На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні питання естетичного виховання дітей старшого віку (підлітків) у сім'ї ... 5
1.1. Сутність поняття естетичного виховання і особливості його здійснення в родині ... 5
1.2. Шляхи здійснення естетичного виховання дітей старшого віку (підлітків) у сім'ї ... 13
1.3. Вікові особливості здійснення естетичного виховання в родині ... 17
Розділ 2. Формування естетичної культури у дітей старшого віку (підлітків) в сімейній практиці ... 23
2.1. Критерії оцінки естетичної вихованості дітей старшого віку (підлітків) ... 23
2.2. Досвід здійснення естетичного виховання в сім'ї ... 29
Висновки ... 36
Література ... 38
Додатки ... 41

Для придбання курсової роботи "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї"

Курсова робота "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" і призначений виключно для пошукових систем.

ГРА - ігрова діяльність, один з видів діяльності, характерних для тварин і людини. У онтогенезе тваринних І. є однією з форм розвитку специфич. типів поведінки. Згідно з теорією "надміру сил" (Ф. Шиллер і Г. Спенсер), І. виникає у молодих тварин внаслідок того, що не вся їх енергія затрачується на боротьбу за існування; утвориться надлишок енергії, к-рий і знаходить вихід у всіляких рухах, що не мають прямого відношення до боротьби за існування. Спенсер доповнив цю теорію вказівками на наслідування як джерело І. і на вправу як її функцію. Предметом спец. дослідження І. тварин і людини. БУБНІВ Андрій Сергійович - [22.3(3.4). 1884, Иваново-Вознесенск, нині Іваново, - 1.8.1938, Москва], сов. гос., парт, діяч. Чл. Коммуністіч. партії з 1903. У 1904 - 08 вчився в Моськ. с. ин-ті, виключений за рев. діяльність. З 1905 на парт, роботі. У окт. 1917 чл. Политбюро ЦК РСДРП(би) і Петрогр. ВРК. У 1922 - 23 зав. агитац.-пропагандистським відділом ЦК РКП(би). У 1924- 1929 нач. Політуправління РККА і чл. РВС СРСР. У 1929 - 37 нарком освіти РСФСР. Чл. ЦК партії в 1917 - 18. з 1924 (канд. в 1919 - 20, 1922 - 24); в 1925 секр. ЦК. Чл. ВЦИК і ЦИК. У 1938 необгрунтовано репресований; реабілітований посмертно. На посту. МОНТЕНЬ Мішель Ейкем де - (28.2.1533, замок Монтень, поблизу Бордо, - 13.9.1592, там же), франц. філософ епохи Відродження. По батьківській лінії відбувався з купеч. сім'ї Ейкемов, що отримала дворянство в кон. 15 в. Після основат. домашнього утворення, побудованого на принципах гуманистич. педагогіки, закінчив коллеж в Бордо, вивчав право. У 1580 - 88 опублікував своє гл. соч. "Досліди" (кн. 1 - 3). Міровоззреніє М. засновується на принципах гуманистич. скептицизму, пафос к-рого - відмова від схиляння перед "загальною думкою" і авторитетами минулого - направлений насамперед проти схоластики. ТУКАЙ Габдулла - (наст. фам. і ім'я - Т у до а з в Габдулла Мухаметгаріфович). [14(26).4.1886, дер. Кушлауч, нині в Арськом р-не Татарії, - 11(24).4.1913, Казань], тат. поет, публіцист, суспільств, діяч. Закінчив медресе і русявий. класи при ньому в м. Уральськ (1907). Працював вчителем (1903 - 04), складачем в друкарні, був одним з організаторів тат. газ. "Фикер" ("Думка"), журналів "Ель-гасрель-джедіт" ("Новий вік"). і "Уклар" ("Стріли"). в Уральське. З 1907 жил в Казані; займався лит. деятельно-тью, переводив твори А.
Кожна вагома структурна частина курсової "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бутурлін Василь Васильович - Бутурлін, Василь Васильович - один з видних бояр царя Олексія Михайловича. У чині стольника ніс придворну службу до 1650 р., коли був подарований в окольничие і призначений суддею в наказ Великого Палацу; в наступному році Бутурлін завідує Розбійним наказом, а в 1652 р. зроблений боярином і зайняв важливий і пост, що свідчить про велику близькість до царя дворецького. У 1653 р. государ дав Бутурліну доручення "прийняти під свою государеву високу руку і привести до віри" новоприсоединявшуюся Малороссию. У розділі великого посольства виїхав Бутурлін з Москви 9 жовтня, 31 грудня прибув в. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ - (соцреализм), термін, що вживався в радянському літературознавстві і мистецтвознавстві в 1930-80-х рр. для позначення "основного методу" літератури і мистецтва, який "вимагає від художника правдивого, історично конкретного зображення дійсності в її революційному розвитку", виховання, що поєднується "із задачею трудящих в дусі соціалізму". У момент свого проголошення в нач. 1930-х рр. соціалістичний реалізм був протипоставити реалізму 19 в., який був названий М. А. Гірким "критичним". Соціалістичний реалізм, не маючи, як проголошувалося, основ для. Штреземан, Густав - (Stresemann), (1878-1929), державний і політичний діяч Німеччини, лідер Німецької народної партії. Народився 10 травня 1878 в Берліні в сім'ї власника готелю. У 1902 отримав докторську міру, захистивши дисертацію про розвиток в Берліні торгівлі пляшковим пивом. Успішно займався комерційною діяльністю, потім звернувся до політики. Будучи монархістом, він не випробовував симпатій до Веймарської республіки, однак тверезо визнавав реалії республіканського ладу. 13 серпня 1923 Штреземан очолив коаліційний уряд Німеччини. Будучи прихильником твердої влади, він клав край нападкам на існуючий лад як з.
У вступі курсової "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бурська війна - виникла в 1899 р. між двома південноафриканськими республіками, населеними бурою, і Великобританією внаслідок прагнення англійського імперіалізму до приєднання цих республік до англійських колоніальних володінь. Незважаючи на поступливу політику бурской республіки Трансвааль, Англія готувала напад і зосередила у меж Трансвааля великі військові сили. Ультиматум, посланий Трансваалем 9 жовтня 1899 р. Англії з вимогою відкликання військ, був Англією відкинуть, і 11 жовтня 1899 р. почалася війна. До Трансваалю зараз же приєдналася інша бурская республіка - Оранжева. У перший період війни - в.

