На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Зародження і розвиток класифікації наук

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження розвитку класифікації наук ... 6
1.1. Сутність класифікації наук ... 6
1.2. Взаємозв'язок систематичної класифікації та класифікації наук ... 10
Розділ 2. Характеристика особливостей основних етапів розвитку класифікації наук ... 13
2.1. Розвиток класифікацій з давнини до середини XIX ст ... .13
2.2. Розвиток класифікаційних систем у XIX - XX ст ... .17
Розділ 3. Використання класифікаційних систем в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку ... 32
Висновки ... 40
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Зародження і розвиток класифікації наук" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Зародження і розвиток класифікації наук"

Курсова робота "Зародження і розвиток класифікації наук" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Зародження і розвиток класифікації наук", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Зародження і розвиток класифікації наук" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" і призначений виключно для пошукових систем.

АРГЕНТИНА - (Argentina), Аргентінська Республіка, гос-у в Юж. Америці. Пл. 2,8 млн. км2. Нас. 32 млн. чол. (1988). Офіц. мова - іспанська. Столиця - Буенос-Айрес. Перші початкові, т. н. божі, школи на території А. з'явилися при монастирях на початку іспанської колонізації в середині 16 в. Велику роль в організації перших шкіл зіграв орден єзуїтів. У 17 в. єзуїтами були відкриті "школи для індіанців" з метою звертання місцевих жителів в католич. віру. Поступово були створені і світські, т. н. королівські, школи, де крім іспанської мови і закону божого викладалися арифметика, історія і інш. Початок. НАТОРП Пауль - (24.1.1854, Дюссельдорф, - 17.8.1924, Марбург), ньому. філософ, теоретик соціального виховання. Після завершення (1876) університетської освіти (Берлін, Бонн, Страсбург) був домашнім вчителем, викладачем гімназії в Страсбурге. Д-р філософії з 1881. З 1885 проф. Мар-бургского ун-та. Послідовник т. н. критичного ідеалізму, Н. разом з Г. Когеном став фундатором марбург-ской школи неокантианства. У филос. трудах сформулював ідею про обьективирующей силу пізнання, що виводить свій предмет з сфери суб'єктивності. Згідно Н., філософія, виражаючи вищу форму обьективации - закон т. н. духовної єдності. ВИШНЕГРАДСКИЙ Іван Олексійович - [20.12.1831 (1.1.1832), Вишний Волочек, - 25.3(6.4). 1895, Петербург], вчений і гос. діяч, творець русявий. конструкторської школи, основоположник теорії автома-тич. регулювання, один з теоретиків - і організаторів проф.. освіти в Росії. Поч. ч. Петерб. АН (1888). Закінчив физ. ф-т Гл. пед. ин-та (1851), викладав математику в ср. уч. закладах, фізику і прикладну механіку в Михайлівському артилерійському уч-ще. Створив ряд керівництва по елементарній механіці, ввів викладання курсу теоретич. основ машинобудування, для студентів - курсове і дипломне проектування. Автор великих трудів по. Антон Семенович Макаренко - (1888 - 1939) самий відомий з радянських педагогів, творець теорії колективу. Народився в м. Белополье на Україні в сім'ї маляра залізничних майстерень. Після дворічних вчительських курсів в 17 років Макаренко початків вчительську діяльність. У 1917 із золотою медаллю закінчив Полтавський педінститут. Потім деякий час керував залізничною школою. З 1920 по 1928 завідує колонією для морально-дефективних дітей (колонія ім. Гіркого). Саме тут складаються основні принципи і положення педагогічної системи Макаренко. Педагоги сьогодні часто сперечаються: у Макаренко особистість для колективу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Татіщев Сергій Спиридонович - Татіщев (Сергій Спиридонович) - відомий публіцист; народився в 1846 році, вчився в Александровськом ліцеї і парижской Сорбонне; по видержании спеціального дипломатичного екзамена, в 1864 році, поступив в азіатський департамент міністерства іноземних справ. З 1865 по 1877 рік займав посади секретаря консульства в Рагузе, місії в Афінах і посольства в Віні; під час війни 1877 - 78 років поступив мисливцем (нижнім чином) в діючу дунайскую армію, в маріупольський гусарський полк; під Пльовной перебував ординарцем при генералові Тотлебене; за призначенням останнього головнокомандуючим залишався при ньому в. Верещинський Іосиф - Верещинський (Іосиф) - київський єпископ і польський письменник XVI віку, за походженням малоросс, народився в Збараже в першій половині XVI віку і спочатку, за свідченням Папроцкого, належав до православної церкви і навіть був официалом православного холмского єпископа, але потім перейшов в католицизм і в 1577 р. був вже холмским каноником, пізніше за сецеховским абатом і нарешті київським єпископом; помер в 1599 р. Як і багато які клирики того часу, він абсолютно забув про основні задачі священика і, постійно думаючи про боротьбу з мусульманством, брав в ній участь не тільки словом, але і. Рейхель Иоган-Готфрид - Рейхель (Иоган-Готфрид, помер в 1778 р.) - історик. Приїхавши в Росію в 1757 році, Р. спочатку читав в Московському університеті німецьку мову і літературу, потім загальну історію, до якої приєднував і статистику сучасних європейських держав. Написав "Коротке керівництво до пізнання натурального, церковного, політичного, економічного і учбового стану, деяких найзнатніших європейських держав" (Москва, 1775 рік; перекладена з латинської мови иеромонахом Аполлосом) і "Коротку історію про японську державу" (1773; перепеч. в 1778 році під заголовком: "Історія про японську.
У вступі курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Серебрянський Андрій Порфирійович - Серебрянський (Андрій Порфирійович, 1808 - 1838) - обдарований поет, друг і керівник А.В. Кольцова. Народився в сім'ї бідного сільського священика Воронежської губернії, вчився в місцевій семінарії, потім вивчав медицину в Москві і Петербурге, але захворів сухотами і невдовзі помер. Ще на шкільній лаві він відрізнявся задарма говорити, у віршах, блискучі експромти, які завчалися слухачами напам'ять; це давало йому великий вплив на товаришів, і він постійно стояв у розділі заснованого ним літературного гуртка. Біля 1827 року Серебрянський познайомився з Кольцовим, ввів його в свій.

