Зародження і розвиток класифікації наук

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження розвитку класифікації наук.....6
1.1. Сутність класифікації наук.....6
1.2. Взаємозв'язок систематичної класифікації та класифікації наук.....10
Розділ 2. Характеристика особливостей основних етапів розвитку класифікації наук.....13
2.1. Розвиток класифікацій з давнини до середини XIX ст......13
2.2. Розвиток класифікаційних систем у XIX - XX ст......17
Розділ 3. Використання класифікаційних систем в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку.....32
Висновки.....40
Література.....43

Для придбання курсової роботи "Зародження і розвиток класифікації наук" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Зародження і розвиток класифікації наук"

Курсова робота "Зародження і розвиток класифікації наук" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Зародження і розвиток класифікації наук", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Зародження і розвиток класифікації наук" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" і призначений виключно для пошукових систем.

АРГЕНТИНА - (Argentina), Аргентінська Республіка, гос-у в Юж. Америці. Пл. 2,8 млн. км2. Нас. 32 млн. чол. (1988). Офіц. мова - іспанська. Столиця - Буенос-Айрес. Перші початкові, т. н. божі, школи на території А. з'явилися при монастирях на початку іспанської колонізації в середині 16 в. Велику роль в організації перших шкіл зіграв орден єзуїтів. У 17 в. єзуїтами були відкриті "школи для індіанців" з метою звертання місцевих жителів в католич. віру. Поступово були створені і світські, т. н. королівські, школи, де крім іспанської мови і закону божого викладалися арифметика, історія і інш. Початок. НАТОРП Пауль - (24.1.1854, Дюссельдорф, - 17.8.1924, Марбург), ньому. філософ, теоретик соціального виховання. Після завершення (1876) університетської освіти (Берлін, Бонн, Страсбург) був домашнім вчителем, викладачем гімназії в Страсбурге. Д-р філософії з 1881. З 1885 проф. Мар-бургского ун-та. Послідовник т. н. критичного ідеалізму, Н. разом з Г. Когеном став фундатором марбург-ской школи неокантианства. У филос. трудах сформулював ідею про обьективирующей силу пізнання, що виводить свій предмет з сфери суб'єктивності. Згідно Н., філософія, виражаючи вищу форму обьективации - закон т. н. духовної єдності. ВИШНЕГРАДСКИЙ Іван Олексійович - [20.12.1831 (1.1.1832), Вишний Волочек, - 25.3(6.4). 1895, Петербург], вчений і гос. діяч, творець русявий. конструкторської школи, основоположник теорії автома-тич. регулювання, один з теоретиків - і організаторів проф.. освіти в Росії. Поч. ч. Петерб. АН (1888). Закінчив физ. ф-т Гл. пед. ин-та (1851), викладав математику в ср. уч. закладах, фізику і прикладну механіку в Михайлівському артилерійському уч-ще. Створив ряд керівництва по елементарній механіці, ввів викладання курсу теоретич. основ машинобудування, для студентів - курсове і дипломне проектування. Автор великих трудів по. Антон Семенович Макаренко - (1888 - 1939) самий відомий з радянських педагогів, творець теорії колективу. Народився в м. Белополье на Україні в сім'ї маляра залізничних майстерень. Після дворічних вчительських курсів в 17 років Макаренко початків вчительську діяльність. У 1917 із золотою медаллю закінчив Полтавський педінститут. Потім деякий час керував залізничною школою. З 1920 по 1928 завідує колонією для морально-дефективних дітей (колонія ім. Гіркого). Саме тут складаються основні принципи і положення педагогічної системи Макаренко. Педагоги сьогодні часто сперечаються: у Макаренко особистість для колективу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Татіщев Сергій Спиридонович - Татіщев (Сергій Спиридонович) - відомий публіцист; народився в 1846 році, вчився в Александровськом ліцеї і парижской Сорбонне; по видержании спеціального дипломатичного екзамена, в 1864 році, поступив в азіатський департамент міністерства іноземних справ. З 1865 по 1877 рік займав посади секретаря консульства в Рагузе, місії в Афінах і посольства в Віні; під час війни 1877 - 78 років поступив мисливцем (нижнім чином) в діючу дунайскую армію, в маріупольський гусарський полк; під Пльовной перебував ординарцем при генералові Тотлебене; за призначенням останнього головнокомандуючим залишався при ньому в. Верещинський Іосиф - Верещинський (Іосиф) - київський єпископ і польський письменник XVI віку, за походженням малоросс, народився в Збараже в першій половині XVI віку і спочатку, за свідченням Папроцкого, належав до православної церкви і навіть був официалом православного холмского єпископа, але потім перейшов в католицизм і в 1577 р. був вже холмским каноником, пізніше за сецеховским абатом і нарешті київським єпископом; помер в 1599 р. Як і багато які клирики того часу, він абсолютно забув про основні задачі священика і, постійно думаючи про боротьбу з мусульманством, брав в ній участь не тільки словом, але і. Рейхель Иоган-Готфрид - Рейхель (Иоган-Готфрид, помер в 1778 р.) - історик. Приїхавши в Росію в 1757 році, Р. спочатку читав в Московському університеті німецьку мову і літературу, потім загальну історію, до якої приєднував і статистику сучасних європейських держав. Написав "Коротке керівництво до пізнання натурального, церковного, політичного, економічного і учбового стану, деяких найзнатніших європейських держав" (Москва, 1775 рік; перекладена з латинської мови иеромонахом Аполлосом) і "Коротку історію про японську державу" (1773; перепеч. в 1778 році під заголовком: "Історія про японську.
У вступі курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Серебрянський Андрій Порфирійович - Серебрянський (Андрій Порфирійович, 1808 - 1838) - обдарований поет, друг і керівник А.В. Кольцова. Народився в сім'ї бідного сільського священика Воронежської губернії, вчився в місцевій семінарії, потім вивчав медицину в Москві і Петербурге, але захворів сухотами і невдовзі помер. Ще на шкільній лаві він відрізнявся задарма говорити, у віршах, блискучі експромти, які завчалися слухачами напам'ять; це давало йому великий вплив на товаришів, і він постійно стояв у розділі заснованого ним літературного гуртка. Біля 1827 року Серебрянський познайомився з Кольцовим, ввів його в свій.

