На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади етнічного виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці ... 5
1.1. Революційні зміни в українському шкільництві й становлення національної системи освіти ... 5
1.2. Використання ідей народної педагогіки у працях видатних діячів української освіти XX ст ... 7
1.3. Національна система виховання ... 13
Розділ 2. Практика застосування елементів етнічного виховання в процесі трудового навчання і художньої творчості ... 21
2.1. Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва в процесі навчання дітей в школі. Вишивка як вид декоративно-прикладного мистецтва ... 21
2.2. Єдність естетичного та трудового виховання у процесі навчання писанкарству дітей ... 25
2.3. Усна народна творчість на уроках праці ... 34
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці"

Курсова робота "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" і призначений виключно для пошукових систем.

Психічний матеріал процесу навчання - I. Знанія. Психічним матеріалом знань є психічні образи (відображення) предметів і явищ матерії. Існує дванадцять видів образів. Це дванадцять аналізаторів, які вводять інформацію в мозок людини: 1) зорові, 2) слухові, 3) обонятельні, 4) смакові, 5) тактильні, 6) температурні, 7) болеві, 8) кинестетические, 9) рівноваги, 10) вібраційний, 11) органічні, 12) сексуальні. Існують ще знання, які не виходять ззовні, а формуються всередині психіки - це знання про емоції. Знання про свої емоції - це відчуття своїх станів в даний момент, представлення минулих станів. Емоції не можуть сприйматися іншою. Компетентність - володіння, володіння людиною відповідною компетенцією, що включає його особове відношення до неї і предмета діяльності. 1. Ціннісно-смислові компетенції. Це компетенції в сфері світогляду, пов'язані з ціннісними орієнтирами учня, його здатністю бачити і розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, уміти вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Дані компетенції забезпечують механізм самовизначення учня в ситуаціях учбової і інакшої діяльності. Від них залежить індивідуальна освітня траєкторія учня і. ГАЛЬТОН, Голтон, Френсис - (16.2.1822, Бірмінгем, - 17.1.1911, Хейзлмір, поблизу Лондона), англ. психолог і антрополог. Отримав мед. і биол. освіта в Кембріджськом ун-ті (1840 - 44). Чл. Лондонського королівського об-ва (1856). Г. розробив на основі експерим. і матем. методів вчення об индиейдуально-психол. відмінностях, до-ой послужило основою диференціальної психології. Індивідуальні властивості взагалі і обдарованість зокрема Г. пояснював преим. спадщини, чинниками. Під впливом еволюц. теорії свого двоюрідного брата Ч. Дарвіна вважав, що вдосконалення людської природи може бути досягнуте шляхом виведення на. ВНУТРИШКОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ - - одна із загальних функцій систем внутришкольного управління (див. Управління школою). На відміну від інспектування В.к. здійснюється суб'єктами самого освітньої установи. Розрізнюють адміністративний контроль, взаємоконтроль, колективний контроль вчителів, а також самоконтроль. Мета В.к. - дати інформацію про реальний стан справ в освітній установі, виявити причини нестач роботи для виправлення ситуації, надати методичну і практичну допомогу вчителям. Контроль і аналіз інформації лежать в основі прийняття управлінських рішень і т.ч. роблять управління осмисленим і цілеспрямованим.
Кожна вагома структурна частина курсової "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОМІСНИЙ ОКЛАД - норма, що визначає максимальну кількість чвертей помісної землі, якій міг Користуватися поміщик при його справжньому службовому положенні. По мірі досягнення вищих службових чинів, а також за Відмінності по службі збільшувався і П.о. Вищою нормою була 1 тис. чвертей. Вотчинна земля в рахунок окладу не йшла. Тільки люди думних чинів (бояре, околькичьи і думні дворяни) не були обмежені П.о., і їх помісне право не було обмежене ніякими рамками (крім вмісти в Московському повіті). П.о. призначалися служивим людям ("версталися окладом") різними установами і владою, як столичними, так і. Фонвізін Михайло Олександрович - Фонвізін (Михайло Олександрович) - декабрист, племінник (?) Д.І. Фонвізіна; перебував у військовій службі і залишив її з чином генерал-майора. Беручи участь у вітчизняній війні і в походах 1813 і 1814 років, Ф. відчув особливо сильно і любов до батьківщини, і її недоліки, які він відмічає в своїх записках. Особливо пригноблювало його "рабство величезної більшості росіян, жорстоке звертання начальників з підлеглими". Убедясь, що треба працювати над виправленням навколишнього суспільного устрій, Ф. прилучився спочатку до московської ложі Олександра Троїстого порятунку, а потім і до. Дубасов Федір Васильович - Дубасов, Федір Васильович - російський адмірал і адміністративний діяч (1845 - 1912). Закінчив курс в морській академії. У 1877 р. при початку війни з Туреччиною, йому було ввірене начальство над загоном дрібних судів з дорученням влаштувати мінні загородження на ріках Дунаї і Серете. 14 травня 1877 р. Дубасов разом з лейтенантом Шестаковим висадив і потопив турецький броненосний монітор "Сейфі". У 1899 р. призначений начальником тихоокеанської ескадри, в 1901 р. - головою морського технічного комітету. У 1904 - 1905 роках він був членом міжнародної комісії для розслідування Гулльського.
У вступі курсової "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ногма Шора (він же Бекмурзін Шора) Бекмурзович - (1794, по інш. даним 1801-10(22).06.1844), штабс-капітан (до 26.09/28.10.1843), з кабардинських узденей 2-й міри (беслен-уорк). Народився в аулі Ногма на р. Джуца поблизу Пятігорська. Закінчив медресе в Ендері (Дагестан). Володів "російської, турецької, арабської грамотами", російської, татарської, персидської мовами. Поступив писарем в 1-й Волгський козачий полк в 1824/1825. З 01.04.1830 служив в лейб-гвардії Кавказско-Горском полуескадроне власної Його Імператорської Величності конвою зброєносцем, з 01.05.1832 - юнкер. За участь в польській військовій кампанії нагороджений.

