На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Емоційно-експресивна лексика та засоби її вираження в поезії ... 6
1.1. Фонетичні засоби виразності ... 6
1.2. Лексичні засоби експресивності. Тропи ... 7
1.3. Морфологічні мотиви ... 18
1.4. Синтаксичні виражальні засоби ... 25
1.5. Експресивність композиційно-структурних елементів тексту ... 31
Розділ 2. Особливості використання емоційно-експресивних засобів в поезії М. Вінграновського ... 33
2.1. Особливості фонетичних емоційно-експресивних засобів в поезії М. Вінграновського ... 33
2.2. Стильова експресія М. Вінграновського ... 39
Висновки ... 47
Список використаних джерел ... 49

Для придбання курсової роботи "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського"

Курсова робота "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - - вищий рівень професійної освіти; рівень кваліфікації по спеціальності, отриманий у вищих учбових закладах (вузах) на базі повної середньої освіти, формально підтверджений дипломом про закінчення вузу. Характеризується системою знань, практичних умінь і навиків, особових якостей, які забезпечують можливість вирішувати професійні задачі на рівні досягнень науково-технічного і соціального прогресу. В.п.о. має на меті підготовку і перепідготовку фахівців, задоволення потреб особистості в поглибленні і розширенні освіти. Обличчя, що мають початкову професійну або середню професійну освіту. СУРДОПЕДАГОГИКА - (від лати. surdus - глухий) - наука про виховання, освіту і навчання дітей з порушеннями слуху (глухих, слабослишащих, позднооглохших); один з розділів коррекционной (спеціальної) педагогіки. У Росії перші спеціальні установи для глухонімих дітей були відкриті на початку 19 в. (Павловск, 1806; Петербург, 1810; Москва, 1834). У кінці 19 - початку 20 вв. складалася вітчизняна прогресивна система навчання дітей з порушеннями слуху. Сурдопедагоги В.И. Флері, Г.А. Гурцев, П.Д. Енько, І.Я Селезнев, А.Ф. Остроградський, Н.М. Лаговський, І.А. Васильев, Ф.А. Рау, Н.А. Рау розробляли питання навчання і. ГЛАВПРОФОБР - центр. орган управління проф. освітою в РСФСР в 1920 - 30. Встановлений в складі Наркомпроса РСФСР декретом СНК від 29 янв. 1920. Назв. мінялося: Гл. к-т проф.. освіти (1920 - 21), Гл. управління проф.. шкіл і вузів (1921 - 22), Гл. управління проф.. освіти (1923 - 25), Гл. управління проф. освіти (1925 - 30). Одночасно з створенням Г. прийнята "Декларація про проф.. освіті в РСФСР". На Г. покладалися координація діяльності відомств по підготовці кадрів фахівців і робітників, організація мережі уч. закладів нач., ср. і висш. проф. утворення і робітфаків, розробка для них. ЯГОДИН Геннадій Олексійович - (р. 3.6.1927, з. Великий Вьяс, нині в Пензенської обл.), діяч освіти, вчений-хімік, педагог, ч.-до. РАН (ч.-ДО. АН СРСР з 1976), акад. РАО (1992), дер хим. наук (1967), проф. (1967). Закінчив Моськ. хим. ин-т ім. Д. І. Менделеєва (МХТИ, 1950), згодом викладав там же (з 1966 декан ф-та; в 1974 - 86 ректор). Автор трудів і винаходів по хімії і технології неорганич. матеріалів ядерної техніки. Гос. пр. СРСР (1985). У 1963- 1965 заст. ген. директора МАГАТЕ (Вена). З 1985 мін. вищого і ср. спец. освіти СРСР, в 1987 - 91 перед. Гос. до-та СРСР по нар. освіті. Один з ініціаторів першого в СРСР.
Кожна вагома структурна частина курсової "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РИБЕРА - (ribera) Хусепе де (1591, Хатіва, Валенсия - 1652, Неаполь), іспанський живописець; представник караваджизма. По легенді, вчився у Приблизно в 1611 м. поїхав в Парму, де написав картину "Св. Мартин на коні" (втрачена). У 1615 м. жил в Римі при церкві Санта-Марія дель Пополо, в 1616 м. переїхав в Неаполь, де став придворним живописцем іспанських віце-королів. У ранніх творах Рібери (в тому числі в офортах, 1620-е рр.) переважають різкі констрасти світла і тіні, діагональні ракурси, інтерес до передачі фактури тканин і людської шкіри. Для творчості Рібери 1620-30-х рр. Стобей Іоанн - перша половина V в н.е, грецький письменник. Відбувався з Стобеї в Македонії. Обширний твір, С. назва ", що носила, згідно "з Книгою Суду", Антологія", а по Фотію - "Витримки, вислову і повчань"(Eklogai, apophtegmata, hipothekai) в 4 книгах, являє собою збори витримок приблизно з 500 поетів, філософів, ораторів, істориків і інших грецьких письменників від Гомера до Фемістія. С. склав його для свого сина Септімія. Книга I починалася втраченою нині хвалою філософії, за нею слідував огляд різних філософських шкіл і тексти по математиці і фізиці(тобто по природних. ПЕТРУШЕВСКАЯ - Людмила Стефанівна (р. 1938, Москва), російський прозаїк, драматург. Народилася в сім'ї службовця, закінчила ф-т журналістики МГУ (1961), працювала редактором на радіо і телебаченні. Дебютувала як прозаїк в 1972 м. в журналі "Аврора" розповідями "Історія Кларісси" і "Расськазчица". У той же час почала писати п'єси; до кінця 1980-х рр. вийде два збірники - "Пісні ХХ віку" (1988) і "Три дівчата в блакитному" (1989). У 1988 м. виданий перший збірник розповідей "Безсмертна любов". Проза і драматургія Петрушевської відносяться до.
У вступі курсової "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Орловський Олександр Осипович - Орловський, Олександр Осипович - відомий художник (1777 - 1832). Народився в Варшаві. Вчився у Норблена-де-Гурденя. У 1794 р. поступив на службу в польське військо і брав участь в декількох битвах; потім вів безладне життя і навіть пристав до трупа фокусника. Норблен старався відхилити його від цих пригод і знов прийняв в свій будинок. З тієї пори Орловський присвятив себе цілком мистецтву. Протягом року він вивчав в Литві вдачі дворянства і народний побут. У 1802 р. приїхав в Петербург, де попав в милість до великого князя Костянтину Павловичу. Щоб ближче познайомитися з Росією, їздив в Москву.

