На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Епітети у релігійному стилі

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження епітетів у релігійному стилі ... 5
1.1. Загальна характеристика епітетів ... 5
1.2. Лексико-семантичні групи епітетів ... 7
1.3. Граматичне вираження епітетів ... 17
1.4. Конфесійний стиль і конфесійна лексика ... 28
Розділ 2. Особливості використання епітетів у релігійному стилі ... 35
2.1. Українська лінгвостилістика другої половини ХХ ст. про конфесійний стиль української літературної мови ... 35
2.2. Церковна проповідь як підстиль конфесійного стилю української літературної мови ... 38
2.3. Вплив жанру на функціонування епітетів у релігійному тексті ... 40
Висновки ... 43
Список використаної літератури ... 44

Для придбання курсової роботи "Епітети у релігійному стилі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Епітети у релігійному стилі"

Курсова робота "Епітети у релігійному стилі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Епітети у релігійному стилі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Епітети у релігійному стилі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Епітети у релігійному стилі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛОГІКИ - (греч. logike, від logikos -побудований на міркуванні), дисципліна, що вивчає форми і закони правильних, тобто здатних служити розширенню знання, розумових побудов. От Л. як науки потрібно відрізняти Л. як зв'язок і динаміку логічно правильної думки (Л. мислення). У сферу науч. Л. входить також розробка і дослідження знакових структур (обчислень, формальних систем), розгляд певних фрагментів реальності (моделей), загальні властивості к-рих відображаються логічною думкою і фіксуються в знакових структурах. Перші вчення Л. виникли в древності (Греція, Індія, Китай). Як наука Л. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ - - педагогічно організований процес передачі від покоління до покоління способів і знань, необхідних для фізичного вдосконалення. Мета Ф.в. - різносторонній розвиток особистості людини, його фізичних якостей і здібностей, формування рухових навиків і умінь, зміцнення їх здоров'я. Осн. кошти Ф.в. - фізичні вправи, використання природних сил природи (сонячна енергія, повітряне і водне середовище), дотримання правил гігієни (особистої, трудової, побутової і т.п.). Пізнання закономірностей впливу фізичних вправ на організм, наукова методика їх виконання допомагають досягнути мети Ф.в. ЯНЖУЛ Іван Іванович - [2(14).6.1846, з. Янжуловка, нині в Васильковськом районі Київської обл. України, - 18(31).10.1914, Вісбаден, Німеччина], економіст. і статистик, діяч освіти, д. ч. Петерб. АН (1895), дер права (1876). Освіту отримав в Московському (1862 - 69), Лейпцигськом, Гейдель-бергськом, Цюріхськом (1872 - 73) ун-тах. З 1874 доцент, в 1876 - 98 проф. Моськ. ун-та (кафедра финанс. права) Одночасно в 1882 - 87 перший фабричний інспектор Моськ. округа. У своїх звітах відобразив факти експлуатації подітий. труда і недосконалість системи учнівства; сприяв прийняттю фабричного законодавства (1884), що. ГОНЧАРІВ Василь Леонідович - [12(24), 11.1896, Київ, - 30.10.1955, Москва], математик, методист, ч.-до. АПН РСФСР (1944), д-р физ. наук (1935), проф. (1937). Закінчив физ. ф-т Харківського ун-та (1919). З 1921 викладав висш. математику в Харківському геодезич. технікумі (з 1922 ин-т). У 1926 - 28 був відряджений в Паризький ун-т, де під керівництвом найбільших математиків П. Монтеля, Ж. Адамара і А. Лебега провів дослідження, прийняте як докторська дисертація. У 1928 - 32 в Н. ин-ті Харківського ун-та. З 1932 в Москві: в Моськ. авиац. ин-ті (до 1941), з 1937 проф. МГУ. У 1944 - 55 зав. сектором методики математики.
Кожна вагома структурна частина курсової "Епітети у релігійному стилі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЛУЧЕВСКИЙ - Костянтин Костянтинович (1837, Санкт-Петербург - 1904, там же), російський поет, прозаїк. Народився в аристократичній сім'ї, дістав блискучу військову освіту, служив в лейб-гвардії. У 1861 м. вийшов у відставку і протягом ряду років вивчав філософію в ун-тах Берліна, Лейпцига і Гейдельберга. Повернувшись в Росію, служив в міністерстві іноземних справ і в Головному управлінні у справах друку. Друкуватися початків в 1857 м. Опубліковані в 1861 м. в "Сучасникові" вірші Случевського дістали надзвичайно високу оцінку Ап. Грігорьева. Однак різкі відгуки і пародії Н. А. Добролюбова, Д. Д. ЕСХИЛ - (Aischylos) (525 до н. е., Ельовсин - 456 до н. е., про. Сіцілія), древньогрецький драматург. Нащадок старовинного аристократичного роду, учасник основних битв Греко-персидських воєн: при Марафоні, Саламіне і Платеях. З 500 м. до н. е. брав участь в грецьких змаганнях поетів-трагіків, з 484 м. до н. е. перемагав в них 13 разів. У останні роки життя з ним суперничав Софокл. Есхил написав більше за 80 драматичних творів. БОльшая їх частина була згрупована в тетралогії (за умовами драматичних змагань, кожний учасник повинен був представляти три тематично пов'язані трагедії і одну сатировскую. Романовський Геннадій Данилович - Романовський (Геннадій Данилович) - гірський інженер, професор Гірського інституту, відомий своїми дослідженнями родовищ корисних копалин Європейської Росії і багаторічними трудами по вивченню геології і палеонтології Туркестана, що продовжувалися з 1874 по 1879 рік. Труди Р. в цій області, за які він удостоєний від Імператорського російського географічного суспільства вищої нагороди - Константіновської медалі - дають палеонтологическую основу для пізнання геологічної будови Туркестана і з'ясовують цілий ряд практичних питань про горизонти залягання там різних корисних копалин.
У вступі курсової "Епітети у релігійному стилі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАМИН-СИБІРЯК - (справжнє прізвище Мамін) Дмитро Наркисович (1852, Висимо-Шайтанский завод Пермської губ. - 1912, Санкт-Петербург), російський прозаїк, публіцист. Народився в сім'ї заводського священика, вчився в духовному училищі і семінарії, але під впливом ідей "шестидесятников" вирішив присвятити себе природним наукам і в 1872 м. поступив в Петербургськую медико-хірургічну академію на ветеринарне відділення. У 1876 м. перейшов на юридичний ф-т Петербургського ун-та, який не закінчив. У студентські роки початків літературну діяльність в дрібних журналах і газетах. Повернувшись на Урал, брав.