Гильфердінг, Рудольф - (Hilferding), (1877-1941), один з лідерів австрійської і німецької социал- демократії, теоретик т. н. австромарксизма. Народився 10 серпня 1877 в Віні в сім'ї багатого підприємця. Студентом медичного факультету вступив в австрійську соціал-демократичну партію. По закінченні університету переїхав в Берлін, де співробітничав в "Нойе цайт" ( "Neue Zeit"), теоретичному органі німецької соціал-демократії, виступаючи зі статтями з питань марксистської економічної теорії. У 1907-15 редактор центрального органу німецької Соціал-демократичної партії "Форвертс" ( "Vorwarts"). У своєму головному. Духонін Микола Миколайович - (1 грудня 1876, Смоленська губернія, - 20 листопада 1917, Могильов). З дворян. Закінчив кадетський корпус (1894), Московське військове училище (1896), Академію Генштабу (1902). З початку першої світової війни на Південно-Західному фронті, з травня 1916 генерал-квартирмейстер штабу фронту, один з найближчих помічників головкому арміями фронту генерала А.А. Брусилова в період підготовки настання фронту ( "брусиловский прорив"). З 29 травня 1917 виконуючий обов'язку начальника штабу Південно-Західного фронту. З 4 серпня генерал-лейтенант, начальник штабу Західного фронту. 17 серпня.
Список літератури курсової "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" - більше 20 джерел. Алжірський тероризм - Тероризм в Алжірі здійснюється безліччю місцевих исламистских груп, прагнучих скинути світський режим і заснувати на землі Алжіру ісламську державу. Політичний тероризм розвернувся в Алжірі в повній мірі після того, як були анульовані результати парламентських виборів 1991, на яких переміг Ісламський фронт порятунку, і відчужений в 1992 від посади президент Алжіру Бенджедід. Ісламський фронт порятунку (ИФС) - ісламська фундаменталистская організація, виникла в 1989. Фундатор - професор психології Аббаси Мадані. Ідеологи ИФС прагнуть до створення третьої моделі суспільства, однаково. КОВАЛЬЧУК Юрій Валентинович - (р. 25.07.1951) Соучредітель (разом з В. В. Путіним, А. А. Фурсенко і інш.) дачного кооперативу "Озеро" під Петербургом в 1996 р. Народився в Ленінграде. Освіту отримав на фізичному факультеті Ленінградського державного університету (1974) і аспірантурі АН СРСР (1977). Доктор физикоматематических наук (1985). З 1977 р. в Фізікотехнічеськом інституті ім. А. Ф. Іоффе АН СРСР, з 1987 р. перший заступник директора. З 1991 р. президент АТ "Центр перспективних технологій і розробок" і вицепрезидент Ленінградської асоціації спільних підприємств, роботу якої курировати голова.

