Емпатія в міжособистісних стосунках

(курсова робота з психології)

Вступ.....3
Розділ 1. Міжособистісні відносини.....5
1.1. Методологічні проблеми дослідження зв'язку суспільних і міжособистісних відносин.....5
1.2. Місце і природа міжособистісних відносин.....8
1.3. Спілкування в системі міжособистісних і суспільних відносин.....11
1.4. Роль емпатії в міжособистісних стосунках.....17
1.4.1. Поняття емпатії.....17
1.4.2. Гендерні особливості емпативності.....19
1.4.3. Емпатія як джерело справжнього альтруїзму. Гени і емпатія.....22
Розділ 2. Емпіричне дослідження взаємозв'язку емпатії та типів міжособистісних стосунків.....27
2.1. Аналіз результатів першого етапу дослідження.....27
2.2. Аналіз результатів другого етапу дослідження.....32
Висновки.....35
Література.....38
Додатки.....41

Для придбання курсової роботи "Емпатія в міжособистісних стосунках" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Емпатія в міжособистісних стосунках"

Курсова робота "Емпатія в міжособистісних стосунках" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Емпатія в міжособистісних стосунках", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Емпатія в міжособистісних стосунках" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Емпатія в міжособистісних стосунках" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИХОВАННЯ - цілеспрямоване створення умов (матеріальних, духовних, організаційних) для розвитку людини. Категорія В. - одна з основних в педагогіці. Історично склалися разл. підходи до розгляду цієї категорії. Характеризуючи об'єм поняття, мн. дослідники виділяють В. в широкому соціальному значенні, включаючи в нього вплив на особистість суспільства загалом (тобто ототожнюючи В. з социализацией), і В. у вузькому значенні - як цілеспрямовану діяльність, покликану формувати у дітей ойстему якостей особистості, поглядів і переконань. В. часто трактується в ще більш локальному значенні - як рішення к. ПРОФЕСІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЛУХАННЯ - це таке уміння слухати, яке в повній мірі сприяє ефективному спілкуванню вчителя з учнями в різних коммуникативних ситуаціях (при фронтальному опиті, при слуханні відповіді учня з метою оцінювання цієї відповіді, при слуханні в ситуації спілкування з класом, з учнем, поза уроком і т. п.). Виділяються наступні особливості П. п. з: 1. Вчитель слухає одного учня, одночасно слухаючи весь клас (чує робітник і виділяє неробочий шум, сприймає репліки учнів з місця, спостерігає за тим, чи слухають говорячого інші учні і т. п., тобто одночасно зі слуханням здійснює другиевиди діяльності: спостереження. ГОРДОН Гаврило Осипович - [26.4(8.5). 1885, з. Спасск Тамбовської обл., - сірок. 1930-х рр., Соловки], педагог, проф. (1926). Закінчив филос. отд-ние ист. ф-та Моськ. ун-та (1909). У 1906 - 07 і в 1909 слухач Марбургського ун-та в Німеччині. У 1910 - 14 викладав в Моськ., гімназіях. У 1918 - 20 зав. уїздним відділом нар. освіти (Моршанськ), в 1920 викладав в Тамбовськом ун-ті. З 1921 в Москві: проф. ф-та суспільств. наук МГУ (до 1925), чл. науч. секції ГУСа (1921 - 30). У 1924 - 29 ред. "Педагогич. курсів на будинку". У 1926 - 29 у 2-м МГУ (проф.; вчений секретар Ін-та науч. педагогіки). У нач. 30-х рр. ВІКТІМОЛОГІЯ - (від лати. victime - жертва і греч. logos - поняття, вчення) - соціально-педагогічна область знання, що вивчає різні категорії людей - жертв несприятливих умов социализации. Термін "В." запозичений з кримінології, спеціальний розділ якої - юридична В. досліджує проблеми людей, що виявилися жертвами злочинів. Предметом соціально-педагогічної В. є вивчення дітей і дорослих, що виявилися в складних життєвих ситуаціях і що вимагають спеціальній соціальній і педагогічній допомозі. До них відносяться: інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені піклування батьків, діти з неблагополучних сімей, з сімей.
Кожна вагома структурна частина курсової "Емпатія в міжособистісних стосунках" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ватсон Марія Валентинівна - Ватсон Марія Валентинівна, вроджена де-Роберти-Ласерда - письменниця. Народилася в 1853 р. Дістала освіту в Смільному інституті. У 1874 р. вийшла заміж за Е.К. Ватсона. Оригінальні і перевідні вірші і статті Ватсон друкувалися з половини 70-х роках в різних журналах ( "Вітчизняні Записки", "Вісник Європи", "Російська Думка", "Справа", "Російське Багатство", "Син вітчизни", "Наше життя", "Сучасний Мир", "Чутка", "Російські Відомості" і інш.). Вірші Ватсон вийшли окремою книгою (1905). Статті Ватсон більшою частиною присвячені іспанської, португальської і італійської литературам ( "Ларра -. Ходзько Іван - Ходзько (Іван, Chodzko, 1777 - 1852) - польський драматург, дядько Ігнатія Х. Получил освіта в Вільне, зайняв посаду визитатора шкіл Віленської і Мінської губерній. У 1812 р., під час вторгнення французів, Х. перебував головою мінської цивільної палати. Коли французька армія проникла в Литву, він перейшов на її сторону і перешкодив жителям Мінська знищити запаси провіанту, що були в місті, які і дісталися у видобуток французької армії. Тоді ж Х. написав на злобу дня комедію: "Prejscie Niemna", яка з великим успіхом йшла на всіх польських театрах. З видаленням французів Х. повинен був. Хитрово Богдан [Іов] Матвійович - Хитрово (Богдан [Іов] Матвійович, народився біля 1615 р., помер в 1680 р.) - ближній боярин і дворецький. У 1648 р., відправлений царем "для будови нових міст від ріки Барша до ріки Волги", він поклав основу місту Симбірську. До 1653 р. Х. завідував спочатку земським наказом і новою чвертю, а потім челобитним наказом. Повернувшись з невдалого посольства в Польщу, брав участь в облозі Смоленська і взятті міст Мінська, Вільни, Ковно і Гродна. У 1656 р. під час війни з Швецією брав участь у взятті Дінабурга, Кокенгаузена і Рига; в наступному році зроблений начальником збройової палати. У.
У вступі курсової "Емпатія в міжособистісних стосунках" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Жаботінський Володимир Євгенійович - Жаботінський Володимир Євгенійович - талановитий письменник і суспільний діяч. Народився в 1880 р.; вчився в Римському університеті; кандидат прав ярославского ліцея. Рано почав вміщувати в "Одеських Новинах" кореспонденції і фейлетони (під псевдонімом Altalena), що звернули на себе увагу. У "роки свобод" переїхав в Петербург і вміщував в "Русі", що користувалися популярністю, "Наброськи без заголовка". Помістившись в перших рядах діячів сіоністського руху, став писати на теми про політичне відродження єврейського народу. Крім сіоністської програми (в статтях, що друкуються в загальній і.

