На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Естетичне виховання в сім'ї

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Аналіз ідей взаємозв'язку сім'ї і школи щодо естетичного виховання в історико-педагогічній науці ... 6
1.1. Поняття та система естетичного виховання ... 6
1.2. Зарубіжні педагоги про методи роботи з батьками щодо естетичного виховання ... 15
1.3. Важливість батьківського виховання у працях вітчизняних педагогів ... 19
Розділ 2. Особливості спільної виховної роботи сім'ї та школи щодо естетичного виховання на сучасному етапі ... 23
2.1. Форми та методи роботи з батьками учнів ... 23
2.2. Індивідуальна робота з батьками ... 31
Висновки ... 45
Список використаних джерел ... 47
Додатки ... 50

Для придбання курсової роботи "Естетичне виховання в сім'ї" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Естетичне виховання в сім'ї"

Курсова робота "Естетичне виховання в сім'ї" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Естетичне виховання в сім'ї", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Естетичне виховання в сім'ї" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Естетичне виховання в сім'ї" і призначений виключно для пошукових систем.

МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ - (англ. mass communication - масове спілкування), систематич. поширення інформації (через друк, радіо, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис) з метою затвердження духовних цінностей суспільства і надання впливу на оцінки, думки і поведінка людей. Возникновеніє М. до. пов'язано з винаходом друкарського станка (І. Гутенберг) і появою багатотиражної книги (15 в.), периодич. печаті в Зап. Європі (16 - 17 вв.). Поширення кінематографа в кон. 19 - нач. 20 вв. дозволило залучити в процес М. до. малограмотних і навіть безграмотних людей. Якостей, стрибок в М. до. стався з поширенням радіо -. ПІВДЕННА ОСЕТІЯ - терр. в складі Грузії. Пл. 3,9 тис. км2. Нас. 98 тис. чол. (1989, перепис). Центр - м. Цхинвалі. У 7 - 9 вв. предки осетин прийняли християнство. Можливості отримання освіти були пов'язані гл. обр. з немногочисл. православними монастирями на Кавказі. Навчання грамоті в них велося на основі греч., вантаж, і слов'нський письма. У кон. 18 в. для осетинської духовної комісії (встановлена в Росії в 1740 з метою підтримки православ'я на Кавказі) розроблений варіант осет. писемність на основі церк. алфавіта. Почалося видання осет. книг. Після включення вост. Грузії до складу Рос. гос-ва (1801). ОБОВ'ЯЗКОВЕ НАВЧАННЯ - принцип організації системи освіти: законодавче введення обов'язку для дітей певного віку відвідувати школу і діставати освіту встановленого об'єму і змісту. О. про. взаємодіє з принципом загальності навчання (див. Загальне навчання) і направлене на його забезпечення. Перші спроби встановлення обов'язку відвідувати школу відносяться до 17 в. (в нек-рих герм. гос-вах). З 19 в. в розвиненому шк. законодавстві О. про. конкретизується через вказівку віку або рівня загальної освіти, що отримується. У заруб. країнах звичайно пов'язано тільки з віком учнів (з термінами навчання). У дорев. Россиї. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД у вихованні - здійснення педа-гогич. процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (темпераменту і характеру, здібностей і схильностей, мотивів і інтересів, і інш.), в Значить. мірі що впливають на їх поведінку в разл. життєвих ситуаціях. Суть И. п. складає гнучке використання педагогом разл. форм і методів воспитат. впливи з метою досягнення оптимальних результатів уч. процесу по відношенню до кожної дитини. І. п. може застосовуватися для заохочення або придушення тих або інакших особливостей поведінки і властивостей особистості конкретної дитини. Классич. приклади І. п. - доручення дитині.
Кожна вагома структурна частина курсової "Естетичне виховання в сім'ї" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Військово - рицарські ордени - організації католицьких ченців, що мають особливі статути; створені для зміцнення впливу католицької церкви, переслідування інакомислячих, боротьби з ересями. У цей час існує біля 180 орденів, вони об'єднують 1,5 млн. чол. Найстарішим католицьким орденом є орден бенедиктинцев, заснований в Італії в VI в. Бенедіктом Нурсийським. На початку XIII в. Франциском Ассизським був заснований орден францисканцев. Потім були створені ордени доминиканцев, єзуїтів, мальтийцев і т.д. Найбільш відомі Орден меченосцев, Тевтонський і Лівонський ордена, створені для католицької агресії в Східній Європі. КАРАДЖАЛЕ - (Caragiale) Йон Луки (1852, Хайманале, нині Караджале - 1912, Берлін), румунський письменник, драматург. Син адвоката, брати якого були відомими акторами і драматургами, з 4-го класу Плоєштської гімназії пішов в Бухарестськую консерваторію, де у свого дядька Костаке навчався декламації і міміці (1868-70). Далі працював в Бухарестськом національному театрі суфлером і копиистом. Перший друкарський твір з'явився в 1873 м. в журналі "Шпичка", це були гумористичні "хроніки". З ім'ям Караджале зв'язують стрімкий злет комедійного мистецтва і критичного реалізму в Румунії. У. Карагеоргиєвичи - сербська династія, веде свій початок від князя Кара-Георгія (Чорного Георгія). Кара-Георгій був вибраний в ніч з 13 на 14 люті 1804 р. вождем сербських повстанців, що виступили проти турок в районі Бєлграда. Невдовзі повстання охопило майже всю Сербію і примусило султана визнати Сербію (по Ічкову миру 1806 р.) автономною областю. У грудні 1808 року Народна Скупщина проголосила Кара-Георгія верховним спадковим вождем сербів. Але вже через п'ять років, коли в зв'язку із загальноєвропейською кризою (і, особливо, в зв'язку з відверненням Росії від сербських справ війною з Наполеоном) Сербія.
У вступі курсової "Естетичне виховання в сім'ї" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Рейнська область (RHINELAND) 2-я світова війна - 8 февр. 1945 21-я, 12-я і 6-я групи армій ген. Ейзенхауера (85 дивізій) почали настання на Рейне проти ньому. груп армій В, G і Н ген. Карла фон Рундштедта, що складалися з 60 ослаблених дивізій, які обороняли територію далі на захід за Рейна вдовж лінії Зігфріда. Тоді ж фельдмарш. Монтгомери силами 30-го англ. корпуси і 1-й канад. армії (майже 500 000 солдат) рушив через Рейхсвальдський ліс і Гох на Гельдерн. На півдні 9-я армія США була заримована до 23 февр. повінню внаслідок підриву гребель на р. Рер. 1-я німий. парашутна армія була кинута проти англійців і канадців, які зіткнулися з обширними.

