На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Естетичне виховання учнів різних вікових груп

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Стан проблеми естетичного виховання учнів у науковій літературі ... 5
1.1. Поняття "естетичне виховання" ... 5
1.2. Зміст, шляхи, форми і методи естетичного виховання ... 9
1.3. Вікові особливості учнів та естетичне виховання ... 16
Розділ 2. Аналіз особливостей естетичного виховання учнів різних вікових груп ... 25
2.1. Особливості естетичного виховання молодших школярів ... 25
2.2. Особливості естетичного виховання підлітків ... 29
2.3. Особливості естетичного виховання старшокласників ... 35
Висновки ... 42
Література ... 44
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Естетичне виховання учнів різних вікових груп"

Курсова робота "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Естетичне виховання учнів різних вікових груп", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛЮБЛИНСКАЯ Ганна Олександрівна - [5(18).6.1903, Гродно, - 26.6.1983, Ленінград], психолог, д-р пед. наук, проф. З 1924, після закінчення Ленінгр. пед. ин-та дошк. освіти, працювала в ЛГПИ, в 1964 - 75 зав. кафедрою педагогіки і методики нач. школи. Осн. проблеми дослідження - дія і його відношення до мови на різних етапах розвитку дитини, розвиток мислення, співвідношення знань і дій, роль мови в почуттєвому пізнанні, в практиці, в розумовій діяльності. Розробляла питання розвиваючого навчання, ролі межпредметних і внутрипредметних зв'язків. Досліджувала проблеми нравств. виховання на основі розробки концепції відносин. ДУМКА - 1). висловлювання, 2). розумовий акт, що виражає відношення говорячого до змісту думки, що висловлюється З може бути істинним або помилковим Утвориться шляхом застосування предикативних слів (що виражають властивості і відносини). до об'єкта думки (отд предмету або безлічі їх). Напр., м. Тверь знаходиться між Москвою і З -Петербургом (істинне З), 2 більше 3 (помилкове З). Все З діляться на прості і складні Прості З можуть бути атрибутивними (виражають приналежність властивості отд предмету). або З відношення (мова йде про двох або більш об'єктах, між к-рими існують разл відношення -. ПОВНИХ ЗАСВОЄННЯ СИСТЕМА - - організація індивідуалізованого навчання, орієнтована на досягнення всіма учнями зазделегідь запланованих учбових результатів. Теорія і практика П.у.с. сходить до ідей повного засвоєння "цілісних учбових одиниць" Г. Моріссона і пов'язана з дослідженнями і розробками різних варіантів педагогічної технології. У основі П.у.с. психолого-дидактичні концепції, висунені в 1960-х рр. Дж. Керролом і Б.С. Блумом, згідно з якими потрібно фіксувати не параметри умов навчання (що робиться традиційно), а учбові результати. Умови навчання при цьому можуть змінюватися, забезпечуючи досягнення всіма. Червоний колір - колір крові, в російській культурі що отримав особливе визнання і саме широке символічне тлумачення. У російській побутовій культурі це самий любимий і колір, що обирається, один з перших відкритих кольорів, що використовуються як фарба. Цей колір отримав самі протилежні тлумачення. З одного боку, це символ сили, життя, радості, любові, боротьби "не на життя, а не смерть", це колір жертовної крові Христа і мучеників. Тому червоний колір відповідає богослужінням на пасхальному тижні, а також в дні пам'яті мучеників. З іншого боку, цей колір - символ агресії, зловісного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Цегла - евр. левана. Цегла. У таких країнах, як нижній Єгипет і Вавілон, де грунт складався з глибокого шара наносної землі і був відсутній камінь, - цегла була самим відповідним матеріалом для споруд (Побут. 11:13; Ісх. 1:14). Глину розминали ногами (Наум. 3:14) і змішували з соломою (Ісх. 5:7 і дав.). У жарких країнах, де дощ є рідкістю, цеглу досить було сушити на сонці, як це робиться там і тепер. Однак же ще при побудові Вавілонської вежі ми читаємо про обпалені цеглини (Побут 11:3). Обжигательні печі для цеглин зустрічаються в деяких місцях (2 Цар. 12:31; Ієр 43:9 (евр.); Наум. 3:14). У гористій. СМЕРТЬ (Мавет) - Багато які біблійні вірші переконливо свідчать, що ще в період Праотцев панувала віра в те, що мертві не зникають абсолютно, але після С. чоловік покоїться зі своїми предками, а душа його продовжує існувати поза тілом. Тіло ж бездиханний: "Бо не пекло славить Тебе, не смерть восславит Тебе..." (Ис XXXVIII, 18). Мертві в пеклі не пам'ятають про Господа, "бо в С. немає пам'яті про Тебе..." (Пс. VI,. ). З Тори і Пророків очевидно, що початковою точкою є віра в Господа, що дає життя всьому живому, і душа живої людини - від Господа: "І створив Господь Бог людини з праху землі, і. Розумів Володимир Олексійович - Розумів (Володимир Олексійович, 1847 - 1880) - юрист. Закінчив курс в Московському університеті по юридичному факультету. У 1872 р., по захисту дисертації на тему: "Договір найма майна по римському праву і новітнім іноземним законодавствам", отримав міру магістра цивільного права і затверджений в званні доцента університету. Свою професорську діяльність Розумів початків вступною лекцією: "Поняття і методи дослідження цивільного права", окремою брошурою, що вийшла в 1873 р. Виходячи з тієї точки зору, що поняття про відому науку тим більше досконале, чим.
У вступі курсової "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Малий - Малий - літописний древлянский князь, що згадується в розповідях про смерті Ігоря і помсти Ольги. Літопис не дає матеріалу достатнього, щоб скласти ясне уявлення об Мале. Він навряд чи племінний общедревлянский князь - хіба малолітній; швидше він дрібний місцевий князьок-старійшина. А.А. Шахматов ( "Мстислав Лютий в російській поезії" в збірнику статей в честь професора Сумцова, 1907, і "Розшуки про древнейших російські літописні склепіння", Санкт-Петербург, 1908), аналізуючи літопис і залучаючи Длугоша, знаходить, що в Древнейшем Київському Зведенні розповідь про смерті Ігоря був інакшим і.

