На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Естетичне виховання учнів у праці

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Стан проблеми естетичного виховання учнів у науковій літературі ... 5
1.1. Поняття "естетична культура особистості", його зміст та рівні сформованості ... 5
1.2. Система естетичного виховання ... 18
1.3. Шляхи та методи підвищення ефективності роботи з естетичного виховання учнів ... 22
Розділ 2. Можливості естетичного виховання учнів у праці ... 29
2.1. Використання спадщини Василя Олександровича Сухомлинського в трудовому та естетичному вихованні ... 29
2.2. Єдність естетичного та трудового виховання у процесі навчання писанкарству дітей ... 32
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Естетичне виховання учнів у праці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Естетичне виховання учнів у праці"

Курсова робота "Естетичне виховання учнів у праці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Естетичне виховання учнів у праці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Естетичне виховання учнів у праці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Естетичне виховання учнів у праці" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕТИКА - (лати ethica, від греч etmke tech-пе - наука і позов-у моральності), вчення про моральність, моралі Термін "Е " введений Арістотелем, к-рий вмістив Е між вченням про душу (психологією) і вченням об гос-ве (політикою) Центр частиною Е він вважав вчення про доброчесність як нравств. якостях особистості, в його системі вже були присутні мн "вічні питання" Е про природу і джерело моралі, про свободу волі і основи нравств. вчинків, вищому благі, справедливості і т п Протягом всієї своєї історії Е виступала одночасно і як практична (етична) філософія, т з вчення про. АСОЦІАЦІЯ - (від ср. лати. asso-ciatio - з'єднання) в психології, зв'язок психич. процесів (відчуттів, представлень, думок, почуттів, рухів і т. п.), при до-ой протікання одного з них спричиняє появу іншого. Термін введений Дж. Локком (1698), хоч саме явище зв'язку психич. процесів було відмічено ще Платоном і Арістотелем. Останній розрізнював 3 види А.: по суміжності, схожості і констрасту. А. по суміжності є відображенням в свідомості просторово-часових відносин предметів і явищ (напр., весна - трава); А. по схожості спостерігаються, коли образи предметів і явищ або думки про них викликають. "БДЖОЛА" - греко-візантійський збірник висловів і короткі ист. анекдотів. У Візантії використовувався в процесі навчання дітей. Переведений на Русі не пізнє 12 - 13 вв. Просторова редакція, висхідна до однієї з версій "фло-рилегия" ("Бджоли") Максима Сповідника, складається з 71 розділу і містить більше за 2500 висловів. Кожний розділ включає 2 частини: цитати з книг Священного Писання і з висловів батьків церкви, антич. філософів і письменників ("внеш. філософів"). Авторство багатьох висловів вигадано або приписується інш. особам. Ряд розділів в збірнику зачіпає пед. СПОСТЕРЕЖЕННЯ в дидактиці - - цілеспрямоване сприйняття; одне з коштів навчання. Цель Н. - накопичення знання фактів, утворення первинних уявлень про об'єкти і явища навколишнього світу. Н. передбачає уміння групувати факти, властивості і явище, помічати в них схожість і відмінність, класифікувати їх і, якщо можливо, визначати в природних умовах залежність ходу процесу або явища від тих або інакших умов. Н. нерідко передбачає не тільки сприйняття, але і переробку інформації, в процесі якої значну роль грають такі мислительні операції, як порівняння, аналіз, синтез, узагальнення. Н. широко застосовується в навчанні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Естетичне виховання учнів у праці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КУРАМИН Володимир Петрович - (07.01.1937). Голова Державного комітету Російської Федерації з питань розвитку Півночі в уряді В. С. Черномирдіна з 1995 р. по 23.03.1998 м. Народився в селі Бакури Бакурського району Саратовської області. Освіту отримав в Саратовськом автомобільному-дорожньому інституті по спеціальності інженер-будівник (1959). Доктор технічних наук. У 1959 - 1961 рр. виконроб, начальник відділу, начальник дільниці Тобольського міського будівельного управління. У 1961 - 1963 рр. начальник управління, старший виконроб СМУ № 23 управління будівництва Тюменського совнархоза. У 1963 - 1967 рр. заступник. Пісарев Олександр Іванович - Пісарев (Олександр Іванович) - відомий водевилист (1803 - 1828), народився в дворянській сім'ї Орловської губернії, виховання отримав в Московському благородному (університетському) пансіоні. Славився в 1820-х роках рукописними епіграмами і сатирами. Своїми жвавими і дотепними куплетами Пісарев ревно допомагав гуртку літераторів старого крою, Любителів, що згрупувалися біля Суспільства Російської Словесності, в їх боротьбі з "Московським Телеграфом" Польового. П'єси Пісарева, переважно переведені або перероблені з французького, частиною оригінальні, мали великий успіх на сценах обох. Страннолюбіє - Єпископ, як говорить ап. Павло, повинен бути страннолюбивим (1 Тім. 3:2; Тіт. 1:8). Гостинність багатьма древніми народами вважалася однією з самих головної доброчесності. Євреї воно вселялося заповідями про чужоземців (Лев. 19:33 і дав.), про бідних (Лев. 25; Втор. 15) і викупі (Лев. 25). Ми знаходимо багато прекрасних прикладів гостинності як в Ветхому, так і в Новому Заповіті. Див. розповіді про Аврааме і Лот (Побут. 18:1 і дав.; 19:1 і дав.). Срав. дав. Ісх. 220; Суд. 13:15; 19:17 і дав.; об сонамитянке (4 Цар. 4:10); про учнів в Еммаусе (Лук. 24:29); про иноплеменниках на Мальте і.
У вступі курсової "Естетичне виховання учнів у праці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕТРО МОСКОВСЬКИЙ і всієї Росії - митрополит (ск. 21.12.1326), народився на Волині, дванадцятирічним отроком віддалився в сусідній монастир, де ревно вивчав Священне Писання і витвори Св. Батьків. Любимим заняттям Петра було писання ікон (дві його ікони - Петровська і Успенська - знаходяться в Успенськом соборі Московського Кремля). Згодом свт. Петро був присвячений в иеромонахи і після багаторічних подвигів заснував на р. Рате Спасський монастир, игуменствуя в якому прославився своїм подвижницьким життям. У 1308 він став митрополитом Київським і всієї Русі, а через рік йому, як і його попереднику митра. Максиму, довелося.