Ангальт - Ангальт, графи. У 1726 році наслідний принц Ангальт Дессауський, Вильгельм-Густав, син славнозвісного сподвижника Фрідріха Великого, одружився таємну з Іоганной-Софією Герре (Herre). По смерті Вильгельма-Густава, німецький імператор Франц I, 19 вересня 1849 року, подарував вдові покійного з потомством прізвище Ангальт і графське Римської імперії достоїнство. Від цього морганатичного браку залишилося 5 сини: 1) гр. Вільгельм, підполковник і флігель-ад'ютант Фрідріха Великого, убитий в битві під Торпау; 2) гр. Фрідріх; 3) гр. Густав, пруський капітан, убитий в битві під Бреславлем; 4). Мартинов (Пікер) Олександр Самойлович - (5 січня 1865, Пінськ, - 5 червня 1935, Москва). Народився в сім'ї купца-лесоторговца. Поступив в 1884 на юридичний факультет Петербургського університету. Брав участь в народовольческих кухлях середини 1880-х рр., підтримував контакти з соціал-демократичною групою Д. Благоєва. Після другого арешту (1886) виключений з університету і висланий на батьківщину, там знов був арештований і через два роки засланець на 10 років в Східний Сибір, де перейшов на соціал-демократичні позиції. Повернувшись з посилання (1899), увійшов в редакцію газети "Південний Робітник". Після короткого в'язничного.
Список літератури курсової "Емпатія в міжособистісних стосунках" - більше 20 джерел. ФЕМІНІЗМ - (лати. femina - жінка) теорія рівності полови, лежача в основі руху жінок за досягнення рівноправності. Феминистские організації звичайно не торкаються актуальних проблем сучасності, обмежуючись лише питаннями емансипації жінок. Разом з тим після 2 й Світової Війни все більша увага приділяється ними проведенню в життя виборчих і інших політичних прав жінок, визнаних в законодавчому порядку, усуненню існуючої дискримінації. Деякі феминистские групи висувають і загальні соціальні вимоги. Міжнародна демократична федерація жінок і її національні секції прагнуть налагодити співпрацю з всіма жіночими. Ге Олександр Юльевич - (1879, Кенігсберг, Німеччина, - 7 січня 1919, поблизу станції Товарна, в районі Кисловодська). Виховувався і вчився в гімназичному відділенні Лазаревського Інституту східних мов в Москві; виключений з 6-го класу гімназії за пропаганду революційних ідей. З 1902 в Петербурге слухав лекції в університеті. У 1905 прилучився до анархістів-комуністів, вибраний членом Петроградського Ради РД, пропагував основи анархізму на фабриках і заводах. У грудні 1905 арештований, взятий в "Хрести". Влітку 1906 звільнений як потребуючий лікування. Біг в Швейцарію. У Росії заочно засуджений до 5 років каторжних.

