На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Жанр поеми у творчості Сосюри

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Життя і творчість Володимира Сосюри ... 5
Розділ 2. Поема в творчості В. Сосюри ... 16
2.1. Жанр поеми в літературі ... 16
2.2. Фантастика й реальність у поемах Володимира Сосюри "Ваал", "Каїн" та "Христос" ... 17
2.3. Заборонені поеми В. Сосюри ... 25
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Жанр поеми у творчості Сосюри" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Жанр поеми у творчості Сосюри"

Курсова робота "Жанр поеми у творчості Сосюри" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Жанр поеми у творчості Сосюри", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Жанр поеми у творчості Сосюри" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Жанр поеми у творчості Сосюри" і призначений виключно для пошукових систем.

"ЛЮДСЬКИХ КАПІТАЛИ" ТЕОРІЯ - розділ совр. екон науки, що вивчає процеси накопичення і використання якісних характеристик людських ресурсів, в більш вузькому значенні - екон теорія освіти і підготовки фахівців і робочі Ідеї, що передбачила "Ч до " т, висловлювалися мн економістами (А Сміт, А Маршалл і інш.), але остаточне її оформлення сталося в кон 50-х - нач 60-х гг 20 в Найважливіший внесок в її розробку внесли амер економісти Т Шульц, Дж Мінцер і Г Беккер Основи теорії були закладені книгою Бек-кера "Людський капітал" (1964). Теорія отримала подальший розвиток в дослідженнях З Боулса, І. ПСИХОАНАЛІЗ - 1. метод психотерапії, запропонований З. Фрейдом і заснований на виявленні прихованих несвідомих процесів; 2. психологічне вчення, що базується на концепції Фрейд і що являє собою сукупність ідей і гіпотез про будову і механізми функціонування людської психіки. Концепция П. засновується на постулаті, згідно з яким афективні переживання відображають внутрипсихические конфлікти між інстинктивними спонуками людини і соціальними (етичними і етичними) нормами. Дозвіл конфліктів здійснюється шляхом витиснення уявлень про ці спонуки з свідомості в сферу несвідомого, самі ж спонуки. ЖУКІВ Іннокентій Миколайович - [5(17). 10.1875, рудник Гірничо-Зерентуй, нині пос. гір. типу (Гірський Зерентуй) Читінської обл., - 5.11.1948, Москва], педагог, один з організаторів русявий. скаутского руху. Закінчив ист. ф-т Петерб. ун-та (1904). Викладав географію в ср. уч. закладах Петербурга (1904 - 11, 1914 - 17), Чити (1917 - 21), Москви (1922 - 31). У 1922 - 23 чл. Центр. бюро юних піонерів при ЦК РКСМ. У 1914 - 17 ответств. секретар Всерос. об-ва сприяння хлопчикам-розвідникам ("Російський скаут"), пропагував гуманистич., рицарський характер діяльності скаутов і її орієнтацію на. Антропологія - (.. греч. логос - слово, наука) - букв, "наука про людину" - наука про загальне і об'єктивне в людській природі і про закономірності вияву приватного і суб'єктивного. Під людською природою розуміються біологія і психофізіологія людини, а так само норми, звичаї, поведінка, інстинкти, соціальні інститути людини, як існуючі від віку, властиві всім людям, так і одиничні і особливі, характерні для даного суспільства і для даного індивідуума. У нашій країні до середини 80-х років XX віку антропологія розумілася як міжгалузева, але по суті біологічна дисципліна, що вивчає походження фізичного типу людини.
Кожна вагома структурна частина курсової "Жанр поеми у творчості Сосюри" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Людина розумна - "Людина розумна" (Homo sapiens), вигляд, до до-рому належить совр. людина. Розвинувся з "Людини прямоходящего" (Homo erectus) ок. 200-400 тис. років тому. На цій стадії мозок досяг совр. розміру,'лицеві кістки стали менш масивними, потилиця - більш округла. Подальший розвиток "Ч.р." неясно, так як цей вигляд розділився на дві осн. гілки. Одна веде до неандертальця (Homo sapiens neanderthalensis), інш. - до совр. людині (Homo sapiens). Розвиток останнього зайняв ок. 125 тис. років. Анатомічні і генетичні свідчення підтверджують припущення про те, що він з'явився в Африці, але, можливо. СТЕРН - (Sterne) Лоренс (1713, Клонмел, Ірландія - 1768, Лондон), англійський письменник. Народився в сім'ї військового. Закінчивши Кембріджський богословський коледж, стає священиком. Більше за 20 років Стерн прожив в невеликому йоркширской селі, в 1741-42 рр. був співробітником газети "Йоркширський газетяр", в 1760-69 рр. видав збірник "Проповіді містера Йоріка". Романа "Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена" (1760-67) - це пародія на популярний в Англії 18 в. битописательний роман. Незважаючи на назву, роман мало розказує про життя героя, який народжується тільки в. МАРИНО - (Marino) Джамбаттіста (1569, Неаполь - 1625, там же), італійський поет, один із зачинателів барокко в Італії, дав своє ім'я напряму (маринизм). Народився в сім'ї юриста, рано виявив схильності до літературних занять. Секретар у неаполітанських аристократів, вигадник віршів: мадригалів, сонетів, епіграм. Попадає у в'язницю, звідти звільнений завдяки впливовому заступнику. Врятовуючись від смертної страти, біжить в Рим, служить у одного з кардиналів. За "Панегірик" Карлу Еммануїлу I (1609) отримує вищу нагороду Пьемонтського герцогства - хрест Святих Маврікия і.
У вступі курсової "Жанр поеми у творчості Сосюри" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТАЛМУД - вивчення - зведення релігійних трактатів, що закріпили ідеологічні, культові і релігійно-правові представлення іудаїзму феодального періоду. Письмове оформлення Т. тривало три віки (ill - V вв.), як усна традиція виник значно раніше. У Т. відбився комплекс есхатологических ідей: уявлення про кінець світу, віра в страшний суд, воскресіння з мертвих і загробну подяку, невідомих раніше релігійній свідомості євреї. У ньому розроблена громіздка система іудейської обрядовості, що складається з 248 наказів і 365 заборон. У умовах життя в так званій діаспорі культові розпорядження Т. закріплювали.