Перовська Софья Львівна - Перовська (Софья Львівна) - російська політична деятельница (1854 - 1881), внучка міністра Перовського, дочка петербургского губернатора, що втратив місце за виявлену ним під час замаху Каракозова (1866) непередбачливість; вчилася в гімназії в СПб., де її подругами були майбутні революционерки Софья Лешерн і Корнілова; в 1870 р. залишила батьківський будинок; брала участь в кухлі чайковцев; за пропаганду серед селян в різних місцях Росії арештована в 1873 р., але звільнена під заставу, внесену батьком, і наступні роки прожила у матері в Криму. За цей час вивчила фельдшерство. Судилася. ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР - відомі політологи Г. Алмонд і С. Верба розрізнюють три типи політичних культур. Перший тип - патріархальний. Для даного типу політичної культури характерна повна відсутність у населення знань про політику. У таких суспільствах немає спеціалізованих політичних ролей: влада вождів і шаманів являє собою єдність политико-економіко-релігійної ролі, тобто у членів даного суспільства політичні орієнтації невіддільні від економічних і релігійних орієнтацій. Другий тип - подданнический тип політичної культури, йому властива пасивна політична поведінка, орієнтація на пануючі в даному.
Список літератури курсової "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" - більше 20 джерел. ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА політичних наук - займала домінуюче положення в американській політології в період між світовими війнами і вплинула значний чином на розвиток політичних наук загалом. Відмінною рисою цієї школи з'явилася різноманітність міждисциплінарних зв'язків з іншими чикагскими школами: соціології, філософії, антропології, економіки. Видними представниками Чикагської школи були Ч.Мерріам, Х.Госснел, Г.Лассуел, Л.Уайт, Е.Фройнд і інш. Чарльз Мерріам (1874-1953) опублікував безліч книг, в яких досліджував різні аспекти політики. Це "Американські політичні ідеї: 1865-1917"(1920), "Сучасний стан дослідження політики" (1921), "Нові. Внутрішня македонська революційна організація - (Vatreshna Makedonska-Revolutsionna Organizatsiya (макед.), В'трешна македоно-одринска революційна організація (болг.) - ВМРО. Заснована в нояб. 1893 в Ресене Даміаном Груєвим, Готце Делчевим, Яном Санданським. ВМРО проголосила лозунг: "Македония для македонців", прийняла програму, орієнтуючу рух на боротьбу за незалежну Македонію і створення федерації рівноправних балканских держав. Очолив організацію Груєв. ВМРО почала в 1897 кампанію антитурецького терору. У 1903 спільно з болгарською організацією "Заклик" підняла повстання. Була найбільш активною терористичною.