ДЕРЖАВА національне (моноетническое) - держава, освічена на історично чому склався етнічній території тієї або інакшої нації (етноса) і що втілює її суверенітет. Історично Г.н. складалися звичайно там, де початок формування нації (етноса) співпадав за часом з утворенням держави, в зв'язку з чим державні межі частіше за все в основному співпадали з етнічними (напр., в Західній Європі і Латинській Америці). Створення Г.н. - одне з найважливіших тенденцій суспільного розвитку, особливо на ранніх стадіях національних рухів. Національне в державності знаходить своє вираження в її побудові за національно-територіальним.
Посилання в тексті роботи "Емпатія в міжособистісних стосунках" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТИП - (від греч. typos - відбиток, форма, зразок) - форма, яка складає основу ряду розхожих або родинних індивідів; примірник або зразок, який краще усього представляє вигляд або рід. Мислення, направлене на утворення типів (типізуюче утворення понять), є дуже древнім, бо воно відповідає прагненню свідомості до стислого, короткого викладу думок, до прегнантности (див. Прегнантності правило) і зв'язує наглядність з общезначимостью. Велике значення мислення за допомогою типів, типологічного мислення, було відоме вже Платону і Арістотелю. Воно є необхідним засобом утворення понять. З точки зору. ЗУБ БУДДА - гл. реліквія буддизму, відома у всіх країнах будда. миру, але об'єктом самостоят. культу є тільки в гос-ве Шри-Ланка, де в місті Канді знаходиться храм 3. Б. і щорічно в місяці есала (липень - серпень) влаштовується двотижневе свято з храмовими службами, торжеств. процесіями, ходами слонів (один з них везе на собі скриньку з реліквією), з участю танцюристів, музикантів і представників місцевої і гос. власті. Як свідчить легенда, в момент кремації земного тіла Будда один з його учнів вихопив з похоронного багаття його зуб. Протягом восьми віків 3. Б.хранілся в Індії, але в 361 в зв'язку з. КОРНЕЛИИ ДЕ ЛАНГЕ СИНДРОМ - (Брахмана - Ланге синдром, описаний німецьким лікарем W. R. C. Brachmann, рід. в 1888, пізнє - нидерландским педіатром С. de Lange, 1871-1950) - спадкове захворювання, що виявляється розумовою відсталістю і множинними аномаліями розвитку. Клінічна картина: микроцефалия (зменшення розмірів черепа більш ніж на 10 % вікових норми); брахицефалия (укорочение черепа в сагиттальном напрямі, внаслідок чого поперечний розмір голови збільшується, а подовжній меншає); тонкі зрощені брови; довгі заломлені вії; деформовані вушні раковини; маленький ніс, відкриті уперед ніздрі, атрезия хоан; тонка верхня губа;.

Роджерс (ROGERS) Карл Ренсом - (8.01.1902, Ок-Парк, Іллінойс - 4.02.1987, Ла-Джолла, Каліфорнія) - американський психолог, один з фундаторів гуманистической психології. Біографія. Дістав психологічну освіту в університетах штатів Віськонсин і Колумбію (бакалавр, 1924; магістр, 1926). Професійну діяльність початків як психолог в дослідницькому відділі Суспільства по профілактиці дитячої жорстокості в м. Рочестер, Нью-Йорк. У 1931 р. захистив докторську дисертацію в Педагогічному коледжі Колумбійського університету. Професор медичної психології в університеті штату Огайо (1940-1945). З 1964 р. працював в. ПОСЕРЕДНИЦТВО В МІЖЕТНІЧНОМУ КОНФЛІКТІ - діяльність третьої сторони, безпосередньо не зацікавленої в міжетнічному конфлікті і процедури його урегулювання, що бере участь в організації. У ролі посередників в міжетнічних конфліктах можуть виступати державні органи, політичні, громадські, міжнародні організації, комітети, а також політичні лідери, окремі особи, що є авторитетами в міжнародних справах і що користуються довір'ям суб'єктів міжетнічного конфлікту. Посередники прагнуть зрозуміти інтереси і потреби кожного суб'єкта етнічного конфлікту, отримати найбільшу інформацію про їх позиції, а також про причини, його що викликали. ПОВЕДІНКА - (BEHAVIOR) Доступні спостереженню образ дій або манера себе вести. Термін поширений серед аналітиків, але точного визначення в психоаналізі не має. Він тісно пов'язаний з поняттям дія, і іноді обидва вони використовуються як синоніми, особливо поведінка/дія протиставляється мисленню і вербализации в психоаналитическом процесі. Проте між ними є певні відмінності, які не завжди враховуються. Іноді поведінка розглядається як подкатегория дії; при цьому поведінка на відміну від дії визначається як сукупність феноменів, що зовні спостерігаються. У інших випадках поведінка виступає як інтегральне. ДЕНГЕ ЛИХОМАНКА - широко поширена в країнах тропічного і субтропічного пояса гостра вірусна інфекційна хвороба, що передається комарами. Описана під назвами "суглобова лихоманка" (D. Bylon, 1779) і "ремиттирующая лихоманка" (A. B. Rush); вірус виділений і детально вивчений A. B. Sabin. Сучасна назва хвороби введена в 1869 Лондонським королівським коледжом лікарів. Загальноприйнятою є думка про те, що назва хвороби відбувається від слова денді (dandy) - чепурун, франт в зв'язку з інтенсивними болями в м'язах і суглобах, що роблять ходу хворих повільною і напруженою. Більш вірогідне походження від.