Хлебников Петро Кирилович - Хлебников (Петро Кирилович, 1734 - 1777) - фундатор відомої Хлебниковської бібліотеки. Служив в штаті генерала-фельдмаршала графа К. Г. Разумовського. Маючи, зі слів сучасників, "безмірну любов до словесних занять", він з "особливою пристрастю" збирав рукописи, книги, газети, періодичні видання і навіть летучі листки з віршами, мовами, епіграмами, оголошеннями і т. п. Таким шляхом Х. склав вельми цінну бібліотеку, багату, головним чином, рідкими виданнями і манускриптами. Серед останніх був так званий Хлебниковський список древнього літопису, яким користувався. СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ) Іосиф Віссаріонович - (21.12.1879-05.03.1953) Генеральний секретар ЦК РКП(би) - ВКП(би) - КПРС з 03.04.1922 м. по 05.03.1953 м. Народився в м. Гори Тіфлісської губернії в сім'ї кустарясапожника. Освіта середня: в 1894 р. закінчив Горійськоє духовне училище. Три роки вчився в Тіфлісської духовній православній семінарії, був виключений за революційну діяльність. З 1901 р. професійний революціонер. Багато разів арештовувався, посилався. Учасник Революції 1905-1907 рр. в Закавказье. Брав участь в роботі IV (1906) з'їзду РСДРП(би) в Стокгольмі, делегат V (1907) з'їзду партії, що проходив в Лондоні. 12.03.1917 м. повернувся в.
Список літератури курсової "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" - більше 20 джерел. БЕЛЯКОВ Олександр Семенович - (р. 20.05.1945) Суперник А. А. Собчака на виборах губернатора СанктПетербурга в 1996 р. Народився в м. Сортавала КарелоФинской ССР в робочій сім'ї. Батько загинув на фронті в 1945 р. Освіту отримав в Петрозаводськом залізничному технікумі (1963) і в Ленінградськом сільськогосподарському інституті по спеціальності инженермеханик (1979). Трудовий шлях почав в 1963 м. кочегаром паровоза, помічником машиніста тепловоза в залізничних депо Петрозаводська і Ленінграда. У 1964-1967 рр. служив в Радянській армії. У 1968-1978 рр. працював на птицефабрике "Войськовіци" Ленінградської. ВИБОРЧА СИСТЕМА - встановлений в законодавчому порядку процес організації і проведення виборів до органів, інститути державної влади, той, що складається з сукупності правив і прийомів, ведучих до вільного волевиявлення населення. Виборча система складається з безлічі взаємопов'язаних елементів, в сукупності складових її функціональне призначення. Початковим серед них виступає виборче право, тобто право громадян обирати і бути вибраними до органів державної влади. У Росії це право отримує громадянин, якому исполнилось18 років, коли людина досягає повної дієздатності, здатний приймати рішення, робити вибір і.

ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ - (греч. philosophia від phileo і sophia - мудрість) - філософський, теоретико-методологічний спосіб дослідження політики. Філософський підхід до аналізу проблем політики перебуває в початковій стадії, тому визначити його зміст. Пріоритети представляється надзвичайно важким заняттям. Сама предметность поля політичного, миру політичного в філософському ракурсі викликає пізнавальні складності, не говорячи вже про конкретні характеристики політичного буття і свідомості, обобщенно відображені в специфіці філософського знання. Тому сьогодні можна тільки в самому загальному вигляді визначити зміст.
Посилання в тексті роботи "Естетичне виховання учнів різних вікових груп" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕМПІРИЧНЕ І ТЕОРЕТИЧНЕ - категорії, що характеризують основоположні форми наукового пізнання, а також структурні компоненти і рівні наукового знання. У науковому пізнанні виділяють емпіричні і теоретичні дослідження. Емпіричне дослідження направлене безпосередньо на об'єкт і спирається на дані спостереження і експерименту. Теоретичне дослідження пов'язане з вдосконаленням і розвитком понятійного апарату науки і направлене на всебічне пізнання об'єктивної реальності за допомогою цього апарату в її істотних зв'язках і закономірностях. Обидва вигляду дослідження органічно взаємопов'язані і передбачають один одну в цілісній. "ПРО ПОШКОДЖЕННЯ ВДАЧ В РОСІЇ" - памфлет М. М. Щербатова, написаний в кон. 1786 - 87 і опублікований уперше тільки А. І. Герценом в Вільній російській друкарні в Лондоні в 1858 (переизд.: М., 1991). Один з найбільш популярних творів Щербатова. Памфлет містить критику вдач імператорського двора, полемически загострений проти абсолютизму в Росії взагалі і проти політики Екатеріни II зокрема, в царювання якої, як доводить автор, була остаточно "вигнана доброчесність". Головна ідея твору: самодержавство, що межує з деспотизмом, породжує загальну зневагу до закону, сприяє падінню моральності і забуттю законів Божих. Етичні. АПАРАТУРА ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - (від лати. apparatus - обладнання) - прилади, пристрої і обладнання, вживані для реєстрації і вимірювання психічних процесів, функцій, станів, а також результатів трудової діяльності загалом або її окремих елементів. До даної апаратури відносяться: 1) детектори (датчики) -пристрою, що виявляють і перетворюючі первинні сигнали в форму, зручну для подальшої реєстрації і обробки; 2) показуючі і реєструючі пристрої, службовці або для пред'явлення стимульной інформації випробуваному, або для реєстрації його відповідей; 3) вимірювальні кошти - пристрої і прилади, що забезпечують отримання.

Переговори ділові - це процес спеціально організованого в процедурному плані О. сторін з метою досягнення ними узгодженої взаємодії і виробітку взаємно влаштовуючого рішення. Переговори - невід'ємна частина ділових контактів. Як один з різновидів ділового О., П. д. мають ряд відмітних особливостей: 1) передбачають зазделегідь обумовлений предмет, регламент, квоту учасників і їх спрямованість на совмест. пошук розв'язання проблеми; 2) ведуться в умовах різнорідних інтересів сторін; 3) складне поєднання багатоманітних інтересів робить їх учасників взаємозалежним. П. д. являють собою неоднорідний процес, що включає. Музикотерапія - (music therapy) Музика використовувалася з доісторичних часів для того, щоб викликати екстаз і ентузіазм, збуджувати агресію перед битвою, полегшувати або виражати почуття, налагоджувати зв'язок, здійснювати зцілення і т. д. Ісслед. показують, що деякі емоції - радість, смуток, любов, пристрасне бажання і спокій - часто можуть бути викликані за допомогою музики, що не відноситься до таких емоцій як гнів, страх, ревнощі і заздрість. Вивченню зазнав також вплив на емоційний стан і поведінку мажорних і мінорних акордів, темпу, висоти звуку, ритму, гармонії і мелодій. Швидкий темп представляється. Консультування корпоративне - один з напрямів психол. практики, що знаходиться на стику психології управління, організаційного розвитку і психол. консультування. Направлено на зростання ефективності організацій, компаній, завдяки адекватній оцінці, розвитку і мотивації персоналу. У К. до. в цей час виділяються 2 підходи: "організаційно-індустріальний" і "клінічно-консультативний" або "персонологический". У рамках першого підходу реалізовуються уявлення про організацію як єдину систему, що дозволяє інтегрувати разл. ідеї, висунені як в загальною теорією систем, так і в. РАЙЛИ - ДЕЯ СИНДРОМ - (описаний американськими педіатрами C. M. Riley, рід. в 1913, і R. L. Day, 1905-1989; синонім - сімейна дизавтономия) - рідке спадкове захворювання, що виявляється в ранньому дитячому віці вегетативними порушеннями, пов'язаними з недоразвитием симпатичних і парасимпатических ганглиев. Характеризується відсутністю або зниженням пото- і слезоотделения; нестійкістю артеріального тиску і температури тіла; слабим сосанием; порушенням ковтання з частою блювотою і аспирацией блювотної маси; відсутністю або зниженням сухожильних рефлексів; порушенням болевой чутливості; апное (приступи затримки дихання); диареей;.