Левін Олександр Михайлович - Левін, Олександр Михайлович - терапевт, народився в 1861 р. Закінчив курс в санкт-петербургской військово-медичній академії. Складається професором діагностики внутрішніх хвороб і керівником відповідної клініки в жіночому медичному інституті. Як член-співробітник інституту експериментальної медицини був відряджений в Індію для вивчення чуми і в різні місцевості Азіатській і Європейській Росії для боротьби з спалахами цієї хвороби. НайГоловніші труди: "До патології блукаючого нерва" (дисертація, СПб., 1888); "До патології гострих бактерійних запалень" ( "Лікар", 1890, і "Arbeiten aus. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - процес зближення і зростання взаємозв'язку націй і держав світу, що супроводиться виробітком загальних політичних, економічних, культурних і ціннісних стандартів. Є різні версії причин глобализации. К. Маркс зв'язував цей процес зі специфікою капіталізму, якому постійно потрібні нові ринки і ресурси, Ф. Ніцше - з властивою західному духу "волею до влади", М. Маклюен - з розвитком сучасної техніки, комунікацій і ЗМІ, який, з'єднуючи розрізнені частини простору і прискорюючи поширення інформації до швидкості нервового імпульсу, перетворюють земну кулю в "глобальне село", де.
Список літератури курсової "Епітети у релігійному стилі" - більше 20 джерел. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО - (лати. informatio - інформування, освіта) - існуюча в сучасній науці концепція, що використовується для опису якісно нового етапу суспільного розвитку, в який вступили розвинені країни з початком інформаційно-комп'ютерної революції. Своєю назвою концепція "інформаційного суспільства" зобов'язана професору Токийського технологічного інституту Ю. Хаяши, чий термін був використаний в тих, що з'явилися практично одночасно - в Японії і США - роботах Ф. Махлупа (1962) і Т. Умесао (1963). Теорія "інформаційного суспільства" була розвинена такими вченими, як Й. Масуда, М. Порат, Т. УРЯД - колегіальний орган виконавчої влади держави і його суб'єктів, що здійснює всю повноту цієї влади на відповідній території. Повноваження федерального і територіальних органів виконавчої влади визначаються Конституцією і іншими законами, заснованою на принципі розділення державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Уряд РФ очолює єдину систему виконавчої влади в Росії. У своїй діяльності воно керується принципами верховенства Конституції РФ, федеральних конституційних і федеральних законів, принципами народовладдя, федералізму, розділення влади, відповідальності, гласності і.