ГОЛОВАНОВ Микола Семенович - (9/21.01.1891 - 28.08.1953), російський диригент, піаніст, композитор. У 1909 закінчив Синодальне училище; в 1914 - по класу композиції Московську консерваторію. У 1937-53 - художній керівник Великого симфонічного оркестру Всесоюзного радіо. Професор Московської консерваторії (1925-48). Голованов - найяскравіший представник російської диригентської школи. Його робота в Великому театрі (в 1919-28, 1930-36 - диригент; в 1948-53 - головний диригент) - епоха в історії театру. Натхненний і вимогливий артист, він підняв на виняткову висоту художній рівень оперних спектаклів. Виконання Головановим. Палеолог Жорж Моріс - (Paleologue, Georges Maurice) (13 січня 1859, Париж - 21 листопада 1944, там же). З 1880 служив в МЗС Франції, в 1912 - 14 директор політичного департаменту МЗС. Був близький до президента Франції Р. Пуанкаре, займав антинімецькі позиції. З січня 1914 посол Франції в Петербурге; сприяв залученню Росії в першу світову війну, під час якої, відстоюючи інтереси Франції, намагався чинити тиск на російський уряд з метою більш активної участі військ Російської імперії у військових діях. Придбав широкі знайомства в аристократичних, урядових і суспільних колах Петрограда. У умовах 1917 діяльність.
Список літератури курсової "Жанр поеми у творчості Сосюри" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - рівень і характер політичних знань, оцінок і дій громадян, а також зміст і якість соціальних цінностей, традицій і норм, регулюючих політичні відносини. П.к. знаходить своє вираження в діяльності інститутів суспільства (держава, демократія, конституція, право і інш.). Ці інститути виконують ряд важливих соціальних функцій. З них виділяють - виховальну, регулятивную, захисну. П.к. в контексті політичної психології вивчається, передусім, для кращого розуміння зв'язку ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ і СВІДОМОСТІ окремої людини з масовою політичною поведінкою і свідомістю. Це поняття стало зручним. ФРАКЦІЯ - Під терміном "фракція" мається на увазі наявність групи меншини в рамках більш великої організації. Група суперничає з більшістю за лідерство в організації або опонує більшості в політиці, що проводиться ним. Фракція має власну формальну структуру, відносно стабільний склад і по суті являє собою "партію в партії". Італійська християнсько-демократична партія іноді характеризується як коаліція декількох фракцій. Те ж торкається тієї, що складається з безлічі фракцій ліберально-демократичної партії Японії. Фракції потрібно відрізняти від течій. Останні також формуються.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА - один з способів надання впливу на країни, що зазнали гуманітарної катастрофи і іншого соціального катаклізму. На перший погляд надання гуманітарною допомоги виглядає актом співчуття і співчуття чужій біді. Таке відбувається, коли гуманітарну допомогу надають "всім світом", збираючи безцінні крихітки і відправляючи в район біди. Так було після руйнівного землетрусу в Вірменії, коли весь СРСР в єдиному пориві надавав допомогу зруйнованій республіці. У сучасному світі техногенні і природні катастрофи почастішали, стали більш жахливими по своїх наслідках. Люди гинуть і страждають у всіх.
Посилання в тексті роботи "Жанр поеми у творчості Сосюри" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРАГМАТИЗМ - (греч. pragma -дія, діяльність, справа) - субьективно-идеалистич. течія в бурж. філософії, що розглядає як критерій істинності тих або інакших понять або думок їх корисність, що суб'єктивно витлумачується. Фундатор - амер. філософ Ч. Пірс (1839-1914). Однак широку популярність в США П. придбав завдяки трудам У. Джемса. Для Джемса істинне - це "просто вигідне в образі нашого мислення". З цієї т. зр. він доводив істинність т. н. релит, досвіду індивіда. В. І. Ленін писав, що П. "звеличує досвід і тільки досвід, визнає єдиним критерієм практику... і... преблагополучно виводить з. ГРОПИУС (GROPIUS) Вальтер - (1883 - 1969) - ньому. архітектор, педагог, теоретик иск-ва, представник естетики функционализма. Жил і працював в Німеччині, після 1934 р. в еміграції - в Англії і США. Естетичні погляди Г. формувалися і були виражені ним з найбільшою повнотою в зв'язку з створенням ним в 1919 р. в Німеччині вищого учбового закладу універсального типу - Баухауза (в буквальному перекладі - Будинок, будівництва), де навчалися разом майбутні архітектори, дизайнери, живописці, скульптори, художники-прикладники. Г. закликав відмовитися від професійної замкненості різних видів иск-ва, проникнутися ідеями. Уваги розвиток - розвиток здатності дитини зосереджуватися на об'єкті своєї активності і протистояти впливу зовнішніх і внутрішніх відволікаючих чинників. Початковим етапом В. р. можна вважати самі ранні орієнтувальні реакції новонародженого: слухове і зорове зосередження. Воно виявляється в загальмуванні рухів, завмиранні і фіксації погляду на об'єкті (при зоровому зосередженні) або повороті очей у бік джерела звуку (при слуховому зосередженні). Об'єктом, зухвалим найбільш легке і стійке зорове зосередження, є людське обличчя. Дальнейшеє В. р. виявляється в збільшенні тривалості зосередження і.

