На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта

(курсова робота з технологій)

Вступ ... 4
Розділ 1. Залізнення цементної штукатурки ... 6
1.1. Матеріали для виконання роботи ... 6
1.2. Використовувані інструменти, пристрої, машини ... 6
1.3. Послідовність виконання роботи ... 9
1.4. Вимоги до якості виконаної роботи ... 10
Розділ 2. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта ... 13
2.1. Використовувані матеріали ... 13
2.2. Використовувані інструменти, пристрої, машини ... 15
2.3. Порядок виконання робіт ... 18
2.4. Вимоги до якості роботи ... 19
Розділ 3. Техніка безпеки і організація робочого місця ... 22
3.1. Техніка безпеки і робоче місце при штукатурних роботах ... 22
3.2. Техніка безпеки і робоче місце при малярних роботах ... 25
Література ... 28

Для придбання курсової роботи "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта"

Курсова робота "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИДАВНИЦТВА УЧБОВО-ПЕДАГОГІЧНІ - випускають підручники, всі види уч. посібників, довідники і словники, покажчики, худож. і науч. твори, включені в уч. програми, а також пед. і просвітить. книги, журнали і інш. периодич. видання. У Росії до 1917 уч. літру випускали разл. изд-ва: приватні, кооперативні, суспільні, окремих гос. відомств і інш., що ставили перед собою в основному просвітницькі задачі. Изд-у І. Огризко (1858 - 63) здійснило публікацію пед. трудів К. Д. Ушинського, Н. І. Пірогова, А. Г. Філонова, соч. Н. А. Добролюбова під ред. Н. Г. Чернишевського і інш. Т-у "Суспільна користь" (1859 - 1911) за діяльною. Психоаналіз - (від гр. психе - душа анализис - розчленування) - "1) сукупність способів виявлення з психотерапевтичною метою особливостей дій і переживань людини, зумовлених мотивами, що неусвідомлюються (безотчетними на момент їх виникнення). 2) Напрям, створений в 1890-х роках австрійським психіатром і психологом З.Фрейдом, з метою лікування неврозів і що розробляється далі ним самим, його учнями і послідовниками. 3) Психологічні теорії загального психічного розвитку, сформульовані Фрейд, його учнями і послідовниками паралельно з відкриттям і розробкою психоаналитического лечения.83. БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ дитяча - - відсутність виховального впливу і контролю за поведінкою і заняттями дітей і підлітків з боку батьків або облич їх замінюючих. Б. виражається у відчуженні дітей від сім'ї, дитячого колективу і одночасно в байдужості батьків, вихователів до дітей. Причини Би.: втрата дітьми батьків; складні умови труда і побуту дорослих членів сім'ї (тривалі відрядження, незадовільний стан здоров'я), що не дозволяють в належній мірі займатися вихованням дітей, несприятлива обстановка в сім'ї (конфлікти, розлучення, аморальний образ життя батьків і т.п); відсутність взаєморозуміння з однолітками, педагогами. КРАЕВИЧ Костянтин Дмитрович - [20.1(1.2). 1833, з. Спасское, нині Орловської обл., - 3(15).2.1892, Ялта], педагог, фізик, проф. (1866). Поокончанії матем. відділення Гл. пед. ин-та в Петербурге (1855) викладав математику і фізику в Моськ., гімназії. З 1856 в Петербурге. Працював в гімназії (до 1871), Гл. инж. уч-ще і одночасно в Сурмою ин-ті (до 1883), в Мор. академії. У 1857 був запрошений П. Л. Чебишевим для участі в комісії з розгляду уч. керівництва для ср. уч. закладів. Перший підручник гімназій. Широкук" популярність приніс автору "Підручник фізики"(1866), вк-ромК. розвинув ідеї свого вчителя Е. X.
Кожна вагома структурна частина курсової "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОДОЕВСКИЙ - Володимир Федорович (1803, за інш. відомостями 1804, Москва - 1869, там же), російський письменник. Одоевский починав як прихильник філософської естетики. На відміну від більшості романтиків, головним родом мистецтва вважав не музику, а поезію, хоч цікавився музикою, займався її теорією, підтримував дружні відносини з А. А. Алябйовим, Н. Г. Рубінштейном. У 1823-25 рр. очолював філософський гурток - Суспільство любомудрия. У 1830-е рр. Одоевский створив повісті "Останній квартет Бетховена" (1830), "Труди кавалера Джамбаттісти Піранезі" (1831), які увійшли в книгу. "НАБИ" - "набиди" (франц. nabis - пророки), група французьких художників (, що створили під впливом мистецтва П. Гогена і інш. постимпрессионистов своєрідний варіант стилю модерн, для якого характерні близькість до литературномусимволизму, плоскостность форм, верховенство колірної плями, примхливо зігнені силуетні лінії, музичність ритмів. Виникла ок. 1888 м. в Парижі, існувала приблизно до 1905 м. З самого початку в "Набі" сформувалися два крила. Серюзье і Дені відповідно до назви групи прагнули писати релігійні картини ( "Марфа і Марія", 1896). Інші "набиди" не. Тропінін Василь Андрійович - Тропінін (Василь Андрійович, 1780 - 1857) - живописець-портретист, народився кріпосною людиною графа А. Маркова, що згодом відпустила його на волю. Дев'яти років від роду був визначений своїм паном у вихованці Імператорської Академії Мистецтв, утворився в ній під керівництвом Щукина і, закінчивши її курс в 1804 році, поселився в Москві, де і трудився до кінця свого життя. У 1823 році представив академії, для отримання міри академіка, три свої твори: портрет гравера Е.О. Скотникова, картину "Мереживниця" (знаходиться в московському публічному музеї) і етюд "Старик-убогий";.
У вступі курсової "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИТЧЕЛЛ - (Mitchell) Маргарет (1900, Атланта, штат Джорджія - 1949, там же), американська письменниця. Виросла в багатій сім'ї южан, погляди матері-феміністки (які успадкувала дочка) йшли врозріз з консерватизмом батька, юриста і президента історичного суспільства Атланти. При підтримці Д. Р. Марша, що пізніше став її чоловіком, почала публікуватися під псевдонімом Строкаті Мітчелл в газеті "Атланта Джорнал" (1922). Всесвітню славу письменниця приніс роман "Понесені вітром" (1936). Ретельно відбираючи історичний матеріал, з'єднуючи його з почутими в дитинстві.