Бороздін Олександр Корнілович - Бороздін, Олександр Корнілович, - письменник. Народився в 1863 р., закінчивши курс в СПб. університеті, зайнявся вивченням російського розколу і збиранням матеріалу про нього; результати своїх робіт опублікував у "Християнському Читанні" 1888 - 1889 років. У 1889 - 1894 роках, живучи на Кавказі, брав участь в редагуванні "Збірника матеріалів для вивчення місцевостей і племен Кавказу" і "Вістей Кавказького відділу Географічного суспільства". З 1896 р. став читати лекції по історії російської літератури в СПб. університеті, заснувавши уперше семінарій по новій російській літературі. У. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА - бойові дії, що відбуваються в межах однієї держави, в які залучена значна частина населення країни, всі класи, шари і групи суспільства. Громадянські війни відбувалися на території більшості держав світу протягом багатьох віків, але досі у більшості істориків немає чіткого визначення, що таке "громадянська війна" і чим вона відрізняється від інакших військових дій (див. Війна). Так, марксисти бачать в громадянських війнах спосіб продовження класової боротьби пролетаріату і буржуазії: саме остання, відчайдушно чинячи опір, нав'язує війну передовому, класу, що переміг. Саме в таких термінах і.
Список літератури курсової "Естетичне виховання в сім'ї" - більше 20 джерел. Хатісян Олександр - (17 лютого 1874, Тіфліс, - 10 березня 1945, Париж). Народився в сім'ї великого чиновника. Закінчив Тіфлісськую державну гімназію (1891), дістав медичну освіту в Московському (3 року) і Харківському (2 року) університетах (1897). У 1898 виїхав за межу, удосконалювався в клініках, вивчав гігієну, суспільну охорону здоров'я і муніципальну справу. У 1900 повернувся в Тіфліс, в 1902 вибраний голосним Міської думи, радником Тіфлісського міської ради; з 1905 член міської управи, прилучився до "Вірменської революційної партії "Дашнакцутюн" ( "Союз")". Учасник Революції 1905 - 07. З 1907 заступник. ДЕМОКРАТІЯ - Як демократія визначається політична система, при якій влада належить людям, що проживають в даній країні: совереном є сам народ. Демократичне правління зародилося в грецькій місті-державі Афіни в V віці до н. е. Термін "демократія" складений з двох грецьких слів: demos (народ) і kratos (влада). Таким чином буквально "демократія" означає "владу народу", що відрізняє однойменну систему від влади правителів в особі однієї людини або групи громадян, як це має місце у разі олігархії. Одна з переваг демократії полягає в тому, що здатність всіх громадян брати участь в.