Залеман Карл Генріхович - Залеман Карл Генріхович - відомий иранист. Народився в 1849 р. Закінчив курс на факультеті східних мов в Санкт-Петербургском університеті. За дисертацію "Чотиривірша Хакані" (СПб., 1875) отримав в 1875 р. міру магістра персидської словесності. Читав студентам східного факультету лекції по зендской і пехлевийской словесності. Складається академіком по відділу східної філології, директором Азіатського музею і бібліотекарем II відділення бібліотеки Академії Наук. Найважливіші його труди: "Ueber eine Parsenhandschrift der K. Oeffentl. "Bibliothek zu St.-Petersburg" ( Travaux de. НАЗДРАТЕНКО Євген Іванович - (р. 16.02.1949) Голова Державного комітету Російської Федерації по рибальству в уряді М. М. Касьянова з 24.02.2001 по 14.02.2003 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; заступник секретаря Поради Безпеки Російської Федерації з 29.04.2003 по травень 2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. СевероКурільське Сахалінської області. У 1952 м. сім'я переїхала в Приморський край, з 1961 р. в м. Дальногорське. Мати була партійним працівником, батько з сім'єю не жив. До закінчення середньої школи був чемпіоном Дальнього Сходу по бігу на 100 метрів з перешкодами.
Список літератури курсової "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" - більше 20 джерел. РИМСЬКИЙ КЛУБ - міжнародна неурядова некомерційна організація, об'єднуюча в своїх рядах бізнесменів, політичних діячів і вчених з декількох десятків країн світу, що займається обгрунтуванням перспектив розвитку людства. Заснований в 1968 р. Вчені з світовим рівнем формують тимчасові робочі групи, що представляють результати досліджень у вигляді "доповідей Римському клубу". Усього підготовлене 18 доповідей. Їх публікація в різних країнах і на різних мовах принесла клубу всесвітню популярність і авторитет. Римський клуб з самого початку поставив перед собою задачу відповісти на головне питання: чи. ВИСЛОВИ ПОЛІТИКІВ - Вислів - компактна самодостаточная фраза або пропозиція, в яких політик намагається донести до суспільства свої погляди, думку, підходи або якості особистості. Англійський аналог терміну (soundbite) уперше був використаний в Америці в 1960-е роки і згодом став широко застосовуватися по обидві сторони Атлантіки. Вислови можуть виконувати функцію короткої заяви, в якій в стислій формі виражається позиція політика або політичної партії з конкретного питання суспільного життя, створюється образ політика або партії, що асоціюється з конкретною політичною лінією. У цьому випадку вислів подібно.

