами була.

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ - держава, що залишилася після краху Російської Імперії і розпаду СРСР на території східної Європи і північної Азії, що розташувалося в межах однієї з колишніх республік СРСР - РСФСР. Люди, що Прийшли до влади після розпаду СРСР оголосили Росію "багатонаціональною і многоконфессиональним державою Російська Федерація", прописавши це в головному законі держави - конституції. Відтоді Росія і є такою - в ній немає місця Російському народу, зате межі відкриті для всіх, т. до. зі слів кукловод розвиток російської економіки вимагає залучення іноземної робочої сили (див. трудові мігранти). При цьому.
Посилання в тексті роботи "Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕТНОЦЕНТРИЗМ - (від греч. група, плем'я, народ і лати. centrum - осереддя, центр), властивість етнич. самосвідомість сприймати і оцінювати життєві явища крізь призму традицій і цінностей собств. етнич. групи, виступаючої як деякий загальний еталон або оптимум. Термін "Е." введений в 1906 Самнером, к-рий вважав, що існує різка відмінність між відносинами людей всередині етнич. групи і межгрупповими відносинами. Якщо всередині групи панують товариство і солідарність, то у відносинах між групами переважають підозрілість і ворожнеча. Е. відображає і одночасно створює єдність етнич. групи, почуття. РЕЛЯТИВІЗМ - Помилка, виражена в положенні: "Все відносне (релятивно)". Суть релятивізму складається в поширенні теорії відносності на весь світ. Згідно з теорією відносності, положення "А рухається" означає "А рухається відносно З". Наприклад, пропозиція "пляшка, що стоїть на столі у вагоні-ресторані, рухається" означає, що пляшка рухається відносно людини, що стоїть на станції, але не відносно пасажира, що сидить у вагоні-ресторані. Релятивізм узагальнює це положення і заявляє, що будь-яка пропозиція типу "А є В" означає "А є В з точки зору. Марення види - розмежування маревних ідей за їх змістом. Конкретний зміст маревної ідеї характерирует преморбидное стан особистості пацієнта і/або її зміни на момент появи марення (її інтереси, цінності, світогляд, етичні якості і т.п.). Взагалі говорячи, зміст марення переважно утворять основні, звичайне дефицитарні потреби людини, його цінності і страхи: матеріальне благополуччя, безпека, здоров'я, смерть, честолюбство і т.п., одинаково як і анормальні, психопатические спонуки і домагання. Що стосується вищих потреб (по А.Маслоу), то немає підстав затверджувати, що і вони часто виявляються в зоні.

Психофізічеська проблема - в широкому значенні - питання про місце психічного в природі; у вузькому - проблема співвідношення психічних і фізіологічних (нервових) процесів. У другому випадку П. п. правильніше називати психофізіологічною. Особливу гостроту П. п. придбала в XVII в., коли склалася механистическая картина світу, виходячи з якої Р. Декарт зробив спробу пояснити поведінку живих істот за зразком механічної взаємодії. Нез'ясовні, виходячи з цього трактування природи, акти свідомості були віднесені до безтілесної непросторової субстанції. Питання про відношення цієї субстанції до роботи "машини тіла" привело. Методика вимушеного вибору - (forced-choice testing) Тестування із застосуванням М. в. в. вимагає порівняльних, в протилежність абсолютним, оцінок пунктів. М. в. в. звичайно застосовується в самооценочних інструментах, таких як інвентарі інтересів або оцінні (рейтингові) шкали. Чол., що відповідає на пункти таких опросников, пред'являються пари, трійки або, максимум, 5-6 типових рис, дій або інших характеристик, пов'язані з якістю, що вимірюється і зрівняні по своїй бажаності/небажаності. Респондент повинен проранжировать їх, указавши найбільш і що найменше віддається перевагу (або найбільш і найменше характерну), і. МИЛЕРЯН - Євген Олександрович (1913-1983) - вірменський психолог, д-р психологічних наук (1969), професор (1971). Закінчив фізико-математичний факт Сумського педагогічного ин-та (1936). Завідував відділом психології професійного навчання і труда НДІ психології УССР (з 1956), сектором психології труда і профтехобразования проблемної лабораторії Вірменського педагогічного ин-та (з 1976-1982). З 1982 р. працював на кафедрі психології Вірменського педагогічного ин-та ним X. Абовяна. Вивчав проблеми професіонально-технічного утворення, психології труда, інженерної психології. Розробив. ФАНТАЗІЯ - 1. Синонім уяви. 2. Продукт уяви. Фантазія змінює вигляд дійсності, відображеної в свідомості; для неї характерна транспозиция (перестановка) елементів реальності. Фантазія дозволяє знайти нову точку зору на вже відомі факти і тому володіє величезною художньою і науково-пізнавальною цінністю. Творча активність, породжуюча фантазія, в значній мірі спонтанна, пов'язана з особистою обдарованістю і індивідуальним досвідом людини, що складається в процесі діяльності. У сфері патопсихологии фантазія хворих служить предметом дослідження діагностичного. З позицій психології аналітичної.