ПЛЮРАЛІЗМ - (від лати. pluralis - множинний) - різноманіття інтересів, цінностей, концепцій, поглядів, соціальних і політичних інститутів в демократичному суспільстві. У західній політології найбільше поширення отримав термін "плюралістична демократія", яка включає всі основні компоненти ліберальної теорій демократії (див. Лібералізм): 1) вільні вибори правителів при дотриманні наступних умов: "свободу висунення кандидатур як наслідок свободи утворення і функціонування партій", "свободу виборчого права", тобто загальне і рівне виборче право за принципом "одна людина -.
Посилання в тексті роботи "Естетичне виховання дітей старшого шкільного віку (підлітків) у сім'ї" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КУЛЬТУРА РОСІЇ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР - аспект порівняльного розгляду російської культури з культурами інакших цивілізацій з метою встановлення принципової взаємодії між ними, долаючий локалистский характер або навіть шпенглеровскую "взаимонепроницаемость замкнених цивілізацій-культур. Порівняння можливе на трьох рівнях: національному (Росія і Франція, російська і німецька культура і т. п.), цивилизационном (зіставлення Росії з цивілізаціями Сходу і західноєвропейською "фаустовской або "західно-християнською цивілізацією), типологічному (Росія в контексті Заходу і Сходу взагалі). У національному. ГОРА - сакральний символ влади і відлюдництва. Згідно з різними традиціями, в горах зберігаються уламки древніх рас і цивілізацій. У горах проживають вищі присвячені. Грецькі боги, як відомо, мешкали на горе Олімп. По іншому міфологічному мотиву, гори населені демонами. Гори разом з тим символізують межі, природні межі. Уральський хребет відділяв Європу від Азії. Уособленням гір служать гігантські змії, наприклад, у Уральських гір - космічний полоз. Символіка гори изоморфна Світовому дереву. Світовою горою в індійській міфологічній традиції була Міру. У персидців її аналогом виступала залізна. ЕКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - Збірне поняття для позначення психотерапевтичних підходів, в яких робиться упор на "вільну волю", вільний розвиток особистості, усвідомлення відповідальності людини за формування власного внутрішнього світу і вибір життєвого шляху (Cohen A. M., Smith R. D., 1976). Термін відбувається від позднелатинского existentia - існування. Певною мірою всі психотерапевтичні підходи Е. п. мають генетичну спорідненість з екзистенциальним напрямом в філософії - філософією існування, виниклою в XX в. як наслідок потрясінь і розчарування, викликаних двома світовими війнами. Ідейним джерелом.

МОДЕЛЬ КОНФЛІКТУ ДИНАМІЧНА - найвищий рівень моделей конфлікту. Результат її побудови - Фундаментальна динамічна теорема аналізу і дозволи конфліктів. Згідно з цією теоремою, тільки ті системи конфліктні динамічно, чий сумарний коефіцієнт зворотного зв'язку R хоч би для однієї змінної має значення менше нуля. У іншому випадку система вважається безконфліктною. Всі конфліктні системи з урахуванням особливої ролі сумарного коефіцієнта зворотного зв'язку R розділяються на: 1) конфлікти-катастрофи (R < -1; руйнують ті системи, в яких виникають); 2) конфлікти-пульсації (R = -1; залишають розвиток системи на колишньому. ДИДЖОРДЖИ СИНДРОМ - (ди Гиорге синдром, на ім'я американського педіатра до нього описаний шведськими педіатрами W. Wernstedt і E. Bottiger; синоніми - агенезия тимуса і паращитовидних залоз, синдром 3-4-й зябровидних дуг) - спадкове захворювання: природжений гипопаратиреоз, відсутність тимуса, порушення клітинного імунітету із зменшенням кількості Т-кліток. Характерні риси особи: антимонголоидний розріз очей (зовнішні кути очей розташовані нижче внутрішніх), гипертелоризм (широко розставлені очі), микрогнатия (малі розміри верхньої щелепи), низько розташований вушні раковини, короткий фільтр (відстань від нижньої. Гра сюжетно-ролевая - (ролевая, творча) - згідно з поглядами ведучих вітчизняних психологів (А.В. Запорожца, Д.Б. Ельконіна і інш.), ведуча діяльність дошкільного віку. І. с-р. в розгорненому вигляді являє собою діяльність, в якій діти беруть на себе ролі дорослих і в узагальненій формі в ігрових умовах, що спеціально створюються відтворюють діяльність дорослих і відносини між ними. Вона виступає як діяльність, в якій відбувається орієнтація дитини в самих загальних значеннях людської діяльності. Ігрова роль дозволяє з'єднати аффективно-мотивационную і операционально-технічну сторони діяльності. Содержанієм И. ср. є. Левін (LEWIN) Курт - (9.09.1890, Познань - 12.02.1947, Ньютон, Массачусетс) - немецко-американський психолог. Біографія. Професор Психологічному інституті Берлінського університету, читав тут курс дитячої психології (1931-32 рр.). У 1932 р. емігрував в США, де працював в Станфордськом і Корнельськом університетах. З 1936 р. - професор дитячої психології Айовського університету. З 1945 р. - директор дослідницького центра групової динаміки при Айовськом університеті. Дослідження. Початків свою діяльність в рамках гештальтпсихологической школи, де створив ряд методичних ситуацій для експериментального.