Національна революційна єдність Гватемали - НРЕГ. Тероризм в Гватемале був одним з вияву самої тривалої на латиноамериканском континенті громадянської війни, другу революційні повстанці ведуть проти уряду з нач. 1960-х рр. Більшість операцій здійснювалася в сільській місцевості проти представників армії, поліції і місцевої адміністрації. Повстанці також здійснювали терористичні операції, в містах проти високопоставлених чиновників і власників великих станів. Терористи застосовували вибухи, озброєні нападу, вбивства і викрадення з метою викупу або обміну на арештованих соратників. Нападам зазнали іноземні дипломати, бізнесмени, а також.
Посилання в тексті роботи "Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОСВІТА - духовний вигляд людини, який складається під впливом моральних і духовних цінностей, що становлять надбання його культурного кола, а також процес виховання, самовоспитания, впливу, шліфування, тобто процес формування вигляду людини. При цьому головним є не об'єм знань, а з'єднання останніх з особистими якостями, уміння самостійно розпорядитися своїми знаннями. У освіті є завжди як форма'льная сторона, тобто духовна діяльність або духовна здатність (що розглядається незалежно від відповідного даному часу матеріалу), так і матеріальна, тобто зміст освіти. Значення, в якому поняття. НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНЕ - в психологічній теорії поведінка, направлена на навчання, яке здійснюється під впливом швидше впливів навколишнього середовища, чим природжених або внутрішніх сил. Осн. представник теорії соціального навчання, часто званого моделюванням, - амер. психолог Альберт Бандура, який зробив дослідження, що показали, що, коли діти спостерігають за іншими, вони навчаються багатьом формам поведінки, таким, як співучасть, агресія, співпраця, соціальна взаємодія і заохочення. При навчанні за допомогою наслідування діти, які бачили, як когось карали за агресивну поведінку, виявляли менше подібних. Переговори - (negotiation) Термін П. вживають відносно взаємодій, в к-рі включаються складні соц. одиниці, такі як компанії або гос-ва, для розв'язання численних питань. Рубін і Браун визначають торги і переговори як "процес, за допомогою якого дві або більше за сторони намагаються домовитися про те, що кожна повинна віддати і взяти, або виконати і отримати, внаслідок операції, що укладається між ними ". Рубін і Браун пропонують 5 структурних і соціально-психологічних характеристик переговорних відносин. 1. Наявність в переговорному процесі щонайменше двох сторін. 2. Існування конфлікту інтересів по.

КВАНТ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЇ - (англ. quantum of object action) - частина дії, що має структуру цілісної дії, але відмінна своєю динамікою. Напр., динамічний паттерн повільного рівномірного руху, який виглядає як плавне і безперервне і таким же представляється виконуючому його суб'єкту, складається з ряду хвиль збільшення і падіння швидкості, наступного один за одним від нач. до закінчення усього рухового акту. Останній являє собою результат усереднення ряду таких хвиль (квантів), а його динаміка також має форму хвилі, але з інш. (меншими) значеннями швидкостей розгону, стабілізації і гальмування. Квантова природа. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТУ - ті причини конфліктів, які зумовлені безпосередньою взаємодією людей, чинником їх включення в соціальні групи. С.- п. п. до. є типовою групою причин конфліктів нарівні з об'єктивними причинами, організаційно-управлінськими і особовими. Чіткі межі між чотирма групами причин конфліктів поки не визначені. Не існує суворого розмежування між соціально-психологічними і організаційно-управлінськими причинами, з одного боку, а також між соціально-психологічними причинами і особовими - з іншою. Проте, вивчення конфліктів дозволило виявити декілька типових причин, що носять соціально-психологічний характер:. БОГО-ОБРАЗ - (God-image; Gottbild) - поняття, що йде від Батьків Церкви, згідно з яким божественна суть втілена в людській душі. На відміну від теологов і багатьох християн Юнг говорить не про Бога, а про образ Бога, і тим самим хоче пояснити, що все, що говориться від імені Бога, є різновидом людської мови і психологічним висловлюванням. "Образ Бога, який у нас є або який ми собі творимо, ніколи не може бути відділений від людини", - відповідав він на критику Мартіна Бубера. Займаючись в області глибинної психології образом Бога, ми стикаємося не з Богом, а з образами, уявленнями і проекціями. ТЕСТИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ - (англ. aptitude tests) - тести здібностей, розроблені для прогнозування успішності (неуспішність) людини у конкретному вигляді (роді) діяльності. У великій безлічі тестів, які у вітчизняній психології традиційно називають "тестами здібностей", необхідно розрізнювати 2 підмножини: ability tests і aptitude tests. Перші (напр., тести інтелекту) відображають і оцінюють існуючий, поточний рівень в розвитку здібності (компетентність) до виконання діяльності (, що саме тестується інтелектуальної або фізичної; учбової, професійної, ігрової, експериментальної; загальної або спеціальної, хоч.