Льодове побоїще - битва російського війська з рицарями німецького Лівонського ордена на льоду Чудського озера. У XIII в. найбільшу небезпеку для северо - західних рубежів Русі стали представляти німецькі духовно - рицарські ордени. Вони спрямувалися в Прибалтику внаслідок оголошеного Ватіканом хрестового походу проти "останніх язичників в Європі", якими були деякі народи Прибалтики і російські племена на северо - заході. У 1237 р. Ливонский орден почав наступ на російські землі. Ними були захоплені Пськов, Ізборськ, Копорье. Створилася загроза Новгороду. У розділі новгородцев встав знову Олександр Невський, що. ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ - (політична коректність, від англ. political correctness) - культурноповеденческая і язикова тенденція, націлена на заміну термінів, що устоялися, що можуть зачепити почуття і достоїнство того або інакшого індивідуума емоційно нейтральними і/або позитивними евфемизмами. Термін уперше запропонований в 1983 р. відомою феміністкою Карен де Кроу, президентом Американської Національної організації в захист прав жінок. Політична коректність як система поглядів стала розповсюджуватися у вузах США, студентських городах-кампусах, а потім і у всіх інших сферах американського суспільства. З.
Список літератури курсової "Зародження і розвиток класифікації наук" - більше 20 джерел. Засуліч Віра Іванівна - (29 липня 1849, Міхайловка Смоленської губернії, - 8 травня 1919, Петроград). Народилася в сім'ї дрібномаєтного дворянина. У 1867 здала екзамен на звання домашньої учительки. У кінці 1868 познайомилася з С.Г. Нечаєвим, який намагався залучити її в революційну організацію, що створюється ним, вона відмовилася, вважаючи його плани фантастичними, але надала свою адресу для отримання і передачі листів. За лист, отриманий з-за кордону для передачі іншій особі, арештована в 1869, знаходилася в ув'язненні, потім засланець. У 1875 увійшла до київської народническую групи "бунтарів" (бакунистов). У 1877. ДЕРЖАВА - Держава представлена великою кількістю постійно діючих офіційних інститутів (таких, як бюрократія, поліція, суди, армія, парламент і місцеве самоврядування), відповідальних за організацію суспільного життя в межах певної географічної території, що звичайно іменується "країною" або "нацією", де держава користується суверенітетом. Рішення, що приймаються від імені держави, обов'язкові для виконання всіма членами суспільства, і їх виконання може забезпечуватися законними діями влади, перешкоджаючими порушенню закону або караючими за злочини. Існує широкий спектр думок відносно.