ПОЧВЕННИЧЕСТВО - літературно-суспільний і філософський напрям 60-х рр. XIX в., учасники якого (А.Грігорьев, брати М. і Ф.Достоєвськиє, Н.Страхов) були об'єднані складною сукупністю загальних початкових принципів, поглядів на соціальний пристрій суспільства, політику, мистецтво. Базові принципи П. були сформульовані на сторінках журналів "Час" (1861 -1863) і "Епоха" (1864-1865). Основоположною для почвенников була ідея "національного грунту" як основи і форм соціального і духовного розвитку Росії. "Російське суспільство повинно сполучитися з народним грунтом і прийняти в себе народний елемент". Ідеологи П. схилялися до.
Посилання в тексті роботи "Епітети у релігійному стилі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАЦІОНАЛІЗМ - Це слово вживається принаймні в двох значеннях. У широкому значенні слова раціоналізм не є забобоном; таким є його протилежність, иррационализм. У цьому значенні раціоналізм складається в побажанні, щоб людина поступала розумно - як у виборі позицій, так і в прийнятті рішень. А "розумно" - значить "логічно", "несуперечливо" і "відповідно до прийнятих в даній області правил". Наприклад, ми говоримо, що людина, бажаюча відправитися з Кракова в Цюріх, поступить раціонально, вибравши напрям на Вену, і нераціонально, безрозсудно, якщо поїде у напрямі до. ЕМПІРИЧНИЙ БАЗИС - (в науці) - елемент структури наукового знання, що забезпечує зв'язок концептуально-теоретичного апарату науки з реально даним в спостереженні і експерименті об'єктом (див. Емпіричне і теоретичне знання). Дані спостереження і експерименти складають матеріал емпіричного базису, однак ми завжди отримуємо і використовуємо їх в контексті деякого концептуально-теоретичного тлумачення, що дозволяє говорити об "теоретичну нагруженности досвіду" в науці. Ця подвійність емпіричного базису завжди зумовлювала певні труднощі його філософсько-гносеологічного осмислення. Прихильники. РОДЖЕРС КАРЛ РЕНСОМ - (Rogers С. R., 1902-1987). Дістав освіту в Університеті Віськонсина (1924), Теологичеської семінарії і Колумбійськом університеті; міра магістра привласнена в 1928 р., лікарі - в 1931 р. Створив психотерапевтичну систему, поступливу за популярністю тільки психоаналізу Фрейд (Freud S.). Його метод психотерапії, званий по-різному: недирективне консультування, недирективна психотерапія, клієнт-центрована психотерапія, особово-центрована психотерапія, широко використовується психотерапевтами в Америці і Європі. Для методу Р. характерний неавторитарний підхід до пацієнта, якого він називає.

СОЦИОМЕТРИЯ - (від лати. societas - суспільство і греч. metreo вимірюю) - метод стандартизованих випробувань з метою вимірювання межличностних відносин в малих групах. З, будучи однією з форм групового опиту, дозволяє діагностувати і прогнозувати зміни в структурі взаємовідносин особистості в колективі, дає можливість кількісного підходу до вивчення явищ межличностного спілкування. Суть социометрического підходу складається в тому, що за допомогою суб'єктивних оцінок діяльності інших члейов колективу або виборів по яких-небудь ознаках визначається як вигляд окремих особи в колективі, так і вигляд всього. Тести завершення пропозицій - (sentence completion tests) Т. з. п. був уперше застосований для оцінки особистості в 1928 р. Ф. Пейном. Відтоді ці тести стали регулярно включатися до складу більшості клінічних тестових батарей і широко застосовуються з метою відбору в армії і в сфері промисловості. Тест являє собою набір незавершених пропозицій (т. е. їх основ), к-рі що обстежується пропонується закінчити. Т. з. п. характеризуються простотою в розробці і можуть використовуватися в різних цілях. Найбільш відомими яв-ця тести Холсоппла і Міала, Сакса і Леві, Роді, Стейна, Форера і Роттера. Бланк незавершених пропозицій Роттера. ОРГАНИНГРАММА - (від греч. organon - знаряддя, інструмент і gramma - письмовий знак, запис) - графічне зображення дій оператора і логічних умов, що перевіряються ним з відображенням їх в тій послідовності, в якій вони використовуються при рішенні задачі. У О. головним чином виділяються логічні можливості пошуку рішення на різних його етапах. Тут функції оператора по дозволу задач управління описуються подібно тому, як задається програма дій людини при моделюванні цих функцій на ЕОМ. Тому в О. виявляються представленими окремі бінарні схеми, послідовно перебираючи які, можна оцінити всі можливі шляхи вирішення. МОРАЛЬ - (Morality; Moral) - термін, що використовується відносно індивіда або групи і вказуючий умови, при яких здійснюються самоконтроль, упевненість в собі і дисциплінована поведінка. "За діями людини стоїть не громадська думка, не загальний моральний кодекс, але сама особистість, відносно якої він до пори до часу залишається на несвідомому рівні. Кожний з нас завжди є ще і те, чим він був раніше, і точно так само він неодмінно є вже і те, чим тільки стане" (CW 11, par. 390; ОИ, з. 302). Психологічно моральна проблема формулюється тоді, коли людина стикається з питанням - ким він може стати, в.