Льодове побоїще - битва російського війська з рицарями німецького Лівонського ордена на льоду Чудського озера. У XIII в. найбільшу небезпеку для северо - західних рубежів Русі стали представляти німецькі духовно - рицарські ордени. Вони спрямувалися в Прибалтику внаслідок оголошеного Ватіканом хрестового походу проти "останніх язичників в Європі", якими були деякі народи Прибалтики і російські племена на северо - заході. У 1237 р. Ливонский орден почав наступ на російські землі. Ними були захоплені Пськов, Ізборськ, Копорье. Створилася загроза Новгороду. У розділі новгородцев встав знову Олександр Невський, що. ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ - (політична коректність, від англ. political correctness) - культурноповеденческая і язикова тенденція, націлена на заміну термінів, що устоялися, що можуть зачепити почуття і достоїнство того або інакшого індивідуума емоційно нейтральними і/або позитивними евфемизмами. Термін уперше запропонований в 1983 р. відомою феміністкою Карен де Кроу, президентом Американської Національної організації в захист прав жінок. Політична коректність як система поглядів стала розповсюджуватися у вузах США, студентських городах-кампусах, а потім і у всіх інших сферах американського суспільства. З.
Список літератури курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" - більше 20 джерел. Засуліч Віра Іванівна - (29 липня 1849, Міхайловка Смоленської губернії, - 8 травня 1919, Петроград). Народилася в сім'ї дрібномаєтного дворянина. У 1867 здала екзамен на звання домашньої учительки. У кінці 1868 познайомилася з С.Г. Нечаєвим, який намагався залучити її в революційну організацію, що створюється ним, вона відмовилася, вважаючи його плани фантастичними, але надала свою адресу для отримання і передачі листів. За лист, отриманий з-за кордону для передачі іншій особі, арештована в 1869, знаходилася в ув'язненні, потім засланець. У 1875 увійшла до київської народническую групи "бунтарів" (бакунистов). У 1877. ДЕРЖАВА - Держава представлена великою кількістю постійно діючих офіційних інститутів (таких, як бюрократія, поліція, суди, армія, парламент і місцеве самоврядування), відповідальних за організацію суспільного життя в межах певної географічної території, що звичайно іменується "країною" або "нацією", де держава користується суверенітетом. Рішення, що приймаються від імені держави, обов'язкові для виконання всіма членами суспільства, і їх виконання може забезпечуватися законними діями влади, перешкоджаючими порушенню закону або караючими за злочини. Існує широкий спектр думок відносно.