ХОПЕРСКИЕ КОЗАКИ - Козаки що проживають від древніх років вдовж ріки Хопер. Персидська географія Х-го віку (Годуд яскраво-червоний Алем) вказує там християнське плем'я В. Н. НД. Р і поруч з ним язичників Брадас (мабуть, Берендьяров і Бродников). Під час Золотої Орди московські акти згадують там же християн Сарської і Подонської єпархії "в межі Червленого Яра", "по Велику Ворону, біля Хопор, до Дону по караулах". Це "народ християнський воинска чину мешкаючий, зовомии Козаци". При розширенні меж Московського царства "переділ Червленогв Яра" пішов і Тамбовськую провінцію, а місцеві Козаки від 1696 р. далі кадри. ЛУЖКОВ Юрій Михайлович - (р. 21.09.1936) Мер Москви з 06.06.1992 м. Народився в Москві. Освіту отримав в Московському інституті нафтогазової і хімічної промисловості ім. І. М. Губкина (1958). Трудовий шлях почав в НДІ пластмас. З 1964 р. начальник відділу по автоматизації управління Держкомітету СРСР по хімії. У 1974-1980 рр. директор опитноконструкторского бюро по автоматиці при Міністерстві хімічної промисловості СРСР. З 1980 м. генеральний директор научнопроизводственного об'єднання "Нефтехимавтоматіка". З 1986 р. начальник управління по науці і техніці Міністерства хімічної промисловості СРСР.
Список літератури курсової "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" - більше 20 джерел. ШИПИЛЬ Микола Володимирович - (р. 25.02.1955) У 2000-2004 рр. генеральний директор Державної транспортної компанії "Росія", літаками якої літає президент В. В. Путін. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом авиатехническом училищі, в Ленінградськом финансовоекономическом інституті, в Академії цивільної авіації і народного господарства. Підвищував кваліфікацію у Франції. У 1985-1989 рр. генеральний представник "Аерофлота" в Швейцарії. У 1989-1997 рр. начальник Служби міжнародних перевезень авіапідприємства "Пулково". У 1997-1999 рр. комерційний директор. Геоекономічеська архітектура світу - Розвиток інформаційних технологій і інших комунікацій ослабило роль і обмеження географічного чинника в міжнародних відносинах. Нова географія зумовлена, передусім, процесами глобализации і появи нових транснаціональних "гравців" в геоекономическом просторі. Це викликало потребу в регионализации і створенні нових конструкцій "великих просторів". Сталася трансформація міжнародних відносин, що змінила принципи побудови міждержавних систем управління. Утворилася Світова Північ і Глибокий Південь, перехідне положення між якими займає пострадянський простір (Олександр.