Суб'єктивізм мови - До субьектно-прагматичних "прив'язок" до логічної основи висловлювання відносяться: 1) смислові моменти, що показують зацікавленість або незацікавленість говорячої в суті справи; 2) його особиста думка, упередження, пристрасть відносно предмета мови; 3) його оцінка предмета (референта) з точки зору модальності (імовірність, здогадність, необхідність, достовірність, особиста упевненість, сумнів і інш.). Ср. перестраховка; 4) "заданность" його позиції, т. е. обумовленість зовнішнім чинником; 5) автопрезентация ("реклама", "подача" своєї. АНТРОПОМЕТРИЧНА МОДУЛЬНА СИСТЕМА - система чисел, що дозволяє здійснити модульну координацію в проектуванні обладнання, архітектурі і заснована на скороченні і взаимопривязке розмірів, що враховуються. Прімененіє А. м. з. полегшує уніфікацію і стандартизацію виробів, що створюються і виробничих приміщень. У основу рекомендованих розмірів встановлений антропометричний чинник, який необхідно враховувати при проектуванні виробів. Суть методу полягає в прив'язці елементів об'ємно-просторової структури виробів і самих виробів до. просторовій прямокутній системі модульних площин, ліній їх перетину і точок перетину цих ліній. При цьому. ШЕРЕШЕВСКОГО - ТЕРНЕРА СИНДРОМ - (описаний вітчизняним ендокринологом Н. А. Шерешевським, 1885-1961, пізнім - американським ендокринологом H. H. Terner, 1892-1970) - хромосомна патологія з повної або часткової моносомией по Х-хромосомі. Клінічна характеристика: нанизм, шийні птеригии, епикант, микрогнатия, високе небо, низьке зростання волосся на потилиці, низько розташовані деформовані вушні раковини, "щитовидна" грудна клітка з широко розставленими сосками, вальгусная деформація передпліч, Х-образне викривлення гомілок, короткі метакарпальні або метатарзальні кістки, гипоплазия або гіпертрофія нігтів, зниження слуху і. Групи чесності - (integrity groups) Г. ч. складають ресурс суспільного руху за психич. здоров'я, що використовується для надання допомоги пацієнтам при розв'язанні проблем повсякденного життя через зміну себе. Ця модель груп самопомощи разраб. О. Хобартом Маурером. Концепция Г. ч. заснована на теорії Маурера, згідно до-ой мн. психосоциальні розладу є слідством порушення людьми взятих на себе зобов'язань і домовленостей зі значущими в їх житті інш. Щоб допомогти таким людям в розв'язанні їх проблем, рекомендується залучати чол. в групу підтримки, що складається приблизно з 8 учасників зі схожою долею. Підхід на.