САМОВИЗНАЧЕННЯ - одне з понять міжнародного права, що полягає в можливості певної групи людей, виділеній із загальної маси по етнічних, конфессиональним, ідеологічних або якимсь інакших ознаках. Самовизначення дозволяє такій групі заявити про себе, про свої права, про свої потреби і чаяниях. Однак, як це завжди буває, термін трактується дуже неоднозначно. Так, наприклад, є положення про право нації на самовизначення. Це положення завжди трактується виходячи з практики двійчастих стандартів - деякі нації володіють таким правом без яких-небудь обмовок, а деякі - виключно в рамках встановлених адміністративних меж.
Посилання в тексті роботи "Естетичне виховання в сім'ї" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЮДСТВО - Головним забобоном, пов'язаним з поняттям людства, є пряме ідолопоклонство французького філософа О. Конта, який називав людство "великою істотою" (grand etre) і обожнював його. Під впливом Конта це ідолопоклонство розповсюдилося в багатьох країнах, де людство до цього дня шанують не тільки як велике, але і як священна істота. Про цей забобон треба сказати наступне. По-перше, людство не є щось що витає в хмарах, це усього лише сукупність індивідів, які і складають єдину справжню реальність. По-друге, людство не є ні великим, ні священним, а є щось вельми убоге, мешкаюче протягом нікчемної. ШЕФТСБЕРИ (SHAFTESBURY) Антоні Ешлі Купер - (1671-1713) - англ. філософ-мораліст, прихильник суб'єктивно-ідеалістичної теорії етичного почуття. Для етики Ш. характерні спроби вивести етичні почуття людини з його внутрішньої природи, а також елементи евдемонизма. Ш. відстоював т. зр. про природженість і незмінність етичних почуттів, про їх незалежність від соціальних умові. У цьому значенні він протиставляє моральність релігійному почуттю і утилітарній корисності. Правильне співвідношення протилежних (суспільних і Егоїстичних) прагнень людини - шлях до доброчесності, до досягнення найвищого блаженства, Етичний ідеал Вчення про. ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ і ДЕРЕАЛИЗАЦИЯ - Деперсоналізация - порушення самосвідомості, почуття зміни свого <я>. Клінічно порушення самосвідомості виявляється по-різному. Іноді деперсонализация виражається у втраті єдності або почуття в почутті роздвоєння. У деяких хворих деперсонализация виявляється відчуженням своїх думок, афектів і дій. Хворі висловлюють переконаність, що вони внутрішньо змінилися, втратили всі свої емоції і вже не можуть відчувати так, як раніше. Явища деперсонализации звичайно супроводяться підвищеною рефлексією, хворі детально описують свій стан, багатослівно про нього розказують, намагаються його.

ТЕОРІЇ БЮРОКРАТІЇ - соціологічні концепції організації, що включають класичну Т. би. М. Вебера, "реалістичну Т. би." і ряд інш. Одним з основоположників Т. би. є німецький соціолог Макс Вебер. Багато які вчені, що приступали в 40-50-е рр. ХХ в. до вивчення формальних організацій, спиралися на веберовскую модель бюрократії. Якщо соціологія організацій розглядає управлінські структури у всіх сферах суспільного життя, то в політичній соціології одним з об'єктів дослідження виступають бюрократичні організації, діючі в сфері політики, до числа яких відносяться, передусім, апарат державного управління і. РОЗЩЕПЛЕННЯ - (splitting) Процес (ЗАХИСНИЙ механізм), за допомогою якого психічна структура втрачає свою цілісність, утворюючи замість дві або більше за подструктури. Описано як розщеплення его, так і розщеплення ОБ'ЄКТА. Після розщеплення Его звичайно лише одне з часткових Его, що утворилися відчувається як "САМОСТЬ", інше ж являє собою (звичайно) несвідому "частину, що відколювалася Его". Після розщеплення об'єкта емоційне відношення до двох подструктурам звичайно прямо протилежне: один об'єкт відчувається як "ХОРОШИЙ" (що приймає, добрий і т.д.), інший - як. Соціальне навчання - процес формування знань, умінь і навиків конструктивної взаємодії з людьми на межличностном і соціальному рівнях, направленого на досягнення різноманітних, суспільно значущих цілей (Ю. А. Лунев, А. С. Чернишев). По своєму предмету і методам С. про. - один з видів психол. допомоги. Молода людина повинна вчитися слід. умінням: творити життєві цінності і досягати конкретних практичних результатів; усвідомлювати і співвідносити свої бажання, можливості з соціальними вимогами; володіти широким репертуаром поведенческих навиків в разл. сферах виділяється 3 осн. напряму розвитку субьектности. ВІДОБРАЖЕННЯ - з позицій матеріалізму - загальна властивість матерії, що перебуває в здатності об'єктів відтворювати (з різною мірою адекватності) ознаки, структурні характеристики і відносини інших об'єктів. Характер відображення залежить від рівня організації матерії, чому воно якісно різне в неорганічній і органічній природі, в світі тварин і мирі соціальному, в простих і високоорганизованних системах. На рівні організму відображення первинно виявляється в раздражимости - виникаючої під впливом зовнішніх і внутрішніх стимулів здатності живої матерії відповідати на вплив виборчою реакцією, відповідною.