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТИ ПОЛІТИКА - являють собою такі компоненти структури особово-професійного розвитку, які зумовлюють його активність в досягненні наднормативних результатів в політичному процесі, які раніше не були запитані. Дослідження показали, що в числі основних таких детермінант, що визначають просування політика до власних вершин в політичному процесі, виявлені передбачення, проникливість, особові домагання, мотивація досягнення, розвинена здібність до політичного прогнозування, постійна включенность в процес прийняття рішення, саморегулювання і інш. Застосовно до діяльності суб'єкта політики всі дані.
Посилання в тексті роботи "Залізнення цементної штукатурки. Фарбування поштукатуреної поверхні клейовою сумішшю за допомогою фарбопульта" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИНЕРГЕТИКА (спільна діяльність) - наука про процеси самоорганизации в природі і об-ве. Предметом С. є механізми спонтанного утворення і збереження складних систем, що особливо знаходиться відносно стійкої нерівноваги зі середою (до останніх відносяться, зокрема, все биотич. і соціальні організми). Т.ч., в сферу уваги попадають нелінійні ефекти еволюції систем будь-якого типу, кризи і бифуркации - нестійкі фази існування, що передбачають множинність сценаріїв подальшого розвитку. Елементи нової науки складалися на основі теор. і експеримент, рез-тов, отримані дослідниками Німеччини, Росії, Бельгії і США в області. ФУТУРИЗМ - (лати. - майбутнє) - авангардистський напрям в мистецтві 10 - 20-х років ХХ віку. Футуризм з'явився внаслідок прагнення діячів художньої культури винайти мистецтво нового, машинного, індустріального віку; мистецтво динамічне, що руйнує всі старі традиції, прийоми і канони; мистецтво, яке відповідало б технічним, промисловим змінам, що відбулися в світі. Футуризм виявився в різних видах мистецтва - театрі, музиці, літературі, зображальному мистецтві. Художники і скульптори-футуристи (наприклад, італійські художники К. Карра, Дж. Бала і інш.) проголосили, що об'єктом мистецтва повинен. Загальний адаптационний синдром - (general adaptation syndrome) Ганс Селье передбачив, що всі люди виявляють однакову неспецифічну фізіолог. реакцію на стрес. Він назвав всю сукупність цих реакцій О. а. з. Згідно Селье, загальні реакції організму схожі, що б ні називали стресом, хоч вплив стресу може по-різному позначатися на різних органах, приводячи в кінцевому результаті до їх руйнування, і це вибірковість залежить від індивідуального нахилу. Він затверджує, що механізмом, лежачим в основі цього руйнування, є затяжне граничне підвищення активності симпатичної НС. Послідовність подій, що розвиваються у відповідь на тривалий стрес.

ГРУППООБРАЗОВАНИЕ - перетворення в ході спільної діяльності реальної і спочатку дифузної людської спільності в об'єднання взаємодіючих і взаємозалежних осіб - групу певного рівня розвитку. Різновид группообразования - коллективообразование - перетворення групи в колектив, коли вона проходить в розвитку ряд стадій, характерних не тільки зовнішніми змінами (часом існування, кількістю комунікацій, відносинами влади і підкорення, кількістю социометрических виборів і пр.), але і певними феноменами відносин межличностних (єдність ценностно-ориентационное, самовизначення колективні і ідентифікація колективна, мотивація виборів. ПОЕТИЗМ - слово або вираження, характерне для поетичної мовної і образної творчості; напр., "хвилювання бурь", "небесні риси", "швидкоплинне бачення", "дні жвавість злоті". У російській поезії до П. традиційно відносять старославянские форми з неполногласием ("брег", "млеко", "град", "брада", "злато", "младой") і "урочисті" терміни ("ланити", "очі", "осяяти", "тризна", "темрява", "гомін", "доля". НЕВРАЛГІЇ - поразка периферичних нервів частіше за все внаслідок охолоджування, інфекції, інтоксикації, травми, порушення обміну. Для невралгій характерні приступообразні болю ріжучого, стріляючого характеру з обширної иррадиацией відповідно зоні иннервации чутливого нерва. Невралгія трійниковий нерва частіше виникає при різних запальних захворюваннях зубів, щелеп, додаткових пазух носа. Характеризується інтенсивними приступами мимовільних болів в особі з одного боку тривалістю від декількох секунд до 1-2 хвилин. Приступ болів виникає спонтанно і часто супроводиться судомами мімічної мускулатури. При. ГІПОФІЗ - (лати. Hypophysis cerebri) - одна із залоз внутрішньої секреції (т. е. ендокринна залоза), прикріплена до мозку. Г. являє собою непарний залізисто-нервовий орган (маса від 0,3 до 0,7 г), розташований у основи мозку, під перекрестом оптичних нервів (хиазмой), і що спускається в поглиблення турецького сідла основної кістки черепа. Г. часто називають нижнім додатком мозку в протилежність епифизу (шишковидное тіло) - верхньому додатку мозку. У Г. розрізнюють 3 частки: передню - залізисту (секретирующую 7 гормонів), середню (у людини недорозвинена) і задню (секретирует вазопрессин і.