Ієрихон - Еріхо. Ієрихон (Чис. 22:1; 26:3; Втор. 34:1.), багате і укріплене хананейский місто (І. Нав. 6:24); приблизно в 20-ти км до північного сходу від Ієрусаліма Це перше місто в Хананейської землі, яке було взятий ізраїльтянами По вірі їх пали його стіни (Евр 11:30) і все живе було винищене. Тільки Раав зі своїм будинком була пощаджена На ту людину, яка побажала б побудувати на цьому місці місто, було вимовлене прокляття, яке декілька років опісля виконалося над Ахиїлом (И. Нав. 6:26; 3Цар. 16:34). Коли про Ієрихон говориться "будувати", то треба розуміти: "зміцнювати" або "зводити. Войтінський Володимир Савелійович - (12 листопада 1885, Петербург, - 11 червня 1960, США). Народився в сім'ї викладача математики реального училища. У1904 поступив на юридичний факультет Петербургського університету. З ранніх років виявив математичні здібності; написав роботу "Ринок і ціни: теорія споживання і ринкових цін" (рекомендована до друку М.І. Туган-Барановским і опублікована з його передмовою в 1906). З 1905 член Російської соціал-демократичної робочої партії(РСДРП), більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (в Петербурге і Екатерінославе). У 1908 арештований, в 1909 засуджений до в'язничного висновку. З 1912 в посиланні в.
Список літератури курсової "Естетичне виховання учнів у праці" - більше 20 джерел. ВЗАЄМНОЇ БЕЗПЕКИ теорії - підходи, що концептуально оформилися, що дозволяють укріпити безпеку двох сторін, які знаходяться або можуть знаходитися в стані конфлікту. Такими сторонами можуть бути країни, союзи, войовничі організації або будь-які групи людей. Головний принцип - домагатися безпеки для себе через збільшення безпеки для обох сторін. У західній політичній літературі терміни "взаємна безпека" і "загальна безпека" часто вживаються як синоніми. До кінця 80-х років політологи стали розводити ці поняття: термін "загальна безпека" застосовувався при аналізі безпеки всіх країн, а "взаємна безпека" - у відносинах між. Хорватський тероризм - Після закінчення Другої світової війни У кінці 1960-х рр. хорватські терористи розвернули кампанію терору як на території Югославії, так і проти югославських представництв і громадян за рубежем. У період з нояб. 1966 по сент. 1968 були влаштовані вибухи в диппредставительствах Югославії в Австралії, Норвегії, Німеччині, Австрії і Франції. 29.1.1967 - проведена серія з шести вибухів в диппредставительствах Югославії в США і Канаді, двічі проведені вибухи в клубі югославського посольства в Парижі; заміновані югославські літак і корабель. Істотну кількість диверсій організував Вигляд.