Невідворотність покарання, принцип - Президент РФ В. Путін: "Тільки у вільному і справедливому суспільстві кожний законопослушний громадянин має право вимагати для себе надійних правових гарантій і державного захисту. При цьому будь-який закон, що переступив повинен знати, що покарання невідворотне". (Послання 2005 року.) Принцип невідворотності покарання означає, що всяке обличчя, що здійснило злочин, підлягає покаранню або інакшим заходам карноправового впливу, передбаченим карним законом. Значення принципу полягає в тому, що невідворотність покарання є кращий спосіб попередження злочинів, суворість покарання сама по.
Посилання в тексті роботи "Етнічне виховання учнів засобами трудового навчання і художньої праці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАССИОДОР Флавій Магн Аврелій - (ок. 490 - ок. 583) - вчений, педагог, ерудит. У 507 - 538 - впливовий політик при королі Теодоріхе. До цього періоду відносяться його "Хроніка" і "Історія готовий" (нині втрачена). "Варии" (538) - збори офіційних документів остготского двора, організовані в художнє ціле за правилами риторики; проникнути ідеями римської державності. Залишивши політику, зосередився на релігійних заняттях і педагогіці. Заснував Віварій - монастир і вчене помешкання, де були школа, багата бібліотека і скрипторий. Організація Віварію вплинула на організацію бенедикгинских. САУТРАНТИКА - (санскр.), филос. школа буддизму хинаяни. Відділилася від вайбхашики (сарвастивади) у 2-3 вв. н. е., в протилежність до-ой визнає не три, а тільки два перших розділи "Тіпітаки", заперечуючи автентичність "Абхидхарма-пітаки". С. випробувала влиянние махаяни, що згодом привело до утворення ряду шкіл, об'єднуючих ідеї двох напрямів будндизма, зокрема школи С.-мадхьямикасватантрика. Ряд шкіл утворився в Китаї, Японії, Кореї, представники к-рих з'єднали ідеї С. з ідеями вайбнхашики і ранньою махаяни. Оригінальні произв. С. не збереглися. Гл. джерелом для. Батьків-одинаки - (single parenthood) Число сімей з одним родителем (матір'ю), збільшилося в США з 1960 р. по 1978 р. на 131%. Це привело до того, що кожна п'ята дитина яв-ця членом неповної сім'ї. Файнер вказує на те, що неповні сім'ї стикаються з такими проблемами, як соц. ізоляція і самотність, фінансові труднощі і тиск на дітей відносно виконання ними домашніх обов'язків, що перевищують реальний рівень їх можливостей. Вплив на дітей. Огляд літератури показує, що для дітей з неповних сім'єю характерна тенденція до недостатньої міри социализации, присутності когнитивного дефіциту і обідніння досвіду взаємодій з.

Театральність поведінки - (лати. theatrum - театр, зал для глядачів; глядачі, публіка; місце дії, поле діяльності) - зайва, підкреслена і неприродна експрессивность, що нагадує поведінку поганого актора на театральній сцені. Є значною мірою мимовільній, що провокується присутністю інших людей, увага яких він прагне залучити до себе. Пов'язана, приблизно, з потребою прихованої, інфантильної субличности истеричного індивіда привертати своєю ексцентричною поведінкою до себе увагу значущих навколишніх. Так, "архітектор перебудови" в СРСР Горбачев робив одну за іншою сенсаційні і явно демонстративні поступки. ЗИМОВА - Ірина Олександрівна (р. 1931) - російський психолог, фахівець в області психолингвистики, проблем психології мови, проблем гуманизации освіти. Д-р психологічних наук (1974), професор (1976), чл.-кор. РАО (1993), д. чл. РАО (1995). Чл. редкол. журналу Питання психології. Засл. діяч науки РСФСР (1989). Нагороджена медаллю К.Д. Ушинського (1991). Закінчила в 1954 р. факт англійської мови 1-го Московського державного педагогічного інституту іноземних мов (1 МГПИИЯ). Професійну діяльність початку як викладач кафедри психології цього інституту (1954- 1966), захистила в 1961 р. канд. дис: До питання. Свідомість - вища форма відображення дійсності, свідомість - продукт діяльності головного мозку. Людська свідомість виробляється внаслідок історичного розвитку. Свідомість не тільки відображає події об'єктивного світу, що відбуваються, воно також використовує запас знань для створення способів переробки навколишнього середовища для задоволення потреб людини. При формуванні свідомості людини необхідне людське оточення, наявність людського суспільства. Діти, що прожили і що розвивалися серед тварин, не виявляють ознак людської свідомості, що сформувалася. Фізіологічною характеристикою свідомості, згідно І. ПРОЕКТ ГЕНОМА ЛЮДИНИ - (Human Genome Project) - грандіозний міжнародний дослідницький проект, який дозволяє пролити світло на послідовність генів, що є у всіх хромосомах людини. Геном людини включає в себе приблизно 3000 мільйонів пар нуклеотидних основ (див. ДНК), створюючих приблизно 100 000 генів, які розподіляються між 23 ларами хромосом. Послідовність цих основ, розташованих вдовж довжини кожної хромосоми, останнім часом була визначена в декількох дослідницьких центрах, розташованих в різних країнах світу. Проект генома людини є найбільш амбіційною біологічною дослідницькою програмою всього розвитку людства.