ІМІДЖ ПОЛІТИЧНИЙ - (англ. image образ) - образ політичного лідера-діяча партії, який складається в громадській думці. І.п. може виникати стихійно, без зусиль з боку особистості (групи), або за допомогою особливих коштів, що знаходяться в розпорядженні фахівців з створення іміджу (имиджмейкеров). І.п. існує в громадській думці на різних рівнях: раціональному (при впливі програми, виступу, аргументації його носія), емоційному (наскільки лідер (група) може сприяти мобілізації психічних мотивацій суспільства), почуттєвому (зовнішній вигляд, риси поведінки, манери носія І.п.). Як правило, І.п. загалом і в цілому.
Посилання в тексті роботи "Зародження і розвиток класифікації наук" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАТУРФІЛОСОФІЯ - філософське вчення про природу, про її найбільш загальні властивості, відносини і закономірності. Зіграла свою велику позитивну роль протягом тривалого етапу формування наукового пізнання природи (природознавства), граючи роль теоретичного рівня знання в природних науках. Вже перші системи натурфилософии (концепції милетских філософів, Демокріта і Левкиппа, Арістотеля і інш.) виявилися надзвичайно евристичними для розвитку природознавства. Однак після того як природні науки сформували в Новий час власну методологію і теоретичний апарат, натурфілософія була витіснена на периферію науки, на рівень. ЛОГІЧНА ПРАВИЛЬНІСТЬ - відповідність законам і правилам формальної логіки. Звичайно проводять відмінність між істинністю і правильністю людського мислення. Поняття істини характеризує мислення в його відношенні до дійсності: думка, пропозиція істинні, якщо вони відповідають дійсності. Поняття правильності характеризує мислення в його відношенні до законів і правил логіки: міркування правильне, якщо в ньому додержані всі необхідні правила логіки. Відмінність між істинністю і правильністю виразно виявляється в тих випадках, коли формально правильне міркування приводить до помилкового висновку. Напр.. Смислова педагогіка - напрям в теорії і практиці навчання, розділ сучасної психології освіти. Спочатку виникла як варіант гуманизации навчання, заснований на ідеях гуманистической психології, С. п. ставила метою зробити навчання особово значущим, безоценочним з боку повчальних, направленим не тільки на засвоєння знань, але і на отримання значень як елементів особистого досвіду. Емпірічность С. п. зумовлена тим, що теоретична модель особистості, що використовується в ній побудована внаслідок перенесення в психологію принципів і результатів особово центрованої терапії. Це багато в чому.

КООРДИНАЦІЯ РУХІВ - (від лати. зі - з, разом, - розташування в порядку...) - узгодження у часі і просторі роботи окремих мишечних груп, направленому на досягнення певного рухового ефекту. Периферичний руховий апарат людини являє собою складні кінематичні ланцюги з різноманітною і багатою рухливістю. Процесс К. д. направлений на подолання надлишкових мір свободи рухомого органу. Необходімость К. д. м'язів диктується і важливими динамічними чинниками. Кожна ланка кінематичного ланцюга володіє вагою і інертною масою, що викликає комплекс реактивних сил, що передаються на всі інші її ланки. Зусилля, що Розвивається. Редукционізм - Або методологічна установка, що неусвідомлюється, що Усвідомлюється, направлена на зведення явищ одного порядку до явищ якісно інакшого порядку (наприклад, психічних - до фізіологічних, біохімічних). Редукционизм ігнорує або заперечує наявність психологічних закономірностей і механізмів, лишая психологію статусу самостійної науки. Типовим прикладом редукционизма є біохімічні і фізіологічні пояснення шизофренії, а також социобиологические пояснення агресії і сексуальної поведінки. Вивчення складної суспільної поведінки в лабораторній обстановці можна назвати експериментальним редукционизмом. ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА - концепція психічного розвитку людини, розроблена в 20 - 30-і рр. радянським психологом Л. С. Виготським за участю його учнів А. Н. Леонтьева і А. Р. Лурії. При її формуванні був критично осмислений досвід гештальт-психології, французької психологічної школи, передусім Ж. Піаже, а також структурно-семиотического напряму в лінгвістиці і літературознавстві і пр. Теорія орієнтувалася на марксистську філософію. Згідно з цією теорією, головна закономірність онтогенеза психіки складається в интериоризации дитиною структури його зовнішньої, соціально-символічної - спільної з дорослим і. ПЕЛЛЕГРИНИ-ШТИДИ СИНДРОМ - (хвороба Пеллегріні - Штіди, описана хірургами - італійським А. Pellegrini, 1877-1958, пізнє - німецьким А. Stieda, 1869-1945; синонім - обизвествляющий периартрит області колінного суглоба) - посттравматическая оссификация параартикулярних тканин в області медиального надмищелка стегнової кістки, що розвивається після прямого удару в цю область або насильного відведення гомілки або різкого некоординованого скорочення м'язів стегна, що приводять, що супроводиться крововиливом в сухожилля великого м'яза, що приводить або большеберцовую коллатеральную зв'язку. У основі захворювання -.