ДИСКРИМІНАЦІЯ - (лати. discriminatio - розділення) - обмеження або позбавлення прав і свобод окремих осіб, соціальних груп або держав по політичних, расових, релігійних і пр. ознакам. Дискримінація може виявлятися на різних рівнях - від простого ігнорування до активних ворожих випадів, направлених на індивіда або соціальну групу. Дискримінація може бути принципом державної політики або виявлятися на побутовому рівні в формі антипатії або відкритій ворожості по відношенню до індивідів і груп. Здійснюється дискримінація як легальними, відкритими методами (за допомогою відповідних законів, адміністративних рішень і.
Посилання в тексті роботи "Естетичне виховання учнів у праці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Інформаційна система - система, здатна створювати, зберігати і спотворювати інформацію під впливом зовнішніх чинників, а також використати її для управління власною поведінкою. У нашому розумінні інформаційними системами є тільки ті, які пов'язані з життям - живі системи і суспільство. Всі системи технічного походження являють собою практично моделі реальних інформаційних систем і правильніше за їх називати "псевдоінформаційними", або "інформаційно-подібними". Інформаційні системи вирішують властивий їм і актуальне для них коло задач, але в процесі їх життєдіяльності внаслідок взаємодії інформаційних систем один з одним. ВЕРНАДСКИЙ Володимир Іванович - [28.2 (12.3). 1863, Петербург - 0.1.1945, Москва], сов. дослідник і мислитель, акад. АН СРСР (1912), акад. АН УССР (1919). Основоположник генетич. мінералогії, геохімії, биогеохимии, вчення про живу речовину, теорію біосфери, радиогеологии, гидрогеологии. Ідеї В. надали істот. вплив на виникнення биогеологии, геохимич. екології, геохімії ландшафту, науковедения і інш. науч. дисциплін. Організатор мн. науч. установ. Гос. пр. СРСР (1943). У дореволюц. період брав активну участь в звільнить. русі. Боровся за академич. свободи, відстоював демократич. принципи рішення агр. і нац. РИЗИК - ситуативна характеристика діяльності, що перебуває в невизначеності її виходу і можливих несприятливих наслідках у разі неуспіху. У психології цьому терміну відповідають три основних взаємопов'язаних значення. 1. Ризик як міра очікуваного неблагополуччя при неуспіху в діяльності, визначувана поєднанням імовірності неуспіху і міри несприятливих наслідків в цьому випадку. 2. Ризик як дія, виконання якого ставить під загрозу задоволення деякої досить важливої потреби, або ж в неякому відношенні загрожує суб'єкту втратою - проигришем, травмою, збитком. Експериментально тут розрізнюються ризик.

Вундеркінд - (німий. Wunderkind - чудо-дитина) - наділена незвичайними, феноменальними здібностями, що вважаються дитина. Наприклад, поява у дівчинки фразовой мови у віці 6 місяців, здібності до раннього читання, яким вона самостійно оволоділа до двох років, а відвідуючи дитячий сад, вона допомагала своїй шкільній подрузі вирішувати задачі по математиці і т.п. Навколо таких дітей іноді підіймається оглушлива тріскотня, як після всякого явища, придатного для сенсації, але відбувається весь це медийний шум лише коли про таких дітей якомусь журналісту раптом стає відомо, а здивувати публіку йому в даний момент. АПРАКСИЯ - порушення цілеспрямованої дії, не зумовлене розладом здійснюючих його рухів. Апраксия не залежить від координаторних порушень, поразок в чутливій сфері, не пов'язана з нерозумінням завдання (сенсорна афазія). Розрізнюють три синдроми: идеаторную, моторну і конструктивну апраксию. Идиоторная апраксия- порушення задуму руху, коли порушується послідовність виконання становлячих його етапів, кожний з яких сам по собі може проводитися правильно. Рухи по наслідуванню збережені. Завжди двостороння. Моторна апраксия характеризується порушенням і спонтанних рухів, і по наслідуванню. Розлади можуть. ПСИХОАНАЛІЗ: ПРИНЦИП ЗАГАЛЬНИЙ - згідно Е. Фромму, сучасний психоаналіз практикує два основних принципи терапії, кои безпосередньо пов'язані з визначенням і розумінням цілей і задач психоаналізу. 1. Перша концепція вважає задачею психоаналитического лікування пристосування клієнта. Пристосування розуміється як здатність людини діяти так, як діє більшість людей даної культури, і приймає зразки поведінки, що соціально схвалюються як критерії душевного здоров'я. Ця терапія орієнтована тільки на соціальне пристосування і може знизити страждання невротика до середнього рівня. "Пристосована людина" виставляє. Стимул - (греч. stymulus - стрекало, загострена палиця, якою поганяли тварин) - 1. будь-який вплив на організм, збудливу або змінюючу його поведінку помітним образом. Синонім: Подразник; 2. будь-який вплив на рецепторную систему, достатній для її збудження; 3. сигнал до дії; 4. деяка внутрішня подія, що грає роль спонукання до дії. У психопатології, наприклад, це імперативна галюцинація; 5. в бихевиоризме - обставини навколишнього середовища, регулярно представлені під час певної реакції організму; 6. в психоаналізі - згідно метапсихологии З.Фрейда, розрізнюються внутрішні і зовнішні стимули.