ІМІДЖ ПОЛІТИЧНИЙ - (англ. image образ) - образ політичного лідера-діяча партії, який складається в громадській думці. І.п. може виникати стихійно, без зусиль з боку особистості (групи), або за допомогою особливих коштів, що знаходяться в розпорядженні фахівців з створення іміджу (имиджмейкеров). І.п. існує в громадській думці на різних рівнях: раціональному (при впливі програми, виступу, аргументації його носія), емоційному (наскільки лідер (група) може сприяти мобілізації психічних мотивацій суспільства), почуттєвому (зовнішній вигляд, риси поведінки, манери носія І.п.). Як правило, І.п. загалом і в цілому.
Посилання в тексті роботи "Зародження і розвиток класифікації наук" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАТУРФІЛОСОФІЯ - філософське вчення про природу, про її найбільш загальні властивості, відносини і закономірності. Зіграла свою велику позитивну роль протягом тривалого етапу формування наукового пізнання природи (природознавства), граючи роль теоретичного рівня знання в природних науках. Вже перші системи натурфилософии (концепції милетских філософів, Демокріта і Левкиппа, Арістотеля і інш.) виявилися надзвичайно евристичними для розвитку природознавства. Однак після того як природні науки сформували в Новий час власну методологію і теоретичний апарат, натурфілософія була витіснена на периферію науки, на рівень. ЛОГІЧНА ПРАВИЛЬНІСТЬ - відповідність законам і правилам формальної логіки. Звичайно проводять відмінність між істинністю і правильністю людського мислення. Поняття істини характеризує мислення в його відношенні до дійсності: думка, пропозиція істинні, якщо вони відповідають дійсності. Поняття правильності характеризує мислення в його відношенні до законів і правил логіки: міркування правильне, якщо в ньому додержані всі необхідні правила логіки. Відмінність між істинністю і правильністю виразно виявляється в тих випадках, коли формально правильне міркування приводить до помилкового висновку. Напр.. Смислова педагогіка - напрям в теорії і практиці навчання, розділ сучасної психології освіти. Спочатку виникла як варіант гуманизации навчання, заснований на ідеях гуманистической психології, С. п. ставила метою зробити навчання особово значущим, безоценочним з боку повчальних, направленим не тільки на засвоєння знань, але і на отримання значень як елементів особистого досвіду. Емпірічность С. п. зумовлена тим, що теоретична модель особистості, що використовується в ній побудована внаслідок перенесення в психологію принципів і результатів особово центрованої терапії. Це багато в чому.

КООРДИНАЦІЯ РУХІВ - (від лати. зі - з, разом, - розташування в порядку...) - узгодження у часі і просторі роботи окремих мишечних груп, направленому на досягнення певного рухового ефекту. Периферичний руховий апарат людини являє собою складні кінематичні ланцюги з різноманітною і багатою рухливістю. Процесс К. д. направлений на подолання надлишкових мір свободи рухомого органу. Необходімость К. д. м'язів диктується і важливими динамічними чинниками. Кожна ланка кінематичного ланцюга володіє вагою і інертною масою, що викликає комплекс реактивних сил, що передаються на всі інші її ланки. Зусилля, що Розвивається. Редукционізм - Або методологічна установка, що неусвідомлюється, що Усвідомлюється, направлена на зведення явищ одного порядку до явищ якісно інакшого порядку (наприклад, психічних - до фізіологічних, біохімічних). Редукционизм ігнорує або заперечує наявність психологічних закономірностей і механізмів, лишая психологію статусу самостійної науки. Типовим прикладом редукционизма є біохімічні і фізіологічні пояснення шизофренії, а також социобиологические пояснення агресії і сексуальної поведінки. Вивчення складної суспільної поведінки в лабораторній обстановці можна назвати експериментальним редукционизмом. ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА - концепція психічного розвитку людини, розроблена в 20 - 30-і рр. радянським психологом Л. С. Виготським за участю його учнів А. Н. Леонтьева і А. Р. Лурії. При її формуванні був критично осмислений досвід гештальт-психології, французької психологічної школи, передусім Ж. Піаже, а також структурно-семиотического напряму в лінгвістиці і літературознавстві і пр. Теорія орієнтувалася на марксистську філософію. Згідно з цією теорією, головна закономірність онтогенеза психіки складається в интериоризации дитиною структури його зовнішньої, соціально-символічної - спільної з дорослим і. ПЕЛЛЕГРИНИ-ШТИДИ СИНДРОМ - (хвороба Пеллегріні - Штіди, описана хірургами - італійським А. Pellegrini, 1877-1958, пізнє - німецьким А. Stieda, 1869-1945; синонім - обизвествляющий периартрит області колінного суглоба) - посттравматическая оссификация параартикулярних тканин в області медиального надмищелка стегнової кістки, що розвивається після прямого удару в цю область або насильного відведення гомілки або різкого некоординованого скорочення м'язів стегна, що приводять, що супроводиться крововиливом в сухожилля великого м'яза, що приводить або большеберцовую коллатеральную зв'язку. У основі захворювання -.